Lazea Gheorghe,  Pozitia nr 1 pe buletinul de vot,  candidat la funcţia de primar al comunei Recea

 

Oameni buni,

Pentru cei care încă nu mă cunosc, le spun m-am născut în Comuna Recea, am terminat Şcoala Generală Recea, sunt căsătorit, am trei nepoţi şi sunt de  profesie inginer constructor, terminând  studiile în anul 1982 la Facultatea de Constructii ,,Traian Vuia” din Timisoara. Sunt nepotul lui Ioan Gavrilă Ogoranu, şeful grupului de luptători anticomunişti din Munţii Făgăraşului.

Funcţionez ca primar al COMUNEI RECEA din anul 2004 până în prezent şi în toată această perioadă am reprezentat cu cinste şi mândrie comuna la toate evenimentele la care am participat fie ele culturale, religioase sau politice, punând întotdeauna în faţă problemele instituţiei faţă de cele personale.

Au fost multe  realizări pentru comună, dar voi prezenta câteva  intrucât spatiul editorial nu permite mai mult. Voi prezenta cetăţenilor din comuna Recea investiţiile realizate pe localităţi.

RECEA  

 •  Execuţie sală sport
 •  Extindere şi modernizare Şcoala Generală Recea
 •  Execuţie Grădiniţă Recea
 •  Execuţie împrejmuire Şcoala Generală Recea
 •  Execuţie teren de fotbal
 •  Execuţie teren mini-fotbal cu gazon sintetic şi nocturnă
 •  Modernizare  şi extindere Cămin Cultural Recea şi dotări (mese,scaune)
 •  Execuţie Cămin Cultural Teleki – Recea din temelie şi dotare cu veselă, mese şi scaune
 •  Execuie cabinet stomatologic din temelie
 •  Modernizare Dispensar Veterinar
 •  Sprijinirea din punct de vedere financiar a bisericii din Vaida Recea, la lucrări de pictură şi amenajări exterioare
 •  Sprijinirea din punct de vedere financiar a bisericii din Teleki – Recea la executarea lucrărilor de amenajări exterioare şi faţade
 •  Execuţie remiză PSI
 •  Execuţie adăpost utilaje

BERIVOI  

 •   Execuţie grădiniţă
 •  Execuţie dispensar uman cu farmacie
 •  Extindere şi modernizare Cămin Cultural Berivoi
 •  Execuie două bucăţi rigole betonate pentru evitarea inundaţiilor
 •  Sprijinirea executării Monumentului Eroilor
 •  Sprijinirea financiară a bisericii din Berivoii Mari la executarea lucrărilor de invelitoare (acoperiş)
 •  Sprijinirea financiară a bisericii din Berivoii Mici la lucrări de amenajari exterioare şi subziduri
 •  Sprijinirea financiară a bisericii Greco – Catolice la executarea lucrărilor la invelitoare (acoperiş)

SĂSCIORI    

 •  Modernizare şi extindere Cămin Cultural Săsciori, amenajări exterioare şi dotări cu mese şi scaune
 •  Execţuie- consolidare Biserica Mică, monument istoric aflat pe lista monumentelor la pozitia 2721 (refacere acoperi)
 •  Sprijinirea din punct de vedere financiar a Bisericii Mari la refacerea bolţilor interioare, pregătirea suprafeţelor pentru pictură, faţadă şi amenajări exterioare
 •  Execuţie parc joacă pentru copii
 •  Execuţie monumentul eroilor  împreună cu Parohia Săsciori şi familia Motoc Ioan, nr. 78

SĂVĂSTRENI  

 •  Modernizare şi extindere Cămin Cultural precum şi dotarea acestuia cu mese şi scaune
 •  Execuţie lucrări de termopane si șarpantă la Biserica Săvăstreni (acoperiş)
 •  Modernizare şcoala şi grădiniţă

IAŞI 

 •  Modernizare, extindere şi dotare cu mobilier Cămin Cultural
 • Înfiinţare parc de joacă pentru  copii
 •  Sprijinirea din punct de vedere financiar a Bisericii la executarea faţadei, precum şi a stranelor
 •  Modernizare şcoală şi grădiniţă

GURA VĂII   

 •   Execuie pod peste râul Netotu (finanţare europeană)
 •  Execuţie After-School (fonduri europene)
 • Modernizare şcoală şi grădiniţă
 •  Extindere şi modernizare Cămin Cultural şi dotarea acestuia cu mobilier
 •  Execuţie faţadă Biserica Ortodoxă
 •  Sprijinirea din punct de vedere financiar a bisericii la executarea lucrărilor la faţade, pictură şi amenajări exterioare
 •  Asfaltare drum sătesc de la intersecţia drumului judeţean până la Radeş (Teo)

DEJANI          

 •  Modernizare şi extindere Cămin Cultural şi dotarea acestuia cu mobilier
 •  Modernizare şcoală şi grădiniţă
 •  Execuţie faţadă Biserica Ortodoxă
 •  Execuţie parc joacă pentru  copii

 

