• PRIMĂRIA ORAȘULUI  VICTORIA, cu sediul în Oraşul Victoria, Str. Stadionului, nr. 14, judeţul Brașov, tel.: 02688241525; fax: 0268/241501, titular al proiectului EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE CARTIER LOCUINTE STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL  anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite  pentru proiectul: EXECUTIE RETEA DE CANALIZARE CARTIER LOCUINTE STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL, propus a fi amplasat in ORASUL VICTORIA, STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL. Proiectul deciziei de incadrare revizuite si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov str. Politehnicii nr. 3 in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii sau observatii la proiectul deciziei de incadrare revizuite in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.
  • PRIMĂRIA ORAȘULUI  VICTORIA, cu sediul în Oraşul Victoria, Str. Stadionului, nr. 14, judeţul Brașov, tel.: 0268/241525; fax: 0268/241501, titular al proiectului EXECUTIE RETEA APA CARTIER LOCUINTE STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite  pentru proiectul: EXECUTIE RETEA APA CARTIER LOCUINTE STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL, propus a fi amplasat in ORASUL VICTORIA, STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CARTAN, STR. OCTAVIAN PALER SI STR. GRIGORE MOISIL. Proiectul deciziei de incadrare revizuite si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov str. Politehnicii nr. 3 in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii sau observatii la proiectul deciziei de incadrare revizuite in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.
  • SC ECOSISTEM VICTORIA SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu nr 308 /09.11.2012  pentru activitatea de SALUBRITATE desfăşurata în raza următoarelor administraţii locale: Or. Victoria, com. Ucea, com. Drăguş, com. Sâmbăta de Sus, com. Cârţişoara, com. Arpaşu de Jos, com. Viştea. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Braşov, str Politehnicii nr. 3, pe toata perioada derulării procedurii.
  • PUROLITE  S.R.L cu sediul în judeţul Braşov, oraş Victoria,  str. Aleea Uzinei nr. 11, aduce la cunoştintă celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru « Fabricarea materialelor plastice in forme primare », din judeţul Braşov, oraş Victoria, strada Aleea Uzinei nr. 11, incadrată conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, pct 4, art. 4.1, lit. h. Dezbaterea publică va avea loc în data de 19.11.2021, la ora 16.00, in sala de şedinţe a Primariei Victoria, la adresa : judeţul Braşov, Oraş Victoria, Strada Stadionului nr. 14. Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului, al activităţii, pot fi obţinute la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Braşov, strada Politehnicii nr. 3, zilnic de luni – joi intre orele 8.00 – 16.00 şi vineri intre orele 8.00 – 14.00, până la data de 19.11.2021. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agenţiei Pentru Protectia Mediului Braşov, strada Politehnicii nr.3 sau electronic la adresa de e-mail : office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunţ.
  • SC CON-A SRL, titular al proiectului “Estacada sustinere si pat de cablu peste raul Olt in localitatea Voila, DJ105km 0+660”, anunta publicul interesat asupra deciziei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul mentionat mai sus in jud. Brasov, comuna Voila, DJ105km 0+660. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 08-16 si vineri intre orele 08-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here