•   Primăria Făgăraş intenţionează să preia centrul AVIV şi să evacueze asociaţia Vlavian, cea care a administrat azilul din 2014

 •  Interese  pentru centrul de bătrâni AVIV
 •  Conducerea asociaţiei îl acuză pe primar de abuz în serviciu
 •  Cazul va fi tranşat în instanţă, aşa cum susţine conducerea asociaţiei

 

În Ţara Făgăraşului funcţionează trei azile de bătrâni, două în Făgăraş şi unul în oraşul Victoria. Aceste centre nu acoperă  cererea, listele de aşteptare fiind lungi, iar internarea  celor neputincioşi şi singuri  fiind  acceptată abia după luni de zile sau după ce un beneficiar  decedează. La Făgăraş funcţionează Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice AVIV şi Căminul Tabita, iar la Victoria Centrul ,,Castanul”.  AVIV este administrat de Asociaţia Vlavian şi funcţionează într-o clădire a Primăriei Făgăraş în baza unui contract de concesiune datat cu  1 iulie 2014 pentru activităţi de asistenţă medico-sociale pentru persoane vârstnice.  Centrul Tabita este privat şi este administrat de asociaţia înfiinţată de famila Şuvăială. ,,Castanul” de la Victoria aparţine de DGAPS Braşov, instituţie subordonată CJ Braşov. Toate cele trei centre oferă adopost şi îngrijire medicală şi socială la puţin peste 100 de persoane vârstnice şi bolnave. În aceste condiţii, Primăria Făgăraş a găsit de cuviinţă să rezilieze contractul încheiat cu Asociaţia Vlavian  şi să evacueze  azilul.  A impus şi data de 15 iunie 2020  la care să preia centrul şi să-l administreze din banii publici. Deşi Primăria Făgăraş prin edilul ei invocă motive care  să susţină evacuarea, asociaţia Vlavian prin preşedintele ei, Nicolae Rădulescu, şi vicepreşedintele Cristina Rădulescu, demontează cu documente  toate  afirmaţiile  şi  spune că va cere în instanţă  tranşarea cauzei.  Primarul Făgăraşului spune că AVIV nu deţine licenţă de funcţionare, dar Crisina Rădulescu de laAsociaţia Vlavian   prezintă licenţa de funcţionare provizorie emisă de Ministerul Muncii la data de 5 mai 2020, valabilă până la obţinerea licenţei definitive. Rădulescu prin avocaţii săi îl acuză pe primarul Făgăraşului de abuz în serviciu  prin demersurile pe care le intreprinde asupra centrului AVIV de la Făgăraş.

Scandalul de la AVIV întreţinut de interese

Se poate vedea  fără mare efort că  în spatele scandalului de la AVIV sunt interese de ambele părţi.  Asociaţia Vlavian  din Brăila  vrea să-şi continue activitatea  la Făgăraş  după ce a reuşit să  întreţină centrul timp de 11 ani. În acest răstimp,  Primăria Făgăraş  prin Direcţia de Asistenţă Socială  n-a avut nicio obiecţie asupra activităţii centrului. Chiar directorul DAS, Bogdan Taflan, a lăudat de fiecare dată serviciile  asociaţiei  şi condiţiile în care erau îngrijiţi beneficiarii. În acest an însă Primăria Făgăraş s-a răzgândit şi vrea pur şi simplu azilul în ograda sa, cu tot cu beneficiari, angajaţi, investiţii. Este o practică a edilului şef care vrea control asupra tot ce  există în municipiu. A preluat serviciile de termie, salubritate, transport, sociale.

