Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Peregrin în Ţara Sfîntă (III)
Peregrin în Ţara Sfîntă (III) Email
Luni, 05 Martie 2018 18:27

 

O zi la Marea Galileii, memorînd minunile Mîntuitorului  Mîntuitorul şi-a ales apostolii şi şi-a început misiunea la Marea Galileei Capernaum este oraşul cel mai iubit de Iisus, aici săvîrşind cele mai multe vindecări şi minuni, dar care L-a dezamăgit Rugăciunea ,,Tatăl Nostru” şi Fericirile de la Tabgha

 

     ,,Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lîngă mare, şi a adunat la El mulţime multă, încît El a intrat în corabie şi şedea pe mare, iar toată mulţimea era lîngă mare, pe uscat.

 Şi-i învăţa multe în pilde” (Marcu 4: 1-2) În oraşele pescăreşti de la Marea Galileii din primii ani din mileniul I mulţimea îl urma pe Iisus Nazarineanul, Îi asculta Cuvîntul şi credea cu adevărat că El este Mesia mult aşteptat. Şi astăzi, după 2000 de ani, mulţimile de pelerini ajung la Marea Galileii, pe urmele Mîntuitorului Iisus, pentru a trăi cumva emoţiile de atunci. Prin revelaţii, unii au şansa să intuiască imaginile, pe cînd alţii apelează la cele formate de Franco Zeffirelli în cel mai premiat film al epocii. Iisus mergînd pe mare, Iisus oprind furia apei salvîndu-i pe ucenici, Iisus stînd în mijlocul oamenilor vorbindu-le noul Cuvînt, Iisus tămăduind bolnavii. Am poposit şi noi în oraşele de pe malul Galileii şi am refăcut împreună cu preoţii însoţitori, Nicolae Lie şi Ciprian Creangă, drumul Mîntuitorului cu toate opririle, pildele şi vindecările sale. Fiecare a putut să reconstituie, ca niciunde altundeva, rolul Mîntuitorului în viaţa sa. Venirea Domnului Iisus a dat naştere multor contradicţii, poate tocmai pentru că prin însăşi fiinţa Sa a contrazis într-un anume fel tradiţia lui Israel. Atunci, oamenii l-au văzut, ba un bun predicator, ba conducătorul aşteptat pentru a-i salva de ocupaţia romană, însă prea puţini L-au văzut adevăratul Mântuitor. Acea minoritate care s-a încrezut în El a devenit, în timp, cea mai numeroasă. Desigur Iisus ştia acest lucru şi tocmai de aceea a spus, aşa cum au scris evangheliştii: ,,N-am venit să stric Legea sau proorocii, ci să împlinesc”.

Croazieră pe Marea Galileii
 

     Marea Galileii este lacul cu apă dulce aflat la cel mai jos nivel de pe Terra, sub 200 metri, și acoperă o suprafață de circa 160 de kilometri pătrați. Apa provine din rîul Iordan și din izvoarele subterane. Marea Galileii este menționată în Biblie, în evangheliile lui Marcu, Matei şi Ioan, care scriu cum Iisus a mers pe valurile sale chemîndu-l la Sine pe apostolul Petru. În Vechiul Testament, Marea Galileii este numită Lacul Ghenizaretului sau Lacul Tiberiadei. La Marea Galileii, Iisus i-a ales pe cei 12 apostoli dintre toţi ucenicii care l-au urmat şi, tot aici, a început misiunea. Grupul nostru a plecat spre Marea Galileii dis de dimineaţă. Era ceaţă, dar se anunţa o zi cu soare, dar şi cu multe obiective de vizitat. Prima oprire a fost la pontonul de unde se pleca în larg pe Marea Galileii. O barcă din lemn ne aştepta pentru a ne purta pe apa lină a mării pe care cîndva Iisus a potolit furtuna. Ospitalieri, comandantul bărcii şi echipa sa ne-au întîmpinat cu Imnul României, acordurile acestuia obligîndu-ne să ne ducem cu gîndul la cei de acasă, apoi Imnul Israelului pe care l-am ascultat cu mult respect. Preţ de 45 de minute, fiecare din grup a rămas cu gîndul undeva departe în timp. Şi cum echipajul nu şi-a trădat firea negustorească, a oferit o paletă vastă de suveniruri. Fotografii, suveniruri, emoţii au făcut plimbarea pe Marea Galileii una de neuitat. ,,Binecuvîntată să fie familia ta” mi-a spus comandantul bărcii cînd mi-am luat rămas bun.
 

