Şase comune din judeţul Braşov vor beneficia de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Cartea Funciară realizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Este vorba despre comunele Beclean, Voila, Mândra. Şercaia, Bran şi Prelmer.  Suprafeţele de teren care vor fi măsurate şi înscrise în noul sistem informatic de cadastru cu eliberarea de CF-uri sunt: Beclean cu 7.300 ha, Voila cu 7.134 ha, Mândra cu 8.801 ha, Şercaia cu 8.041 ha, Bran cu 7.917 ha, iar Prejmerul cu 5.862 ha. La nivel naţional vor  beneficia de aceleaşi servicii 215 comune cu un total de 1,3 milioane de ha. Finanțarea acestor lucrări  este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional   privind  „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, valoarea proiectului  fiind de 169,5 milioane de lei.  Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF)    include  660 de  primării ale comunelor , înregistrându-se astfel  5.758.314 ha, valoarea totală a proiectului fiind de  312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 lei,  cofinanțare de la bugetul de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here