Litigiul  Asociaţiei Vlavian cu Primaria Municipiului Fagaras  

,,Asociatia Vlavian  a concesionat în 2014 un serviciu social  şi a primit folosinţa clădirii în schimbul îngrijirii gratuite a 15 cazuri sociale ale administraţiei publice locale. În afara acestor cazuri mai sunt în centru şi alţi beneficiari semidependenţi şi dependenţi total ( Alzheimer, demenţe, pareze etc). În prezent funcţionăm legal cu licenţă provizorie valabilă până în 05.05.2021. Asociatia Vlavian este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Licenţa de funcţionare provizorie a fost  acordată de Ministerul Muncii, urmând ca reprezentanţii  AJPIS  să vină în control în teren pentru a evalua activitatea centrului prin intermediul grilei şi a punctajului.   În 2020  au început presiunile prin sesizări şi reclamaţii către autorităţi  AJPIS, Primărie, etc. sesizari făcute de un nucleu de angajaţi şi  de un beneficiar cu probleme psihice (în prezent internat la spitalul de psihiatrie din Braşov). Totul a culminat cu notificarea de reziliere de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, din partea Primăriei, din data de 29 mai. Am răspuns punctual  la fiecare punct, cu argumente care au demontat acuzaţiile. În momentul în care, în cadrul unei audienţe la dl Primar,  am reproşat Primăriei că se bazează pe acuze neverificate şi nefondate, dumnealui a reproşat conducerii Asociaţiei că funcţionăm fără licenţă, lucru pe care l-a menţionat şi public. Această licenţă există, este provizorie, într-adevar , dar este emisă de Ministerul Muncii şi poate fi verificată şi pe site-ul Ministerului. În acest context decizia de a rezilia contractul şi de a prelua  Centrul este una abuzivă  şi împotriva legii. Avem o societate de avocatură care ne reprezintă şi vom tranşa acest litigiu în instanţă, dar am înaintat şi un memoriu către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale”  explică Cristina Rădulescu,vicepreşedintele Asociaţiei Vlavian.

De 11 ani clădirea Primăriei Făgăraş în care funcţionează azilul nu este în legalitate

Centrul AVIV funcţionează într-o clădire a Primăriei Făgăraş, pe strada Cetăţii, nr 40A.  Când a fost construită s-a conturat în jurul ei un imens scandal, unele inadvertenţe fiind legate de costuri şi de proiectul tehnic.  Aşa se face că  la finalizarea lucrărilor, construcţa n-a fost preluată de Primăria Făgăraş  de la constructor prin proces verbal de recepţie, aşa cum impune legislaţia, dar a fost dată în folosinţă. De câţiva ani firma constructoare este în faliment.  ,, De a lungul timpului ne-am lovit de lacune mari în documentaţia clădirii, aceasta fiind construită din fonduri guvernamentale  dar cu multe nereguli constatate de o comisie de specialitate angajată de noi. Aceste nereguli ne-au pus de a lungul timpului  enorm de multe piedici în obţinerea avizelor” a explicat Cristina Rădulescu.

Notificările Primăriei

După decesul Ancăi Vlavian, preşedinta Asociaţiei  Vlavian,  survenit la 21 mai 2020, Primăria Făgăraş a dat drumul notificărilor cu scopul eliminării acestei asociaţii de la azilul AVIV. Prima notificare a fost înregistrată  la  data de 29 mai 2020, prin   adresa 3426, prin care Primăria Făgăraş cere rezilierea  Contractului de concesiune nr. 15925/1 iulie 2014, începând cu data de 15 iunie 2020.  La data de 12 iunie 2020, Primăria Făgăraş cere Asociaţiei Vlavian, centrul Făgăraş, prin adresa nr. 36016,  să-i transmită  o listă cu personalul angajat şi o listă cu bunurile deţinute în vederea inventarierii.    ,,În ultimul an au existat presiuni neoficiale din partea Primăriei Făgăraş cu scopul rezilierii contractului, constând în sesizări şi reclamaţii soldate cu controale din partea instituţiilor statului, toate soluţionate favorabil centrului” se arată în memoriul remis Ministerului Muncii de către Asociaţia Vlavian.

