Joi, 29 noiembrie a.c. a avut loc Nocturna Bibliotecii Municipale ,,Octavian Paler“ din Făgăraş. Evenimentul a început la ora 18.00 şi s-a desfăşurat în incinta Bibliotecii Municipale din Cetatea Făgăraşului. ,,Această ediţie a Nocturnei bibliotecii este dedicată Centenarului Marii Uniri. Împreună cu invitaţii noştri, am reconstituit pagini ale istoriei şi spiritualităţii româneşti“ a spus Raluca Barbu, coordonator pe probleme culturale în cadrul Bibliotecii Municipale ,,Octavian Paler“ din Făgăraş. Manifestarea a început cu un recital de poezie susţinut de Ioana Frîncu, elevă în clasa a V-a la Colegiul Naţional ,,Radu Negru“ din Făgăraş. Momentul recitativ a fost intitulat ,,Elogiu adus limbii române- Alexei Mateevici- Limba noastră“. Elevul Vasile Vereş de la Şcoala Gimnazială din Mîndra, clasa a VIII-a, şi-a adus aportul cu o expoziţie personală de desene intitulată sugestiv ,,Portrete ale Unirii“. Prezentarea a fost făcută de profesoara Mihaela Bîlbă. Profesoara Viorica Bica a prezentat momentul ,,Centenar, file de istorie locală“. ,,În anul 1910, N. Iorga reedita o carte rară, ,,una dintre cele mai interesante, mai bogate în idei, în fantezie, în puncte de vedere ,,originale“: ,,Peregrinul transilvan“ de Ion Codru Drăguşanu, ,,boier“ din vechea nobilime grănicerească a Țării Făgăraşului, fost profesor la Ploieşti, comisar de propagandă în timpul revoluţiei de la 1848, fapt pentru care a fost arestat de trupele represive, întemniţat şi apoi expulzat peste munţi, vice-căpitan al ţinutului natal. O dată repusă în circulaţie, cartea avea să trezească un interes constant şi admiraţia crescîndă a generaţiilor succesive de cititori, apte să-i aprecieze valoarea. Şerban Cioculescu, al doilea editor, a intuit şi adevăratele valenţe artistice ale textului. ,,Peregrinul transilvan se încadrează în literatura de călătorie, apărută în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi inaugurată de ,,Însemnare a călătoriei mele“ a lui Dinicu Golescu. Redactat sub forma unui ,,jurnal-memento“ cartea se constituie ca operă literară sub forma unei suite de treizeci şi cinci de pseudoscrisori, trimise ,,unui amic în patrie“ între anii 1835 şi 1848, în timpul călătoriilor sale. Conştiinţa unităţii românilor, argumentele istorice care acced spre această năzuinţă legitimă nu sînt formulate direct, dar se întrevăd în multe pasaje ale cărţii. Elogiul strămoşilor, sentimentul apartenenţei la neamul românesc care a supravieţuit vitregiilor istorice, i-au fost insuflate de dascălii de la ţară. Pentru cărturar, conştiinţa etnică înseamnă conştiinţa romanităţii. De aceea, călătorul ardelean vizitează Cetatea eternă, preamărind vestigiile ei glorioase. Italia se concenntrează pentru el în Roma lui Traian, aducînd un pios omagiu strămoşilor“ a spus Viorica Bica. Profesorul Nicolae Postolache de la Colegiul ,,Radu Negru“ a expus tema- ,,Ion Codru Drăguşanu- precursor al ideii de unitate a tuturor românilor“. ,,Istorie şi realitate. Jurnalism şi literatură“ a fost demersul inedit al cunoscutului profesor de limba română Liviu Ioani care a făcut o trecere succintă prin presa sfîrşitului de secol XIX şi a începutului secolului XX. Din această trecere în revistă reies convulsiile sociale prin care au trecut românii făgărăşeni înaintea momentului Marii Uniri. Evenimentul a continuat cu un moment artistic la nai interpretat de eleva Iuliana Vulcu, de la Colegiul Naţional ,,Radu Negru“ din Făgăraş. Prof. dr. Maria Racu, directoarea Colegiului ,,Radu Negru“ din Făgăraş a prezentat ,,Imaginea satului între trecut şi prezent“. Inginerul Ioan Ciungara a expus un moment de istorie locală intitulat ,,Şi noi am semnat la Alba Iulia“. A urmat apoi un moment de recenzie a lucrării profesorului Ioan Mândrea intitulată ,,Drumul spre Unire“, făcută de profesoara Viorica Bica. ,,Patrimoniului istoric al Țării Făgăraşului i se adaugă un nou volum dedicat actului istoric al înfăptuirii statului unitar român modern: ,,Drumul spre Unire“ al profesorului făgărăşean Ioan Mândrea care readuce în paginile cărţii file din istoria Țării Făgăraşului.  Preotul Alexandru Socaciu de la parohia Veneţia de Jos a prezentat tema ,,Andrei Şaguna şi Sex

til Puşcariu- o prietenie de o viaţă“,  iar Pr. Prof. dr. Ciprian Bîlbă a venit cu expunerea ,,Ortodoxie şi unitate naţională în gîndirea părintelui Dumitru Stăniloae”. Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare a elevilor Liceului Teologic Ortodox ,,Constantin Brâncoveanu“ din Făgăraş, intitulată ,,Hronicul şi cîntecul vîrstelor“- Lucian Blaga.

(Ştefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here