•  
  • Pierderile de apă de la acest bloc depăşesc cu mult consumul  
  •  Subsolul blocului  22 de pe strada Viitorului din Victoria este inundat cu dejecţii
  •  Locatarii se plâng, dar nu iau măsuri

Blocul nr. 22 de pe strada Viitorului din Victoria  a ajuns un focar de infecţie. Subsolul este inundat de dejecţii, containerele de gunoi zac neridicate, iar  şobolanii completează acest decor al  mizeriei.  Locatarii nu par  însă deranjaţi de situaţie, ci doar se plâng, fără să ia vreo măsură. Ca proprietari de apartamente  au obligaţia să repare conductele defecte, să efectueze lucrări de dezinsecţie şi deratrizare şi să sesizeze societatea de salubritate să ridice la timp gunoiul menajer.    ,,Canalizarea din faţa blocului nr. 22 de pe strada Viitorului refulează mereu, dejecţiile se văd de pe scări. În plus,  în spatele blocului  containerele sunt pline şi neridicate. Este un  miros insuportabil. Copiii noştri se joacă în aceste condiţii” se plâng  locatarii.

Beci inundat cu dejecţii

Cum te apropii de  imobilul nr. 22, scara A, de pe strada Viitorului te izbeşte un miros insuportabil. Nivelul dejecţilor din beciul blocului  a trecut de o jumătate de metru. ,,Scara noastră a ajuns un focar de infecţie. Conductele din beci sunt sparte şi trebuie reparate. Trebuie să executăm şi lucrări de deratizare şi dezinsecţie pentru că din cauza mizeriei ne-au invadat  insectele.  Deşi este cald, nu putem sta cu geamurile deschise din cauza  mirosurilor şi a ţânţarilor. În urmă cu 8 ani am schimbat toate conductele de la subsolul blocului, dar acum din nou trebuie schimbate. La noi în beci mereu este apă, deşi nu avem pierderi la subsolul blocului. Blocul  este construit în pantă, iar pierderile de apă de la scara B ajung  la noi în beci, la scara A. Chiar dacă reparăm conductele de la subsolul blocului, de apă nu vom scăpa” a spus Nicolae Cucu, locatar de la scara A.

 Pierderi mai mari decât consumul

Locatarii de la scara B a blocul nr. 22 s-au şocat când au primit facturile de la SC Victoria Parc Industrial SRL pentru consumul de apă – canal aferent lunii iulie a.c.  Faţă de consumul indicat de apometrele din apartamente a fost facturat un surplus de 368 mc de apă, mai precis 19 mc apă pe fiecare apartament. ,,Am consumat 14 mc de apă, iar pierderile înregistrate au fost de 19 mc apă. Când am văzut factura de 155, 13 lei m-am şocat. În ziua respectivă, am intrat în beci să vedem dacă avem pierderi la subsolul blocului şi am constatat că nu sunt pierderi.  În luna iulie a.c., doar la noi pe scară s-a înregistrat o pierdere de 368 mc de apă, de parcă a avea piscină. Din cauza acestor pierderi de apă, am rămas în urmă cu plata facturilor.  Lună de lună apare această diferenţă între contoarele de apartament şi cel instalat la intrarea în bloc.  În ultima perioadă am înregistrat o datorie către serviciul public de apă şi canal  de 2.000 lei.  Pe scara noastră sunt   20 de apartamente, 5 dintre ele nelocuite.   Pentru consumul din luna iulie s-a facturat pentru fiecare apartament 19 mc în plus faţă de consum, ca pierderi de apă” a spus Maria Ionela Ioicaliuc, locatar al scării B.

Proprietarii sunt obligaţi să-şi repare conductele

,,Abonaţii din acest imobil ne-au solicitat ajutor şi am intervenit la canalul din faţa blocului care deserveşte cele două scări. Locatarii nu sunt civilizaţi şi aruncă la toaletă diverse obiecte, apoi ne solicită să desfundăm canalul care refulează. Cu vidanja am scos şi apa din beci. La scările A şi B din blocul nr. 22  s-au înregistrat pierderi mari la apă, dar locatarii nu au luat nicio măsură.  La acest bloc există diferenţe mari între citirile apometrelor din apartamente şi  ceea ce indică contoarul de la intrarea în bloc.  Datoria la apă şi canal pentru acest bloc este de 17.000 lei. Mulţi dintre abonaţii din blocul nr. 22   nu au plătit nicio factură de când s-a înfiinţat societatea şi din acest motiv nu îi interesează pierderile înregistrate. Locatarii trebuie să ştie că, prin lege,  pierderile se facturează  în mod elegal pe fiecare apartament. Proprietarii au obligaţia să efectueze reparaţii la instalaţiile interioare de apă-canal pe cheltuiala lor. Pe această scară sau nu se declară corect consumul de apă sau locatarii nu îşi repară reţeaua de la subsolul blocului” a explicat  Marian Baciu, administratorul  de la SC Victoria Parc Industrial SRL. (Carla TATU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here