•  Nici 2% din bugetul local n-a fost direcţionat spre unităţile şcolare din municipiu 
 •   Din cele 21 de unităţi şcolare din Făgăraş, doar câteva au fost pe lista de finanţare a Primăriei în ultimii 3 ani
 •  Prioritar în 2019 a fost  ,,Radu Negru”
 •   Firme abonate la banii publici ai Făgăraşului

Nici 2% din bugetul local nu a fost repartizat unităţilor şcolare din municipiul Făgăraş. S-a întâmplat de 3 ani încoace.   Asta chiar dacă actuala conducere a promis că prioritare pentru urbe vor fi în acest mandat  Sănătatea şi Educaţia.  Deşi în fiecare an  unităţile de învăţământ din Făgăraş solicită ordonatorului de credite  să finanţeze  lucrările necesare desfăşurării în bune condiţii a actului educaţional, fie ele de reparaţii, igienizări, achiziţii, fie plata utilităţilor, a combustibilului sau  a burselor elevilor, cererile lor devin maculatură. Nu se întâmplă la fel cu solicitările CSM Făgăraş, ale organizatorilor de festivaluri sau ale firmelor de consultanţă pentru care aprobările vin pe bandă rulantă.   Cea mai bună finanţare a şcolilor din municipiu de la bugetul local a fost, aşa cum susţin directorii, în perioada 2007-2016, în ultimii 3 ani fiind defectuasă şi chiar părtinitoare, atât în ceea ce priveşte unitatea şcolară, dar şi în privinţa firmelor cărora le sunt încredinţate lucrările.  Sunt câteva firme despre care se poate spune că sunt abonate la banii publici ai Făgăraşului.  Cel puţin aşa  arată o analiză a achiziţiilor realizate de Primăria Făgăraş prin intermediul platformei SICAP.   În anul 2017 au plecat de la bugetul local al municipiului Făgăraş pentru şcoli, grădiniţe, creşe şi licee suma de 3.630.250 lei, în 2018 doar   400.000 de lei, iar în 2019 suma a fost mai mare, de 989.930 lei,  dar s-a îndreptat în cea mai mare parte spre  CN ,,Radu Negru”, respectiv suma de 794.001 lei. Dar urmărind metehnele  edililor locali, sumele s-au mai suplimentat, pe ici pe colo, prin acte adiţionale, fără să mai fie trecute prin platforma de achiziţii publice.

Câţi bani au ajuns la şcoli de la bugetul local în 2017

 • Cea mai mare sumă de bani primită de la buget în anul 2017 a fost la Colegiul ,,Aurel Vijoli”, respectiv 720.000 de lei. Aici au fost demarate şi lucrările de reabilitare a internatului, suma repartizată fiind de 300.000 de lei.
 •   La CN ,,Radu Negru” a fost alocată suma de 705.300 lei
 •   La CN ,,Doamna Stanca” – 589.000 lei
 •   Liceul Teologic ,,Constantin Brâncoveanu- 111.000 lei
 •  Liceul Tehnologic ,,Dr. I. Şenchea”- 328.000 lei
 •  Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu”- 521.000 lei
 •  Grădiniţa ,,Voinicelul”- 100.900 lei
 •  Grădiniţa ,,Albinuţa”- 52.000 lei plus lucrări de construcţii de 300.000 lei impuse de obţinerea avizului ISU
 •  Grădiniţa ,,Pinochio”- 152.000 lei
 •  Grădiniţa ,,Prichindelul”- 50.000 lei.

 Sume repartizate în  anul 2018

Dacă în 2017, finanţarea lucrărilor a fost mai echilibrată, în anul 2018 deciziile au fost cu totul altfel. În acel an s-au finanţat doar lucrările de la Colegiul ,,Aurel Vijoli” pentru continuarea lucrărilor de reabilitare la internat. Este vorba despre 400.000 de lei.

CN ,,Radu Negru”,  prioritate în  anul 2019

În anul 2019, s-au finanţat doar lucrările de la CN ,,Radu Negru”, respectiv de la Şcoala Gimnazială nr. 1, arondată acestui colegiu. Doar în ultima parte a anului, mai précis în septembrie, octombrie şi noiembrie, au mai fost acceptate la plată  lucrări pentru alte 3 unităţi şcolare.

