În calendarul şcolar mişcarea anotipurilor face o deplasare de la ordinea lor astrologică. Cu fiecare septembrie marcăm un nou început, ca şi cum debutează o altă primăvară, cu speranţe renăscute prentru roadele ce vor veni. Roade germinate din seminţele oferite de carte şi semănate pe ogoarele roditoare ale minţii şi sufletului elevilor. Încă o etapă de viaţă pentru şcolari, dascăli şi părinţi pentru a confirma veridicitatea proverbului ,,Ai carte, ai parte!” Sau cum glăsuia Ion Creangă, prin vorbele bunicului său ,,Omul cu carte puternic va fi şi pe cel fără carte slugă îl va avea”. Un principiu care stă, în realitate, la baza ierarhiilor sociale şi la baza ordinii mondiale.  Naţiunile devin puternice prin nivelul lor de instruire, iar performanţele lor ştiinţifice şi tehnologice le asigură mijloacele de a se impune. Când vorbim despre învăţătură ne referim mai întâi la a lucra cu cartea, iar despre o şcoală bună afirmăm că ,,acolo se face carte”. Rostul înălţător al cărţii se ştia din vechime. Dictonul lui Terentianus Maurus: ,,Habent sua fata libelli…” din anul 258, adică ,,Încăpute pe mâna cititorului, cărţile îşi au soarta lor” ne lămureşte că soarta cărţii devine reală numai în măsura în care ea este citită, dacă are un beneficiar, cititorul. Remarca rămâne fundamentală pentru activitatea elevilor de a conştientiza că studiul aprofundat al cărţilor asigură învăţarea şi progresul şcolar. Asemenea cărţi aşezate la temelia învăţăturii, se numesc manuale şi ele, începând cu abecedarul, asigură zestrea cognitivă de bază a oricărui elev. Manualele nu sunt simple cărţi de lectură, ci cărţi ce trebuie studiate, asimilate şi aplicate prin gama de exerciţii şi lucrări generate de spiritul lor. Ele ghidează drumul spre cunoaştere pe tot parcursul vieţii şi stau la temelia formării propriilor competenţe profesionale şi a personalităţii în ansamblu. Din 2017 s-au introdus programe şi manuale noi şi în învăţământul gimnazial din România. Programele insistă pe latura funcţională a cunoştinţelor, iar manualele sunt mai atractive. Aşteptăm un an şcolar nou pentru a ne îmbogăţi în cunoaştere, căci, tot din latină, ,,omul cunoscător are întotdeauna averea la el!” (Prof. Liviu IOANI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here