Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale Buna Vestire
Buna Vestire Email
Luni, 19 Martie 2018 20:10

 

     Duminică, 25 Martie a.c., prăznuim Buna-Vestire, una dintre cele mai frumoase sărbători creştine cînd este şi dezlegare la peşte. Dumnezeu a ales să-şi trimită Cuvîntul în pîntecele unei fete simple, sărace şi modeste, care făcea parte dintr-un popor asuprit, aflat sub dominaţie străină. ,,S-a născut dar din ea Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Nu s-a născut om purtător de Dumnezeu, ci Dumnezeu întrupat. N-a fost uns ca un profet, prin energie, ci prin prezenţa deplină a Celui care unge, încît Cel care unge S-a făcut om, iar Cel care a fost uns S-a făcut Dumnezeu. Aceasta nu prin schimbarea firilor, ci prin unirea după ipostasă (N.R- subzistenţă concretă a individului; Conciliul de la Calcedon (451) a distins clar două naturi în unica ,,hypostasis“, sau persoană (prosopon), a lui Iisus Hristos şi s-a impus expresia două naturi într-o singură persoană…Hypostasis este principiu de individuaţie şi se referă la individul concret, subzistent“- E.G. Farrugia). Acelaşi era atît Cel care unge, cît şi Cel care a fost uns.

 Că Dumnezeu S-a uns pe Sine, ca om“ spune Sf. Ioan Damaschinul. Prin salutul îngerului, Maria devine ,,în sensul propriu şi real Născătoare de Dumnezeu, Doamnă care stăpîneşte toate făpturile, roabă şi Maică a Creatorului“ (Ioan Damaschinul). Fiorul vederii îngerului- ,,Iar ea, văzîndu-l, s-a tulburat de cuvîntul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?“ spune Cartea (Luca 1,29). Buna Vestire este ,,începutul mîntuirii noastre“ pentru că începe cu salutul venit din Cer şi continuă cu vestea. Sînt două etape ale aceluiaşi eveniment. Începe cu- ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei!“ (Luca 1,28). Apoi, urmează etapa intermediară cu tulburarea şi mirarea Mariei (,,Ce închinăciune poate să fie aceasta?) şi încurajarea venită de la Gavriil, Arhanghelul: ,,Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu“. (Luca 1,30). Revelaţia deplină a mesajului poartă în ea toată chintesenţa troparului (,,Astăzi este începutul mîntuirii noastre“): ,,Şi iată vei lua în pîntece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit“. (Luca 1,31-33) ,,Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?“. (Luca 1,34) ,,Duhul Sfînt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfîntul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema“. (Luca 1,35) Urmează aici un detaliu important: ,,Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrîneţea ei, şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă“. (Luca 1, 36). Ce vedem în icoana Bunei Vestiri? O Fecioară aşezată în genunchi, un sul, şi Arhanghelul cu aripile sale maiestuoase înălţate către cer, apoi, în depărtare, natura încremenită în clipa veşniciei. Icoana este poarta spre cele nevăzute şi adeverirea celor neaflate de ochiul fizic. ,,Pe cînd Avgar era împărat în oraşul edesenilor, a trimis pe un pictor să picteze chipul Domnului, dar din pricină că pictorul n-a putut să-l picteze din cauza luminii strălucitoare a feţei, Domnul, punînd haina pe obrazul lui dumnezeiesc şi de viaţă făcător, s-a imprimat pe haină chipul Lui şi astfel a trimis-o lui Avgar, care o dorea“ spune Sf. Ioan Damaschinul

