Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Falimentul comunismului
Falimentul comunismului Email
Marţi, 28 Aprilie 2009 14:18

 

     Instaurarea regimului comunist în România a dus la distrugerea avîntului economic al ţării obţinut sub monarhie. Chiar dacă au beneficiat de fonduri şi resurse considerabile, luate cu japca prin naţionalizare, comuniştii nu au reuşit să pună pe picioare nici industria şi nici agricultura. S-a ajuns astfel ca în anii '80, să fie criză atît la alimente cît şi la produsele elementare. Ţăranii lucrau în industrie, elevii şi studenţii în agricultură, iar muncitori din uzine produceau lucruri nevandabile.  

Au luat totul cu japca
 

    În spiritul aplicării principiilor stalinismului economic, Constituţia din aprilie 1948 a creat condiţiile necesare „marii naţionalizări” ce urma să se întâmple peste câteva luni. S-a creat apoi baza juridică a exproprierii, şi încet, încet, bogăţiile solului, dar şi afacerile şi imobilele au strecut în proprietatea statului. După ce problema industriei a fost „rezolvată”, s-a trecut la agricultură. Prin Decretul nr. 121 din 6 iulie 1948 s-a stabilit regimul de colectare a cotelor la cereale (înnoit în fiecare an, adăugându-se şi alte categorii de produse). Prin volumul lor şi prin maniera de colectare, cotele obligatorii, menţinute până în 1956, au construit un instrument foarte eficient pentru a ,,convinge ţărănimea să-şi predea pămîntul şi inventarul pentru a intra în colectivă“. Situaţia era de-a dreptul aberantă, întrucît cantitatea datorată statului (între 20 şi 60% din producţie – cereale, carne, lapte, lînă, fructe, furaje etc.), era stabilită înainte de recoltare şi nu se modifica în funcţie de producţie, astfel că de multe ori cota datorată era mai mare decât producţia obţinută, iar ţăranul nu rămânea cu nimic. Mai mult, ajungea în situaţia de a cumpăra produse pentru a le preda statului, spre a scăpa de pedepsele foarte aspre instaurate de comunişti. După modelul sovietic s-au înfiinţat Gospodăriile Agricole Colective (G.A.C.) şi Gospodăriile Agricole de Stat (G.A.S.), pe 24 iulie 1949 fiind inaugurate primele cinci. La plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, s-a anunţat cu mîndrie încheierea colectivizării, remarcîndu-se faptul că 96% din suprafaţa arabilă a ţării şi 93,4% din suprafaţa agricolă, cu 3.201.000 familii, sînt cuprinse în sectorul socialist.

Ceauşescu a fost obsedat de industrializare
 

    Mecanismul de organizare a economiei centralizate s-a bazat pe sistemul de conducere pe bază de plan. Primul plan anual a fost cel din 1949, urmat de altul în 1950. Ulterior s-a trecut la planurile cincinale, primul fiind cel dintre 1951 – 1955. Cuvîntul de ordine pentru economia socialistă a fost industrializarea, fenomen ce implica electrificarea, mecanizarea complexă, dezvoltarea industriei grele (siderurgie, construcţii de maşini) şi automatizarea producţiei. Pe plan extern, România a fost integrată în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), organizaţia economică a statelor comuniste, creată în 1949 din care mai făceau parte Uniunea Sovietică, R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Bulgară, R.S.F. Cehoslovacă şi R.P. Ungară. Partea română nu a fost mereu pe aceleaşi poziţii cu „tovarăşii” din celelalte state şi în special cu cei din U.R.S.S., la începutul anilor '60 având chiar atitudini critice la adresa propunerilor venite de la Moscova. Este vorba de faimosul „plan Valev”, care propunea realizarea unui „complex de producţie interstatal al Dunării de Jos”, în componenţa căruia urmau să intre partea de sud-est a României, nordul Bulgariei şi nordul Deltei Dunării, atunci parte a U.R.S.S. Teritoriul nostru trebuia să se transforme într-un fel de „grădină de zarzavaturi” a Europei comuniste, fapt de care liderii politici de la Bucureşti nici n-au vrut să audă. Venit la putere în 1965, Nicolae Ceauşescu a continuat planul de industrializare al ţării, accentul fiind pus pe industria grea. Ca o mare realizare în acest sens a fost prezentată inaugurarea parţială a combinatului siderurgic de la Galaţi, în anul 1968. Ceauşescu şi-a impus punctul de vedere în ceea ce priveşte viitorul plan cincinal (1971 – 1975), mărind foarte mult prevederile producţiei economice. Este momentul în care începe „etapa făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, transformată într-o adevărată obsesie de către liderul comunist de la Bucureşti.

