• Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: Braşov

Denumire UAT: Hârseni

Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, judetul Braşov anunţă  publicarea  documentelor  tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar T33, Parcela A 675/1 pe o  perioadă  de 30  de  zile  calendaristice, conform art.40 alin. (7) …(12)  din  Legea  cadastrului şi a publicităţii Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 02.08.2022

Data de sfârşit a afişării:  31.08.2022

Adresa locului afişării publice: avizier Sat Copacel, comuna Hârseni, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet http://www.primariaharseni.ro. Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse la sediul Primăriei comunei Hârseni. Informaţii  privind  Programul  naţional  de  cadastru şi carte funciară  2015-2023 se pot obâine pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

  • Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  judeţ: Braşov

Denumire UAT: Recea

Unitatea administrativ teritorială Recea, jud. Braşov anunţă  publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru tarlaua 45, parcela F1522 pe o perioadă de 30 de zile  calendaristice, conform art.40 alin. (7) …(12)  din  Legea  cadastrului şi a publicităţii Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 18.07.2022

Data de sfârşit a afișării: 16.08.2022

Adresa locului afişării publice: la sediul primăriei comuna Recea, situat în com. Receaa, nr. 42, jud. Braşov.

  • Unitatea Administrativ Teritorială VOILA, jud. Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru întreaga comună, începând cu data de 11.07.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Compartimentului Agricol al primăriei Comunei Voila, str. Principală, nr. 124, Voila, Jud. Braşov, în zilele de luni până vineri între orele 9,00-14,00, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/19996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după următorul program:
    În datele 11.07.2022 şi 19.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Ludişor.

– În datele 12.07.2022 şi 20.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voivodeni.

– În datele 13.07.2022 şi 21.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Dridif.

– În datele 14.07.2022 şi 22.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Voila.

– În datele 15.07.2022 şi 25.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Sâmbăta de Jos.

– În datele 18.07.2022 şi 26.07.2022 – între orele 09.00-14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Cincşor.

Din data de 27.07.2022 Informarea va fi doar la Sediul Primariei Voila. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul Primariei Voila  sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov: bv@ancpi.ro.

  • Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  judeţ: Braşov

Denumire UAT: Hârseni

Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, jud. Braşov anunţă  publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar T16, Parcela A 272/1/8  pe o perioadă de 30 de zile  calendaristice, conform art.40 alin. (7) …(12)  din  Legea  cadastrului şi a publicităţii Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 20.07.2022

Data de sfârşit a afișării: 19.08.2022

Adresa locului afişării publice: avizier Sat Copacel, comuna Hârseni , jud. Braşov, precum şi pe pagina de internet http://www.primariaharseni.ro. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice  vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Hârseni. Informaţii privind Programul naţional de cadastru  şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here