Elevii de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria  beneficiază de programul educaţional ,,Şcoală după şcoală – Împreună spre succes”  care este implementat şi în acest an şcolar de Liceu în parteneriat cu Primăria Victoria şi Asociaţia de părinţi.  În acest program sunt înscrişi 40 de elevi de la ciclul primar care vor urma activităţile  după orele de curs. Elevii vor rămâne în şcoală, unde îşi vor face temele supravegheaţi de dascăli,  vor mânca şi apoi vor desfăşura alte tipuri de activităţi educative. Cei 40 de copii au fost  împărţiţi în trei grupe pe categorii de vârstă, iar prima lor zi de program a fost 1 octombrie 2019.

Finanţare de la bugetul local

În plenul şedinţei ordinare de la sfârşitul lunii august a.c., aleşii urbei au aprobat proiectul de hotărâre cu privire la încheierea actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat pentru derularea şi finanţarea proiectului educaţional ,,Şcoală după şcoală” implementat  de Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”.  ,,Pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019  acest proiect  a fost implementat cu succes şi de aceea vrem să-l susţinem şi în  anul şcolar 2019 – 2020.  Din bugetul local  vom asigura  plata dascălilor, iar suma necesară este de 91.824 lei”, a spus primarul oraşului Victoria, Gheorghe Cristian.

Trei parteneri  

Sunt trei parteneri care susţin acest proiect, Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”, Asociaţia de părinţi a Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” şi Primăria Victoria. Obligaţiile lor sunt:

  •  Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”  asigură spaţiul pentru desfăşurarea programului ,,Şcoală după şcoală”,  dar şi  funcţionarea  şi  implicarea  dascălilor în educarea elevului.
  •   Asociaţia de părinţi  asigură sprijinul financiar pentru plata mesei. Părinţii achită 260 lei pe lună pentru programul ,,Şcoală după şcoală”.
  •   Primăria Victoria asigură plata dascălilor implicaţi în proiect conform articolului 13 din Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului cu nr. 5349 din 2011 privind metodologia de organizare a programului ,,Şcoală după şcoală”

Au solicitat finanţare

De la începutul lunii iulie a.c., Liceul  a solicitat susţinere financiară pentru programul ,,Şcoală după şcoală” prin adresa  nr. 1.753 înregistrată la sediul Primăriei Victoria  în data de  2 iulie 2019. Pentru  perioada 1 octombrie  – 21 decembrie 2019 suma necesară pentru plata dascălilor este  de 32.583 lei, iar pentru  perioada 12 ianuarie – 13 iunie 2020 suma necesară pentru plata dascălilor este de 59.241 lei. Pentru acest program Primăria Victoria va aloca suma de 91.824 lei. Din  bugetul anului 2019 s-a alocat suma de 32.583 lei, iar din bugetul pentru anul 2020 se va aloca suma de 59.241 lei.

Învăţătoarea Adina Lupşor este responsabil de proiect

,,Programul ,,Şcoală după şcoală” se desfăşoară de luni până vineri în intervalul orelor 12.00-  16.00. Elevii beneficiază de  program de masă, supraveghere şi îndrumare pentru efectuarea temelor şi activităţi recreativ – educative. Acest program vine în sprijinul părinţilor care nu au cu cine lăsa copii după orele de curs. Părinţii vor plăti doar masa de prânz în valoare de 260 lei pe lună” a spus învăţătoarea Adina Lupşor, responsabil cu  programul ,,Şcoală după şcoală”. ,,În acest an şcolar părinţii au optat pentru oferta de la Restaurantul  Paradis. Preţul mesei este de 13 lei pe zi, iar copiii beneficiază de două feluri de mâncare.  Plata se face în funcţie de prezenţă, la sfârşitul fiecărei luni. În perioada următoare, reprezentanţii restaurantului vor face o ofertă pentru meniu, iar părinţii vor decide ce vor mânca copiii lor. Programul ,,Şcoală după şcoală” este foarte util, iar beneficiile sunt multe. Vrem să atragem sponsori în acest proiect pentru a beneficia cât  mai mulţi elevi de acest program. Anul trecut au fost părinţi care  au renunţat la programul ,,Şcoală după şcoală” pentru că nu şi-au permis plata pentru mâncare. Este trist, dar adevărat” a spus Cătălin Beltechi, preşedintele Asociaţiei de părinţi de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu.

13 învăţătoare

,,Toate învăţătoare de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” sunt implicate în program.  Conform unui orar, prin rotaţie,  fiecare învăţătoare activează în acest proiect” a spus directorul adjunct, Matei Morlova de la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”. Învăţătoarele implicate sunt:  Adina Lupşor,  Livia Neagoş,  Iuliana Rogozea,  Viorica Vicol, Amalia Muntean,  Simona Nistor,  Simona Feriu, Rodica Țăruş,  Alina Rus,  Mihaela Vlad, Linda Stoia, Nicoleta Baltă şi  Mihaela Năpar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here