• Casa de Cultură Oraş Victoria oferă spre închiriere, prin licitaţie publica, următoarele obiective cu destinaţia spaţii pentru redacţii presă şi spaţiu pentru depozit .

– spatiul nr.1 în suprafaţă de 200 mp pentru redacţii presă

– spatiul nr.2 în suprafaţă de 14,75  mp pentrudepozit 

Data licitaţiei publice este  12.05.2021 ora 10.00. Documentaţia de licitaţie se va achiziţiona până în data de 11.05.2021 ora 12.00 de la sediul Casei de Cultura Or.Victoria. În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la un interval de 15 zile până la adjudecare. Relaţii la tel.0722/993013, director Hoaja Corina

 • Anunţ pentru închirierea prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a Or.Victoria
  1. Informaţii generale privind locatorul: Oraşul Victoria, cod fiscal 4523207 cu sediul in Or. Victoria , Str. Stadionului, nr.14, jud. Brasov, cod postal 505700, tel.0268/241525, fax. 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii

  Păşunile aflate în domeniul privat al Or.Victoria

  Parcela:

  – 1a bloc fizic 42101-666, suprafaţa 45 ha

  – 4 bloc fizic 42101-1378, suprafaţa 8,28 ha

  Total: 53,28 ha

  1. Procedura aplicată: licitaţia publicã cu strigare – procedură la care persoana fizică sau juridică cu domiciliul/sediul stabil pe raza unităţii administrativ teritoriale Or.Victoria, având animalele înscrise în RNE conform prevederilor OUG 34/2013, interesată are dreptul de a depune ofertă;
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se pot obţine de la Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
  3. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens, prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie.
  4. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Oraşul Victoria, cod fiscal 4523207 cu sediul in Or. Victoria , Str. Stadionului, nr.14, jud. Brasov, cod postal 505700, tel.0268/241525, fax. 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com, Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
  5. Costul si condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

  – Pretul Documentatiei de atribuire este de 300 lei.

  – Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei

  – Garantia de participare la licitaţie este de 5% din valoarea chiriei pentru perioada pentru care se solicita incheierea contractului.

  1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2021 ora 15.00
  2. Data limită până la care se poate achiziţiona documentaţia de licitaţie: 10.05.2021 ora 15.00
  3. Data şi locul la care se va desfăsura licitaţia: 12.05.2021 ora 10.00 la sediul Primăriei.
  4. Denumirea instanţei competente în soluţionarea litigiilor: Tribunalul Braşov

  În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua la un interval de 15 zile

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here