Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale Caracatiţă infracţională prinsă între dosarele primăriilor
Caracatiţă infracţională prinsă între dosarele primăriilor

 

O firmă cu tentacule în Bucureşti, Tg Jiu şi Cluj a înşelat toţi primarii comunelor din judeţul Braşov De doi ani, edilii locali sînt purtaţi prin tribunale pentru a demonstra frauda Pentru că au semnat ,,ca primarii”, edilii locali sînt buni de plată, aşa cum a decis instanţa de la Făgăraş Procurorii făgărăşeni cercetează firma Programe pentru Achiziţii Bugetare SRL pentru tentativă de înşelăciune, în timp de omologii lor de la Sălaj i-au arestat pe reprezentanţii acestei firme în 2015


     Primarii comunelor din Ţara Făgăraşului s-au prins între tentaculele unei caracatiţe de infractori puşi să devalizeze bugetele locale. Procurorii din Sălaj i-au identificat pe rău făcători şi i-au arestat în 2015, dar ei continuă activitatea infracţională extinzîndu-şi aria acţiunilor şi în alte judeţe. Sînt cîteva sute de primari care bat la uşile instanţelor de judecată pentru a demonstra înşelăciunea şi frauda, dar deocamdată, judecătorii prea puţin le-au dat crezare. Sînt 4 firme pe care acţionează la nivel naţional, toate cu denumiri pompoase ce te duc cu gîndul la vreo instituţie sau vreo agenţie a statului român, de care , fireşte, nu ducem lipsă. Invocînd legislaţia privind transparenţa decizională din administraţiile publice, întocmirea de studii naţionale, site-uri legate de activitatea UATC-urilor sau chiar schimbarea legislaţiei privind administraţia publică locală, iniţiatorii ,,tunului” şi-au găsit uşor muşterii care, semnînd ,,ca primarii”, sînt buni de plată, dar nu din propriile buzunare ci din bugetele locale. Instanţele de judecată, cu ochelari de cal în cele mai multe cazuri, dau, cu multă lejeritate, dreptate acestor infractori. Capcane similare s-au identificat în Germania, unde firma Deutscher Adressdienst GmbH a fraudat bugetele mai multor srl-uri, dar Tribunalul Regional din Hamburg s-a pronunţat rapid, ,,acţiunile DAD GmbH se califică drept fraudă, iar contractul este anulabil”. Numai că din 2013, firma germană DAD GmbH acţionează în România şi, de atunci, înşeală patronii români.
 

Care sînt firmele care i-au înşelat pe primari
 

     Conform documentelor aflate pe masa primarilor, dar şi a oamenilor legii, confirmate de informaţiile furnizate de Registrul Comerţului, firmele pe care se lucrează sînt:
- Societatea Programul pentru Aplicații Bugetare SRL, J40/14/5.01.2015, CUI 33938364, sediu Bucureşti, Splaiul Independenţei 202A, sector 6, acţionar fiind doar Pro Patria et Honor Vigilan cu sediul în Tg Jiu, strada Unirii, nr. 6, bl 6, sc 2, ap 16, reprezentată de administratorul Butan Petre Ion, aceeaşi adresă cu asociaţia.
- Societatea Programul pentru Sporirea Capacității Administrative SRL, CUI 35039305, sediul în București, Spaiul Independenței, nr. 202A, acţionari Asociația Pro Patria et Honor Vigilans Tg Jiu administrată de Catrinoiu Cristian Ovidiu din Motru.
- Societatea Centrul pentru Activitatea Avertizorilor de Integritate SRL, CUI 34897262, cu acelaşi sediu şi acţionari.
- Societatea Sistem Informatic Integrat e-Administrație SRL (fostă Societatea Programul pentru Eficiență Fiscală și Disciplină Bugetară SRL), CUI 31068669, asociați Remda-Teichel ltd şi Cătălin Catrinoiu Petrișor, cu sediul în Târgu Jiu, str. Viorelelor, nr. 15.