Primii apostoli
 

     După cum scrie evanghelistul Luca, Iisus avea în jur de 30 de ani cînd şi-a început misiunea. Despre frumuseţea Lui fizică însă s-a vorbit abia în secolul III, părinţii bisericii fiind cei care i-au acordat o înfăţişare frumoasă. Iar în secolul IV îl înfăţişează pictorii vremii. Andrei era pescar din Betsaida Galileii şi venise să-l asculte pe Ioan Botezătorul la Iordan. Poate frumuseţea l-a atras la Iisus, dar după ce L-a întîlnit, L-a urmat necondiţionat. Andrei l-a adus şi pe fratele său, Simon, pe care, ulterior, Iisus l-a numit Petru, ceea ce înseamnă ,,piatră”. După ce Petru l-a urmat pe Iisus, Mîntuitorul s-a decis să mergă în Galileea. Aici, L-a urmat Filip care era tot din Betsaida şi Natanael din Cana. Apoi Matei, Simon şi Ioan. Iisus a predicat în toate sinagogile din Galileea şi a fost slăvit de toţi, aşa cum scrie Luca în evanghelie. Dar fiind mulţime multă, a părăsit sinagogile pentru a merge în mijlocul oamenilor. A ajuns în Capernaum, oraşul pe care l-a iubit foarte mult, dar care ulterior l-a dezamăgit întrucît I-a respins Cuvîntul.

Minunile din Capernaum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În vremea lui Iisus, Capernaum era un orăşel evreiesc bogat, numărînd 5000-6000 de suflete, aflat pe malul Mării Galileii, pe ruta comercială ce lega Damascul de Alexandria. Aici, Iisus îi avea alături pe primii Săi discipoli, toţi pescari care lucrau pe Marea Galileii. ,,Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor” (Marcu 1: 22). A predicat în sinagogile de aici, dar puterea de a vindeca bolnavii şi posedaţii îi ducea faima şi atrăgea mulţimile. Cele mai multe minuni le-a înfăptuit Iisus în Capernaum şi în vecinătatea lui. A vindecat-o de friguri pe soacra lui Petru, a înviat un copil, a vindecat un lepros, a vindecat sluga sutaşului, cum scris Matei în 8:16: ,,A scos duhurile cu cuvîntul şi pe toţi cei bolnavi i-a vindecat”. A predicat mulţimilor multe învăţături în Capernaum, precum parabola semănătorului, a grîului şi neghinei, a grăuntelui de muştar, a năvodului sau a comorii ascunse în ţarină. Dar Capernaum s-a îndoit. Pentru aceasta, Iisus a zis: ,,Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat pînă la cer? Pînă la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas pînă astăzi, dar zic vouă că pămîntului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decît ţie" (Matei 11, 23-24).

