Comuna Beclean, ca de altfel toate UAT-urile din Ţara Făgăraşului, începe noul an cu  lista proiectelor de investiţii, a  contractelor de finanţare, cu şantierele ce trebuie să-şi continue lucrările, dar şi cu lista de probleme.  Cea mai  grea moştenire a României postdecembriste este legată de fondul funciar şi de obţinerea avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiilor.   Claudiu Motrescu, primarul de la Beclean,   vorbeşte deschis despre  problemele comunităţii, dar priveşte cu bucurie spre proiectele care au prins contur în satele comunei, unele fiind aproape de finalizare.  Deşi primarul Motrescu  a adus pe masa legislativului local toate problemele  comunei, în special cele legate de utilităţi şi infrastructură,  nu s-a ajuns întotdeauna la  un numitor comun între aleşii locali. Asta chiar dacă la începutul mandatului  s-a vorbit deschis că interesul cetăţenilor va fi prioritar şi nu vor exista discuţii adverse  între factorii politici locali.  Aproape fiecare plen al CL Beclean a ieşit însă din tiparele  armoniei  invocate la început de mandat de aleşii locali şi s-a concretizat prin conflicte şi chiar scandaluri între consilierii locali,  primar  şi viceprimar. Dacă unele proiecte de hotărâre, fie ele legate de investiţii sau de simple avize au fost aprobate, pentru altele  s-a repetat procedura şi de 2-3 ori şi tot nu s-a obţinut votul. Chiar şi aşa, pentru comuna Beclean  s-au atras investiţii de zeci de milioane de lei, cea mai importantă sursă de finanţare fiind PNDL. Despre investiţiile realizate, dar şi cele care se continuă în 2020, Monitorul de Făgăraş a stat de vorbă cu Claudiu Motrescu, primarul comunei Beclean.

Reporter: Comuna Beclean are o listă importantă de investiţii, unele dintre ele fiind începute în anii trecuţi. În fiecare sat al comunei s-au atras fonduri pentru reabilitarea căminelor culturale. În ce stadiu sunt lucrările?

Primar Claudiu Motrescu:   Lucrările începute în anii trecuţi se vor finaliza în acest an. Toate căminele culturale din satele comunei au intrat în reabilitare. Căminul cultural din Hurez va fi reabilitat complet, interior, exterior, curtea, dar se va face şi o extindere a spaţiului. Investiţia se realizează  printr-un proiect finanţat  încă din  2015 prin programul PNDL  în valoare de  1.669.952 lei, dar contractul pentru execuţia lucrărilor a fost semnat în 2019 cu firma Deanda Prim Invest SRL. Au fost executate 42% din lucrări, iar în acest an se vor finaliza. Şi la căminele din Beclean şi Calbor se vor continua lucrările începute anul trecut.  La aceste două cămine se reabilitează complet acoperişurile,  se refac tencuielile, izolaţiile, se montează gresie şi faianţă şi vor fi dotate cu aparatură  de uz casnic modernă. La căminul de la Beclean se face şi mansardare unde se vor amenaja  spaţii destinate ansamblului folcloric, ateliere pentru activităţile cu copiii.  Deşi termenul pentru finalizarea lucrărilor de la căminul de la Beclean este 2021, acestea se vor termina până în vara acestui an.  La căminul de la  Calbor se amenajează şi subsolul. Proiectul de reabilitare pentru aceste două obiective  este finanţat prin PNDL, contractul de finanţare fiind semnat în  martie 2018 la valoarea de 2.323.278 lei inclusiv TVA.  S-au executat aproape  40% din lucrări, firma Cacioianu Industrie SRL,desemnată prin licitaţie,   îşi va relua activitatea la începutul acestei săptămâni.   Căminul cultural din Luţa va fi reabilitat cu fonduri de la bugetul local. Se va reface faţada şi se vor executa lucrări de igienizare. Tot din venituri proprii va fi conservată clădirea şcolii vechi din Calbor. Este o clădire  de la 1900 pe care vrem să o renovăm şi să-i dăm o destinaţie utilă. Aici a fost amenajat muzeul satului.

