În toate şcolile a sunat clopoţelul luni,  9 septembrie 2019. Deschiderea noului an şcolar a însemnat pentru şcolile din Ţara Făgăraşului festivităţi la care au participat elevii, dascălii, oficialii locali, părinţii şi bunicii, dar şi preoţii care au oficiat slujbe religioase. Şi clădirile şcolilor au fost primenite pentru noul an şcolar, dar în limita bugetelor avute la dispoziţie de către fiecare şcoală. Din păcate pentru majoritatea şcolilor din municipiul Făgăraş nu s-au găsit fonduri pentru investiţii. Cererile depuse la Primăria Făgăraş de către directorii şcolilor au rămas nesoluţionate, aleşii locali motivând lipsa banilor de la buget. O singură unitate de învăţământ din Făgăraş a avut parte de investiţii, CN ,,Radu Negru”. Pe parcursul anului 2019, Primăria Făgăraş a finanţat mai multe  lucrări pentru CN ,,Radu Negru”, suma totală cheltuită fiind de 616.714,1 lei plus TVA, respectiv 130.40,7 euro plus TVA.   Pentru celelalte unităţi de învăţământ din municipiu, aşa cum susţin directorii, Primăria Făgăraş nu a  găsit fonduri pentru investiţii.

Fără investiţii la  Colegiul ,,Aurel Vijoli’’

Pentru anul şcolar 2019 – 2020 la Colegiul ,,Aurel Vijoli’’ din Făgăraş au fost executate doar lucrări de igienizare în sălile de clasă, ateliere şi la internat. Lucrările au fost executate  cu angajaţii şcolii, materialele fiind cumpărate din fonduri proprii.  Directoarea colegului, Liliana Spiridon, spune că a solicitat de la Primăria Municipiului Făgăraş fonduri  pentru executarea unor lucrări de investiţii şi reparaţii, dar nu i-a fost aprobată solicitarea, prin urmare lucrările au fost  amânate. ,,În acest an nu sunt bani la bugetul local, iar lucrările de investiţii au fost amânate. Am solicitat bani pentru reabilitarea clădirii şcolii generale nr. 3, schimbarea acoperişului la corpul A de clădire şi la  ateliere. Am solicitat fonduri şi pentru  lucrări de reparaţii şi zugrăveli, însă toate le-am amânat  pentru că ni s-a spus că nu sunt bani la buget.  Cea mai importantă investiţie era reabilitarea şcolii generale nr. 3. În clădirea respectivă nu se  fac ore, iar şase laboratoare au fost transformate în săli de clasă pentru că spaţiile sunt insuficiente pentru numărul elevilor înscrişi în această unitate de învăţământ’’ a spus directoarea Liliana Spiridon de la Colegiul ,,Aurel Vijoli’’. În anul  şcolar 2019 – 2020 la Colegiul ,,Aurel Vijoli’’ sunt înscrişi 955 elevi care sunt împărţiţi în  41 de clase: învăţământ primar, gimnazial, liceal (frecvenţă redusă), profesional, seral, profesional dual şi postliceal. Aici îşi desfăşoară activitatea 62  de cadre didactice,  19 persoane ca  personal nedidactic şi auxiliar. ,,Conform planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 – 2020 am  realizat toate cele şase clase de a IX-a, o clasă a IX-a  liceu cu frecvenţă redusă şi cinci clase a IX-a profesională,  din care patru sunt dual” a mai spus Directoarea Liliana Spiridon. 138 de elevi sunt înscrişi în cele cinci clase a IX-a profesională.   În acest an şcolar,  la această unitate de învăţământ s-au înscris copii din mai multe judeţe: Braşov, Sibiu,  Harghita, Neamţ şi Vaslui care vor fi  cazaţi la internatul instituţiei. Clasele de profesională au următoarele specializări:

 •    ospătar, chelner şi vânzător în unităţile de alimentaţie publică
 •   confecţioner produse textile  şi marochinărie
 •   operator maşini comandă numerică şi tinichigiu vopsitor auto
 •   lăcătuş construcţii metalice, utilaje tehnologice şi prelucrarea polimerilor
 •  electrician exploatare joasă tensiune şi utilaje tehnologice

 

Fără investiţii şi  la Liceul Tehnologic ,,Dr. Ioan Șenchea”