Iisus şi-a ales 12 apostoli dintre toţi ucenicii care-L urmau
 

     Dar, într-o vreme, Iisus s-a hotărît să ducă mai departe Cuvîntul ,,Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Şi cînd s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece pe care i-a numit Apostoli” (Luca 6: 12,13).
- Petru sau Simon era pescar galileean, primul care şi-a declarat credinţa faţă de Iisus, dar s-a şi lepădat de trei ori. De Petru este legat Pavel, apostolul care l-a cunoscut pe Mîntuitor doar prin revelaţii, pe drumul Damascului. Petru a predicat evreilor, iar Pavel s-a ocupat de evanghelizarea păgînilor. În vremea lui Nero, la Roma, Petru a fost crucificat cu capul în jos, iar Pavel tăiat cu sabia. Amîndoi în aceeaşi zi.
- Andrei era fratele lui Petru, pescar şi el din Betsaida. A predicat în Sciţia şi a fost crucificat pe o cruce în formă de X, care-i poartă numele. În România peştera unde a ajuns Sf. Andrei, în judeţul Constanţa, este loc de pelerinaj.
- Iacov era fiul lui Zevedeu. L-a urmat pe Iisus împreună cu fratele său, Ioan. Au fost numiţi de Iisus ,,fiii tunetului” cînd I-au cerut Mîntitorului să coboare focurile cerului asupra oraşului Samaria care nu l-a primit pe Iisus. Iacov a fost decapitat în anul 44 d.Hr. pe vremea lui Irod Antipa.
- Ioan a fost apostolul pe care-l iubea cel mai mult Iisus şi căruia i-a cerut, înainte să moară, să aibă grijă de mama Sa. A scris evanghelia şi epistolele, dar nu se ştie dacă şi Apocalipsa. A trăit lîngă Maica Domnului, împlinind voia Mîntuitorului.
- Filip era tot din Betsaida. La Cina cea de taină a cerut Mîntuitorului: ,,Arată-ni-L pe Tatăl”, iar Iisus i-a răspuns: ,,Cel care M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”. A predicat în Sciţia şi Frigia către sfîrşitul vieţii sale. A fost crucificat în anul 80, la Hierapolis, lîngă Efes.
- Vartolomeu sau Natanael a dus evanghelia în India şi în Armenia unde a fost jupuit şi decapitat.
- Matei era preceptor în Capernaum, iar cînd L-a văzut pe Iisus şi-a lăsat munca şi L-a urmat pe Mîntuitor. S-a reţinut cina în care lui Iisus I se reproşează că s-a întovărăşit cu vameşii şi cu păcătoşii. Iisus le-a spus: ,,N-am venit să-i chem pe drepţi, ci pe păcătoşi”. A scris evanghelia ce-i poartă numele.
- Toma este apostolul care n-a crezut, la început, adevărul învierii, decît dacă avea să-L atingă pe Iisus. Şi L-a atins. El a dus Vestea cea Bună în India unde a şi murit ca martir.
- Iacov, după unii evanghelişti era fratele lui Iisus. I-a urmat lui Petru la conducerea primei comunităţi creştine din Ierusalim. A murit lapidat în anul 62.
- Simon Zilotul era din Cana Galileei, iar la nunta lui Iisus a prefăcut apa în vin. L-a urmat pe Mîntuitor lăsînd totul în urmă. A propovăduit evanghelia în Mauritania şi în Africa, iar în Britania a fost răstignit.
- Iuda, fiul lui Iacov, era din Nazaret. I-a cerut Mîntuitorului la Cina cea de Taină să se arate mulţimilor aşa cum se arată şi lor. A predicat în multe ţări, dar ajuns în Persia a fost prins de închinătorii la idoli care l-au spânzurat pe un lemn în chip de cruce şi l-au străpuns cu săgeţi.
- Iuda Iscarioteanul era trezorierul grupului, şi conform lui Ioan, era necinstit. L-a trădat pe Mîntuitor pentru un pumn de arginţi şi cu un sărut. Măcinat de remuşcări a vrut să dea banii înapoi marelui preot, dar a fost refuzat. În disperare s-a spînzurat.
 

Ruinele din Capernaum
 

     La Capernaum au fost descoperite ruinele vechiului oraş. Stau în picioare ruinele sinagogii din calcar alb din jurul anului 300 d.Hr., despre care se spune că sînt aşezate pe locul sinagogii în care Iisus a predicat în Galileea. Pragurile sculptate sînt bogat decorate cu simboluri evreieşti precum menorah (candelabrul cu şapte braţe), şofarul (cornul de berbec) şi carul purtînd Chivotul Legii. În sinagogă se poate vedea o inscripţie înfăţişînd Steaua lui David. Este similară cu cea descoperită pe peretele din Templul Ursitelor de la Şinca Veche. Se poate vedea între ruine locuinţa lui Petru care, potrivit tradiţiei, face parte dintr-un grup de case scoase la iveală de sub rămăşiţele bisericii bizantine octogonale. Pe acel loc s-a construit o nouă biserică. Statuia lui Petru tronează ansamblul de la Capernaum, iar locurile de rugăciune amenajate aici dau prilej pelerinilor să se reculeagă, aşa cum o pot face şi în biserica nouă de tip amfiteatru.
 