 

Reţea de apă la Calbor şi Boholţ în 2020

R.:  Pe parcursul anului trecut au fost dezbătute în multe dintre şedinţele Legislativului  utilităţile, apă, canalizare, iluminat public, dar şi starea drumurilor. Ce vă propuneţi pentru 2020?

C.M.:   Despre alimentarea cu apă a satelor Clabor şi Boholţ aţi auzit cel mai mult în  şedinţele consiliului local pe parcursul anului trecut. Este proiectul care a adus cele mai multe probleme. Să le luăm pe rând. Această investiţie a fost aprobată şi finanţată în 2015 prin PNDL, la valoarea de 6.416.367 lei inclusiv TVA, şi încredinţată prin licitaţie firmei Consal SRL.  Deşi au trecut 4 ani, s-a realizat doar 1% din investiţie.  În primul rând au fost probleme cu sursa de apă. S-au folosit 4 puţuri forate pe terenurile oamenilor, fără să se urmeze procedurile legale. Nu s-au putut demara lucrările întrucât Primăria Beclean nu putea investi pe terenul altcuiva şi nu putea obţine autorizaţiile, aşa este legislaţia. De când am venit în primărie am lucrat la legalizarea acestor etape ale investiţiei. Au fost cumpărate parcelele de teren pe care se află puţurile  de la proprietari, s-au intabulat pe Primăria Beclean şi s-au obţinut avizele legale. A fost necesară modificarea proiectului pentru că vechiul proiect nu era viabil. Va fi eliberată autorizaţia de construcţie după ce vom obţine avizul favorabil de la CJ Braşov.  Odată obţinute, vom emite ordinul de începere a lucrărilor.

Beclerenii consumă apă cu oxizi de fier

R.: Apa provenită de la aceste puţuri este potabilă? Dar apa de la reţeua publică de la Beclean se încadrează în parametrii de potabilitate?

C.M.: Da, apa provenită de la puţuri este potabilă, analizele efectuate dau aceste asigurări.  În schimb, la Beclean, Hurez şi Luţa, apa de la reţea este afectată de conductele vechi care sunt din metal şi conţine oxid de fier. Reţelele de apă din aceste sate vor fi înlocuite printr-un proiect aprobat pe programul POIM realizat de Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare unde comuna Beclean este membru. SC Apa Canal Sibiu SA va implementa acest proiect în care este prinsă şi comuna Beclean.

Investiţie demnă  de ,,cartea recordurilor” la Hurez

R.: Staţia de epurare de la Hurez a dat mari bătăi de cap Primăriei Beclean. Este acum funcţională?

C.M.: Staţia de epurare de la Hurez a fost o investiţie utilă şi acum este funcţională deşi de ani de zile lucrăm să o dăm în funcţiune şi să o predăm la SC Apa Canal Sibiu SA. Vom face publice toate costurile pe care Primăria Beclean le-a avut cu acest obiectiv în cei peste 4 ani de când s-au încheiat lucrările. Pot spune că a fost o investiţie cu multe scăpări. Facem un apel către locuitorii din Hurez să-şi racordeze gospodăriile la reţeua de canalizare. Pentru acest lucru trebuie să depună o solicitare la sediul Primăriei de unde vor obţine un aviz de branşament, plătind 13 lei.

R.: Celelalte sate din comună beneficiază de reţea de canalizare?

