•   Municipalitatea a avut la dispoziţie în 2018  peste 10 milioane de euro, dar a   cheltuit mai mult decât a încasat  
 • Cei mai mulţi bani s-au dus pe salarii, studii, asistenţă socială, servicii  şi mai puţin pe investiţii

În ultima şedinţă a CL Făgăraş a fost votat pe repede înainte  Contul anual de execuţie a bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018. Mai pe înţelesul tuturor, s-au votat veniturile Municipiului Făgăraş din anul 2018 şi pe ce au fost cheltuite acestea.  Proiectul de hotărâre a fost prezentat în comisiile de specialitate ale CL Făgăraş (fără presă)  anterior prezentării în plen, iar consilierii locali, membri în comisii, au dat aviz favorabil. Acest lucru însemnând că au fost întru-totul de acord cu Executivul. Astfel că în plenul şedinţei ordinare de joi, 28 martie a.c., nicio persoană n-a cerut detalii despre modul  în care a fost cheltuit bugetul local pe parcursul anului trecut. Analizând documentaţia ataşată proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate ( n.r. poate dintr-o greşeală a semnatarilor, respectivul raport se referea la anul 2017 şi nu 2018) prezentăm câteva dintre elementele Contului de execuţie pe anul 2018.

Bugetul local 2018 a avut venituri de 48,7 milioane de lei

Bugetul  local al Municipiului Făgăraş  a fost constituit  în anul 2018, aşa cum a fost el aprobat prin HCL 39/16 februarie 2018,  din venituri în valoare totală  de 48.742.616 lei, cu 831.926 lei mai mult decât a fost prognozat. Făgărăşenii au plătit la bugetul local impozite pe clădiri şi terenuri  în valoare  de 2.808.023 lei, iar agenţii economici  au achitat  un total de 3.346.377 lei ca impozit pe clădiri şi terenuri. Au mai întregit bugetul local impozitele  provenite din:

 •  spectacole: 13.761 lei
 •  impozit pe mijloace de transport: 2.011.342 lei
 •   taxe pentru eliberare licenţe 352.019 lei
 •   regiile au contribuit din profit cu numai 149.247 lei
 •   din concesiuni şi închirieri  s-au adunat 1.226.742 lei
 •  s-au recuperat din cheltuieli de judecată  14.504 lei
 •    amenzile au adus la buget 1.201.097 lei
 •   donaţii şi sponsorizări: 132.500 lei

34 milioane de lei din cote defalcate

Bugetul a fost completat cu cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit de 20.079.729 lei, dar şi cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată de 14.054.408 lei. S-au adăugat subvenţiile de la bugetul de stat de 174.068 lei, de la Ministerul Sănătăţii de 17.564 lei,  96.276 lei pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri externe aferente perioadei 2014-2020, sume primite de la UE (335.184 lei pentru programele operaţionale, 130.000 lei de la Fondul European de Dezvoltare Regională).

Cheltuieli mai mari decât veniturile  cu 7,5 milioane de lei

Cheltuielile Municipiului Făgăraş în anul 2018 au fost în valoare de 56.322.213 lei, depăşind veniturile cu 7.579.597 lei. Principalele categorii de cheltuieli au fost:

 •  Cheltuieli de personal: 56.437.785 lei  din care cheltuieli salariale în bani 42.310.160 lei
 •   Sporurile funcţionarilor publici:
 •  pentru condiţii de muncă 5.172.336 lei
 •  alte sporuri 3.025.027 lei
 •  indemnizaţii de hrană 1.408.169 lei
 •  alte drepturi salariale în bani 996.024 lei
 •  cheltuieli salariale în natură 535.694 lei
 •  norme de hrană 472.044 lei
 •  vouchere de vacanţă 63.650 lei
 •   Ordine publică şi siguranţa naţională: 2.921.930 lei din care lefurile Poliţiei Locale au fost de 2.750.834 lei, iar Apărarea civilă  84.739 lei.
 •   Cheltuieli social-culturale  24.271.631 lei  din care Învăţământul a avut la dispoziţie  4.122.628 lei  din care 1.459.711 lei salarii, bursele elevilor doar 7.000 lei, alte cheltuieli: 3.465.167 lei.
 •   Sănătate: 47.985.906 lei din care salarii 37.837.921 lei, hrana-541.222 lei, reparaţii- 327.369 lei, medicamente- 3.431.746 lei, achiziţii- 269.550 lei, aparatură medicală- 2.391.766 lei .

CSM a primit jumătate din bugetul capitolului

u Cultură, recreere şi religie (Biblioteca, Muzeu, CSM, Casa de Cultură) s-au efectuat cheltuieli de 7.961.994 lei din care  salarii- 1.834.931 lei,  alte cheltuieli- 4.095.984 lei, alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei-1.375.399 lei.

 • Bibliotecă: 211.247 lei
 • Muzeu: 2.530.746 lei
 • Casa de cultură 807.047 lei
 • Sport (CSM): 3.149.219 lei din care pentru activităţi sportive 2.890.779 lei
 • Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement: 258.440 lei
 •   Iluminat public: 535.863 lei
 •   Salubritate şi gestiunea deşeurilor: 2.879.932 lei
 •   Subvenţii Ecoterm: 272.188 lei
 •   Datoria publică: 226.746 lei dobânzi, comisioane de 35.834 lei.

Rromii primesc o treime  din bugetul Asistenţei sociale

 •   Asigurări sociale şi asistenţă socială: 10.207.150 lei din care cheltuieli cu salariile 6.980.316 lei, ,,ajutoare sociale  în numerar” 2.479.253  lei
 •  Prevenirea excluderii sociale (protecţie rromi) 339.341 lei.
 •   Fonduri destinaţii asociaţilor şi fundaţiilor: 950.096 lei
 •  Studii, consultanţă, expertize, documentaţii tehnice: 1.206.339 lei
 •   Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţi: 244.844 lei
 •  Reclamă şi publicitate: 6000 lei
 •   Reparaţii   curente de 3.079.616 lei din care străzi 847.708 lei.

Plătitori de taxe şi impozite

La data de 31 decembrie 2018 se aflau în evidenţele Primăriei Făgăraş :

 •   10.192 apartamente aparţinând persoanelor fizice
 •   3575 case ale cetăţenilor
 •  9.174 mijloace de transport cu proprietari persoane fizice
 •   2.944.751 mp teren cu proprietari persoane fizice
 •   553 construcţii aparţinând agenţilor economici
 •  1594 mijloace de transport ale firmelor
 •   6.639.586 mp teren cu proprietari agenţi economici.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here