Cum ne reprezentăm lumea în care trăim, cum se reflectă aceasta în atitudinea fiecăruia faţă de evenimentele vieţii care ne înconjoară, ilustrează o imagine a mentalităţii omului. Patru cercetători universitari din Cluj au realizat un studiu de sociologie aplicată pe tema mentalităţii cadrelor didactice, propunîndu-şi să alcătuiască ,,un portret” al profesorului din preuniversitar, în raport cu valorile democratice de azi, dar şi cu referinţă la domenii mai largi care privesc destinul României în conext european sau chestiuni vizate de valori culturale şi de corectitudine politică. Segmentul investigat devine ilustrativ pentru că oferă, indirect, şi o imagine despre mersul şi mentalul societăţii noastre de azi, în ansamblul ei. Intitulat ,,Educaţia pentru democraţe în şcolile din România” studiul îşi propune să evidenţieze ,,atitudinile, valorile profesorilor, implicarea civică, toleranţa socială  şi încrederea interpersonală”, din analiza cărora formulează, în final, cîteva concluzii:

1.Numărul profesorilor cu un ataşament scăzut faţă de prezenţa unui regim democratic în ţară este îngrijorător. Democraţia este o opţiune bună, dar ,,democraţia reală” din România de azi oferă un spectacol dezolant. Liderii se discreditează reciproc. Mulţi profesori ar prefera o guvernare autoritară, în jurul unui (unor) lider puternic la care societatea să se raporteze, accent pe slujirea interesului naţional, inclusiv ieşirea de sub tutela UE.

2.Nivelul de toleranţă socială al profesorilor este scăzut, chiar mai redus pentru unele categorii de persoane decît în restul societăţii. Corpul profesoral se manifestă negativ faţă de consumatorii de droguri, faţă de alcoolici, dar şi faţă de persoanele de etnie romă (42,5%), reflectînd aici problemele şcolare dificile generate de acest grup, slaba socializare, propunîndu-se chiar şcolarizarea în unităţi separate. Cel puţin unu din opt profesori se pronunţă în favoarea plasării elevilor romi în clase separate.

3.Proporţia profesorilor care afirmă că mareşalul Antonescu a avut un rol pozitiv în istorie este mai mare decît al celor care afirmă că rolul a fost negativ.

Opiniile profesorilor sînt, de fapt, imaginea contradictorie pe care o au românii asupra valorilor democratice, rezultatul unor sincope şi contradicţii în integrarea europeană, o lipsă de încredere în instituţiile, văzute uneori drept forme fără fond. (Prof. Liviu IOANI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here