Asociaţia  şi-a angajat o casă de avocatură

Conducerea Asociaţiei  a răspuns notificărilor în scris, dar a angajat şi o casă de avocatură pentru a-i apăra drepturile ce derivă din contractul de concesiune încheiat cu Primăria Făgăraş. ,,Nu suntem de acord cu rezilierea de plin drept fără intervenţia instanţei de jdecată a contractului de concesiune. Considerăm că notificările dvs în care se aduc acuzaţii neprobate reprezintă un abuz în serviciu şi o încercare vădită de intimidare şi hărţuire (vineri, de pildă, unul dintre angajaţii dvs de la DAS a sunat la Centru şi a întrebat dacă ne-am făcut bagajele). Vom apela la justiţie pentru a tranşa acest conflict, orice act de justiţie privată din partea dvs. riscând să intre sub incidenţa legii penale” a explicat vicepreşedintele Asociaţiei.

Centrul AVIV Făgăraş are licenţă de funcţionare

Asociaţia Vlavian deţine licenţă de funcţionare provizorie eliberată de Ministerul Muncii sun  nr. 2924 eliberată la data de 5 mai 2020 pentru Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Făgăraş din strada Cetăţii, nr. 40 A, valabilă timp de 1 an. ,,Acest servciu este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/22012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale” se arată în licenţa de funcţionare.

Graba evacuării  în stare de alertă

Situaţia de la AVIV a ajuns şi pe masa ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale printr-un memoriu  trimis de conducerea Asociaţiei Vlavian. ,,La data de 15 iunie contractul de concesiune este rezliat, iar în ziua următoare o comisie ar fi trebuit să se prezinte la centru pentru inventarierea bunurilor. Procedura n-a avut însă loc, aşa cum explică Cristina Rădulescu,  întrucât   în starea de alertă accesul persoanelor din exterior este interzis în azil. ,,Este un abuz mai ales  că în plină stare de alertă, în contextual pandemiei cu noul coronavirus, acest transfer presupune prezenţa în centru a unor persoane din exterior care pot pune în pericol sănătatea beneficiarilor. Preocuparea noastră principală este să asigurăm un management de calitate în interesul beneficiarilor şi al personalului angajat” spune Rădulescu.

Acuzaţiile Primăriei demontate de Asociaţie

 •  Primăria Făgăraş acuză asociaţia că n-a respectat şi a încălcat standardele MII-S2.2 şi M III.Im1S2.1 din Ordinul 29/2019, privnd neacordarea îngrijirii necesare beneficiarilor. În urma controlului efectuat de inspectorii AJPIS Braşov din data de 24 febrarie 2020, aceştia nu consemnează  însă vreo încălcare a acestor standarde. În sensul că pe toată perioada izolării la locul de muncă, persoanele istituţioalizate au beneficiat de servicii de îngrijire şi asistenţă medicală, conform nevoilor fiecăruia.
 •  Primăria Făgăraş susţine  că în timpul stării de urgenţă beneficiarii nu au fost mutaţi în alte camere  în perioada carantinei personalului. Conducerea centrului  explică însă că în instituţie  au existat permanent 3 camere disponibile şi 2 spaţii de izolare pentru cei 10 angajaţi aflaţi în carantină în centru. ,,În momentul izolării au existat 64 persoane internate, capacitatea centrului fiind de 73 locuri. Aşadar existau 2 camere lbere (6 paturi, izolatorul, camera de zi) unde a putut fi cazat personalul angajat” explică vicepreşedintele centrului.
 • Primăria mai acuză conducerea centrului că ar fi oblgat beneficiarii să se transfere la alt medic de familie. ,,Persoanele care sunt înscrise la medicul centrului  au cereri semnate  cu acordul de drept al beneficiarului sau al aparţinătorului. Contractul medicului de familie a expirat pe data de 3 mai 2020 şi nu a fost prelungit ţinându-se cont de observaţiile făcute de AJPIS Braşov  privind fişele de evaluare medicală ale pacienţilor şi care nu au fost remediate. Beneficiarii care au dorit să rămână la vechiul medic de familie sunt în continuare în evidenţa acestuia” a mai exlicat vicepreşedintele asociaţiei.
 • Primăria Făgăraş susţine că Centrul nu deţine licenţă de funcţionare. ,,Este  o afirmaţie gratuită, există  licenţă provizorie de funcţionare cu valabilitate un an, până la 5 mai 2021, fiind eliberată de Ministerul Muncii la data de 5 mai 2020. În vederea obţinerii licenţei definitive, aşteptăm organelle abilitate pentru efectuarea controlului în teren” a mai explicat conducerea Centrului.

