FOTO: tuktuk.ro
  • COMUNA  TICUȘU,  cu  sediul  în jud.  Braşov,  comuna  Ticuşu, anunţă  publicul  interesat  asupra deciziei  etapei  de  încadrare  emisă  de APM  Braşov  pentru  ,,Amenajamentul  silvic al  fondului  forestier   proprietate publică  aparţinând  COMUNEI  TICUŞU,  U.P. COMUNA  TICUŞU , JUD.  BRAŞOV, situat  pe  teritoriul  UAT Ticuşu,  jud.  Braşov’’. Planul  necesită  evaluare  de  mediu  şi evaluare adecvată, urmând  a fi  supus  procedurii  de  adoptare   cu  aviz de mediu. Documentaţia  care a stat  la baza  luării   deciziei  etapei  de  încadrare   poate  fi  consultată  în zilele  de  luni-joi între  orele  8.00-16.30 și  vineri între  orele  8.00-14.00,  la  sediul  Agenţiei  pentru  Protecţia  Mediului Braşov,  str.Politehnicii,  nr.3,  municipiul  Braşov,  sau  pe site-ul  APM Brasov  http://apmbv.anpm.ro. Observaţiile  publicului se primesc  zilnic   la  sediul  Agenţiei  pentru Protecția  Mediului  Braşov, str. Politehnicii,  nr. 3, municipiul  Braşov. fax.  0268/419013,  e-mail: office@apmbv.anpm.ro  în  termen  de  10 zile calendaristice de  la  data  publicării  în mass-media. De  asemenea,  documentaţia  depusă  la A.P.M.  Braşov  va fi completată  cu  procesul  verbal  încheiat  la  conferinţa a  II-a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here