• AGRO CS ROMANIA SRL, Sat Mândra, Nr. 57B, Comuna Mandra, Judeţul Braşov, Telefon:  0731004991, Email: achizitii@agrocs.ro

Angajează:

 • Contabil

Cerinţele postului/Fişa postului:

Experienţă în contabilitate de cel puţin 2 ani;

Cunoştinţe de contabilitate, legislaţie fiscală ţi salarizare;

Cunoaşterea limbii engleze, nu este obligatorie dar constituie un avantaj;

Cunoaşterea PC (Excel, Word, Outlook).

Descrierea jobului

prelucrarea completă a documentelor în sistemul de contabilitate cu „dublă înregistrare” şi evaluarea eligibilităţii costurilor aferente perioadei impozabile în conformitate cu legea;

contabilizarea evidenţei stocurilor;

contabilizarea şi gestionarea facturilor primite şi trimise într-o monedă străină;

contabilizarea şi gestionarea extraselor bancare/şi în valută străină;

pregătirea şi confirmarea soldurilor dintre furnizori şi beneficiari

păstrarea evidenţei chitanţelor de plată, în numerar şi în valută;

înregistrări contabile ale imobilizărilor necorporale şi corporale

contabilizarea leasingului financiar şi operaţional

inventarul de pasive, datorii, active şi de a efectua conturi de inventar la 31.12

Ce oferim:

Condiţii de muncă deosebite alături de o echipă tânără şi dinamică;

Pachet salarial motivant compus din parte fixă;

Bonusuri lunare, consistente, în funcţie de implicare şi eficienţa la locul de muncă;

Tichete de masă.

 • Lucrător în producţie
  Cerinţele postului / Fişa postului:
  Persoană amabilă, corectă care să fie dispusă să înveţe lucruri noi;
  Responsabil cu pregătirea utilajului pentru producţie, în baza reţetelor existente;
  Să menţină utilajul în condiţii optime de funcţionare;
  Să urmărească ca producţia să se desfăşoare în condiţii optime, conform reţetelor;
  Să menţină curăţenia la locul de muncă;
  Să menţină tancurile de materii prime curate.
  Ce oferim:
  Condiţii de muncă deosebite alături de o echipă tânără şi dinamică;
  Pachet salarial motivant compus din parte fixă;
  Bonusuri lunare, consistente, în funcţie de implicare şi eficienţa la locul de muncă;
  Tichete de masă
 • Electrotehnist/ electrician
  Cerinţele postului/Fişa postului:
  Studiile de specialitate în domeniul electrotehnic constituie un avantaj;
  Interpretează corect schemele electrice, simbolurile şi legile electrice de bază;
  Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia;
  Menţine utilajele în condiţii optime de funcţionare.
  Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale utilajelor şi instalaţiilor cu care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere a acestora şi de protecţie a muncii şi PSI;
  Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
  Menţine curăţenia la locul de muncă.
  Ce oferim:
  Condiţii de muncă deosebite alături de o echipă tânără şi dinamică;
  Pachet salarial motivant compus din parte fixă;
  Bonusuri lunare, consistente, în funcţie de implicare şi eficienţa la locul de muncă;
  Tichete de masă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here