•   Un economist şi un medic sînt candidaţii pentru funcţia de manager al Spitalului Municipal Făgăraş

Interimatul la unitatea spitalicească din Făgăraş se va încheia la 1 februarie 2019 dacă vreunul dintre candidaţii care participă la concursul pentru desemnarea managerului general  va trece toate etapele  competiţiei.  Luni, 14 ianuarie a.c., pînă la ora 15.00,  a fost ultima zi cînd s-au putut înregistra dosarele de concurs   la secretariatul spitalului. Candidaţii nu s-au prea înghesuit să-şi depună dosarele în vederea obţinerii funcţiei de manager la unitatea spitalicească din Făgăraş, vineri, 11 ianuarie 2019, nefiind înregistrat la secretariatul unităţii niciun candidat.  În ultima zi, 14 ianuarie 2019 pînă la ora 15.00,   au fost depuse două dosare, Persida Ţâmboiu, managerul interimar, şi dr.  Iordache Florin. Unul dintre dosare a fost înregistrat la ora 14.58.

Primarul Făgăraşului: Concurs organizat cu autorul specialiştilor

O etapă eliminatorie a concursului este analiza dosarelor candidaţilor, iar pentru cei rămaşi în cursă proiectele de management   vor fi postate şi pe   site-ul spitalului urmînd ca susţinerea lor să aibă loc  în sala de şedinţe a Primăriei Făgăraş, în data de 28 ianuarie, începînd cu ora 10.00. Pot asista   şi făgărăşenii curioşi, dar participarea lor trebuie anunţată cu cel puţin 24 ore înainte de concurs printr-un  email trimis pe adresa spitalului.   După afişarea rezultatelor şi perioada de  contestaţii, la 1 februarie 2019 se publică numele managerului spitalului. Aşa cum susţine primarul Făgăraşului, concursul, tematica şi biblografia au  fost stabilite de specilişti, iar derularea lui va respecta atît legislaţia în domeniu, dar şi regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului aprobat prin HCL 204/27 iulie 2018. Comisia de concurs, conform HCL 204, este formată din 4 persoane:  preşedinte care este preşedintele CA, Mariana Câju, 2 membri care pot fi membrii CA sau din exterior dacă persoanele au 3 ani de experienţă ca manager de spital sau cadru didactic universitar în domeniu şi un  secretar numit de CA care însă nu are drept de vot.

Cine poate candida

Viitorul manager  trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să nu fie pensionar, să nu fie condamnat, ceea ce ar însemna că se admit şi candidaţii care au comis infracţiuni, dar fără voia lor,  dacă au fost reabilitaţi, să nu fi colaborat cu Securitatea comunistă, înainte de 1989.  Viitorul manager poate fi jurist, economist sau medic, dovedind calificarea prin diploma care atestă absolvirea de cursuri universitare de lungă durată în aceste domenii. Candidaţii  trebuie să mai dovedească prin documente certificate că au urmat şi cursuri de perfecţionare în managementul administrativ sau sanitar, luîndu-se în considerare şi masterate sau doctorate în managementul sanitar, administrativ sau economic. Trebuie, de asemenea, să aibă experienţă de 2 ani în domeniul în care deţin diplomă, să fie sănătos mintal şi fizic. Şi un cetăţean străin poate conduce spitalul dacă limba română nu îi este străină, la scris şi vorbit.

Bibliografie stufoasă şi nu prea

Bibliografia de concurs stipulează o serie de legi, hotărîri şi ordine ale ministrului Sănătăţii: Legea 95/2006, Ordinul 1043/2010, Ordinul 914/2006, Hotărîrea 140/2018, Ordinul 961/2016, Ordinul 1792/2002, Legea 98/2016, Hotărîrea 395/2016, Legea 46/2003, Oedinul 1764/2006, Ordinul 921/2006, Ordinul 600/2018 şi Legea 53/2003. Lipseşte din   lista cu acte normative Ordinul 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare. Chiar dacă în mai toate spitalele din Români s-au identificat focare de infectii nosocomiale cu consecinţe grave. La spitalul făgărăşean, anul trecut,  au fost identificate 8 astfel de cazuri, dar din fericire nu s-au conturat focare. Aşa cum susţin specialiştii în domeniu acest Ordin impune atribuţii unui manager de spital.

 Ce spune  Ordinul 1101/2016?

Art. 1   (2) Normele  cuprind: a) Organizarea activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare publice şi private cu paturi, b) Supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, c) Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în domeniul sanitar la produse biologice, d) Precauţiunile standard – măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Art. 2 face referire la  Decizia 2012/506/UE.

Art. 3 Depistarea/Identificarea, înregistrarea şi declararea/ raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de către orice unitate sanitară sunt obligatorii.

Art. 4 Fiecare unitate sanitară elaborează anual un program propriu de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Art. 5 Fondurile necesare îndeplinirii activităţilor din programul prevăzut la art. 4 vor fi asigurate din bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii şi vor fi afişate pe site-ul unităţii, defalcat pe tip de cheltuieli (teste screening pacienţi, teste de autocontrol, dezinfectanţi, controlul microbiologic al personalului etc.).

Art. 6 Costurile aferente activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale se vor regăsi în valoarea serviciilor medicale decontate de fiecare plătitor/asigurător/finanţator aflat în relaţie contractuală cu unităţile sanitare, pentru fiecare dintre pacienţii eligibili asistaţi.

 Art. 7 În toate unităţile sanitare activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale face parte din obligaţiile profesionale ale personalului şi va fi înscrisă în fişa postului fiecărui salariat.

 Art. 8 Orice daună adusă pacienţilor prin nerespectarea prevederilor prezentului ordin sau a normativelor profesionale privind asigurarea calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor în scopul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale atrage responsabilitatea individuală sau, după caz, instituţională, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (L.B.)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here