•  Comuna Voila , titular al proiectului  Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “ continuarea proceduruii privind emiterea aprobarii de dezvoltare “  pentru  proiectul ”Extinderea infrastructurii de canalizare în comuna Voila, satele Cincșor și Ludișor, județul Brașov”, propus a fi amplasat in judetul Brasov, comuna Voila localitatile  Cincsor  si Ludisor  intravilan –extravilan, apartinand  domeniului  public al comunei Voila.  Proiectuul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3 in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precuum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectuul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here