REALIZARI GENERALE

 •  Modernizare drumuri comunale şi săteşti în proporţie de  80 %:  finanţare europeană, un milion de  euro
 •  Modernizare drum Mănăstirea Berivoi, program SAPARD-  600. 000 euro. Drumul, în momentul de faţă, se află în proces de modernizare pe alt program european
 •  Colectare selectivă a deşeurilor, program PHARE- 700.000 euro
 •  Demararea lucrărilor la canalizare şi staţie epurare, etapa I,  fonduri guvernamentale în valoare de 18. 000.000 lei. Aici fac precizarea că, prin adoptarea HCL NR 59 / 24.08.2020, s-au aprobat indicatorii la extindere canalizare pentru toate imobilele comunei precum şi racordurile la aceste imobile.
 • Modernizare drum Dejani – Zona Tursistică Dejani:  – 200.000 euro
 •  Execuţie iluminat public inteligent prin montarea lămpilor economice din stâlp în stâlp precum şi a senzorilor de zi –noapte
 •  Supraveghere video comună prin montarea unui număr de 23 camere de luat vederi
 •  Achiziţionare, prin Programul GAL – Valea Sambetei, a unui tractor
 •  Achiziţionare buldoexcavator, vidanjă, freză de intreţinere păşunat, freză de curăţat şanţuri
 •   Sprijinirea din punct de vedere financiar a Cetelor de Feciori, subvenţionarea pachetelor de Crăciun  pentru copiii de la şcoală şi grădiniţă, a abonamentelor de transport pentru elevii care învaţă   la Făgăraş precum şi acordarea de ajutoare speciale în caz de nevoie
 •  Acordarea de  locuri de casă pentru beneficiarii Legii 15 în localităţile Dejani şi Gura Văii

 Agricultură:

Până în prezent s-au eliberat un număr de 1.800 titluri de proprietate,  iar la OCPI Braşov sunt depuse pentru avizare planuri parcelare Stereo 70 în suprafaţă de 2200 Ha, din care pe programul subvenţionat de către Oficiul de Cadastru 800 Ha (cadastru sistematic). Aş dori pe această cale să lămuresc diversiunile apărute cu pădurea comunală. Pădurea este administrată de un Ocol Silvic, înfiinţat în anul 2005 din iniţiativa a 12 primării printre care şi Recea, iar administrarea se face după un amenajament silvic valabil pe 10 ani care este întocmit de specialişti, ingineri silvici. Este şi normal ca prin Recea să tranziteze maşini cu lemne îintrucât pe lângă pădurea comunală se mai fac exploatări forestiere şi de către Primăria Beclean şi 11 composesorate.

 • Toate cele enumerate mai sus nu le puteam realiza fără sprijinul Consiliului Judeţean Braşov, a domnului preşedinte Adrian Vestea şi a consilierilor locali PNL care au susţinut şi adoptat HCL-urile  necesare acestor investiţii. Echipa PNL Recea  este format din  oameni  activi, responsabili  şi devotaţi care au fost preocupaţi  de prosperitatea comunei şi nu de interese personale.

Propuneri pentru mandatul 2020 – 2024

 •   Finalizare reţea de canalizare şi staţie epurare: etapa I
 • Realizare reţea de canalizare:  Etapa II , extindere + racorduri
 •  Realizare intoducere apă potabila în toate cele 7 localităţi, investiţie finanţată de   Apa Canal Sibiu SA
 •  Pozare cabluri electrice, telefonie, video, etc. în subteran
 •  Refacerea în totalitate a carosabilului
 •  Finalizare lucrări de modernizare şi extindere drum forestier – Mănăstirea Brivoi
 •  Introducere alimentare cu gaz metan a localităţiilor Dejani şi Gura Văii
 •  Modernizare Dispensar Uman în funcţie de clarificarea proprietăţii. In caz contrar vom construi un dispensar nou din temelie
 •  Execuţie Cămin Cultural Berivoi Mici,  la sediul fostului CAP
 •  Modernizare drum acces Manastire Dejani in functie de clarificarea proprietatii
 •  Extindere supraveghere video în Sasciori, Savastreni, Iasi
 •  Restaurarea bisericii Mici din Săsciori – Monument istoric
 •  Modernizare drum comunal, DC 71,  Gura Văii- Iaşi –Hurez
 •  Modernizare drum comunal, DC 69,  Berivoi- Copăcel- Hârseni
 •  Executie cascade din beton pe râuri
 •  Modernizare drum forestier Valea Radului – proiect ITI
 •  Finantarea bisericilor pentru finalizarea lucrărilor începute precum şi pentru altele noi (ex. Săsciori, Gura Văii, etc.)
 •  Finalizare aplicării legilor fondului funciar
 •  Crearea de infrastructură în vederea promovării turismului şi agroturismului

Aceasta ar fi în mare darea mea de seama precum si perspectiva. Am convingerea că în data de 27.09.2020, vă veţi prezenta la secţiile de votare unde vor fi asigurate condiţiile de distanţare şi igienico sanitare privind Covid-19 şi înainte de a pune stampila VOTAT, vă rog să reflectaţi.

Dacă privim în trecut, până acum, comuna s-a respectat, trimiţând la conducere edili de profesie – doctor, profesor, inginer, expert contabil, iar în ziua de 27.09.2020, dumneavoastră să decideţi pe o perioadă de 4 ani cine va conduce această institutie.

In ziua votării am convingerea că veţi pune ştampila de vot şi pe lista candidaţilor PNL la functia de consilieri locali, partid care vine în acest an cu o echipă întinerită, o echipă de oameni gospodari, serioşi şi ca noutate suntem singurul partid care va avea şi femei în consiliul local, în aşa fel încât toate cele prezentate a se realiza în viitorul mandat să fie susţinute şi adoptate prin HCL-uri.

Ne găsiţi pe buletinele de vot la POZIŢIA  nr. 1 atât la funcţia de primar cât şi de cea a Consiliului Local.

Cu mult respect, 

Inginer, Lazea Gheorghe

Doamne ajută!

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here