• SC CERASIL SA, FCA FRITE Făgăraş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de prelungire a aautorizaţiei de mediu pentru activitatea de „conform cod CAEN Rev. 2, Ord. 337/2007, 2319 – Fabricarea de sticlărie tehnică (Rev. 1-2615)“ desfăşurată în Făgăraş, str. Negoiu, nr. 1. Obesrvaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, pe toată perioada derulîrii procedurii.
  •   UAT Comuna Voila , titular al proiectului  Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov” , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul ”Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Voila localitatile  Cincsor  si Ludisor  intravilan –extravilan, apartinand  domeniului  public al comunei Voila . Informatiile  privind proiectul propus  pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3 in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 . Observatiile  publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.
  • S.C. BIO VOLT S.R.L.anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea de producere a energiei electrice desfăşurată în Comuna Ucea, Sat Corbi, Jud Braşov. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Braşov, str, Politehnicii nr. 3, pe toata perioada derulării procedurii.
  • Primaria Comunei Părău anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Infiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare sat Veneţia de Sus şi sat Veneţia de Jos“, comuna Părău, jud. Braşov, propus a fi amplasat în localităţile Veneţia de Sus şi Veneţia de Jos, comuna Părău, jud. Brasov. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov, Str. Politehnicii, Nr. 3, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Braşov.
  • Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul ‘’PUG-ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA UCEA’’, propus a fi realizat în jud. Braşov, Comuna Ucea, titular Primaria Comunei Ucea. Decizia de emitere a avizului de mediu, a fost definitivată în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit, convocat în data de 12.10.2022, ca urmare a analizării documentaţiei şi a desfăşurarii consultarilor publice, potrivit reglementarilor în vigoare.    Decizia de emitere a avizului de mediu este afişată la sediul şi pe site-ul APM Braşov, la sediul şi pe site-ul titularului de plan, respectiv Primaria Comunei Ucea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here