Investiţii uriaşe în mori de vînt
 

 

    Planul cincinal prevedea investiţii foarte mari în industrie, în proiecte economice ample, dar de o valoare economică îndoielnică. S-a insistat foarte mult asupra siderurgiei, petrochimiei, industriei chimice, dar şi asupra celei constructoare de maşini. Asta în condiţiile în care minereurile de fier autohtone erau insuficiente, producţia românească de petrol era în scădere, iar preţul petrolului de import era în creştere. Fără să ţină seama de condiţiile şi resursele locale, partidul a început construirea de automobile la Colibaşi şi maşini agricole la Braşov, dar şi de elicoptere, avioane sau vase maritime. O altă obsesie a regimului Ceauşescu a fost cea legată de „asigurarea independenţei energetice a ţării”. În acest scop au fost construite zeci de centrale termoelectrice şi hidroelectrice. În ceea ce priveşte agricultura, deşi era privită ca o problemă de bază a planului cincinal, a beneficiat de investiţii mici. În schimb s-au pompat bani într-un proiect care a avut costuri uriaşe, Canalul Dunărea – Marea Neagră. Construcţia Canalului a fost începută de comunişti în 1949, lucrările fiind sistate în 1953. Ceauşescu a reluat lucrările în 1975, canalul (64 kilometri lungime, fiind inaugurat cu mare fast pe 26 mai 1984. Pentru construirea canalului s-au investit aproximativ 2 miliarde de dolari, preconizându-se o recuperarea a investiţiei în circa 50 de ani. Numai că exploatarea acestuia aduce venituri anuale de 3 milioane de euro, ceea ce înseamnă că recuperarea investiţiei se va face în câteva sute de ani.

Puşcărie pentru o pîine în plus
 

    Eşecul economiei socialiste a avut grave consecinţe asupra nivelului de trai al populaţiei în ultima parte a regimului Ceauşescu. La sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80 preţurile la alimente, servicii şi la bunuri de uz casnic şi cotidian, au început să crească. Lipsurile alimentare au devenit cronice şi s-a luat decizia de a se reintroduce cartelele ce „funcţionaseră” cu aproape treizeci de ani în urmă. Pe 19 decembrie 1980 s-a dat legea „pentru constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe”. Consumul de alimente era raţionalizat în fiecare judeţ, circulaţia liberă a produselor fiind practic împiedicată. Mai mult, fiecare judeţ trebuia să livreze fondului centralizat al statului, la preţuri fixe, tot surplusul de alimente. Cartelele la zahăr şi ulei erau diferenţiate pe categorii de populaţie: raţii mai mari pentru orăşeni şi mult mai mici pentru locuitorii din mediul rural. Pîinea se vindea în cantităţi limitate, ajungîndu-se la situaţii aberante ca o persoană să nu poată cumpăra acest produs decât din localitatea în care domicilia. În octombrie 1981, un alt decret „privind măsurile pentru prevenirea şi combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populaţiei“, stabilea pedepse cu închisoarea de la şase luni la cinci ani pentru „cumpărarea de la unităţile comerciale de stat şi cooperatiste, în scop de stocare, în cantităţi care depăşesc nevoile consumului familial pe o perioadă de o lună” a unor produse de bază: făină, zahăr, ulei, mălai, orez.