Somaţia, Acordul şi factura
 

     Toate primăriile din judeţul Braşov cu excepţia celei din Părău, 52 la număr, s-au trezit, în iunie 2016, cu o Somaţie ajunsă prin poştă. Documentul era emis de o societate comercială Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL cerea plata în cel mult 15 zile a unei facturi datată cu 3 luni înainte, în valoare de 3.445,20 lei, în caz contrar se vor calcula penalităţi de 0.95%/zi de întîrziere. Somaţia avea ataşată factura şi un Acord ce purta semnătura primarului şi a SRL-ului. Acordul, care avea 2 pagini scrise mărunt, era denumit pompos ,,Acord de Implementere S.I.I (Sistem Informatic Integrat) E-Buget.Eu. După o serie de definiţii pentru termeni precum conformitate, legislaţie specială, eficienţă, sistem informatic, time sheet, cloud printing, forţă majoră, comunicare electronică, UATC, Acordul avea stipulate tarifele pe care primăriile trebuiau să le plătească. SRL-ul pretindea o taxă de 870 dolari/an şi 6 dolari pentru fiecare dosar remis de primărie, în schimbul ,,pachetul de servicii aferente sistemului informatic www.e-buget.eu”. În cazul rezilierii acordului, primăria avea obligaţia să plătească o taxă de reziliere de 2380 euro. Unii primari din Ţara Făgăraşului n-au băgat în seamă somaţia şi prin urmare s-au trezit cu procese în instanţă. Alţii însă s-au apucat să xeroxeze documente pentru a le trimite la adresa indicată şi chiar au sunat la telefonul scris pe documente. Dar au avut surpriza ca actele trimise să se întoarcă la primărie, iar la telefon să nu răspundă nimeni. Dar oricum tot în instanţă au ajuns. ,,La un moment dat mi-a răspuns p femeie la telefon care a urlat la mine să plătesc factura. Nu m-am putut înţelege cu ea” a explicat primarul din Hârseni, Mihai Oltean. Consilierul juridic de la Primăria Lisa, Diana Nicuşan, spune că a simţit că nu e în regulă cu această firmă. ,,La început cînd am văzut că reprezintă un Program am zis că sînt de la ANI şi am pregătit documente. Ulterior am constat că este un SRL care are alt scop”.
Procese unul după altul la Judecătoria Făgăraş
     La Judecătoria Făgăraş s-au înregistrat, în 2016, mai multe dosare civile prin care Programul pentru Achiziţii Bugetare SRL cerea plata facturilor restante şi a penalităţilor de întîrziere. Doar Ecoterm avea mai multe dosare deschise la Judecătoria Făgăraş pentru abuziva taxă pe ţeavă. Judecătorii făgărăşeni au dat cîştig de cauză SRL-ului şi au obligat primăriile să plătească facturile şi penalităţile. Singura primărie care a cîştigat procesul a fost Lisa, dar SRL-ul a făcut apel. Dosarul cu numărul 3987/226/2016 a fost înregistrat la Judecătoria Făgăraş în data de 2 august 2016, reclamant Societatea Programul pentru Aplicaţii Bugetare, cu sediul ales, şi pîrît UAT Comuna Lisa. Procesul a avut trei înfăţişări, la ultima, din data de 15 decembrie 2016, fiind emisă Hotărîrea în cameră consiliu nr. 1805/2016 15.12.2016: ,,Respinge cererea cu valoare redusă formulată de reclamanta SC PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII BUGETARE SRL, prin reprezentant legal, în contradictoriu cu pîrîta Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Lisa, jud. Braşov, reprezentată prin primar, avînd ca obiect contravaloare servicii software şi penalităţi de întîrziere. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Judecătoria Făgăraş”. Dar a venit şi apelul. Nu la fel s-a întîmplat în cazul Comunei Şercaia, în cazul Dosarului nr. 4126/226/2016 din 9 august 2016. Instanţa a admis cererea SRL-ului împotriva UAT Şercaia şi ,,Obligă pe pîrît să plătească reclamantei suma de 3445,20 lei reprezentînd contravaloare factură fiscală, la care se adaugă penalităţi de întârziere de la data pronunţării prezentei şi pănă la achitarea integrală a debitului. Obligă pîrîta să achite reclamantei suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel depunîndu-se la Judecătoria Făgăraş. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04 octombrie 2016”. Primăria Şercaia a făcut Apel la data de 9 noiembrie 2016. Şi în Dosarul nr. 4128/226/9.08.2016 al Comunei Ucea, instanţa a admis cererea SRL-ului obligînd-o la plata facturii şi a penalităţilor de 0,95%/zi. Aceleaşi soluţii au fost emise şi în cazul Primăriei Viştea, Primăriei Voila, Primăriei Drăguş, Primăriei Cincu, etc. Dosarul în care este parte Primăria Mândra a fost suspendat la 2 aprilie 2017 invocîndu-se plîngerea penală aflată pe rol. O căutare pe portalul instanţelor, lesne se poate observa că acelaşi SRL are procese similare şi la Judecătoria Braşov cu toate comunele arondate, iar la Judecătoria Rupea la fel.
 

