•  Staţia de epurare de la Hurez  va fi preluată de SC Apa Canal SA Sibiu
 •   Investiţia care a traversat 3 mandate de primar
 •   Darea în funcţiune a staţiei a implicat  cheltuieli suplimentare de peste 300.000 lei   

 

13 ani s-a tărăgănat finalizarea  reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare de la Hurez.  Peste valoarea proiectului, care a costat 4,38 milioane de lei,  bugetul local s-a golit cu încă 305.000 de lei, însemnând amenzi, penalităţi, piese  de schimb, avize, echipamente şi service pentru staţia de epurare. În prezent se pare că lucrurile s-au rezolvat şi staţia de epurare de la Hurez  va fi preluată pentru administrare de SC Apa Canal Sibiu SA. Aşa cum a fost de altfel prima propunere a primarului Claudiu Motrescu în adunarea generală a satului Hurez din octombrie 2016 şi agreată de săteni.  Staţia de epurare de la Hurez este investiţia care a dat bătăi de cap timp de 3 mandate conducerii comunei Beclean, iar cum  greşelile se plătesc, acestea sunt suportate, deocamdată,  nu de cei responsabili ci de contribuabilii comunei. Chiar şi aşa,  mare parte din gospodăriile  satului Hurez sunt racordate la reţeaua de canalizare, iar canalul ajunge în staţie. În prezent însă nimeni nu plăteşte aceste servicii, între  localnici şi proprietarul investiţiei nefiind încheiate contracte. ,,După ce vom preda investiţia în administrare firmei Apa Canal SA Sibiu, lucrurile vor intra în linie dreaptă. Sătenii trebuie să obţină de la primărie avizul de branşament la reţeaua de canalizare” a spus primarul comunei Beclean.

 

O investiţie mult prea costisitoare, dar  utilă

Investiţia ,,Reţea de canalizare şi staţie de epurare Hurez” a fost începută în anul 2007 şi abia în 2013 au fost predate lucrările de la constructor, SC Termoconfort SA, la beneficiar, dar şi atunci parţial. Din procesul verbal de preluare a investiţiei de către Primăria Beclean de la firma de construcţii Termoconfort lipsea staţia de epurare. Situaţia a rămas suspendată de atunci vreme de încă 5 ani.  De ce nu s-a vrut preluarea staţiei de epurare de la Hurez rămâne un mister despre care nu se prea vorbeşte.  La acea dată, respectiv 17 mai 2013, în Procesul verbal de recepţie nr. 2040 se stipula predarea reţelei de canalizare şi colectorul, lipsind staţia de epurare. Asta în condiţiile în care autorizaţia de construcţie pentru întreaga investiţie mai avea valabilitate până în 11 august 2013. Aşa se face că staţia de epurare n-a mai primit autorizaţie de contrucţie şi nici n-a mai fost dată în funcţiune.   Chiar şi în aceste condiţii de încălcare a legislaţiei de Mediu, locuitorii din Hurez şi-au racordat gospodăriile la reţeaua de canalizare şi au deversat canalul. Faptul a atras o amendă pentru Primăria Beclean în valoare de 50.000 de lei  de la Mediu.

Investiţie de 4,38 milioane de lei
 

La nivelul lunii iunie 2016, investiţia totală de la Hurez figura în contabilitatea Primăriei Beclean cu  valoare de 4.386.613 lei.   Pentru lucrările executate, firmei de construcţii Termoconfort i-a fost achitată suma de 4.303.267 lei în perioada 2007-2014.   Firma Termoconfort a pretins însă şi penalităţi la suma rămasă neachitată, respectiv 83.546 lei,  şi a dat în judecată primăria, deşi staţia nu era funcţională. În urma procesului, Primăria Beclean a fost obligată să plătească penalităţi în valoare de  140.454 lei.

Un alt  şir lung de cheltuieli

 

   SC Apa Canal SA Sibiu a convenit să preia staţia de epurare de la Hurez şi reţeua de canalizare, dar numai în condiţiile în care investiţia va funcţiona legal şi va fi autorizată de instituţiile abilitate. Caz în care  Primăria Beclean s-a aflat, începând din 2016,  în faţa altor etape birocratice şi costisitoare. Timp de încă 4 ani s-a mai cheltuit pentru staţia de epurare încă 305.725,49 lei.   ,,Am achiziţionat membrana ultrafiltrantă de la firma C&V Water care trebuie montată pe staţie. Apoi staţia trebuie să funcţioneze vreo 2 săptămâni până va ajunge la parametrii normali de funcţionare pentru a se putea lua probe prin care să se dovedească faptul că apa este epurată. Apoi este nevoie de o nouă autorizaţie de construcţie pe care o eliberează Primăria Beclean. Urmează să invităm ISC-ul pentru recepţia lucrărilor, reţea, colector şi staţie, nu pe bucăţi. Următorul pas ar fi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de la SGA, Mediu şi cu toate la pachet să predăm investiţia la Apa Canal SA” a explicat în 2018 etapele investiţiei primarul Claudiu  Motrescu.
Primăria Beclean justifică cheltuielile efecuate peste valoarea investiţiei iniţiale prin contractele încheiate cu firme şi instituţii care puteau asigura funcţionarea staţiei şi obţinerea autorizaţiilor legale.