În ultimii ani, la Liceul Tehnologic ,,Dr. Ioan Şenchea” din Făgăraş  nu s-au mai realizat lucrări de investiţii şi de reparaţii. Aşa susţine Aurel Paler, directorul colegiului, care spune că  au fost necesare astfel de lucrări, dar nu s-au găsit bani în bugetul local.  Caz în care pentru  noul an şcolar 2019 – 2020 s-au efectuat doar  lucrări de igienizare.  ,,Am depus la  Primăria Municipiului Făgăraş o listă de investiţii şi am solicitat fonduri. Investiţiile absolut necesare sunt izolarea termică  la corpul A de clădire, extinderea sistemului de supraveghere video şi dotarea cu calculatoare. În perioada 2007 – 2017 instituţia noastră a beneficiat de mai multe  lucrări de investiţii, dar în  ultimii doi ani, la noi în instituţie,  nu s-au mai realizat lucrări de investiţii din lipsă de fonduri”  a spus Aurel Paler, directorul Liceului Tehnologic ,,Dr. Ioan Șenchea”. În anul şcolar 2019 – 2020 sunt înscrişi 700 de elevi din care 450 sunt navetişti din satele: Ucea, Perşani, Cincu, Comăna, Lisa, Drăguş şi Hârseni. Elevii fac naveta cu trenul sau cu microbuzele şcolare puse la dispoziţie de primăriile unde au domiciliul elevii. În această unitate de învăţământ îşi desfăşoară activitatea 43 de cadre didactice plus  alte 20  persoane ca  personal nedidactic şi auxiliar. ,,Conform planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 – 2020 s-au realizat două clase de a IX-a liceu cu  52 de elevi şi patru clase de profesională cu 112 elevi. Clasele de profesională sunt împărţite în două specializări şi au următoarele profile: mecanic auto, bucătari, brutar – patiser, lucrător în agroturism, lucrător hotelier şi horticultor.

Investiţiile de la CN ,,Doamna Stanca” sunt susţinute din donaţii şi concursurile elevilor

În anul şcolar 2019 – 2020,  la Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” din Făgăraş sunt înscrişi 1.100 elevi în cele 46 de clase.  Aici îşi desfăşoară activitatea 70 de cadre didactice din care peste 80%  sunt titulare pe post.  La fiecare nivel de clasă există şi o clasă de limbă germană, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a.  Colegiul este pregătit pentru noul an şcolar, în sensul că sălile de clase şi laboratoarele au fost igienizate. Nici la această unitate de învăţământ nu s-au realizat investiţiile pentru că  Primăria Făgăraş a motivat că nu are bani la buget.   ,,Pe lista de investiţii am solicitat finanţare pentru  calculatoare, table interactive şi mobilier şcolar, însă nu au fost fonduri”  a spus directoarea colegiului, Corina Drăgoiu.  Este singurul colegiu din Făgăraş care a reuşit să protejeze denumirea ,,Doamna Stanca” la OSIM ca marcă înregistrată.  Cele mai mari investiţii de la CN ,,Doamna Stanca” au fost realizate cu fonduri provenite din sonsorizări şi proiecte câştigate de elevii instituţiei.  ,,CN ,,Doamna Stanca” a beneficiat de 22.000 euro, sumă obţinută de elevi la Olimpiadele Kaufland. Banii au fost investiţi în laboratorul de ştiinţele naturii, dar şi în amenajarea curţii interioare.  La un alt concurs sportiv denumit ,,Generaţia în mişcare” elevii au câştigat un  premiu de  2.000 de euro, iar banii  au fost investiţi în echipamente sportive” a mai spus Corina Drăgoiu, directoarea instituţiei. Cătălin, un fost elev de la această unitate de învăţământ, promoţia 2015, a donat în această vară suma de 500 de euro.   Tânărul lucrează la o firmă de construcţii din Anglia alături de alţi colegi de liceu, iar în concediul din această vară a vizitat liceul.   ,,M-am şocat când l-am văzut cu două buchete de flori pentru fosta  învăţătoare şi  pentru mine, dar şi cu un plic cu 500 euro ca  donaţie. Cătălin a spus că această instituţie l-a făcut om şi are tot respectul pentru dascălii de la acest colegiu. Cătălin a vizitat şcoala şi clasa unde a învăţat  şi a  vrut să contribuie cu o donaţie. Din suma respectivă am extins reţeaua de internet în şcoală”  a mai spus directoarea instituţiei.

Fără investiţii la Liceul Teologic ,,Sfântul Constantin Brâncoveanu”

,,Pentru anul şcolar 2019 – 2020 am realizat doar lucrări de igienizare, nu am avut lucrări de investiţii şi reparaţii pentru că nu au fost bani la bugetul local. Solicitări am depus la primărie  pentru lucrări de reparaţii la clădirea Grădiniţei ,,Mateiaş Brâncoveanu”,  extindere sistem supraveghere video pentru ambele instituţii” a spus directoarea Felicia Tincu, de la Liceul Teologic ,,Sfântul Constantin Brâncoveanu”. În această unitate de învăţământ sunt înscrişi 510 elevi din care 410 sunt la liceu şi  100  preşcolari la grădiniţa ,,Mateiaş Brâncoveanu”. Aici îşi desfăşoară activitatea 35 de cadre didactice din care 27 sunt titulare, iar restul sunt profesori detaşaţi sau suplinitori calificaţi. Anul trecut instituţia a fost acreditată ARACIP pentru profil pedagogic cu specializarea educator – învăţător. ,,Pentru anul şcolar 2019 – 2020 s-a realizat planul de şcolarizare cu cele două clase de a IX-a,  o clasă teologie şi una pedagogie, ambele cu câte 28 de locuri. Majoritatea elevilor de liceu fac naveta din satele  Voila, Drăguş, Sinca Nouă, Șinca Veche, Sâmbăta, Hârseni.  Elevii ajung la liceu cu transportul în comun, iar şcoala le decontează abonamentele” a explicat directoarea Felicia Tincu.