Masa lui Hristos
 

     Chiar pe malul Mării Galileii, se află Biserica Primatului Sf. Petru, sau Mensa Christi (Masa lui Hristos). Impresionează prin simplitate, pereţii fiind din piatră de bazalt. Capela a fost construită pe locul în care Mîntuitorul s-a arătat a treia oară după Înviere. ,,Iar făcîndu-se dimineaţă, Iisus a stat la ţărm; dar ucenicii n-au ştiut că este Iisus. Aceasta este, acum, a treia oară cînd Iisus S-a arătat ucenicilor, după ce S-a sculat din morţi” (Ioan 21: 4,14). Pe acest loc au stat şi au mîncat împreună Iisus şi ucenicii. Atunci, Mîntuitorul l-a numit pe Simon Petru în fruntea Bisericii: ,,Paşte mieluşeii Mei…Paşte oile Mele” (Ioan 21: 15,19). Stînca domină centrul bisericii, iar pelerinii o ating şi se închină la acest altar. Pe partea bisericii dinspre Mare, se spune, că a stat Iisus şi a privit apa. În această capelă, grupul nostru a poposit preţ de cîteva zeci de minute, cînd preoţii Nicolae Lie şi Ciprian Creangă au cîntat ,,Cu noi este Dumnezeu”.
 

Biserica Înmulţirii pîinilor şi a peştilor
 

     Am poposit la Tabgha, locul unde Iisus a săvîrşit înmulţirea celor cinci pîini a a celor doi peşti pentru a hrăni mulţimile adunate pentru a-I asculta învăţăturile. Tabgha în greceşte înseamnă ,,şapte izvoare” (heptapegon) reprezentînd locul unde se întîlneau şapte izvoare care se vărsau în Marea Galileii, însă în prezent mai sînt doar cinci. ,,N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănînce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decît cinci pîini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le acolo. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luînd cele cinci pîini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvîntat şi, frîngînd, a dat ucenicilor pîinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi-au mîncat toţi şi s-au săturat şi au strîns rămăşiţele de fărîmituri, douăsprezece coşuri pline, iar cei ce mîncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii” (Matei 14: 16-21). În jurul anului 380, o pelerină spaniolă, pe numele ei Egeria, a vizitat locul şi a consemnat: ,,În apropierea mării se afla o pajişte verde cu o mulţime de palmieri. Între aceştia se aflau şapte izvoare, fiecare izvorînd puternic. Acesta este locul în care Hristos a săturat mulţimile cu cinci pîini şi doi peşti. Drept mărturie, piatra pe care Mîntuitorul a aşezat pîinile a fost făcută altar. Pelerinii care vin aici iau cu ei mici bucăţele din piatră pentru a le aduce prosperitate". Piatra pe care s-a înfăptuit această minune a fost altarul bisericilor care s-au succedat, prima fiind construită în secolul al IV-lea. Această biserică a fost distrusă în jurul anului 685, dar locul a fost escavat abia în anul 1932. În 1982 a fost construită biserica modernă de azi, copie a celei vechi, de către benedictinii germani. Sub Sfînta Masă se află blocul de piatră (1 x 0,6 x 0,14 metri) cinstit ca fiind cel pe care Hristos a aşezat pîinile şi peştii. Azi, pelerinii nu mai au voie să cioplească din masă. În faţa Sfîntului Altar se află un mozaic foarte bine restaurat care înfăţişează doi peşti şi un coş cu pîini, iar în naos mozaicul este completat de imagini cu plante şi păsări. ,,Biserica este în formă de floare de lotus, ca un clopot, ne-a explicat preotul Ciprian. Impresionează grădinile pline de verdeaţă şi palmieri unde sînt amenajate altare. Pelerinii se reculeg, cîntă şi ascultă relatările ghizilor.
 

