• Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Judeţ: Braşov

UAT: Recea

Unitatea Administrativ Teritorială Recea, jud. Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru tarlaua 46, parcela A1535, tarlaua 27, parcela A703/1/3, tarlaua 38, parcela F1251, tarlaua 18, parcelele F359/3, F359/8. A360/1, A360/5, A360/7, A360/12, A360/14, A360/16 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 14, alin. (7)…(12) din Legea  nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu mlodificările şi completările ulterioare.

Dată de început a afişării: 25.01.2021

Dată de sfârşit a afişării: 25.03.2021

Adresa locului afişării publice: la sediul Primăriei Recea, situat în com. Recea, str. Principală, nr. 42, jud. Braşov precum şi pe pagina de internet http/www.comunarecea.ro.

  • Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Judeţ: Braşov

UAT: Recea

Unitatea Administrativ Teritorială Recea, jud. Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 43, 49, 74 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea  nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu mlodificările şi completările ulterioare.

Dată de început a afişării: 28.12.2020

Dată de sfârşit a afişării: 25.02.2021

Adresa locului afişării publice: la sediul Primăriei Recea, situat în com. Recea, str. Principală, nr. 42, jud. Braşov precum şi pe pagina de internet http/www.comunarecea.ro.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Recea.

Informaţii privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa www.ancpi.ro/pnccf.

  • Anunţ prealabil privind afișarea publică a planului parcelar si a tabelului parcelar intocmite pentru T 48 parcelele A 1366, F1374

Județ: Braşov

UAT Comuna Şoarş

Primarul Comunei Şoarş anunţă publicarea  planului parcelar si a tabelului parcelar  întocmite pentru T 48 parcelele A 1366,F1374, pe o perioadă de 60 de  zile calendaristice conform art. 40 alin (7)….(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afişării: 25.01.2021

Data de sfârșit a afişării: 26.03.2021

Adresa şi locul afişării publice: Comuna Soars, sediul Primăriei Şoarş, str. Principală nr. 111 şi pe site-ul :primariasoars.ro. Cererile de rectificare ale planului parcelar şi a tabelului parcelar întocmite pentru T 48 parcelele A 1366, F 1374 vor putea fi depuse la sediul Primăriei Şoarş, în zilele lucrătoare, între orele 8-15.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here