• Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  judeţ: Brașov

Denumire UAT: Hârseni

Unitatea administrativ teritorială comuna Hârseni, jud. Braşov anunţă  publicarea  documentelor  tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar T 14 Parcela A 250/6/1 pe o perioadă de 30 de zile  calendaristice, conform art.40 alin. (7) …(12) din Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 28.05.2024

Data de sfârşit a afişării: 26.06.2024

Adresa locului afişării publice: avizier  Sat Harseni,  comuna Hârseni , jud. Braşov, precum şi pe pagina de internet http://www.primariaharseni.ro. Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Hârseni. Informaţii  privind  Programul  naţional  de  cadastru  şi  carte  funciară  se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here