FOTO: Economedia
  • În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2), cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că la sediul Primăriei Recea din sat Recea, str. Principală, nr. 42, în data de 15.06.2022, ora 10.00, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE-GURA VĂII, cu domiciliul fiscal în jud. Brașov, comuna Recea, satul Gura Văii, nr. 209.

Teren intravilan în suprafaţă de 2758 mp, situat în sat Gura Văii, nr. 71, tip teren arabil dobândit prin CVC nr. 952/ 15.05.2014, înscris în CF nr. 102635, evaluat la suma de 54598 lei, Valoarea estimativă (exclusiv TVA) 40.949  (valoarea de evaluare a fost diminuata cu 25% pentru a doua licitație)

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: NU SE CUNOSC.

Pentru bunul imobil prevăzut mai sus au comunicat titluri executorii următorii creditori: –

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzarii prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele:

– oferta de cumpărare

– dovada plăţii taxei de participare

– împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant

– pentru persoanele juridice, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de ORC

– pentru persoanele fizice, copie de pe actul de identitate

– declaraţie privind prelucrarea datelor personale

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (1) și (3), art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteți adresa la sediul din sat Recea, str. Principală, nr. 42, sau la nr. de telefon 0758/024500-Mihaela Dungu.

  • Primăria Oraşului Victoria scoate la licitaţie publică pentru închiriere în spațiile în suprafață de 26,2 mp – obiective ce aparţine domeniului public al localităţii Or. Victoria situat în str. Albota nr.1, pentru prestări servicii și activității comerciale. Data licitaţiei publice  este 31.05.2022 ora 11.00. Documentaţia de licitaţie  se va achiziţiona  până la data de 30.05.2022 ora 16.00. În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la un interval de 15 zile până la adjudecare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here