SRL ,,s-a mutat” la Tribunalul Braşov
 

     SRL nu s-a oprit însă aici, ci a deschis noi dosare, de data aceasta la Tribunalul Braşov, secţia Contencios administrativ şi fiscal, pentru nerespectarea Legii 544. SRL-ul s-a folosit de o ,,Cerere Comunicare Informaţii Publice” trimisă fiecărei primării în cursul lunii iulie 2016. Cum majoritatea primăriilor n-au răspuns în termenul vehiculat în Cerere, SRL le-a deschis procese. Instanţa a încuviinţat cererea firmei obligînd primăriile să-i pună la dispoziţie documentele solicitate. Sînt zeci de documente pe care fiecare primărie trebuia să le trimită, prin fax sau la căsuţa poştală. În fapt, societatea forţa mîna primarilor să îi trimită cît mai multe dosare sub pretextul transparenţei. La mijloc nu erau decît banii, fiecare dosar fiind taxat cu 6 dolari. ,,Trebuia să le trimitem sute de pagini. Numai la bilanţ cîte pagini sînt! Aveam nevoie de timp pentru a face copii, pentru a scoate documente din anii trecuţi cerîndu-ne actele din 2010 pînă în decembrie 2016. Era volum mare de muncă şi multe dosare” au spus secretarii din primării. În cazul comunei Budila, de exemplu, Dosar 231/62/2016, judecătorii de la Tribunalul Braşov au respins acţiunea formulată de reclamanta PROGRAMUL DE APLICAŢII BUGETARE SRL, prin administrator Asociaţia Pro Patria et Honor Vigilans, prin director executiv Catrinoiu Cătălin Petrişor. În cazul Comunei Viştea, Dosar 4253/62/2016, a admis cererea SRL-ului. ,,Admite acţiunea formulată de reclamanta Societatea PROGRAMUL DE APLICAŢII BUGETARE SRL, prin administrator Asociaţia Pro Patria et Honor Vigilans, cu sediul ales la OP 13/CP 905, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în contradictoriu cu pîrîta UAT COMUNA VISTEA, cu sediul în Vistea de Jos, nr. 132, jud. Braşov. Obligă pârâta să comunice informaţiile de interes public solicitate prin cererea FN/PAB/CD-PPHV din 27.07.2016. Respinge cererea reclamantei de obligare a pîrătei la plata cheltuielilor de judecată, ca nedovedită. Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Braşov. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.06.2017”. Şi în Dosarul Comunei Drăguş, instanţa a respins, în 19 aprilie 2017, acţiunea formulată de Programul pentru Aplicaţii Bugetare S.R.L prin administrator Asociaţia Pro Patria et Honor Vigilans, prin director executiv Catrinoiu Cătălin Petrişor, cu sediul ales la OP 13/CP 905, Cluj-Napoca, jud. Cluj. SRL-ul a făcut recurs. Unele dosare au fost însă suspendate de instanţă invocîndu-se dosarul penal aflat în cercetare.
 

Comuna Beclean a trecut la atac
 

     Comuna Beclean a luat altă decizie, la data de 6 noiembrie 2016 a dat în judecată SRL-ul la Secţia II Contencios Administrativ, Dosar 21039/3/2017, ,,Admite excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Braşov. Declină competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beclean în contradictoriu cu pârâta SC Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL în favoarea Judecătoriei Făgăraş. Constată ivit conflictul negativ de competenţă şi înaintează cauza la Curtea de Apel Braşov – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.01.2018. După modelul Comunei Beclean, şi alte primării au deschis dosare în instanţă pentru acest SRL.
 

