Joi, 28 mai a.c. credincioşii ortodocşi şi greco-catolici prăznuiesc Înălţarea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii. După ce a înviat din morţi, Iisus Hristos s-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi şi le-a dat ultimele îndrumări înainte să se despartă de ei, tot în acest interval El şi-a aprofundat faţă de ei învăţătura pe care le-a transmis-o în timpul celor trei ani de viaţă publică în care aceştia l-au însoţit împreună cu celelalte femei care au rămas lângă el până la sfârşitul vieţii Sale pământeşti (Maria Magdalena, Maria- mama lui Iisus, Maria lui Cleopa, Salomeea). Vreme de patruzeci de zile, Domnul a stat de mai multe ori în mijlocul lor iar apariţiile Sale i-au uimit de fiecare dată. El le cerea de mâncare, tocmai pentru a le demonstra faptul că nu este o vedenie, nici vreun duh, ci Învăţătorul lor. ,,Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd un duh. Şi Iisus le-a zis. De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase precum Mă vedeţi pe Mine că am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale, iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând a mâncat înaintea lor. Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare(Luca 24, 36-52). La zece zile după Înălţare, şi cincizeci de zile după Înviere, Duhul Sfânt se va pogorî asupra apostolilor, la Ierusalim. Înălţarea Domnului este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, atestată încă din secolul IV, când o pelerină apuseană în Țara Sfântă, pe nume Egeria, a scris un jurnal de călătorie în care aduce note cu privire la itinerariul ei spiritual. Călătoria acestei creştine a avut loc în perioada 381-384 d.Hr. (Ştefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here