 •     ,,Lucrări de reparaţii şi igienizări la grupuri sanitare şi la dispensar Liceul Radu Negru Făgăraş”, este titulatura  achiziţiei Primăriei Făgăraş efectuată la data de 28 august 2019. Valoarea este de 28.849,37 lei plus TVA, iar firma desemnată să execute lucrările este SC Petrabog Edil SRL-D.
 •   ,,Modernizare sala de sport CN Radu Negru, str. Şcolii nr. 1, Făgăraş”. Achiziţia a fost realizată de Primăria Făgăraş la data de 18 iulie 2019 la valoarea de 323.905,69 lei fără TVA, respectiv 68.413,92 euro, firma aleasă fiind SC I.C.Metal Confex SRL din Victoria.
 •    ,,Reparaţii pardoseli din parchet la corp internat CN Radu Negru” este lucrarea contractată la 18 iulie 2019 de Primăria Făgăraş la valoarea de 27.151,55 lei plus TVA, respectiv 5.734,83 euro, firma aleasă fiind SC Stolija Prest SRL.
 •   ,,Achiziţie jauzele verticale corp internat CN Radu Negru”, este lucrarea contractată la 9 iulie 2019 cu SC Faria Serv SRL, la valoarea de 8.809,13 lei plus TVA, respectiv 1.865,79 euro.
 •   ,,Lucrări de reparaţii şi de hidroizolaţie corp internat CN Radu Negru” este contractul încheiat de Primăria Făgăraş cu SC I.C.Metal Confex SRL din Victoria la valoarea de  88.994,19 lei plus TVA, respectiv 18.843,52 euro, în urma achiziţiei realizate la data de 13 iunie 2019.
 •   ,,Lucrări de reparaţii şi igienizări la corp internat  CN Radu Negru” achiziţie realizată la data de 5 iunie 2019 de Primăria Făgăraş la valoarea de 81.631,30 lei plus TVA, respectiv 17.260,03 euro, firma fiind aceeaşi SC Petrabog Edil SRL-D.
 •    O altă lucrare plătită de Primăria Făgăraş se referă la ,,Servicii de expertiză tehnică- imobil cu destinaţie şcoală, amplasată în str. Şcolii nr. 15, Făgăraş”. Aceste servicii au fost achiziţionate la valoarea de 57.373 lei plus TVA, respectiv 12.186,02 euro, de la firma Drafting Service SRL, la data de 22 ianuarie 2019.
 •   Lucrări de renovare şi igienizări la Şcoala Gimnazială nr. 1 arondată la CN Radu Negru, achiziţie din data de 12 noiembrie 2019 la valoarea de  17.761 lei fără TVA,  firma preferată fiind Petrabog Edil SRL-D.
 •   Lucrări de renovare şi acoperire pardoseală cu covor PVC la Şcoala Gimnazială nr. 1 (Radu Negru), achiziţie datată 10 octombrie 2019 la valoarea de  17.960, 39 lei fără TVA, firma aleasă Faria Serv.
 •   Lucrări de reparaţii şi igienizări la cantina de la CN ,,Radu Negru”, achiziţie din data de 18 septembrie 2019, cu 14.795,46 lei fără TVA, firma aleasă  fiind tot Petrabog  Edil SRL-D.
 •   S-au mai plătit lucrările de igienizare şi reparaţii de la căminul Colegiului ,,Aurel Vijoli”, achiziţie a Primăriei Făgăraş din data de 27 noiembrie 2019, cu suma de 114.074 lei fără TVA, firma aleasă fiind tot Petrabog Edil SRL.
 •  S-a achiziţionat şi mobilierul pentru un parc de joacă la Grădiniţa ,,Mămăruţa” în data de 27 septebrie 2019 cu suma de 33.474 lei fără TVA, de la firma Dupex SRL.
 •   O altă achiziţe a constat în lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a Şcolii Generale nr. 4 din cartierul Galaţi, suma cheltuită a fost de 17.098 lei fără TVA. Lucrarea a fost încredinţată la 26 septembrie 2019 firmei Ecoterm SA.

21 unităţi şcolare în Făgăraş

În municipiul Făgăraş funcţionează 21 unităţi şcolare la care sunt  înscrişi un număr total de 6.798 elevi. Cea mai mare unitate de învăţămînt din municipiul Făgăraş este CN ,,Radu Negru” la care este arondată şi Şcoala Generală nr. 1;  CN ,,Doamna Stanca”  la care este arondată  Şcoala Generală nr. 7;  Colegiul ,,Aurel Vijoli;  Liceul Tehnologic ,,Dr. Ioan Şenchea” ;  Liceul Teologic ,,C-tin Brâncoveanu”;  Şcoala Gimnazială ,,Ovid Densuşianu” cu unităţile arondate, respectiv Şcoala generală nr. 4 din Galaţi   şi Grădiniţa cu program normal ,,Bursucul”;  Grădiniţa cu program prelungit ,,Mateiaş Brâncoveanu” ; Grădiniţa cu program prelungit ,,Albinuţa” ;  Grădiniţa ,,Pinochio”   cu program normal (1 Decembrie 1918) , cea cu program săptămânal (cartierul Combinat)   şi cu program normal şi prelungit  de pe str. Mihai Eminescu); Grădiniţa cu program prelungit ,,Prichindeii”;  Grădiniţa cu program normal ,,Voinicelul”;  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din cartierul Combinat; Clubul Copiilor;  Clubul Sportiv Şcolar   şi Clubul Sportiv Şcolar Transporturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here