ORDINE DE ZI 

ŞEDINŢA  ORDINARĂ CONSILIULUI  LOCAL UCEA

26.02.2021 ora 15:00 la SEDIUL UAT COMUNA UCEA :

1 Aprobarea proiectului de hotărâre privind alegerea unui consilier în calitate de preşedinte de şedinţă.

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Vlad Bogdan Petru

3 Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea  componenţei  Consiliului Local Ucea

4 Aprobarea proiectului de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol, semestrul I şi semestrul II, al anului 2020, precum şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021

  1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind privind elaborarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol la nivelul Comunei Ucea pentru perioada 2020-2024,
  2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind pentru modificarea şi completarea  art.1 şi art.4 din HCL nr.9 din  31.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanefizice, pe raza Comunei Ucea şi a Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din comuna Ucea şi a Anexe (art.15) la  Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din Comuna Ucea
  3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.4 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor administrativ teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare.
  4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea directa de către SC AROMAPA  SERV SRL  a contractului de lucrari , firmei  SC  ANGIONIX FAN SRL , în vederea executării lucrarilor necesare pentru repararea unui numar de 40 branşamente de apă în loc. Ucea de Sus, zona DJ 105 C
  5. Aprobarea proiectului de hotărţre cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ucea din data de 29.01.2021.
  6. Aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea COMUNEI UCEA la constituirea “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”, aprobarea actului constitutiv şi a statutului „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”

11.Prezentarea  raportului  de analiză  a capacităţii de aparare impotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de aparare împotriva incendiilor

Proiectele de Hotărâre pot fi consultate şi la biroul relaţii cu publicul din cadrul Primăriei Ucea..

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here