Biserica Fericirilor
 

     De pe malul Mării Galileii se vede Muntele Fericirilor. Aici, a urcat Iisus şi a ţinut predica de învăţături. ,,Văzînd mulţimile, Iisus S-a suit în munte. Şi deschizîndu-şi gura, îi învaţă” (Matei 5:1,2) Stau mărturie maximele ce constituie predica de pe munte prin profunzimea, forţa, dar şi caracterul enigmatic al învăţăturii lui Iisus. Aici, i-a învăţat pe oameni rugăciunea ,,Tatăl Nostru” după cum ne spune preotul ghid Ciprian. ,,Fiţi dar desăvîrşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvîrşit este” îi îndemna Iisus pe oamenii care-l ascultau. Rugăciunea cere o atitudine umilă pe care o găsim doar în rugăciunea pe care Iisus ne-a lăsat-o, ,,Tatăl Nostru”. Iisus îi sfătuieşte pe oameni să nu-şi petreacă viaţa acumulînd averi ci să o consacre dreptăţii şi slujirii semenilor. Le mai spune oamenilor fără înconjur: mîntuirea nu va fi decît a celor ce urmează voinţa Tatălui. Predica de pe munte se încheie cu o frumoasă parabolă: cel ce va asculta aceste cuvinte va fi asemeni celui ce a fost avertizat să-şi ridice casa pe stîncă solidă care va rezista, pe cînd cei ce aud şi nu fac vor fi precum nechibzuitul care îşi zideşte casa pe nisip unde vin vîntul şi ploile şi o dărîmă. Vestigiile vechii biserici bizantine au fost descoperite în 1935, iar franciscanii au construit o capelă pe vîrful acestui munte. Antonio Barluzzi a fost arhitectul care a construit biserica din bazalt, cu coloane şi arcade din piatră albă. Biserica are formă octogonală şi evocă cele opt fericiri. Pe fiecare perete este inscripţionată cîte o fericire. Pardoseala bisericii este din mozaic decorat cu simboluri ale virtuţiilor pomenite în predici. Preotul ghid Ciprian Creangă ne explică faptul că locul este al fericilor şi nu al poruncilor. Biserica este în apropierea oraşului Tiberias, capitala Galileei, oraş situat la 209 m sub nivelul mării, fondat cam la anul 20 d.Hr. de Irod Antipa. Şi aici a predicat foarte mult Iisus, multe din episoadele scrise în evanghelii desfăşurîndu-se în Tiberiada.
 

,,Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.
 

Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia.
Fericiţi cei blînzi, că aceia vor moşteni pămîntul.
Fericiţi cei ce flămînzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor” (Matei 5: 3-10)
 

     Preotul Cirian Creangă ne-a vorbit aici şi despre locul unde Mîntuitorul a vindecat două persoane demonizate. La Gheghsa, actual Kursi, este locul unde Mîntuitorul a scos demonii şi i-a trimis într-o turmă de porci. Locul a fost descoperit abia în 1960 printr-un mozaic de pe podeaua unei biserici bizantine. Într-un muzeu amplasat pe malul Galileii este expusă o bucată dintr-o corabie galileeană din lemn despre care se spune că ar fi din vremea Mîntuitorului. Nu puteam părăsi Marea Galileii fără să gustăm peştele pregătit de bucătarii locului. Se spune că peştele de la restaurantul amplasat chiar pe malul mării şi care se numeşte ,,Peştele Sfîntului Petru” ar fi din specia celui care acum 2000 de ani a fost pescuit şi servit la masa la care au stat Iisus şi apostolii. Am încheiat astfel cu o masă galileeană, cu peştele Sfîntului Petru, care n-a costat mai mult de 20 de dolari, sau lei, sau euro, fiecare ce a avut în portofel, evreii nefiind pretenţioşi la moneda de plată. În jurul orei 16.00, grupul nostru a luat drumul Egiptului, spre Muntele Sinai, acolo unde Moise a primit tablele cu porunci de la Dumnezeu. La Taba ne aştepta o nouă experienţă. Va urma. (Lucia BAKI)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 128 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4580903

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare