Rentierii agricoli se mai pot prezenta până la data de  2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA pentru obţinerea vizei aferente anului 2018 pe carnetele de rentă viageră. Aşa cum informează Dorel Stânea, directorul executiv al  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Braşov, rentierii trebuie să prezinte  următoarele documente, în original:

  •   carnetul de rentier agricol;
  •   actul de identitate al solicitantului;
  •  decizia de la comisia de expertiză medicală  pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală
  •   procură notarială  în cazul  tutorelui legal al rentierului agricol, în original,
  •   contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011
  •   extras de cont pe numele rentierului agricol (opţional);
  •   declarația pentru obţinerea vizei anuale

,,În urma verificărilor, dacă  se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată,   prin mandat poştal sau virament bancar.   În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi,  până la data limită 15.10.2019, a cererii de moștenitor însoțită de  documente justificative precum  copia  certificatului de deces, copia actului de succesiune, extras de cont pe numele moștenitorului. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora” a explicat Dorel Stânea, directorul executiv al APIA Braşov.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here