•  Primarii comunelor făgărăşene s-au plâns din nou Prefecturii Braşov, deşi doleanţele cuprinse în  memoriul  lor din 2017 au rămas nerezolvate 
 •    Penalităţile aferente sentinţelor judecătoreşti, o afacere pentru unii proprietari de terenuri

l

Fondul funciar a devenit o problemă spinoasă atât pentru proprietarii de terenuri cât şi pentru primării. Oamenii n-au intrat în posesia titlurilor de proprietate nici după 27 de ani, dar folosesc terenurile şi încasează subvenţiile agricole de la APIA,  iar primarii şi comisiile locale de fond funciar nu reuşesc să finalizeze aplicarea legilor funciare pentru a intra în legalitate, fapt ce atrage sancţiuni şi executări silite pentru primării şi bugetele locale. Unii proprietari însă au transformat  situaţia într-o afacere bănoasă  încasând penalităţi de la primării pentru aşa zisa nepunere în posesie.  Aşa se face că primarii din Ţara Făgăraşului s-au trezit în faţa faptului împlinit şi sunt buni de plată. Proprietarii de terenuri au deschis procese în instanţă pe bandă rulată prin care îşi cer drepturile dar şi despăgubiri băneşti de la cei care nu le-au eliberat actele ce le dovedesc statutul de proprietari.    Edilii comunelor făgărăşene se plâng că UAT-urile pe care le conduc vor intra în faliment dacă legislaţia nu va fi modificată. ,,Aplicarea legislaţiei fondului funciar generează  blocaje. Ne confruntăm  cu o serie de cazuri în care  cetăţenii  refuză în mod repetat şi nejustificat punerea în posesie, deoarece dispun de hotărâri judecătoreşti ce prevăd plata de penalităţi din partea UAT-urilor dacă nu se face punerea în posesie. Astfel, respectivii cetăţeni încasează periodic sume de bani din bugetele locale, profitând de faptul că legea nu sancţionează un asemenea comportament” au susţinut primarii din Ţara Făgăraşului la întâlnirea  organizată săptămâna trecută la care a fost invitat prefectul judeţului Braşov, Mihai Călin Văsii. Doleanţele primarilor au ajuns şi la reprezentaţii OCPI care au participat la aceasta întrunire, respectiv   directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Braşov, Radu Simion Moţa, şi şeful Serviciului Cadastru al instituţiei, Andreea Bianca David Miklos.

 La APIA sunt înscrise suprafeţe mai mari decât în realitate

La întâlnire a participat şi directorul Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).  Braşov, Dorel Stânea, care a prezentat procedura de alocare a subvenţiilor pentru agricultură în cursul acestui an.   „Am propus să se organizeze întâlniri punctuale pe fiecare la fiecare primărie. Printre altele au fost sesizate neconcordanţe între suprafeţele cu care sunt înscrişi proprietarii la primării şi cele pe care le au în evidenţa APIA. Mai exact, în unele situaţii, nu corespund informaţiile din adeverinţele eliberate de primării cu evidenţele APIA, iar această situaţie conduce la refuzul plăţilor către fermieri”, a precizat prefectul.

Alte adrese

S-a convenit ca  Prefectura să trimită adrese tuturor primăriilor din judeţ prin care să solicite ca, într-un termen de 7 zile, acestea să înainteze propuneri de modificări pe care le consideră necesare la legislaţia privind fondul funciar. Ulterior, Instituţia Prefectului, împreună cu OCPI Braşov vor analiza şi centraliza aceste propuneri, demersul urmând a se concretiza într-un proiect de modificare şi completare a legislaţiei în domeniu, care va fi comunicat reprezentanţilor judeţului Braşov în Parlament şi ministerelor de resort.

Aceleaşi probleme prezentate şi în 2017

  

Nu este prima revoltă a primarilor din Ţara Făgăraşului. În 2017 edilii locali au semnalat aceleaşi  probleme şi au semnat un memoriu  pe care l-au înaintat autorităţilor în drept. Dar nu s-a schimbat nimic. ,,Rezolvarea problemelor de fond funciar şi eliberarea titlurilor de proprietate nu depind doar de noi şi de comisiile locale de fond funciar ci mai mult de OCPI Braşov şi de comisia judeţeană de fond junciar din subordinea Prefecturii Braşov” au spus atunci primarii făgărăşeni.   Toţi primarii din Ţara Făgăraşului au trimis memoriul la OCPI Braşov, ANCPI Bucureşti, Prefecturii Braşov, Comisiei Judeţene de fond funciar, Guvernului României  cerând responsabilitate şi rezolvarea problemelor funciare.   Ce cereau primarii în 2017:

 •   Să nu mai îngreuneze punerea în aplicare a sentinţelor civile
 •  Să fie desemnat un inginer pentru 4-5 UAT-uri şi să nu mai fie pasaţi primarii de la un inginer la altul cu planurile parcelare şi fiecare să ceară altceva.
 •  Modificarea anexelor cu hotărâre de comisie judeţeană în privinţa numelor stipulate
 •  Să nu mai fie nevoie de o hotărîre a comisiei judeţene pentru punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti
 •  OCPI Braşov să nu mai  tergiverseze avizarea documentaţiilor
 •  OCPI Braşov   să emită titluri de proprietate parţiale în cazul unor sentinţe.
 •  Să accepte semnarea procesului verbal de punere în posesie de către o singură persoană din rândul moştenitorilor, mai ales că titlul de proprietate se eliberează pe numele titularului.
 • Constituirea unor comisii mixte formate din reprezentanţii OCPI Braşov şi ai comisiei judeţene care să se deplaseze în comune, acolo unde se află toate informaţiile de fond funciar
 •  Prefectura să se renunţe la hotărîrea comisiei judeţene pentru punerea în aplicare a unor sentinţe pentru că orice sentinţă nu mai are nevoie de altă aprobare
 • Prefectura să-şi asume o mai mare răspundere în Întîmpinările depuse la dosarele de instanţă şi să susţină înscrisurile depuse de comisiile locale şi să nu se mai folosească de sintagma ,,lasă la aprecierea instanţei soluţia emisă”

  Primăriile se îndreaptă spre insolvenţă
 

 La Judectoria Făgraş s-au înmulţit procesele prin care oamenii cer executarea obligaţiei de a face pentru comisiile locale de fond funciar şi pentru preşedinţii acestora, nimeni alţii decît primarii. ,,Reclamanţii din aceste procese, deşi unii din ei au posesia şi folosinţa întregului teren şi beneficiază de subvenţie APIA, au încheiate chiar şi contracte de arendă, solicită instanţei de judecată obligarea Comisiei locale de fond funciar şi a primarului, în calitate de preşedinte al acesteia, de a-i întocmi proces verbal de punere în posesie pentru întreaga suprafaţă de teren validat cu depunerea documentaţiei spre avizare la OCPI Braşov şi obligarea Comisiei judeţene de fond funciar de emitere a titlului de proprietate” spun primarii.   Aceasta însemnând plăţi de la bugetele locale, care golesc conturile primăriilor. (Lucia BAKI)

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here