• Primăria comunei Beclean  cu sediul în com. Beclean,  str. Principală nr. 196, jud. Braşov, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul: ”Extindere reţea de apă şi canalizare la teren de fotbal, sat Hurez, com. Beclean, jud. Braşov” ,  propus a fi amplasat în intravilanul satului Hurez, jud. Braşov. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Braşov.
  • Fogoroș Ioan, titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI RACORDAREA LA UTILITĂȚI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare “ continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI RACORDAREA LA UTILITĂȚI, propus a fi amplasat în comuna Viștea, sat Viștișoara amplasament identificat prin CF nr. 106859 Viștea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro  . Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here