• Ovesea Ovidiu Alexandru primarul comunei Părău vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Cetăţenii comunei Părău care deţin acte de punere în posesie cu menţiunea „amplasamentul este incert“ nu vor putea efectua lucrări de împrejmuire, construire, etc. fără a se adresa compartimenrului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru elucidarea situaţiei juridice. De asemenea vă informăm că nerespectarea celor de mai sus menţionate atrage după sine răspunderea contravenţională, putându-se ajunge până la măsura aducerii terenuluui în faza iniţială conform legislaţiei în vigoare.

Primar, Ovesea Ovidiu  Alexandru

  • Comuna Părău informează cetăţenii că în perioada 05.01.2023-28.02.2023 se va reactualiza baza de date a Registrului Agricol, conf. Art. 11 din OG 28/28 august 2008 cu toate completările şi modificările ulterioare. Astfel vă invităm în perioada menţionată la Compartimentul Registrul Agricol pentru actualizarea informţiilor. De asemenea, având în vedere întocmirea Proceselor Verbale de Punere în Posesie pentru terenurile agricole, vă aducem la cunoştinţă faptul că vor trebui refăcute contractele de arendă şi comodat specificând datele cadastrale ale parcelelor la care se referă (tarla şi parcelă).

Primar, Ovidiu Alexandru Ovesea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here