Comuniştii i-au pus pe români la dietă
 

    În 1982 a apărut o altă enormitate a regimului comunist ,,Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei“. „Specialiştii” partidului au stabilit că numărul zilnic de calorii necesare unei persoane este de 2700 – 2800 de calorii şi că românii sînt nişte „îmbuibaţi” care consumă 3300 de calorii zilnic. Aşadar trebuie să mănînce mai puţin. În sprijinul hotărîrii se venea cu recomandări medicale privind raportul dintre înălţime şi greutate. Astfel, pentru un bărbat de 1,65 m înălţime, cu vîrsta între 30 – 39 de ani, greutatea optimă era de 67,5 kg, iar pentru unul de 1,80 m, cu vîrsta între 40 – 49 de ani, greutatea trebuia să fie de 80,5 kg. La femei, „standardele” erau de tipul: înălţime 1,57 m / vîrsta 30 – 39 ani / greutate 56,6 kg; înălţime 1,68 m / vârsta 40 – 49 ani / greutate 66,9 kg. Consumul anual al fiecărui individ era şi el reglementat: carne şi produse din carne: 60 – 70 kg; peşte şi produse din peşte: 8 – 10 kg; lapte şi produse din lapte (exclusiv unt): 210 -230 litri; ouă: 260 – 280 bucăţi; grăsimi (unt, margarină, ulei, untură): 16 – 18 kg; legume şi produse din legume: 170 – 180 kg; leguminoase boabe: 3 – 4 kg; fructe şi produse din fructe: 65 – 95 kg; zahăr şi produse din zahăr: 22 – 26 kg; cartofi: 70 – 90 kg; produse din cereale (făină, mălai, orez): 120 – 140 kg. S-a considerat însă că „oferta” era prea generoasă şi în 1984 se adoptă un nou plan alimentar în care raţiile erau mult reduse faţă de cele anterioare. Locuitorii satelor erau obligaţi, pentru a primi raţiile, să vândă la cooperativele locale ouă de o anumită mărime şi lapte, la preţuri fixate de autorităţi. Ţăranii erau „binecuvântaţi” şi cu alte solicitări aberante. Spre exemplu, dacă doreau să sacrifice un porc, ţăranii trebuiau să crească încă unul pe care să-l dea la stat. „Tacîmul de pui”, „salamul cu soia”, „adidaşii de porc”, „nechezolul”, „cicoarea”, „laptele condensat”, „compotul de prune” sau „peştele oceanic” au intrat astfel în limbajul cotidian al românilor. Chiar şi pentru aceste produse se stătea la coadă ore în şir. Cafeaua originală, săpunul, ciocolata sau ţigările fine, în special Kent, erau produse de mare lux, avînd rol de monedă forte în orice împrejurare.

,,Anii-lumină“ cu becuri de doar 40 de waţi
 

    Criza alimentară era doar un aspect al celei economice în care se găsea ţara. Deşi regimul se lăuda cu marile sale rafinării, benzina a fost raţionalizată (30 de litri /lună); circulaţia automobilelor a fost restricţionată, cele care aveau număr cu soţ circulând într-o duminică, cele fără soţ în duminica următoare. Fabricile de maşini se numărau şi ele printre „minunile” regimului, în timp ce românii aşteptau ani de zile până le venea rîndul să poată achiziţiona un automobil. În România socialistă, care se dorea „multilateral dezvoltată” becurile trebuiau să fie doar de 40 waţi, în timp ce propaganda ceauşistă vorbea de „anii-lumină” ai epocii. „Conducătorul iubit” a recomandat cetăţenilor să pună pe ei „o haină în plus”, în momentul în care s-a luat decizia raţionalizării agentului termic şi a apei calde menajere. În 1988, un decret aberant ca atîtea altele, stabilea că în spaţiile publice, cu excepţia şcolilor şi grădiniţelor, temperatura să nu fie mai mare de 16° Celsius pe timp de iarnă. Agricultura socialistă, unde anual se raportau mari depăşiri de plan, ducea de fapt o mare lipsă de mână de lucru, regimul rezolvînd şi acest aspect în stilu-i caracteristic. S-a ajuns astfel la scoaterea la muncile agricole a militarilor, elevilor şi studenţilor. În anul 1981, 2,5 milioane de elevi şi studenţi au fost scoşi de la cursuri şi trimişi să lucreze în agricultură.Aşa zisa practică agricolă a elevilor şi studenţilor depăşea lejer două săptămîni, atingînd chiar şi două luni. (Alin Bujor)