Primăria  lăuda  activitatea centrului AVIV

Monitorul de Făgăraş a titrat de-a lungul anilor activitatea  de la centrul AVIV, de fiecare dată poziţia reprezentantului DAS, Bogdan Taflan, fiind apreciativă.  În ianuarie 2018, a fost descrisă  situaţia licenţierii azilului pentru persoanele cu dizabilităţi, după modificarea legislaţiei.   

 •   ,,16 persoane cu dizabilităţi, vîrstnice şi bolnave, care dacă nu părăsesc unitatea, vor fi scoase în stradă. Am anunţat aparţinătorii acestora pentru a-i prelua. Aşa impune noua legislaţie, iar noi ca unitate publică trebuie să ne conformăm standardelor impuse de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov (AJPIS). Cei în cauză au fost înştiinţaţi să le găsească altă locaţie începînd cu data de 1 decembrie 2017. Condiţiile au fost acceptate timp de 3 ani, iar de anul trecut avem alte standarde” a declarat,  în decembrie 2018, Anca Vlavian, preşedinta asociaţiei care administrează centrul AVIV. Era vorba despre o reorganizare a clădirii azilului în vederea separării persoanelor internate, în vîrstnici şi persoane cu dizabilităţi, situaţie greu de realizat însă la AVIV.
 • ,,La AVIV criteriile snt îndeplinite pentru a se obţine licenţa de funcţionare. Am fost împreună cu cei din conducerea centrului la AJPIS Braşov, pentru a-i susţine în demersurile privind licenţierea. Conform celor de la Agenţie, la AVIV sunt îndeplinite 93,26%  dintre condiţii. Separarea vârstnicilor de persoanele cu handicap este un lucru anormal. Până la urmă toţi vârstnicii au un handicap, nu? Pe locurile sociale de la AVIV care revin Primăriei Făgăraş şi sunt gratuite sunt vreo 2-3 persoane cu handicap” a spus Bogdan Taflan, directorul SPAS Făgăraş.
 •  Bătrânii beneficiază şi de un intens program spiritual iniţiat şi coordonat de către preoţii Marius Corlean- fost protopop al Făgăraşului şi  Ioan Paroş, ambii parohi la Biserica ,,Sf. Nicloae”.  ,,Aviv este Betesda Făgăraşului. Sunt fericit când văd bucuria acestor oameni de fiecare dată când slujim aici Taina Sf. Maslu sau alte slujbe “ a spus preotul Ioan Paroş.
 •   În iulie 2018,  Bogdan taflan de la DAS Făgăraş, unitate a Primăriei Făgăraş declara în presă:   ,,Conform contractului de concesiune încheiat cu Primăria Făgăraş 15 persoane declarate cazuri sociale beneficiază de serviciile azilului. La ora actuală sunt 18 cazuri sociale, 15 sunt conform contractului, iar celelalte trei persoane beneficiază de aceleaşi servicii deşi plătesc doar 60% din venitul lunar. Cu suma respectivă s-a putut ,,cumpăra” încă trei locuri. Doar beneficiarii de ajutor social nu plătesc niciun leu şi beneficiază de locuri gratuite” a spus Bogdan Taflan, director DPAS Făgăraş. (Lucia BAKI)

 

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here