purolite

In memoriam: Cronica vorbirii cu prof. Liviu Ioani: Gheorghe

       Pe continentul european prenumele masculin Gheorghe este unul din cele mai răspîndite şi frecvente, din antichitate, pînă astăzi. Ca nume de persoană...

Cronica vorbirii: Pleonasme îngăduite

  După normele vorbirii literare pleonasmul trebuie evitat, căci vine cu un surplus de cuvinte pentru acelaşi sens, producând o risipă de care vorbitorul nu-şi...

Cronica vorbirii: Cuvinte folosite excesiv, cu sensuri nerecomandate

  Multe din cuvintele la modă sunt exemple de copiere a unui sens din engleză, franceză, suprapus peste un cuvânt românesc existent şi care, cu...

Cronica vorbirii: Două cuvinte frăţeşti

  Am numit frăţeşti două cuvinte ultramoderne: ,,a relaţiona” şi ,,a socializa”, aflate pe val, unde s-au regăsit apropiate, precum doi străini, care până nu...

Cronica vorbirii: ,,Şi dacă ramuri bat în geam…”

  Text publicat în 16 Ianuarie 2017 Aşa sună primul vers dintr-o poezie eminesciană pe tema romantică a naturii şi a iubirii. Ramurile, ce lovesc geamul,...

Profesorul Liviu IOANI s-a urcat la ceruri. Dumnezeu să-l odihnească!

    Mult prea timpuriu după o grea suferinţă, a părăsit această lume  Liviu Ioani, cunoscutul profesor de limba română din Făgăraş.  Liviu Ioani se înscrie...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Psihologia poporului român

Psihologia este o ştiinţă care studiază trăsăturile sufleteşti, spirituale şi morale ale unei persoane: gândirea, inteligenţa, voinţa, stările afective, caracterul. Pornind de la individ,...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Confuzii între cuvinte

  Fenomenul prin care un cuvânt este luat drept altul şi, prin urmare, este întrebuinţat greşit a apărut o dată cu răspândirea neologismelor. Neologismele sunt...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Heraldică

Ramură a istoriei şi a artelor plastice, heraldica se ocupă cu studiul blazoanelor. Prin blazon desemnăm un element decorativ, plastic, ce reprezintă emblema unui...

Cronica vorbirii: Zeul- lup al dacilor

În opinia istoricului antic grec, Herodot, dacii erau ,,cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Tracii, o seminţie antică numeroasă, ocupau ţinuturile întinse...

Articole recente