Investiţii nefinanţate la Școala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu”

,,Pentru anul şcolar 2019 – 2020 nu am avut bani de investiţii şi de reparaţii şi  am făcut doar lucrări de igienizare. Am solicitat fonduri de la Primăria Municipiului Făgăraş pentru mai multe lucrări de reparaţii şi de inveatiţii. Şcoala avea nevoie de  lucrări de reparaţii la  faţada clădirii şcolii gimnaziale şi la corpul A de la şcoala generală nr. 4, înlocuirea parchetului din mai multe  săli de clasă, reparaţii la  scări, achiziţionarea a două centrale termice şi calorifere, mobilier, dulapuri pentru grădiniţă. De doi ani nu am avut fonduri pentru investiţii şi reparaţii” a spus directoarea Iuliana Aldea, de la Școala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu”. În această unitate de învăţământ sunt înscrişi 1.040 de elevi din care 50 la grădiniţă,  545 la ciclul primar şi 445 la ciclul gimnazial. Aici îşi desfăşoară activitatea 87  de cadre didactice din care 92 % sunt titulare, restul sunt suplinitori calificaţi şi 14 personal auxiliar şi nedidactic.

Investiţii la Colegiul Naţional ,,Radu Negru”

,,În anul şcolar 2019 – 2020 la Colegiul Naţional ,,Radu Negru” sunt înscrişi 1.511 elevi din care 955 elevi la clasele 0 – VIII şi 556 la clasele de liceu. Aici îşi desfăşoară activitatea 82 de cadre didactice din care 90% sunt titulare, un suplinitor, iar restul sunt profesori detaşaţi.   Conform planului de şcolarizare propus am realizat toate clasele de liceu. Am reuşit să finalizăm în timp util  toate lucrările de igienizare şi reparaţii curente  pentru a beneficia de condiţii optime pentru desfăşurarea orelor de curs. Am desfăşurat o muncă în echipă de la personalul nedidactic până la cadrele didactice.  Sperăm să avem un an şcolar bun, cu rezultate care să ne bucure pe toţi” a spus directoarea colegiului Maria Racu.

Lucrări finanţate de Primăria Făgăraş la CN ,,Radu Negru”

 •    ,,Lucrări de reparaţii şi igienizări la grupuri sanitare şi la dispensar Liceul Radu Negru Făgăraş”, este titulatura  achiziţiei Primăriei Făgăraş efectuată la data de 28 august 2019. Valoarea este de 28.849,37 lei plus TVA, iar firma desemnată să execute lucrările este SC Petrabog Edil SRL-D.
 •   ,,Modernizare sala de sport CN Radu Negru, str. Şcolii nr. 1, Făgăraş”. Achiziţia a fost realizată de Primăria Făgăraş la data de 18 iulie 2019 la valoarea de 323.905,69 lei fără TVA, respectiv 68.413,92 euro, firma aleasă fiind SC I.C.Metal Confex SRL din Victoria.
 •   ,,Reparaţii pardoseli din parchet la corp internat CN Radu Negru” este lucrarea contractată la 18 iulie 2019 de Primăria Făgăraş la valoarea de 27.151,55 lei plus TVA, respectiv 5.734,83 euro, firma aleasă fiind SC Stolija Prest SRL.
 •   ,,Achiziţie jalizele verticale corp internat CN Radu Negru”, este lucrarea contractată la 9 iulie 2019 cu SC Faria Serv SRL, la valoarea de 8.809,13 lei plus TVA, respectiv 1.865,79 euro.
 •   ,,Lucrări de reparaţii şi de hidroizolaţie corp internat CN Radu Negru” este contractul încheiat de Primăria Făgăraş cu SC I.C.Metal Confex SRL din Victoria la valoarea de  88.994,19 lei plus TVA, respectiv 18.843,52 euro, în urma achiziţiei realizate la data de 13 iunie 2019.
 •  ,,Lucrări de reparaţii şi igienizări la corp internat  CN Radu Negru” achiziţie realizată la data de 5 iunie 2019 de Primăria Făgăraş la valoarea de 81.631,30 lei plus TVA, respectiv 17.260,03 euro, firma fiind aceeaşi SC Petrabog Edil SRL-D.
 •  O altă lucrare plătită de Primăria Făgăraş se referă la ,,Servicii de expertiză tehnică- imobil cu destinaţie şcoală, amplasată în str. Şcolii nr. 15, Făgăraş”. Aceste servicii au fost achiziţionate la valoarea de 57.373 lei plus TVA, respectiv 12.186,02 euro, de la firma Drafting Service SRL, la data de 22 ianuarie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here