•  Sunt de părere cetăţenii din Ţara Făgăraşului care susţin că deciziile aparţin întotdeauna primarului
 •   Ce înseamnă o dezbatere publică, când şi  cum trebuie organizată
 • Rubrică săptămânală susţinută de BILKA

Mulţi făgărăşeni şi  nu numai consideră că dezbaterile publice organizate de edilii locali   sunt doar   puncte bifate dintr-un lung şir de  decizii  care  indică respectarea unor prevederi legale.  Astfel stând lucrurile, edilii locali şi angajaţii lor pot sta liniştiţi în privinţa controalelor şi verificărilor efectuate de  oamenii legii.   La Făgăraş, Primăria organizează dezbateri publice pentru toate acţiunile şi deciziile ce-i privesc direct pe cetăţeni, numai că anunţurile şi informările privind desfăşurarea lor sînt realizate defectuos. Cel puţin aşa susţin făgărăşenii care vor să participe la dezbaterile publice, dar află mereu după ce acestea au avut loc.  De exemplu, pentru prezentarea bugetului public al anului trecut  s-a organizat dezbatere publică, dar sala a fost  goală. Niciun cetăţean n-a fost interesat de modul în care se cheltuiesc banii contribuabililor sau n-a ştiut de respectiva dezbatere publică. Şi pentru majorarea preţului la salubritate şi trecerea serviciului de încasare a taxei la primărie s-a organizat dezbatere publică. Cel mult 50 de localnici au fost prezenţi abia la a doua strigare, pentru că la prima sala a fost aproape goală.  Făgărăşenii s-au obişnuit să critice deciziile Municipalităţii fără să se implice însă în luarea acestor decizii. Ei consideră că ,,oricum primarul face ce vrea”, iar o dezbatere publică nu este  decât pierdere de timp. Doar la români există o astfel de percepţie, în statele europene lucrurile stau cu totul altfel. În Danemarca, de exemplu, cetăţenii, indiferent de mărimea  localităţii, sunt interesaţi de  problemele comunităţii, participă la deciziile luate de conducători şi îi trag la răspundere pentru nerespectarea  proiectelor însuşite.  În România cetăţenii nu îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi nu se implică în comunitate. Tocmai de aceea sunt multe derapaje ale conducătorilor şi mai mult ajung în funcţii publice persoane incompetente.     Prin Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ,  autoritatea administraţiei publice este obligată să publice un anunţ referitor la aceasta actiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media. De asemenea, autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice şi va cuprinde:

 • data afişării
 • o nota de fundamentare
 • o expunere de motive
 • un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus
 • un studiu de impact şi/sau de fezabilitate
 • textul complet al proiectului actului respectiv
 • termenul-limită, locul şi modalitatea in care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

În plus, conform dispoziţiilor, autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. În acest context, actul normativ   stabileşte clar care vor fi regulile în baza cărora se vor desfăşura dezbaterile/întâlnirile publice. Concret, autoritatea publică responsabilă va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de toate documentele necesare, şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat. La dezbatere vor participa, obligatoriu, iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normative. În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice, se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autoritatii publice responsabile, la urmatoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, ţersiunile imbunătătite ale proiectului de act normativ  în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ. Toate aceste documente vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Legea   prevede,   ca, iîn toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. Ce spun făgărăşenii despre dezbaterile publice, în serialul ,,Vocile Ţării Făgăraşului” din Monitorul de Făgăraş.

Gheorghe Puia, 56 ani, Hârseni nr. 7

 • ,,Dezbaterile publice sunt organizate pentru a se lua cele mai bune decizii pentru comunitate. Am participat la mai multe dezbateri publice organizate de Primăria Hârseni cu privire la necesităţile comunei. Din păcate comunitatea  nu se implică, astfel de dezbateri se organizează cu  3 – 4 localnici, iar  decizia finală îi aparţine primarului. Numai dacă există interes personal, atunci numărul persoanelor creşte.  Este dureros ce se întîmplă, dar oamenii s-au schimbat şi nu-i mai interesează ce   decizii se iau, cu atît mai puţin dezbaterile publice”

 

