Duminică, 17 februarie a.c. creştinii ortodocşi şi greco-catolici au intrat în perioada Triodului, un interval de timp foarte important pentru reculegere şi meditarea raporturilor pe care le avem cu Dumnezeu şi cu semenii. Începutul perioadei Triodului începe cu Duminica Vameşului şi a Fariseului care constituie un îndemn la analizarea adevăratei rugăciuni cea făcută din inimă, ce porneşte din smerenie şi cugetul plecat înaintea lui Dumnezeu. ,,Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul“ trebuie să fie cîntarea neobosită a inimii noastre. Perioada Triodului cuprinde în total zece săptămîni şi se termină în Sîmbăta Mare, cînd începe perioada Penticostarului. Primele trei săptămîni sînt pregătitoare pentru Postul Sfintelor Paşti (Postul Mare) iar următoarele şapte săptămîni sînt ale Postului însuşi. ,,Fără îndoială, ori de cîte ori ne acoperim cu semnul Sfintei Cruci ne amintim, şi mărturisim totodată, chipul mîntuirii noastre din osînda morţii veşnice şi din temniţa cea ,,cu zăvoare de aramă“ a iadului. Dar în curgerea anului bisericesc s-a rînduit un răstimp anume, în care sîntem chemaţi mai stăruitor să participăm în duh la faptele sfinte prin care ni s-a cîştigat şi dăruit mîntuirea. Aceasta este perioada cărţii liturgice numită Triod, cuprinsă între Duminica Vameşului şi a Fariseului şi Sfînta Înviere, adică perioada Postului Mare, precedată de trei săptămîni de pregătire duhovnicească“ (Teoctist- patriarhul României). După această Duminică a Vameşului şi a Fariseului urmează Duminica Fiului Risipitor care ne învaţă că Dumnezeu este un tată iubitor care ne aşteaptă mereu să ne întoarcem de la viaţa dezordonată şi ne iartă orice greşeală cu condiţia să fim sinceri şi să ne întoarcem inima spre el, lucru cunoscut în ortodoxie şi sub denumirea de metanoia. Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi ne aduce în atenţie faptul că toate faptele din timpul vieţii noastre au o repercusiune cuantică în veşnicie iar Duminica Izgonirii lui Adam din Rai este o tînguire după Paradisul pierdut şi redat omenirii prin Jertfa lui Iisus Hristos. Tot în această Duminică se lasă secul pentru Postul Sfintelor Paşti. Triod înseamnă ,,trei cîntări“ iar numărul derivă de la numărul cîntărilor pe care le au unele canoane. Cartea a fost întocmită de părinţi ai Bisericii precum Cosma, Teodor Studitul şi Iosif Studitul care au creat adevărate capodopere de imnografie liturgică. (Ştefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here