Comments
Comentariu nou Cautare
Valentin P.   |29-04-2009 01:06:32
Felicitari pentru domnul Alin Bujor, ale carui materiale le citesc intotdeauna
cu mare interes. Un om informat este un om puternic nu?Am impresia ca
dumneavoastra stiti foarte bine in ce lume traim si in ce ape tulburi ne scaldam
noi,fagarasenii! Multa putere de munca va doresc
Mira   |01-05-2009 17:51:54
Nu sunt de aceeasi parere cu cel care a scris mai sus. Domnul Alin Bujor stie
mai bine ce a fost mai de demul. Sa lasam felicitarile pentru altii. Oare in
orasul Fagaras nu sunt tineri curajosi, CARE CHIAR AR AVEA UN PUNCT DE
VEDERE---- _-
Nely   |01-05-2009 21:45:47
Nu inteleg ce a vrut sa spuna Mira. Lamureste-ne si pe noi.
alt anonim   |26-12-2009 00:13:44
Nely te ajut eu. Mira vrea sa zica ca ziarele se scriu de jurnalisti.
Jurnalistii sunt niste oameni care fac o scoala unde invata sa scrie ziare, sa
se documenteze, sa aiba un limbaj corect natural (nu sa incerce sa imite ceea ce
vede in alte ziare) si mai ales SA TRANSMITA UN MESAJ. Articolul de mai sus e o
trecere in revista a unor lucruri general cunoscute care nu reuseste sa zica
nimic si care e scrisa intr-un stil de smecher de taraba.
Lipste pana si
structura unei compuneri pe care o face un elev de clasa a 5-a la intoarcea din
vacanta...
parerea mea umila. Sper ca Mira sa nu se supere ca mi-am permis sa-i
interpretez mesajul....
anonimule, impusca-te   |28-12-2009 23:33:29
A fi jurnalist nu inseamna neaparat a scrie compuneri sau poezii, a scrie
literatura. sunt multe feluri de jurnalisti, depinde de genul de presa pe care
il practica. la fel si limbajul folosit. daca scrii ca a mai aparut o groapa in
asfalt, scrii exact asa ca mai sus. cand scrii despre un fenomen cum a fost
comunismul sau despre oricare alt subiect ofertant ca acesta.. atunci ai tto
dreptul sa tratezi subiectul pe toate partile, din toate punctele de vedere, din
toate unghiurile si folosind un limbaj chiar si colorat. il prefer pe acesta
domnule anonim, celui de lemn, cu care esti obisnuit dumneata se pare. ala de
compunere de gradinita! sau vei fi vren mare jurnalist ascuns sub acest
anonimat. hai pa mai lache
sinonim  - faceti-va mea culpa   |01-01-2010 15:27:10
...tu si Leone.Anonimul caruia ii recomanzi sa se impuste are cinci clase peste
voi.De fapt e greu de la nivelul vostru sa intelegeti valoarea.Din nefericire
nulitatile cu gura mare si cu nesimtire cat cuprinde,reusesc.Pacat!Voi nu va
dati seama pentru sunteti de-ai lor!
leone  - pentru sinonim   |02-01-2010 13:10:27
Nu inteleg consensul mesajului tau !!!
Eu nu am aprtenenta politica, sunt doar
un observator neutral al realitatii , care a vazut si trait poate prea multe
experiente in viata. Ceia ce scriu si sustin vehement are la bazå dovezi certe
ce nu pot fi contestate. Desigur ca spalturile pentru mesaje nu ajung d.p.dv
dimensional pentru o transpunere detailata.
sinonim  - putin nedumerit,leone   |02-01-2010 14:54:37
Aveti stilul putintel confuz.Nu-mi dau seama, scrieti in bascalie sau
de-adevaratelea.Daca ultima varianta e adevarata, atunci stilul e
pretios-ridicol deoarece notiuni precum,consens,spalturi,transpunere se
potrivesc precum nuca in prete.Fiecare percepem realitetea in mod diferit.Cu
alte cuvinte,perceptiile noastre despre realitate sunt subiective si au o mare
doza de relativism.
leone  - Putia ironie nu strica in viata !!   |03-01-2010 01:26:45
Nu scriu in bascalie, scriu putin ironic, erau cuvintele care au inundat mintea
mea , probabil ca apartin de lingvistica esperando daca sunt intelese precum
" nuca in perete" in limba romana. Oricum atata rtimp cat nu folosim
vulagaritati preluate din parlamentul actual al romaniei este bine. Eu aveam
intentia så marchez faptul ca nu am interese politice in afara doar de a afle
ca romanii au primit o viata mai buna. De origine eu sunt din fosta Sparta, prin
Romania am fost doar turist in cativa ani , de fapt m-am nascut acolo si am
crescut, pe urma am emigrat. In putinul timp petrecut in Ro. am escaladat de
cateva ori creasta fagarasului de la cabana Suru la Urlea prinzand drag de
tinuturi si oameni.
Viata este si cudata uneori,... sau cum ????
Ulysse  - Reincarnare?   |03-01-2010 15:38:47
Leonele sper ca na-i adus celebrul "cal troian"in Romania!De fapt, daca
stau si cuget, calul troian este chiar U.E.
Alt anonim   |02-01-2010 16:35:06
Deci sa iti explic. Nu ai inteles nimic si dai dovada de ca esti un om care
vorbeste pripit si comenteaza de dragul bagarii in seama. Comparatia cu
compunerea de clasa a 5-a vroia sa spuna ca nici macar la nivelul de structurare
a discursului nu se compara cu acea compunere, indubitabil mai buna.
Nu am zis
ca subiectul nu e important ci ca articolul nu imi spune nimic. E un discurs pe
care il aud in fiecare an incepand cu '90. Macar daca e doar de dragul
comemaorari poate fi prezentat ca atare nu ca o ancheta jurnalistica.

