• GERMANIA: ofer locuri de muncă  pentru:

– electricieni

– instalaţii tehnico sanitare

– sudori în argon

– instalaţii climatizare

– instalaţii calorifere

– interioare şi exterioare rigips

Se ofera salarii foarte mari. Tel. 0049/1758824799, 0049/15213025812.

  • GERMANIA: ofer locuri de muncă pentru femei 18-40 de ani

– dame de companie

Asigur:

– cazare gratuit

– salariu

– transport gratuit

Tel. 0049/1758824799, 0049/15213025812.

  • Hanul Brâncovenesc Sâmbăta de Jos angajează:

– administrator pensiune

– bucătar

– barman

  • Comuna Mândra organizează la sediul său din Mândra, nr. 364, judeţul Braşov concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacante, personal contractual de:

-guard – compartiment administrativ

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile generale prevăzute de art. 3  H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii specifice:

– studii medii sau gimnaziale,

– nu se solicită vechime în specialitate pentru ocuparea postului.

Concursul se va desfasura la sediul Comunei Mândra din Mândra, nr. 364. judetul Brasov. Data de desfasurare a concursului :

28.11.2019, ora 10 – proba scrisa

29.11.2019, ora 12 – interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III a. Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul si pe site-ul Primariei Comunei Mândra. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Mândra si la nr. tel.0268/247618.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here