IŞJ doreşte fuziunea liceelor din Victoria

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov informează din nou Executivul şi Legislativul de la Victoria că îşi menţine propunerea de reorganizare a reţelei şcolare  din oraş pentru anul şcolar 2020-2021, deşi conducerea urbei s-a opus acestei propuneri. Este vorba despre funcţionarea la Victoria a unui singur liceu prin contopirea  celor două instituţii şcolare care funcţionează în prezent. Propunerea IŞJ Braşov a fost remisă Primăriei Victoria prin adresa 14.604/1 octombrie 2019şi a fost analizată în plenul CL Victoria de la sfârşitul lunii octombrie a.c.  Atât primarul, viceprimarul, dar şi consilierii locali, dascălii şi părinţii nu sunt de acord cu unirea celor două unităţi de învăţământ.

 

  IŞJ Braşov nu ţine cont de  conducerea oraşului

,,Având în vedere:

  •  OMEN nr. 5.090 din 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021.
  •   Modificările intervenite prin OMEN nr. 4.388/3 iulie 2019, privind reorganizarea reţelei şcolare din oraşul Victoria, începând cu anul şcolar 2019-2020, în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Municipiul Făgăraş (ca unitate absorbantă) şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria (ca unitate absorbită).
  •   Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov a reanalizat organizarea reţelei şcolare pentru oraşul Victoria şi îşi menţine propunerea de fuziune prin contopire a Liceului Teoretic ,,IC Drăguşanu” cu Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat”. Motivele fiind aceleaşi prezentate în corespondenţa purtată anterior: numărul de elevi din cele două licee, neîncadrarea în bugetul alocat, spaţiile disponibile pentru activităţile instructiv-educative, promovabilitatea la examenul de bacalaureat.
  •   Facem precizarea că în urma vizitelor de evaluare externă efectuate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu”  s-a constatat neîndeplinirea la nivel minimal şi obligatoriu a indicatorului 107. Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară în timpul desfăşurării programului, lipsa autorizaţiei ISU pentru lucrări efectuate la mansarda unui corp de clădire. Prin urmare, începând cu anul şcolar 2019 -2020 , Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” din Victoria intră sub incidenţa prevederilor art. 34 din OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
  •   Faţă de cele prezentate vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere privind reorganizarea reţelei şcolare pentru anul 2020-2021 şi să ne precizaţi măsurile intreprinse privind remedierea problemelor identificate şi readucerea activităţilor educaţionale corespunzătoare indicatorului sus menţionat, la nivelul standardelor naţionale în vigoare” se arată în adresa trimisă de IŞJ Braşov, semnată de Ariana Oana Bucur, inspector şcolar general.

,,Nu concepem desfiinţarea unui liceu din oraş”

,,În continuare ne menţinem punctul de vedere, nu vrem să se modifice reţeaua şcolară din oraş. Cele două instituţii au profile diferite. Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu” este un liceu cu renume în oraş, iar CT ,,Dr. Alexandru Bărbat” este şcoala unde elevii învaţă o meserie. Nu putem uni cele două instituţii de învăţământ. Acest subiect l-am mai discutat şi nu dorim  unirea liceelor. În condiţiile în care se vor uni şcolile, atunci riscăm ca unii elevi din Victoria să facă naveta la Făgăraş. Nu suntem de acord cu propunerea IŞJ Braşov, Liceul Teoretic trebuie să rămână liceu cu clase de real şi uman, iar CT ,,Dr. Alexandru Bărbat” să rămână cu clasele de profesională. Nu concepem desfiinţarea unui liceu din oraş” au spus aleşii locali din comisia de cultură din cadrul CL Victoria. (Carla TATU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here