Letiţia, 80 ani,   Făgăraş

 • ,,Nu am participat la nicio dezbatere publică pentru că sunt o persoană vârstnică. La astfel de şedinţe tineretul trebuie să participe pentru că este vorba despre viitorul lor. În general dezbaterile publice sunt lungi, se discută mult, dar nu se concretizează nimic. Ascult  ştirile de la radio şi m-am săturat de minciună, liderii de partide au grijă doar de interesele proprii şi nu îi interesează problemele comunităţii.  Nu ştiu de ce se organizează aceste dezbateri publice pentru că deciziile oricum le ia primarul”

 

Bining Ioan, 70 ani,   Făgăraş

 • ,,Dezbaterile publice sunt organizate pentru discutarea  problemele legate de comunitate. Executivul primăriei ţine cont de  completările şi modificări făcute de localnici. Am participat la mai multe dezbateri publice organizate de Primăria Municipiului Făgăraş, unde s-au discutat probleme de circulaţie rutieră şi de investiţii. Vreau să vă spun că în mare parte s-a ţinut cont de propunerile noastre, dar nu s-au rezolvat în totalitate”

 

Petru Paler, 72 ani, Lisa

 • ,,Dezbaterile publice au rolul de  informare.  Am participat la o dezbatere  publică în domeniul  agriculturii, însă nu ştiu dacă s-a ţinut cont de părerile noastre”

 

Dopcea Bujor, 64 ani,  

 • ,, Dezbaterile publice se organizează pentru informarea populaţiei. Cât am fost activ, am participat la multe dezbateri şi şedinţe publice, dar de când sunt pensionar nu mai particip. Sunt colonel în rezervă şi vreau să am o viaţă liniştită din acest motiv nu mai merg la dezbateri şi la şedinţe”

 

Ion Pascu, 71 ani,   Făgăraş

 • ,,Nu am participat la dezbaterile publice organizate de Municipiul Făgăraş pentru că nu mă  interesează, cu sau fără mine deciziile sunt la fel, ce rost are să-mi pierd timpul. Nu am voie să comentez pentru că nu am fost prezent la dezbateri”

 

N.D.,  60 ani,   Făgăraş

 • ,,Dezbaterile publice sunt organizate pentrua   informa cetăţenii cu privire la proiectele comunităţii. Nu am participat la astfel de dezbateri pentru că nu am timp.  Nu ştiu dacă se ţine cont de propunerile făcute de făgărăşeni”

 

G.S.,   51 ani, Sebeş

 • ,,Rolul dezbaterilor publice este de a informa populaţia. Am fost la mai multe şedinţe însă se vorbeşte mult şi nu se ţine cont de propunerile făcute de oameni”

 

Virgil Popa, 63 ani,   Făgăraş

 • ,,Nu am participat la dezbaterile publice pentru că nu mă interesează. Am ajuns să constat că nu se face nimic pentru comunitate. Politicienii îşi rezolvă problemele personale, iar de problemele comunităţii nu le pasă”

 

Gheorghe Raica, 65 ani,   Făgăraş

 • ,,Nu am fost prezent la dezbaterile publice organizate de  Primăria Municipuiului Făgăraş pentru că nu am  fost  informat. Primăria Făgăraş trebuie să mediatizeze dezbaterile  publice să afle câţi mai mulţi făgărăşeni”

 

Monica Cîlţea, 56 ani, Făgăraş

 • ,,Scopul dezbaterilor publice este de  a se consulta cu cetăţenii cu privire la problemele comunităţii. Locuiesc în Cartierul Galaţi şi niciodată nu am fost invitaţi la dezbaterile publice organizate de Municipiul Făgăraş. Am fost uitaţi de autorităţile locale, informaţiile despre aceste şedinţe publice nu ajung şi la noi în cartier. Sunt dezamăgită, autorităţile nu vin la noi în Cartier să vadă starea drumurilor. Venim în oraş plini de noroi, pentru că străzile noastre nu sunt asfaltate.  De trei ani, în oraş se văd unele schimbări, dar şi noi suntem plătitori de taxe şi impozite locale şi cred că ar fi timpul să se facă proiecte de investiţii şi la noi în cartier”

 

Rodica Vlad, 47 ani,   Făgăraş

 • ,,Dezbaterile publice sunt  organizate pentru discutarea  proiectelor legate de investiţii. La aceste dezbateri pensionari sunt cei prezenţi pentru că au timp liber. Nu am timp de pierdut şi nici nu sunt curioasă, dacă aceste dezbateri se fac în interesul oamenilor”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here