C.M.: Pentru satele Beclean şi Luţa avem un proiect  în valoare de 12 milioane de lei pe care l-am depus pentru finanţare la Ministerul Dezvoltării. Am încercat şi în 2017 să obţinem finanţarea proiectului prin PNDL, dar a fost respinsă cererea noastră pentru că aveam sub 2000 de locuitori, iar programul  prevedea comunităţi mai mari. În cadrul acestui proiect avem prevăzută o staţie de epurare pentru ambele localităţi. Am stabilit deja terenul pe care va fi amplasată staţia, teren care este intabulat pe primărie. Pot spune că nu vom mai  trece prin experienţa avută la Calbor, cu cele 4 puţuri. Pentru Calbor şi Boholţ vom realiza proiectul pentru reţeaua de canalizare în acest an şi vom căuta surse de finanţare.

Drumuri  în şantier

R.: Tot pe PNDL2, Primăria Beclean a obţinut finanţarea pentru DC 71, Beclean-spre Recea. Care este stadiul lucrărilor?

C.M.: Este proiectul denumit ,,Modernizare drum comunal DC 71” pentru care am semnat contractul în 2018 pentru suma de 1.867.463 lei. Firma Consal a câştigat licitaţia şi a început lucrările în octombrie  anul trecut. A fost construit  un podeţ, iar în acest an se vor  face rigolele şi se va asfalta până la limita cu comuna Recea.  Avem în lucru şi proiectul de reabilitare pentru DC 68, Beclean-Hurez, pe o distanţă de 3,1 km. S-a întocmit studiul de fezabilitate, s-au calculat indicatorii tehnico-economici care au fost deja aprobaţi în CL Beclean. Acest drum  este o alternativă pentru  a se ajunge la DN1 şi la Făgăraş. Căutăm finanţarea pentru aceste lucrări.

Drumul Beclean-Luţa, aproape de asfaltare

R.: O investiţie aşteptată de foarte mulţi ani este reabilitarea drumului Beclean-Luţa. Când se asfaltează acest drum?

C.M.: Deşi este drum judeţean, DJ 109, iar asfaltarea lui cade în sarcina CJ Braşov, am urmărit proiectul de reabilitare şi am insistat pe lângă factorii de decizie să urgenteze implementarea lui.  A fost semnat contractul de lucrări ceea ce înseamnă că s-a stabilit firma care se va ocupa de proiectare şi de execuţie. Este o firmă din Cluj. În această perioadă se  obţin avizele  şi autorizaţia de construcţie care va fi eliberată de CJ Braşov după care se va trece la execuţie. Am încercat să urgentez această investiţie.

Scandalul pentru iluminatul public

R.: Cred că Becleanul este singura comună care nu are o reţea de iluminat public modernă. Reamintesc aici, şedinţele CL Beclean în care acest proiect de investiţie  a fost respins de o majoritate formată în plen. Ce veţi face în acest an pentru iluminatul pubic?

C.M.: Am încercat  să obţinem aprobarea CL Beclean pentru modernizarea iluminatului public din comună, dar de fiecare dată proiectul a fost respins de consilieri. Am considerat că  modernizarea reţelei  prin proiectul prezentat în plenul legislativului  era necesară şi  avea condiţii pe care le puteam respecta. Vom căuta alte soluţii, dar aşteptăm şi propuneri de la consilierii locali care s-au opus investiţiei.  Vom depune proiectul şi la Ministerul Mediului pentru finanţare.

Primăria Beclean susţine fotbalul din comună

R.: În atenţia Primăriei Beclean au fost şi bazele sportive din   satele Beclean şi Hurez, acolo unde există echipe de fotbal. Veţi susţine şi în acest an echipele Voinţa Hurez şi Beclereana de la Beclean?

C.M.: Promovăm sportul din comună, iar Primăria Beclean susţine cele două  echipele de  fotbal, Voinţa Hurez şi Beclereana Beclean.  Vom asigura bani pentru investiţiile de la bazele sportive, la Hurez vom  duce  reţea de apă şi canal până la teren, la fel şi curentul electric. Terenul de la Beclean va fi împrejmuit cu gard, se va trage curentul şi apa. Aceste lucrări vor fi prinse în buget. Va urma. (Lucia BAKI)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here