purolite

Arbitrajul de la ,,Belvedere”

Palatul Belvedere din Viena, edificiu cu nume atît de luminos, ,,belvedere” semnifică ,,privelişte frumoasă”, reprezintă şi locul unde s-a marcat o pagină întunecată a...

Cronica vorbirii: Terminaţia ,,-ii” la unele verbe

Literele din forma scrisă a cuvântului încearcă să reproducă rostirea corectă. În cazul cuvintelor flexibile (care îşi schimbă forma în vorbire) auzul nu percepe...

Cronica vorbirii: Numai pe la Sibiu

Un cititor al revistei noastre, cunoscut mie, şi partener de dialog despre unele şi altele în întâlnirile ocazionale, îmi semnalează un fenomen lingvistic  frecvent...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Heraldică

Ramură a istoriei şi a artelor plastice, heraldica se ocupă cu studiul blazoanelor. Prin blazon desemnăm un element decorativ, plastic, ce reprezintă emblema unui...

Cronica vorbirii: Două cuvinte frăţeşti

  Am numit frăţeşti două cuvinte ultramoderne: ,,a relaţiona” şi ,,a socializa”, aflate pe val, unde s-au regăsit apropiate, precum doi străini, care până nu...

Cronica vorbirii: Practică, pragmatism

Sensurile celor doi termeni se intersectează, dar nu se suprapun. Ambele cuvinte sînt neologisme. ,,Practică”, preluat din limba germană, denumeşte o activitate organizată, destinată...

Cronica vorbirii: Pleonasme îngăduite

  După normele vorbirii literare pleonasmul trebuie evitat, căci vine cu un surplus de cuvinte pentru acelaşi sens, producând o risipă de care vorbitorul nu-şi...

Bicentenar Ion Codru –Drăguşanu

Pe 9 noiembrie, 2018 se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui I.C. Drăguşanu, fiu de seamă al satului Drăguş şi al Ţării...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Psihologia poporului român

Psihologia este o ştiinţă care studiază trăsăturile sufleteşti, spirituale şi morale ale unei persoane: gândirea, inteligenţa, voinţa, stările afective, caracterul. Pornind de la individ,...

Cronica vorbirii cu prof. Liviu IOANI: Pauză de hidratare

De bună seamă că se resimte fenomenul de încălzire globală a Terrei, dar şi că pe arenele sportive disputele devin din ce în ce...

Articole recente