Luptătorii anticomunişti din Munţii Făgăraşului au sfârşit sub gloanţele Securităţii, unii în confruntări armate directe, alţii fiind executaţi la Jilava. Au supravieţuit  din Grupul Gavrilă, Ion Ilioiu şi Ion Gavrilă Ogoranu.  Ion Ilioiu a fost arestat după ce a fost rănit în august 1954 şi a fost încarcerat în temniţele comuniste până în 1964, eliberat fiind prin Decretul de graţiere.  Ion Gavrilă Ogoranu   a fost capturat în 1976, la Cluj, arestat şi anchetat de Securitate. A fost eliberat la intervenţia preşedintelui american Nixon.  Munca Securităţii a fost îndreptată în cea mai mare parte  spre prinderea lui Ion Gavrilă Ogoranu, folosindu-se  de acei localnici care au acceptat să fie informatorii Securităţii şi care, lipsiţi de scrupule,  i-au trădat pe toţi luptătorii din munţi, dar şi pe sprijinitorii acestora din sate. Grovu Ioan, profesor,  din Cârţişoara, a fost omul de încredere al Securităţii pentru prinderea luptătorilor din Munţii Făgăraşului. Planul Securităţii pus la cale de col. Gheorghe Crăciun, şeful Direcţiei Securităţii  Regiunii Stalin,  l-a vizat pe Ioan Grovu care semnase colaborarea şi a acceptat să-i trădeze pe luptători chiar dacă ştia că vor fi executaţi. Conform  unui Plan de măsuri emis de Securitate  în octombrie 1956 se urmărea capturarea lui Ioan Gavrilă.  Grovu a fost cel care a participat la aplicarea acestui plan, acceptând să se folosească de familiile luptătorilor care aşteptau veşti depre ei, ştiindu-i, la acea vreme, plecaţi în Grecia.  Era însă o informaţie manipulatoare a Securităţii cu scopul de a-i prinde pe  partizani. Pentru aplicarea respectivului plan, Securitatea s-a folosit şi de agenţii denumiţi ,,Eliade Rădulescu”, ,,Qui”, ,,Bordeanu”, ,,Sandu Vasile”,  ,,Dobrescu Ioan” , nişte  oameni ai locului,  care au acceptat să-i trădeze  pe luptători şi pe familiile acestora în schimbul unor funcţii şi bani. Redăm acest Plan de măsuri, document obţinut din arhivele CNSAS.

Dosar Arhivă CNSAS nr. 84687, vol 77

MAI Regiunea Stalin: 300/10 octombrie 1956

Strict secret

Plan de Măsuri

Întocmit în vederea prinderii banditului Gavrilă Ioan

 

 În urma arestării banditului Pop Ioan, zis Jean, de către această Regiune şi în urma rezultatelor obţinute în anchetarea acestuia, în esenţă, a rezultat următorul fapt verificat prin agentura de cameră:  Gavrilă Ioan s-a despărţit de Pop Ioan la data de 17 iunie 1955, lângă comuna Stenia- Mediaş (linie ferată Sibiu- Copşa Mică), plecând în direcţia  regiunii Cluj. La despărţire, Gavrilă a lăsat vorbă că în caz că ,,bandiţii” vor să-l întâlnească  ,,va şti Nică unde să-l caute” (n.r. este  vorba de  Ioan Chiujdea). Faţă de această situaţie, am obţinut o serie de date privind persoane din regiunile Cluj, Hunedoara şi Tmişoara……. (n.r. sunt şterse numele persoanelor din documentul CNSAS). În aceeaşi problemă, au fost audiaţi şi ceilalţi arestaţi care la fel în mare parte au indicat spre contactare aceleaşi elemente. Prin metoda corespondenţelor din ,,Grecia”, la aceste adrese au fost folosiţi: tatăl banditului Haşu Ghreorghe şi favorizatorul bandei, anume croitorul Cristian Ioan, însă rezultatele  obţinute nu au fost  satisfăcătoare, din următoarele considerente:

  1. Măsurile de căutare a banditului Gavrilă Ioan, au căzut în sarcina mai multor persoane (familia Haşu, Metea şi Cristian). Ori Cristian nu are autoritate de coordonare a acţiunii de căutare, faţă de elementele cointeresate.
  2. Agentul ,,Qui” este departe de obiective, neputându-i antrena în mod operativ şi mulţumitor, el singur fiind inactiv în ultimul tmp.
  3. În ceea ce priveşte dirijările noastre prin scrisori din ,,Grecia”, această metodă cere pentru un schimb de corespondenţă timp de 2 luni (metoda curierilor ilegali). Scrisorile din ţară până în ,,Grecia” fac 3 săptămâni, înapoi de asemeni, iar 2 săptămâni rămân rezervă- total 2 luni.
  4. Luând în considerare că agentura acestei Regiuni semnalează că: Cristian s-a exprimat că ,,Gavrilă Ioan a fost acum 6 luni la Sighişoara. Până la această dată a stat acolo” şi la cel care a stat, ar fi spus că îl aşteaptă să se reîntoarcă din Cluj. Faţă de această situaţie, pentru o mai activă dirijare a banditului Gavrilă, preconizăm următoarele:
  5. Reîntoarcerea lui Grovu Ioan, cu misiuni, pe cale ilegală, din Grecia.

