PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din ţară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educaţie, apă – canalizare, energie termică şi electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire şi sport.

Acesta a fost demarat în 2012 de către PSD, fiind îmbunătăţit constant pentru ca el să fie uşor de accesat. Prin acest program, primăriile şi consiliile judeţene primesc bani pentru a crea condiţii de viaţă mai bune pentru comunităţile pe care le gospodăresc.
PNDL etapa 1 a avut o alocare bugetară de 17,6 miliarde de lei, adică 5.502 obiective de investiţii, din care 3.280 sunt finalizate. Etapa a 2-a a avut o alocare financiară de 30 de miliarde de lei şi sunt 7.179 de obiective.
Pentru Municipiul Făgăraş, în numai doi ani de guvernare PSD, valoarea totală a proiectelor de investiţii este de aproximativ 34 milioane lei, totalul investiţiilor contractate fiind de aproape 29 milioane de lei.
Unul din proiectele majore pentru făgărăşeni este cel care are ca obiect extinderea canalizării în Municipiul Făgăraş, fiind finanţat prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) de Guvernul PSD. Contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru aceste lucrări a fost semnat în data de 21.12.2017. Imediat s-a trecut la procedurile pentru scoaterea la licitaţie pe SICAP a acestei investiţii, iar în luna noiembrie 2018, în urma evaluării ofertelor tehnice şi financiare, precum şi a documentelor de calificare, s-a declarat câştigătorul şi a fost semnat contractul de atribuire pentru: „Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări”.

Valoarea estimată a achiziţiei a fost de 4.876.000 lei, iar în urma licitaţiei contactul a fost încheiat cu valoarea de 4.578.000 lei, adică aproape 1 milion de euro.
Proiectul tehnic prevede realizarea a două colectoare de canalizare gravitaţională pe străzile Hurezului şi Salcâmului, iar pe traseul colectoarelor vor fi montate două staţii de pompare ape uzate, conducte de racord şi cămine pentru consumatori. Reţeaua de pe strada Salcâmului va prelua şi consumatorii industriali de pe strada Negoiu.
Faza de proiectare a fost finalizată, iar faza de obţinere avize este pe sfârşite. Lucrările de execuţie urmează să înceapă în vara acestui an.
Realizarea acestei investiţii are ca scop:
l eliminarea cât mai rapidă a riscului de îmbolnăvire a populaţiei şi infestării mediului înconjurător prin extinderea reţelei publice de canalizare;

l eliminarea pericolului de poluare a mediului inconjurător din intravilanul localităţii;
l ridicarea gradului de civilizaţie al populaţiei şi îmbunataţirea infrastructurii din zonă.
Aflat la a doua etapă, programul PNDL va continua şi după 2020. Este dorinţa noastră, a guvernării PSD să susţinem proiecte care vin în sprijinul direct al fiecărui locuitor al acestei ţări.
Valentin Clonţ, Viceprimar Municipiul Făgăraş

 

Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
Executat de Monitorul de Făgăraş
CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here