SI CEL
MAI IMPORTANT : CAND FOLOSESTI CUVINTE CA "LACHE" ITI EXPUI NIVELUL
INTELECTUAL.

PS am citit in cateva ziare straine articole foarte bune despre
subiect.
anonimu' lu' peste   |05-01-2010 17:16:45
daca ai fost atat de impresionat de articolele straine legate de acest subiect
atunci ramai cu ele. numai pe alea sa le citesti, pt ca poporul roman, implicit
jurnalistii romani sunt de kkt. am inteles pct tau de vedere, esti cu 10 clase
deasupra noastra. si inca ceva. nu te astepta ca un jurnalist sau un saptamanal
local sa aiba acces la informatii sau sa realizeze niste anchete jurnalistice
care sa zdruncine lumea, care sa scoata ceva nou si inimaginabil la iveala. cum
s-ar putea intampla asta? cine are acces la acele informatii? jucatorii direct
implicati, domnule! nu jurnalistii. ei pot doar sa reaminteasca an de an ceea ce
s-a intamplat, pentru cei care au ochi sa citeasca si urechi sa asculte. si vii
tu cu pretentii de mare intelept. du-te acolo unde simti ca iti e locul adica
printre straini. e tara plina de oameni ca tine. si poate ar fi bine sa faci o
facultate de jurnalistica, ca sa intelegi dc documentarele sau anchetele
"strainilor" sunt "mai bune" decat astea de cacat ale
jurnalistilor romani. dupa parerea mea.. tu esti cel care face comentarii doar
ca sa se bage in seama, sa arate ca el a citit si alte articole mai bune despre
revolutie. si cel mai important - articole straine!!! waw, inseamna ca ai mai
invatat si niste limbi straine intre timp. felicitari!! Sa-l aplaudam cu totii
pe acest domn!
alt anonim   |07-01-2010 03:30:18
Uite ca un ziar local poate sa scrie ceva nou despre subiect pe care il stie
toata lumea. (sper ca nu se supara redactia ca fac reclama
concurentei)

http://www.bzf.ro/eu-revendic-doar-a
cele-momente-acele-cateva-minute-cand-am-indraznit
-singuri-fiind%E2%80%A6restul-este-istorie.html#co mment-948

O alta abordare ar
fi fost ca autorul sa se gandeasca la cine ar fi avut ceva interesant de zis.
Exemple: interviu cu principalii actori locali din anii 80 (primar, director
spital. director combinat etc), interviu cu cineva care a avut cu adevarat de
suferit de pe urma comunismului si pt care revolutia a insemnat eliberare in alt
sens (aici trebuie sa va grabiti pt ca cei care au facut puscarie politica sau
au fost haituiti incep sa plece dintre noi)
De ce nu interviu cu cei care au
provocat suferinte altora in perioada respectiva daca acestia accepta. Citisem
undeva un interviu cu un gardian de la jilava. Cred ca ar fi interesant sa ni
zica tanti de la alimentara care oricum e batrana acum si nu are nimic de
pierdut cum tinea zahar pt seful politiei sau secretarul de partid (poate aflam
ca era obligata). Sau poate ce a insemnat comunismul daca incercam sa uitam
complet tiparele cu lume la coada, sarbi pe furis si caldura cu portia.

Si pt
tine ca sa intelegi un lucru. Eu nu comentez ca sa ma aflu in treaba ci pt ca
stiu ca fagarasul merita si poate mai mult. Nu cred ca Fagarasenii trebuie sa se
complaca in provincialism. Si poate ca am mai multe in comun cu jurnalistica
decat crezi.