II.Exploatarea în interesul nostru a sesizării din care rezultă că unchiul şi mama lui Gavrilă, ,,au aflat” de arestarea lui Gavrilă. (E vorba de fapt de Gavrilă II)

III.Dirijarea agentului ,,Bordeanu”, către învăţătoarea Malene

IV.Anunţarea indirectă prin corespondenţă, a venirii unora din grupul fugiţilor.

V.Dirijarea agentului ,,Eliade” către obiective cu scopul de a le întări încrederea în Grovu.

 

Reîntoarcerea lui Grovu

Necesitate:

a)Pentru a evita ca dirijarea de căutare a banditului Gavrilă Ioan să parcurgă un timp de 8 săptămâni în general şi trecerea sa prin filiera: familia Haşu, agentul ,,Eliade”, Cristian, Bucelea, agentul ,,Qui” ,,Grecia” şi invers, prin revenirea lui Grovu, toţi aceştia vor fi mobilizaţi de a lua legătura cu dânsul. Prin această situaţie, deschidem posibilitatea ca toţi cei arătaţi mai sus să fie dirijaţi de noi în acţiunea lor de căutare, în mod operativ şi judicios. Până în prezent Cristian Ioan pe lângă faptul  că nu este sincer faţă de agentura noastră, mai ,,plasa” şi unele informaţii ce nu erau vrerosimile. Prin contactul direct cu Grovu, asemenea situaţii vor putea fi eliminate.

b)Din punct de vedere juridic, faptele comise de Grovu Ioan sunt minime faţă de faptele celorlalţi arestaţi.

Garanţii ce prezntă Grovu în vederea eliberării sale:

De la primele cercetări secrete a fost sincer faţă de organele noastre. A acceptat colaborarea cu noi. După câteva zile de la reţinere a fost lăsat ca singur să ia legătura cu arestatul Borzea Olimpiu (profesor, element de sprijin al bandei, pe atunci liber) pe care l-a convins de legenda creată de noi cu pregătirile de ,,fugă” ale lui Grovu şi Burlacu din ţară. Au stabilit  consemne şi parole, în vederea unei legături ,,conspirative”. Au început corespondenţe secrete între ei. În urma acestor corespondenţe din ,,Grecia”, scrise  de Grovu, s-a ajuns la convingerea bandiţilor de a ,,fugi” şi ei din ţară, în urma cărui fapt au fost arestaţi. În timpul reţinerii sale, a fost dovada de sinceritate şi loialitate, în punerea în aplicare optimă a planurilor noastre. Dovada că legătura sa de plecare a fost  bună, calea de fugă din ţară a lui Grovu a fost urmat de bandiţi şi de Borzea. Mai mult, această legendă este crezută şi susţinut şi azi. Agentura ne-a semnalat chiar zvonuri destul de răspândite cum că unii l-au auzit chiar vorbind de la posturi de radio imperiale, pe Grovu Ioan. Grovu Ioan este profesor (fost legionar) cu prestanţă în Făgăraş, cunoscut de toţi cei rămaşi (cei care ne interesează), un om foarte inteligent, hotărât şi energic. Este legat de noi însăşi prin activitatea sa, cât şi prin procesul reeducării primite zi de zi. În cele 18 luni de detenţie, au fost studiate şi citite numeroase cărţi ideologice şi de beletristică progresistă. Deci prin activitatea sa, Grovu Ioan este legat de organele noastre.

Felul cum se preconizează revenirea lui Grovu Ioan

Având în vedre că în ultimele scrisori trimise din ,,Grecia” se face aluzie la revenirea unora în ţară, Grovu încunoştinţează pe profesorul Bucelea Ioan (om principal de legătură din Viştea, cumnat cu Borzea), prin agentul ,,Qui” (cu care se cunosc), că Grovu vrea să vorbească cu el. Întâlnirea va avea loc în urma transmiterii unui bilet scris chiar de Borzea cu consemnele necesare: ,,Dragă Onică, serveşte-l pe deplin, în interesul nostru, pe aducătorul acestui bilet. Ipu”.

În discuţiile cu Bucelea, agentul va da acestuia lămuriri cum că el doar atât ştie că Grovu a venit din străinătate în mod clandestin, nu ştie pe ce cale şi când. Ştie că mai sunt şi alţii cu el. Câţi şi cine, nu ştie. Lui Grovu i se va aranja să aibă asupra sa buletin şi alte acte false, cu care se va stabili în Cluj, într-o casă în prealabil aranjată cu conducerea Regiunii MAI Cluj. Echipamentul, îmbrăcămintea şi eventual unele aparate de emisie-recepţie, vor fi adecvat procurate.  Grovu va avea sursa sa şi scrisori şi unele cadouri trimise din ,,Grecia”, de către cei fugiţi. Va avea asupra sa, banii necesari.

