•   ,,Nu vom uni şcolile din Victoria” spun  aleşii locali   

 

Până la data de 29 aprilie 2019 UAT Victoria şi IŞJ Braşov trebuie să cadă la învoială asupra reţelei şcolare din Victoria valabilă în anul şcolar 2019-2020. După această dată, decizia va aparţine Ministerului Educaţiei Naţionale. Este vorba despre propunerea conducerii IŞJ Braşov de a unifica toate unităţile de învăţământ din Victoria sub umbrela Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu”. Aleşii locali de laVictoria nici nu concep o astfel de  propunere, considerând că reorganizarea unităţilor şcolare în modul susţinut de IŞJ Braşov afectează în primul rând actul educaţional, dar şi personalul angajat, fie el în activitatea educativă fie în cea administrativă. Prin vocea primarului Gheorghe Cristian, dascălii, părinţii şi elevii spun că reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov nu vor decât să facă economii la buget fără să ţină cont de calitatea învăţământului. Cu alte cuvinte, UAT Victoria şi IŞJ Braşov se află în divergenţă, termen folosit şi de Ministerul Educaţiei, situaţie ce datează încă din noiembrie 2018. Oraşul Victoria a mai avut parte de reorganizarea instituţiilor publice locale care au însemnat desfiinţarea acestora. Un exemplu a fost Spitalul Orăşenesc pe care a fost pus lacătul în urmă cu aproape un deceniu. Şi grădiniţele din oraş au rămas fără personalitate juridică fiind arondate Colegiului Tehhnic ,,Dr. Alexandru Bărbat”. Primarul din Victoria, Gheorghe Cristian, susţinut de consilierii locali, spune că va apela la instanţă pentru a păstra unităţile şcolare în forma în care ele funcţionează în prezent.

IŞJ Braşov îşi menţine punctul de vedere

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov îşi menţine poziţia de a unifica toate instituţiile de învăţământ din Victoria şi a remis Primăriei Victoria o adresă în acest sens.  ,,Vă aducem la cunoştinţă că în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, întrunit în data de 12 martie 2019 s-a analizat adresa trimisă de Primăria Victoria înregistrată cu nr. 2002 din 28 februarie 2019. În urma reanalizării structurii reţelei şcolare pentru oraşul Victoria, pentru anul şcolar 2019 – 2020, Consiliul de Administraţie îşi menţine propunerea comunicată anterior, în următoarea structură: Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” va rămâne cu persoanlitate juridică, iar următoarele unităţi de învăţământ vor fi arondate Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu”:

  •   Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat” unitate de învăţămînt arondată liceului teoretic.
  •   Grădiniţa cu program prelungit nr. 1, unitate de învăţământ arondată liceului teoretic.
  •   Grădiniţa cu program normal nr. 2, unitate de învăţămînt arondată liceului teoretic
  •  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, unitate de învăţămînt arondată Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş.

Situaţia privind reţeaua şcolară din oraşul Victoria a fost adusă la cunoştinţă şi Ministerului Educaţiei Naţionale, care în conformitate cu OMEN nr. 5235 din 2018 ne va comunica decizia luată” se arată în adresa IŞJ Braşov trimisă   Primăriei Victoria, înregistrată în data de 18 martie 2019.  Propunerea IŞJ Braşov de reorganizare a fost trimisă şi Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preiuniversitar (ARACIP) încă din luna noiembrie 2018  prin adresa nr. 15055 din 14 noiembrie 2018. Reprezentanţii ARACIP au descins la Victoria în luna decembrie 2018 când au efectuat un control la toate unităţile şcolare. ,,IŞJ Braşov ne-a trimis în control  ARACIP-ul  care a desfăşurat vizite de evaluare la unităţile de învăţământ propuse pentru reorganizare. În urma controlului s-a putut constata doar lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu în cazul Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu”  şi  la Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă” a spus primarul Gheorghe Cristian.

