FRĂŢILĂ VIOREL ALEXANDRU – executor judecătoresc în cadrul SCPEJ FRĂŢILĂ VIOREL ALEXANDRU & FRĂŢILĂ ROXANA cu sediul în Făgăraş, str. D-na Stanca, nr. 25, jud. Braşov aduce la cunoştinţa publică faptul că în ziua de 08 IULIE 2024, ORA 10.00, va avea loc în imobilul–teren intravilan  situat în Stațiunea Climaterică Sâmbăta, jud. Brașov , înscris în CF nr. 104043-Sâmbăta de Sus ,  Nr.Crt.A1, nr. Cad/Top 104043 , în suprafață de 2.744 mp. Preţul de pornire al licitaţiei este de 35.690  Euro , conform raportului de evaluare nr.37/08.05.2024 întocmit de expert evaluator – ing.Mandache Sorina Alexa.Persoanele care doresc să participe la licitaţie vor depune  oferte de cumpărare, însoţite de dovada consemnării, până în ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei şi o garanţie de 10% din preţul de începere al licitaţiei (respectiv   cotravaloarea în lei a sumei de 3.569 euro)  Prin prezenta Publicaţie la Vânzare somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare, sub pedeapsa de a nu li se mai lua în considerare după aceea.

                                                     EXECUTOR JUDECĂTORESC

FRĂŢILĂ VIOREL ALEXANDRU     

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here