Ce cerea SRL-ul de la primării
 

     Programul Pentru Aplicaţii Bugetare SRL cerea documente pentru întocmirea unui aşa zis ,,studiu naţional ce cuprinde mai mulţi indicatori privind administraţia locală”.
- Copia bilanţului contabil al instituţiei dvs. la data de 31.12. 2015 şi a dării de seamă aferente
- Bugetul şi contul de execuţii al instituţiei dvs, în forma finală, aferent anului 2015
- Cuantumul amenzilor necolectate la bugetul instituţiei dvs pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016
- Care este numărul de somaţii şi titluri executorii emise de către instituţia dvs pentru perioada 01.01.2010-01.01.2015
- Care este suma recuperată de către instituţia dvs în cadrul procedurii de executare silită fiscală în perioada 01.01.2010-01.01.2016
- Care este numărul dosarelor de conversie a amenzii în muncă în favoarea comunităţii înaintat de instituţie autorităţii competente, în perioada 01.01.2010-01.01.2016;
- Deţine instituţia un centru de informare documentare pentru consultarea informaţiilor publice conform obligaţiei legale prevăzute la art. 5 alin. 4 lit. b din Legea 544/2001;
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
- Structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
- Lista societăţilor comerciale cu care a încheiat contracte de achiziţie public instituţia dvs pentru perioada 01.01.2010-01.01.2016. Vă rugăm să precizaţi şi sumele achitate fiecărui furnizor/prestator şi numărul contractului de achiziţie publică.
Informaţiile vor fi utilizate la definitivarea studiului naţional privind:
- formele şi consecinţele mitei electorale mascate asupra procesului electoral
- Impactul asupra mediului concurenţial ai al aplicării deferenţiatr a normelor fiscale
- Impactul asupra mediului concurenţial al necolectarii taxelor şi impozitelor locale
     Pe site-ul invocat în Acord, n-a fost postat niciun document pe care primarii din Ţara Făgăraşului spun că a fost trimis.

Un SRL profitabil, dar fără niciun angajat
 

     Programul Pentru Aplicaţii Bugetare este o societate comercială, cu sediul în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr. 202A, înfiinţată în 5 ianuarie 2015. Conform Registrului Comerţului, SRL are un singur asociat, Asociaţia PRO PATRIA ET HONOR VIGILANS cu sediul în Tg Jiu, reprezentată de Butan Petre Ion, de 52 de ani, din Tg Jiu. În anul 2015, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 148.467 lei, un profit net de 96.008 lei, nu a avut niciun angajat şi n-a plătit nicio taxă la bugetul statului. În anul 2016, cifra de afaceri a fost 202.956 lei, n-a avut niciun angajat, n-a plătit tace la buget, iar profitul net înregistrat a fost de 125.710 lei. Din afacerea pe care vrea s-o creioneze în judeţul Braşov, pe spatele celor 52 de primării de comune, SRL-ul cîştigă doar la o factură anuală suma de 178.890. Dacă luăm în calcul durata contractului de 4 ani, suma va fi de 715.561,6 lei. Şi cum SRL-ul cere în instanţă penalităţi de întîrziere de 0,95%/zi, iar instanţa a dispus plata penalităţilor de către primării, într-un an, penalităţile atrase de neplata unei singure facturi este de 11.929 lei. În contul SRL-ului se va aduna într-un an penalităţi de 620.308 lei de la cele 52 de primării din judeţul Braşov. Acordul mai stipulează şi plata a 6 dolari/dosar trimis. Analizînd lista de documente cerute de această firmă, lesne se poate deduce că anual vor mai fi facturate cîteva mii de euro/primărie.
 