,,Nu vom renunţa, iar dacă este cazul îi acţionăm în instanţă”

Rezultatele obţinute de elevii de la LiceulTeoretic ,,IC Drăguşanu” plasează unitatea şcolară în rândul celor mai bune licee din judeţ, alături de  ,,Andrei Şaguna” din Braşov şi ,,Radu Negru” din Făgăraş. An de an, promovabilitatea la bacalaureat a fost, aici,  100% comparativ cu alte licee din judeţ care n-au depăşit 10%, dar acelea nu sunt propuse pentru reorganizare de capii Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.   Acest subiect  a fost dezbătut în plenul CL Victoria, în şcoli, în Primăria Victoria.   ,,Nu se pot uni toate instituţiile de  învăţământ din oraş.  Vom contesta în instanţă această decizie, dar aşteptăm şi poziţia Ministerului Educaţiei Naţionale. Vom acţiona în instanţă IŞJ Braşov pentru că nu ţine cont de  hotărârea Consiliului Local Victoria, de hotărârile  consiliilor de administraţie din instituţiile de învăţământ. IŞJ Braşov trebuie să înţeleagă că nu vom uni liceele. Vom trimite o adresă şi la Prefectura Braşov în care vom  explica problemele noastre, iar  prefectul să decidă pentru că este reprezentantul guvernului în teritoriu. Dacă se unesc liceele se pierd cel puţin 10 posturi şi noi nu vrem acest lucru. Nu putem uni liceele pentru că stricăm imaginea Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu” , unde  elevii au rezultate foarte bună la învăţătură, la concursurile şi olimpiadele şcolare şi la examenul de bacalaureat. La CT ,,Dr. Alexandru Bărbat” elevii pun accent pe meserii, cu alte cuvinte cele două unităţi de învăţământ nu se pot uni. Nici dascălii nu susţin unirea instituţiilor. În altă ordine de idei, cele două licee împreună cu Primăria Victoria derulează proiecte europene, iar unificarea va afecta aceste proiecte sau chiar le va bloca. La aceste şcoli s-au cheltuit foarte mulţi bani publici, iar desfiinţarea lor înseamnă că banii cetăţenilor au fost aruncaţi pe apa Sâmbetei. Vom vedea clădiri în paragină dacă se unsesc liceele. Tot din bugetul local se plătesc profesorii care derulează proiectul ,,after school”, 800.000 de lei/an” a spus primarul Gheorghe Cristian.

 

Instituţiile de învăţământ au depăşit bugetul alocat

Ministerul Educaţiei Naţionale a trimis Primăriei Victoria un răspuns la memoriul depus de edilii locali.  ,,Pentru mai multe informaţii privind cele sesizate de către dumneavoastră, în baza art. 95, alin.(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-a solicitat IŞJ Braşov punctul de vedere. Conform adresei nr. 658 din 30 ianuarie 2019  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, ca urmare a constatării unor neregului de funcţionare a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, cu ocazia efectuării inspecţiei tematice din data de 11 octombrie 2018 şi ca urmare a analizării situaţiei, Consiliul Judeţean Braşov prin adresa nr. 18.682 din 13 noiembrie 2018 a solicitat IŞJ Braşov luarea măsurilor care se impun conform legislaţiei actuale. IŞJ Braşov a propus reorganizarea reţelei şcolare de la nivelul oraşului Victoria, având  în vedere motivele menţionate în adresa nr. 658 din 30 ianuarie 2019 după cum urmează:

1.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, cu 60 de elevi înregistraţi în SIIIR  depăşeşte bugetul în anul 2018 cu 2,21% , astfel să fuzioneze prin absorţie cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş

2.Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat” cu structurile arondate Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 şi Grădiniţa cu program normal nr. 2, să fuzioneze cu Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” , aceste unităţi depăşind bugetul aferent anului 2018 cu 6,43%, respectiv 33,27%” se arată în adresa nr. 24. 761 de la  Ministerul Educaţiei Naţionale înregistrată în 11 februarie 2019. Conform celor menţionate anterior, concluzionăm că relaţia dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov  şi autoritatea administraţiei publice locale  a oraşului Victoria este  divergentă, conform art. 22, alin. (4) din Lege, doar în cazul propunerii de reorganizare dintre CT ,,Dr,. Alexandru Bărbat” şi Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”. Ministerul Educaţiei Naţionale ar putea interveni doar în cazul în care situaţia divergentă s-ar menţine pînă în apropierea datei  de 29 aprilie 2019, până la această dată IŞJ Braşov trebuie să comunice această situaţie Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea reglementării ei prin  ordin de ministru al educaţiei naţionale” se   arată în adresa de la Ministerul Educaţiei Naţionale.  (Carla TATU)

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here