•   Contribuabilii din comuna Lisa au de plătit restanţe de 1,4 milioane de lei în contul anului 2018 şi 2019
  •  Conducerea Primăriei Lisa îi scuteşte pe localnici de penalităţi dacă ajung la zi cu plata obligaţiilor bugetare

 

Consilierii locali  din comuna Lisa au aprobat în ultima şedinţă ordinară  desfăşurată în data de 31 octombrie 2019,  un proiect de  hotărâre  privind acordarea  unor facilităţi fiscale pentru contribuabili înregistraţi în evidenţele locale.  Proiectul a fost votat în unanimitate de voturi, iar HCL nr. 66 a intrat în vigoare.    Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat de primarul comunei Lisa, Gheorghe Moga şi  a avut susţinerea plenului. ,,Persoanele care îşi achită integral datoriile către bugetul local până la data de 1 decembrie 2019 sunt scutite de penalizări” a explicat  primarul comunei Lisa, Gheorghe Moga. Contribuabilul care vrea să uzeze de HCL 66 trebuie să depună o cerere şi să achite restanţele, dacă există.  HCL 66 are trei articole:

Art. 1. Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor afecrente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Lisa.

Art. 2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la Art. 1 se stabileşte în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 01.12.2019 incliusiv, dată limită de depunere a cererii şi a achitării restanţelor, sub sancţiunea decăderii. Termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 15.12.2019.

Art. 3. Primarul comunei Lisa, prin compartimentul financiar contabil al Primăriei comenei Lisa va lua măsurile legale de organizare şi executare a procedurilor pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Datoriile contribuabililor comunei în 2018 au fost de  peste 650.000 lei

Pentru a convinge consilierii locali de utilitatea proiectului de hotărâre, inspectorul de specialitate ec.Tatiana Hutansu şi secretara  Diana Ileana Nicuşan au explicat în cadrul unui raport situaţia încasărilor, debitelor şi penalităţilor aferente anului 2018 şi 2019.   Conform raportului  obligaţiile bugetare  principale restante, respectiv taxe, impozite şi amenzi,  la data de 31 decembrie 2018 calculate până la emiterea HCL nr.  66, erau de  656.152 lei.   Cea mai mare restanţă  aparţinea  persoanelor  fizice,  suma de 587.564,29 lei, iar de la persoanele  juridice datoria era de 68.588 lei. Aceste sume au atras penalităţi în cuantum de  132.781 lei din care  96.937 lei la persoanele fizice şi 35. 844 lei la persoanele juridice. ,,Amenzile neîncasate şi debitele până la data de 31. 12. 2018 se ridică la suma de 223.529 lei din care 219.505 lei la persoane fizice şi 4.025 lei la persoane juridice” au stipulat în raport cei doi funcţionari ai primăriei.

Restanţe în 2019 în valoare de aproape 700.000 lei

Şi în anul 2019, Primăria Lisa a înregistrat datorii. La data  29 octombrie 2019, situaţia restanţierilor era:

  •   Persoanele  fizice (499 contribuabili)  cu restanţe totale în valoare de  668.552 lei, care au atras  majorări de  întârziere în valoare  de 119.919 lei.
  •   Persoanele  juridice (29 contribuabili)  au datorii în valoare de 95.937 lei  şi maorări de întârziere de 49.023 lei.     (Carla TATU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here