 •   SC Aqua Proiect SRL a refăcut  documentaţia tehnică, contract semnat în 2017, la valoarea totală de  53.550 lei/august 2017.
 •    A semnat contracte cu firma C&V Water Control  SRL din Braşov pentru furnizarea de echipamente şi service. Nu mai puţin de 10 intervenţii financiare au golit bugetul local în perioada 2016-2019 pentru  ca C&V Water Control  SRL să  refacă  sau să înlocuiască   echipamentele nefuncţionale . S-au plătit: echipamente şi service- 672 lei în 0ct.2016, convertizor – 6156 lei în noiembrie 2016, achiziţie şi montaj pentru membrană ultrafiltrantă – 47.895 lei în august 2018, intervenţii service- 2893 lei/noiembrie 2018, 1938 lei/decembrie 2018, 562 lei/septembrie 2019, 339 lei/25 octombrie 2019, 1130 lei/31 octombrie 2019, schimbarea cablului de comunicare- 566 lei/noiembrie 2019 şi încă  1131 lei/decembrie 2019.
 •   SC Schrack Technik SRL a furnizat contactorul de 4KW- 85 lei/octombrie 2019
 •  CVW Envitech SRL  a asigurat service- 1467 lei/ martie 2019, ca şi  SC CVW Technologies SA- 568 lei/decembrie 2019.
 •   SC Envirotronic SRL a furnizat piese de schimb- 23.599 lei şi montajul acestora- 1989 lei în decembrie 2019.
 •   Compania Apa Braşov a realizat 2 analize la  apa reziduală: în noiembrie 2019-  total 1106 lei.
 • SC Cido Construct  SRL a pus la dispoziţie macara pentru montajul membranei- 952 lei/august 2018.
 •   Penalizări, avize şi taxe pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii: total 25.495,75 lei.
 •    Termoconfort SRL a încasat 140.454 lei drept penalizări.

De ce s-au plătit penalizări constructorului Termoconfort SA 

 

După finalizarea lucrărilor în mai 2013, Termoconfort SA  a solicitat în 3 rânduri Primăriei Beclean  să facă  recepţia lucrărilor.  În 2013 a fost recepţia parţială a investiţiei, reţeaua de canalizare şi colectorul, apoi firma a finalizat şi staţia de epurare şi a cerut recepţia. Comisia de recepţie  formată din 5 membri de la Primăria Beclean, de la ISC, diriginte de şantier  nu s-a întrunit.  Şi fără recepţie,  Primăria Beclean a  achitat facturile constructorului, dar şi  penalităţile de întârziere obţinute de firma de construcţii în urma unui process în instanţă.  Faţă de valoarea investiţiei, de la buget s-a plătit în plus pentru penalităţi, amenzi, un total de 160.000 de lei.

Povestea lungă a investiţiei
 

Investiţia ,,Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a satului Hurez din comuna Beclean” a făcut obiectul Contractului nr. 6044 din 15 noiembrie 2007 încheiat între Comuna Beclean şi SC Termoconfort SRL. Pe atunci conducea comuna primarul  Ioan Maican. Lucrările de construcţie au fost legalizate în baza Autorizaţiei de construcţie nr. 60 din 11 august 2011 eliberată de Consiliul Judeţean Braşov care avea valabilitate de 12 luni. Noul primar Cosmin Leancu,   a continuat lucrările. Autorizaţia de construcţie a fost prelungită cu un an, până la data de 11 august 2013. Se pare că firma de construcţie şi-a făcut treaba, iar la 17 mai 2013 a fost semnat Procesul verbal de recepţie nr. 2040 la care au fost responsabili: Leancu Cosmin în calitate de primar, Șerban Ioan, inspector, Mariana Fodor, referent, Pop Vasile şi Daniel Sasu, consilieri locali şi Marinescu Dan, diriginte de şantier. Au semnat procesul verbal şi reprezentanţii firmei de construcţii Termoconfort, Frîncu Dumitru şi Mihuţiu Domiţian. Valoarea declarată a lucrărilor recepţionate stipulată în document a fost 1.319.433 lei, iar valoarea investiţiei din autorizaţia de construcţie a fost de 1.560.000 lei. Investiţia a fost construită pe terenul a doi localnici, dar în iunie 2011 a fost intabulat dreptul de proprietate în favoarea Comunei Beclean, suprafaţa fiind de 1500 mp. Trebuie spus că în 2007  investiţia de la Hurez avea valoarea  de 3.346.056 lei, iar autorizaţia de construire  a fost  eliberată de CJ Braşov sub numărul 49 din 5 mai 2007, iar firma de construcţii aleasă a fost  SC Standard Consulting SRL din Braşov. Din această sumă, lucrările efectuate au costat 2.189.252, 94 lei. (Lucia BAKI)
 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here