Primarii făgărăşeni se apără
 

     Comuna Lisa a depus plîngeri împotriva SRL-ului la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Făgăraş şi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov în luna noiembrie 2016 prin care a cerut sprijin în rezolvarea situaţiei create. La fel au procedat şi alte primării din zona Făgăraşului. Povestea a început la sfîrşitul anului 2015 cu un fax remis la sediul primăriei de Centrul pentru activitatea avertizorilor de integritate, tot un SRL, care cerea o serie de informaţii de inters public. La nici o lună, doi indivizi s-au prezentat la sediul primăriei, spre sfîrşitul programului, cu pretextul că verifică situaţia privind documentele solicitate. Cerînd să rămînă doar cu primarul, cu abilitate, l-au pus să semneze un Acord de implementare. Edilul, la acea vreme Greavu Nicolae, a ,,semnat ca primarul” fără să citească documentul care oricum era scris foarte mărunt. Obţinînd semnătura edilului, i-a cerut să nu trimită documentele prin poştă pentru că vor reveni şi le vor ridica personal. La primărie n-au lăsat însă niciun exemplar al Acordului. Pînă în luna martie 2016, nimeni n-a mai auzit de SRL-ul cu pricina, cînd a fost primită prima factură. În luna iunie a sosit Somaţia de la Programul pentru Aplicaţii Bugetare, după care , în septembrie prima citaţie la Judecătoria Făgăraş, iar apoi altă citaţie la Tribunalul Braşov. Comuna Lisa a cerut Parchetului de pe lîngă Judecătoria Făgăraş şi IJP Braşov, în 6 decembrie 2017, date privind stadiul cercetărilor în dosarul 2105/P/2016, întrucît SRL-ul a remis o a doua factură de 3410,40 lei în 27 noiembrie 2017. ,,Dosarul se află în lucru la IJP Braşov-Serviciul de Investigaţii Criminale. La data de 12.01.2017 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunile de tentativă la înşelăciune” a fost răspunsul dat de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Făgăraş Primăriei Lisa.
 

Ce scrie presa
 

     Nu doar în Judeţul Braşov s-a întins caracatiţa acestui SRL. A acţionat în judeţul Gorj, unde a forţat 89 de comune să intre în ,,joc”, în Sălaj, în Giurgiu, în Cluj. Portalurile instanţelor abundă de procese intentate de acest SRL primăriilor de comune. Presa din Gorj a scris despre acest caz. Ziarul Pandurul scria, în decembrie 2015, despre un grup infracţional specializat în înşelarea primarilor arestat în Sălaj”. Făceau parte din grup: ,,cinci gorjeni, Lucian Boian, acesta fiind arestat preventiv alături de Cătălin Petrişor Catrinoiu – considerat de procurori liderul grupului, de cîntăreaţa Daniela Bersu, Cătălin Adrian Ionescu şi Ion Matei Glăvan. În această afacere sînt implicate cel puţin patru firme, cu denumiri lungi şi pompoase, iar una dintre ele îşi are sediul acasă la avocatul târgujian Gheorghe Pecingină. Tinerii arestaţi obţineau semnăturile a zeci de primari pe contracte, prin metode considerate de anchetatori ilegale” titra ziarul Pandurul.
 

Ce spun procurorii din Sălaj despre grupul infracţional
 

     Conform procurorilor din Sălaj care au cercetat cazul, Lucian Boian coordona Programul pentru Aplicaţii Bugetare SRL. Această societate este coordonată de Asociaţia Pro Patria din Târgu Jiu, reprezentată de Petre Ion Butan, dar sediul firmei este în Bucureşti. Aceeaşi asociaţie mai apare în alte două firme de acest gen: Sporirea Capacităţii Administrative SRL şi Centrul pentru Activitatea Avertizorilor de Integritate, societăţi implicate în dosarul instrumentat la Sălaj. A patra firmă are sediul acasă la avocatul Gheorghe Pecingină, Societatea Sistem Informatic Integrat e-Administraţie SRL. Până în decembrie 2014 această firmă se numea Programul pentru Eficienţă Fiscală şi Disciplină Bugetară SRL şi avea sediul în Bucureşti, la avocatul Adrian Pascale, acolo unde este şi sediul altor două firme din grupul infracţional. După decembrie 2014 îşi schimbă numele în Societatea Sistem Informatic Integrat e-Administraţie SRL, cu sediul la locuinţa avocatului târgujian Gheorghe Pecingină. Asociaţii firmei au fost Kenzingen Ariel and Associates din Anglia, Kaarst si Asociații SRL, Remda-Teichel LTD din Republica Dominicană şi Petrişor Cătălin Catrinoiu, cel arestat preventiv alături de ceilalţi patru. (Lucia BAKI)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 86 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4619923

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utile



Ziare