• Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

  Judeţ: Braşov

  UAT: Beclean

  Unitatea Administrativ Teritorială Beclean, jud. Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru T103, parcelele A3943, F3950, A3945, F3948, F3947 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea  nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu mlodificările şi completările ulterioare.

  Dată de început a afişării: 03.05.2021

  Dată de sfârşit a afişării: 01.06.2021

  Adresa locului afişării publice: avizierul din interiorul la sediul Primăriei Beclean, situat în com. Beclean, nr. 196, jud. Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunabeclean.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here