Literele din forma scrisă a cuvântului încearcă să reproducă rostirea corectă. În cazul cuvintelor flexibile (care îşi schimbă forma în vorbire) auzul nu percepe uneori toate sunetele, mai ales acolo unde apare grupul vocalic ,,-ii” la sfârşit şi unde doar unul din ,,-i” se pronunţă accentuat. Scrierea însă nu poate  ignora structura morfologică a cuvintelor, nici rigorile ortografiei. Dacă în enunţul ,,Eu stiu totul, dar tu nu ştii mare lucru”, vom analiza formele verbului ,,a şti”, observăm la persoana  I (eu), desinenţa ,,-u”, iar la persoana a II-a (tu), desinenţa ,,-i”. Cum şi una şi alta se adaugă temei ,,a şti”, înţelegem de ce verbul respectiv se va scrie la persoana a II-a singular, întotdeauna cu ,,-ii”. Primul ,,-i” aparţine temei cuvântului, iar al doilea reprezintă desinenţa pentru persoana a II-a, singular. Situaţiile de acest fel nu sunt numeroase şi ele apar doar la câteva verbe aparţinătoare conjugării a IV-a: ,,a fi”, ,,a şti”, ,,a veni”. Conjugarea a IV-a grupează acele verbe terminate la modul infinitiv în ,,-i”, precum cele enumerate, ca şi ,,a citi”, ,,a privi”, ,,a vorbi”, ş.a. Ele se termină într-un singur ,,-i”, rostit  accentuat.

  •   Verbul ,,a fi” are forme cu ,,-ii” numai în enunţuri de felul: ,,Tu să fii acolo la ora opt!” sau ,,Fii prevăzător!” (tu), adică, persoana a II-a, singular, la modurile conjunctiv şi imperativ. Atenţie, la imperativ, forma negativă are un singur ,,-i”, ,,Nu fi egoist!”. Mai reţinem şi forma ,,fiind” (gerunziu) ,,M-am bucurat, fiind şi eu acolo”.
  •   Verbul ,,a şti” conţine forme cu ,,-ii” numai în exprimări precum: ,,Tu ştii programul”, ,,Nu ajunge să ştii doar tu”, adică tot persoana a II-a, la modurile indicativ sau conjunctiv, prezent. Reţinem şi pe ,,ştiind”, de la gerunziu, simplu sau în combinaţii negative: ,,neştiind”, ,,nemaiştiind”. ,,L-a acuzat, neştiind adevărul”. U În situaţii similare se comportă şi verbul ,,a veni”: ,,tu vii”, sau ,,tu să vii”. ,,Eu vin cu trenul, tu vii cu autobuzul”. ,,Tu să vii la gară”. La gerunziu are forma ,,venind”, o variantă ,,viind” este neliterară.
  •  Aparte este situaţia verbului ,,a apropia”. Conţine ,,-ii”, şi la persoana I şi la a II-a: ,,eu apropii (uşa)”, ,,tu apropii”, iar la gerunziu ,,apropiind”. (Prof. Liviu IOANI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here