Un ziar bun e cel care prezinta primul o informatie, cel care e
cu un pas inaintea concurentei. Articolul contine intr-adevar informatii
adevarate si care nu trebuie uitate dar sunt clisee pe care le stie TOATA LUMEA.
Alin Bujor   |07-01-2010 05:11:22
Am ezitat mult inainte sa intervin. In primul rind, daca ati fi avut
curiozitatea sa cititi materialul constatati ca nu este un material despre
revolutie. A fost scris si publicat in luna mai, in tandem cu un alt material
referitor la comunism.... Link/ul dumneavoastra nu e nici pe departe o
revelatie. Cu Stelian Sapatorul am facut nu mai putin de 3 materiale. La fel ca
si cu alte persoane implicate in evenimentele din 89 din Fagaras. Cit despre cei
care au suferit si despre calai, am scris dar se vede treaba ca de fapt nu ne
cititi regulat. Poate ca pentru dumneavoastra, datele din articolul de mai sus
nu sint relevante si sint banalitati stiute de toata lumea. E un simplu articol
de fond, nu am pretentia senzationalului,dar poate exagerati un pic. Cu respect!
Camy   |07-01-2010 12:25:07
Aoleu, ai mai multe in comun cu jurnalistica? Nu vei fi si tu vreun mare
jurnalist de la BZF, care a interenit putin pentru putina reclama la propriul
articol? Sa stii ca o facultate de jurnalistica nu strica niciodata, mai ales
daca lucrezi in presa. Studiile conteaza totusi. Asa ai putea intelege si tu
cateva lucruri si nu te-ai mai arunca cu capul inainte. de fapt nu ai inteles
nimic. si poate pe viitor ar trebui sa iei ziarul in mana pentru a-l citi. si nu
doar in luna decembrie. pt ca oamenii astia scriu tot anul si scriu lucruri
foarte interesante. daca tu ai ramas in urma cu mult.. e doar problema ta, mare
jurnalist ce esti
Amyic  - Studii   |07-01-2010 13:56:25
Camysor,e cu dracu' cu studiile astea.Cu cateva miii de euro se pot cumpara un
teanc de diplome si ce face posesorul cu ele daca el e prost
de-impunge?Important este ce ai sub scalp.De pilda Mihail Sholohov avea 4 clase
si i-a fost decernat Premiul Nobel pentu literatura.Te rog sa ma scuzi ca
indraznesc sa constat ca textul tau mi se pare putin confuz.La inceput spui ca
isi face reclama propriului articol apoi ii recomanzi sa citeasca ziarul.Numai
tu stii ce ai vrut sa zici.
minona  - opinie   |06-01-2010 15:01:42
Nu sunt de acord cu ideea expusa mai jos, ca un ziar local poate sa coboare
standardul sau sa faca rabat de la calitatea materialului publicat.Chiar daca
aparent nu sunt neinteresante, exisata atatea probleme locale care ar putea fi
analizate.De ce nu abordati aceste probleme in paginile ziarului si sa le
supuneti dezbaterii publice?Nu trebuie sa blamati cititorii si sa-i
jigniti,chiar daca opiniile lor sunt critice.Ma scuzati ca am intervenit.
minona  - scuze   |06-01-2010 15:05:50
In loc "mai jos" se va citi "mai sus"
leone  - Socialismul a fost un anacronism   |29-12-2009 10:18:44
Alin B scoate pe buna dreptate in evidenta una dintre cele mai negre pagini din
istoria Romaniei.Aceasta istorie nu mai poate fi schimbata si va trebui ca
fiecar dintre noi så o asumam si sa traim cu ea.Este bine totusi ca din cand in
cand cineva sa reaminteasca cum a fost pentru ca pe viitor aceste situatii sa
fie evitate din timp.Riscurile vor exista intodeauna dat faptului ca evolutia
depinde de oameni. Este cunoscut faptul ca o parte din cei care au capacitati
intelectuale reduse, au ambitii de a avea putere.Acesta a fost fenomenul
Romaniei, unde cu ajutorul si sub masca curentului socialist, intelectualitatea
a fost redusa la tacere prin metode odioase. Locurile de conducere au fost
preluate de omeni cu nume de ceausesti si alte cateva care in viziunea lor
obscura au impus o viziune distructiva asupra societatii. Dupa cum spune
proverbul ca cei ce se aseamana se aduna, asa s-a intamplat si in Romania
ajunganduse la o clica conducatoare care urmarind doar interese personale a