Conduita şi misiunile lui Grovu

1.Legătura cu toţi cei din Făgăraş, cointeresaţi cu grupul

2.Va merge cu tatăl lui Haşu Gheorghe la adresele pe care le va avea, (rezultate din anchetarea celor interesaţi).

3.Planul ,,Laura”, aprobat de tov. Ministru, stă în rezervă pentru orice eventualitate. Deci se va şti că şi Haşu Laurean este reîntors în ţară.

4.Găsirea lui Gavrilă în aparenţă va fi o misiune secundară.

5.Conduita lui Grovu este aceea că cei din Făgăraş au nevoie de el şi nu el de ei. Va avea un aer de superioaritate fină, însă nu va uita expresii mistice şi de nuanţă legionară. Casa unde va sta Grovu va fi înzestrată cu aparate tehnico-operative şi optice. Pentru ca misiunea sa să fie dusă cu efect, va acea voie să trimită prin Bucelea Ioan, soţiei sale, o sumă de bani, drept ajutor familiar, menţinându-se legenda că el (Grovu) este fugar. În timpul liber, Grovu Ioan se va trata şi de bolile de care suferă: început TBC, reumatism, avitaminoză, etc. Pentru fiecare contact cu persoanele vizate se va elabora un plan aparte. Legătura cu el va fi ţinută în permanenţă de col. Crăciun Gheorghe, şeful Direcţiei Regionale. În măsura epuizării eventuale a contactelor din Cluj, se va elabora un plan de mutare a celui în cauză în regiunile vizate, anume Hunedoara şi Timişoara.

Exploatarea sesizării unchiului şi mamei lui Gavrilă

Agentul ,,Sandu Vasile”, al Raionului MAI  Agnita, informează că într-o discuţie avută cu unchiul lui Gavrilă, acesta şi-a exprimat îngrijorarea cum că Gavrilă ar fi fost arestat la Predeal de câtre un miliţian. Având în vedere că faptele corespund  adevărului, cu diferenţa că cel arestat nu e identic cu Gavrilă Ioan în cauză, vom folosi această ştire în interesul organelor noastre. Similar se va proceda şi cu sesizarea agentului ,,Dobrescu Ioan” al Raionului MAI Făgăraş, prin care ne face cunoscut îngrijorarea mamei banditului Gavrilă Ioan, care ar fi auzit de arestarea fiului ei. Agenţii ,,Eliade Rădulescu”, ,,Bordeanu” şi ,,Dobrescu Ioan”, cu legende de surse de informare diferite, vor intreprinde măsuri de activizare a legăturilor lor (familia Haşu, familia Gavrlă şi învăţătoarea Malene- gazdă importantă a lui Gavrilă, în sensul de a căuta şi a verifica informaţia dată) Prin aceasta, se scontează obţinerea de noi informaţii posibile, în legătură cu cel fugit.

Înştiinţarea legăturilor din Făgăraş despre revenirea în ţară a ,,Unora”

În cadrul corespondenţei obişnuite ce va sosi de la cei din Grecia, vor exista scrisori unde se va face aluzie la faptul că în ţară există deja cineva revenit de acuma. Nu se va arăta cine anume, câţi, când şi în ce împrejurare. Aceasta, cu scopul de a putea combina şi în completare, la nevoie, planul dat. În cadrul acestor corespondenţe, vor avea posibilitate de a lua cunoştinţă de această ,,revenire”, următoarele legături: Bucelea Ioan, Cristian Ioan, familia Haşu şi Metea. Scrisorile sunt întocmite în proiectele anexate, ele urmând să parvină destinatarilor până la octombrie a.c.(nu au mai primit înştiinţări de mai bine de 2 luni).

Acţiunea de canalizare a încrederii faţă de Grovu, prin agentul ,,Eliade”

Având în vedere că agentul ,,Eiade” va lua cunoştinţă neapărat de conţinutul scrisorilor, cât şi (ulterior) de faptul că a ,,revenit” cineva, el îşi va exprima părerea sa bună faţă de Cristian şi familia Haşu, privind încrederea totală ce va trebui să o acorde celui ,,venit”. În acest fel, toţi vor fi antrenaţi spre a lua legătura cu Grovu Ioan. Prin punerea în aplicare a planului de mai sus, scontăm identificarea banditului Gavrilă Ioan, cele de mai sus constituind varianta a doua a planului general de combnaţie, în depistarea banditului Gavrilă. Termen 3 luni de la aprobarea prezentului plan de măsuri.Şeful Direcţiei Regionale, colonel, Crăciun Gheorghe” (Lucia BAKI)

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here