Din colbul Tradiţiei
 

     ,,Sfînta Tradiţie este al doilea izvor al descoperirii dumnezeieşti şi de aceea are aceeaşi autoritate ca şi Sfînta Scriptură. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos n-a trimis pe sfinţii Săi apostoli să scrie, ci să propovăduiască Evanghelia la toate popoarele…De la Adam şi pînă la ieşirea israeliţilor din robia egipteană, patriarhii şi oamenii drepţi ai lui Dumnezeu nu s-au condus pe calea mîntuirii după Sfînta Scriptură, ci numai prin predanie (Tradiţia Sfîntă). Mîntuitorul nostru Iisus Hristos nu a scris niciuna din cele 27 cărţi canonice ale Noului Testament, ci numai a predicat trei ani şi jumătate fără să fi scris ceva. Nici Apostolii n-au fost trimişi să scrie, ci ca să răspîndească cuvîntul Evangheliei la toate popoarele prin viu grai (propovăduire) (Matei 28, 19-20) Prin viu grai Mîntuitorul a dat învăţăturile Sale apostolilor şi tot prin grai viu le-a dat poruncă să înveţe pe alţii zicînd: ,,Şi mergînd, propovăduiţi, zicînd: S-a apropiat Împărăţia cerurilor“. (Matei 10,7; Luca 9,2; 10, 9 ş.a.) Credinţa vine prin predică auzită, iar predica este cuvîntul lui Hristos (Rom. 10,17). Sfînta Scriptură nu cuprinde decît o mică parte din învăţăturile sfinte şi nu toate cîte a învăţat Domnul (Ioan 20,30)“ explica părintele Ilie Cleopa.
     ,,Iar Abia arhiereul a născut pe Ioada pe care l-au numit Barachia; acesta a născut pe Aggai şi Zaharia, preoţi şi ei. Şi Zaharia a luat femeie pe verişoara Mariei şi a locuit la Betleem, unde au născut pe Ioan Botezătorul. Iar Aggai, fratele lui Zaharia, a născut o fiică pe nume Salome. Pe aceasta a luat-o de femeie Iosif dulgherul, fiul lui Eli şi vărul Mariei după tată, şi de la ea (Salome) a născut şase copii: Iacob, Simon, Iuda, Iosi (Mc. 6,3), Sobe, Marta şi Maria. Şi a murit Salome, femeia lui, iar Iosif petrecea în văduvie şi înfrînare, căci avea ca la şaptezeci de ani; era sărac ca avere, dulgher de meserie, petrecînd în Nazaret, oraş din Galileea. I-au încredinţat-o pe Fecioara Maria: nu spre căsătorie, ci spre paza şi păstrarea neprihănitei ei feciorii. Şi acest lucru este vădit din înseşi cuvintele Sfintei Fecioare către îngerul Gavriil” spune preotul şi monahul Epifanie. Luînd deci Iosif pe verişoara lui Maria din mîna Domnului, martori fiind toţi preoţii, a dus-o în casa sa şi i-a încredinţat cele două fiice ale sale ca să le facă înţelepte şi înţelegătoare ca şi cum ar fi ale ei. Şi cînd s-au împlinit şase luni de cînd se afla acolo şi postea după obicei rugîndu-se, ca la ceasul al nouălea din zi i s-a arătat arhanghelul Gavriil trimis de Dumnezeu, şi i-a spus toate tainele cele despre Fiul Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu cîte sînt scrise în Evanghelii. ,,Şi nu a cunoscut-o pînă ce a născut pe Fiul ei cel Întîi-Născut (Mt 1,25

Paradoxul Întrupării
 

     ,,Enumerînd formele creaţiei şi observînd înţelepciunea lui Dumnezeu din ele, cuprins întreg de mirare, profetul psalmist a strigat scriind: Cît de mari sînt lucururile Tale, Doamne! Toate în înţelepciune le-ai făcut!“ (Ps. 103, 24). Iar acum ce cuvînt va fi potrivit pentru mine care încerc să vestesc după putere arătarea prin trup a Cuvîntului Care a creat toate? Căci dacă cele ce sînt pline de minune şi faptul de a veni ele de la inexistenţă la existenţă e dumnezeiesc şi mult lăudat, cu cît mai minunat şi mai dumnezeiesc şi mai necesar să fie lăudat de noi e faptul că Dumnezeu devine ceva din cele ce sînt şi nu simplu un Dumnezeu, ci Dumnezeu Cel ce este cu adevărat, şi devine mai cu seamă firea noastră, care n-a putut sau n-a vrut să păzească modul în care a fost făcută şi de aceea a fost pe drept cuvînt respinsă în părţile cele mai de jos ale pămîntului? Căci atît de mare şi dumnezeiesc, negrăit şi neînţeles e faptul ca firea noastră să devină egală cu Dumnezeu şi prin ea să ni se dăruiască urcarea din nou la cele mai bune, încît rămîne cu adevărat o taină cu neputinţă de cunoscut atît pentru îngeri, cît şi pentru oameni, ba chiar şi pentru profeţi, măcar că aceştia văd prin Duhul, fiind o taină ascunsă din veac“ a lăsat scris Sf. Grigorie Palama. (Ştefan BOTORAN)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 114 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

11.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4619934

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare