• Anunț prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: Braşov

Denumire UAT: Recea

Unitatea administrativ teritorială Recea, jud. Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Tarla 33 – parcela A932, Tarla 53 – parcela A1749 pe o perioada de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu prevederile art.40, alin.(7)…(12) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 17.06.2024

Data de sfârşit a afişării: 17.07.2024

Adresa locului afişării publice: la sediul primăriei comunei Recea, situat în Comuna Recea, nr.42, jud. Braşov, precum şi pe pagina de internet https://comunarecea.ro/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here