dav

Un eveniment cultural desfăşurat marţi, 16 aprilie, 2019, în una  din sălile Muzeului ,,Valer Literat” din Cetatea Făgăraşului a consemnat lansarea a două volume de poezii de inspiraţie religioasă. Ele aparţin ,,fratelui” Alexandru Mihail Niţă, monah la Mănăstirea ,,Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus. Intitulate, primul ,,Cerurile deschise” şi al doilea ,,Hristosfera”, au fiecare ca subtitlu ,,Versuri cu icoane”, întrucât fiecare din poeziile cuprinse în cele două volume este flancată cu câte o icoană din patrimoniul iconografic creştin-ortodox. Ambele volume au o ţinută grafică elegantă, iar reproducerile  color, impecabile, de icoane dau culegerilor şi aspectul unor albume de artă bizantină care desfată privirea. Spectaculoasă este şi biografia monahului Alexandru Mihail Niţă. Născut la Bucureşti în 1942, urmează cursurile Liceului ,,Iulia Haşdeu”, apoi ale Conservatorului de Muzică ,,Ciprian Porumbescu” secţia Pedagocie, specialitatea vioară. Activează ca profesor de vioară la şcolile de muzică din Giurgiu şi Bucureşti, afirmându-se, în acelaşi timp ca realizator de emisiuni muzicale la TVR şi Radio România. În 1984 emigrează în SUA, unde începe studii de teologie, în urma cărora obţine, în 1996 un doctorat la University of  Metaphysics din Los Angeles. Alege calea monahală şi vieţuieşte, din 2001 la Sfântul Munte Athos, ca din 2008, să revină în ţară şi să se stabilească la Mănăstirea ,,Sfântul Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus. Om al neliniştii şi al căutărilor spirituale Alex Mihail Niţă şi-a concretizat  o

dav

stenelile în lucrări  semnificative din domeniul spiritual-literar. Între operele sale semnalăm două volume de eseuri cu tematică religioasă publicate în 2006 şi 2008 şi două romane: ,,Paradiziaca expediţie” din 2011  şi ,,Iubirile şi tainele Tamisei” din 2013. La acestea adăugăm cele douăvolume de versuri tipărite în 2018 şi lansate recent la Făgăraş în prezenţa  unui public format din preoţi şi mireni precum şi din elevi ai Liceului Teologic din localitate. Asupra mesajului poetic şi a valorii artistice a creaţilor s-au pronunţat, în intervenţiile lor, profesori şi preoţi prezenţi la manifestare în consonanţă şi cu aprecierile cuprinse în prefeţele însoţitoare ale celor două volume din care cităm, spre exemplificare un scurt pasaj semnat de prof. conf. univ. Constantin Necula, la volumul ,,Hristosfera”: ,,Cred că versul, cel cuminte mai ales, poate să reclădească liniştea lumii. Chiar dacă par simple, jocurile din versuri sunt pline de sens catehetic, un soi de teopoetică pentru inima celui dedat lecturii liniştite, la marginea grea a lumii, pentru inima celui însetat de simplitate. Veţi citi, prin ochii de gând ai autorului, o lume nouă, care respiră nădejde, caută să redescopere iconologia unei lumi în care Hristos locuieşte ca Adevăr şi Viaţă”. (Prof. Liviu IOANI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here