distrus societatea. Comentariile pro la ce a fost sunt de prisos, ele raman doar
pagina neagra a istoriei, problematica insa ramane in curs de rezolvare pentru
multi ani, renastera societatii si schimbarea mentalitatii va mai dura probabil
cateva decenii.Timpul necesar schimbarilor este hotarat si de conjuctura
internationala dar in mare masura trebui sa vina din interior.Pentru aceasta
este nevoie de redirectionarea imvatamantului pentru ca apoi noua generatie sa
poata gandii intr-un mod modern si benefic societatii.Asa ca faptul in sine de
reamintire a nenorocirilor socialiste este important pentru a evita pe viitor
aceleasi greseli.
Felicitari Alin si "La multi ani!"
VALENTINA  - ---------   |12-08-2011 21:54:39
istoria nu se repeta ,,,ce-a fost ,,nu va mai fi si nici nu ne-am mai dori
..noi cei care amtrait-o pe pielea noastra ...eu apreciez caci din cind in cind
,, si cind e posibil e bine sa se scrie ,,,sa se stie cum era pe timpul
raposatului . pe timpul comunismului ..caci unii n-au nici habar de ce a-r
insemnat. sa traiesti in acele conditii. ,altii comenteaza aiurea si folosesc
termini aiurea ,,,deci dupa parerea mea ,,chiar cum zice proverbul ,,,daca
taceau ...filosofi ramaneau ...
Zoly  - sursa miliardarilor de carton   |01-01-2010 15:04:10
Nu fac apologia comunismului,dar nu trebuie neglijat faptul ca,s-a creat o
economie nationala destul de solida.Ceea ce este dureros, este faptul ca cei
care au orchestrat sistemul,dupa confiscarea Revolutiei,au pus mana pe inteaga
avutie nationala creata de poporul roman.Si asata s-a realizat in contextul in
care toate institutiile statului, intr-o cardasie generalizata,au participat la
acest dezastru.De aceea cred ca ar fi fost bine venita aplicarea pct. nr.8 al
Proclamatiei de la Timisoara,care bloca accesul securisto-comunistilor la
putere.
MGM  - Economia comunista a fost falimentara   |02-01-2010 08:05:14
Nicaieri in lume socialismul nu a reusit. Eu stiu totusi o tara unde la prima
vedere se pare ca a avut succes,...dar in spatele succesului miroase puternic a
cadavre,...multe, de ordinul sutelor de milioane.Ruinele create de comunism in
Romania au costat si vor costa enorm sa poata fii ecologizate. Capitalul care
este cel mai important intr-o societate ramaine insa capitalul uman, care in
perspectiva Romaniei a fost redus la mentalitatea care dupa douazeci de ani inca
mai persista.Astazi insa sunt semne de schimbare si nu putem fii decat pozitivi,
dupa 20 de ani de tratament la intamplare, a aparut o lumina vie in tunelul
intunecat. Procesul de evolutie in Romania a inceput!!!
Sinonim  - Brucan   |03-01-2010 15:21:20
Celebra predictie a "oracolului" din Damaroaia s-a adeverit.Exact dupa
20 de ani romanii,cred eu,au inteles care este rolul lor in democrtizarea
statului.Cea ce trebuie remarcat este faptul ca factorul social l-a devansat pe
cel politic.Vreu sa spun ca socitatea s-a structurat pe cele doua mari orientari
politice;centru-dreapta si centru-stanga.In urmatoarea jumatate de deceniu,se
vor lamuri lucrurile si in plan politic.Procesul este in plina desfasurare,in
ciuda rezistentei acerbe a unor pigmei politici,sprijiniti din spate de asa
zisii oameni de afaceri care au profitat de perioada intunecata a
tranzitiei.Sper sa vina timpul cand vor da socoteala pentru toate nelegiuirile
comise.Sper ca nu se va intelege ca sunt impotrive economiei de piata.
leone  - Aveti dreptate Sinonim   |04-01-2010 11:07:39
Va impartasesc parerea si cred ca procesul nu mai poate fi oprit. Este o
chestiune de timp pana cand Romania va intra pe un fagas de normalitate.
Oportunitatile sunt la indemana, mai lipsesc o parte din oameni, dar si acestia
se vor gasii. Pe urma cei care ar trebui sa dea socoteala sunt deja dinozauri si
potrivit regulilor istoric ei dispar.
Nicu  - Nu e destul   |05-01-2010 14:55:06
Nea leone,sunt de acord;brontozaurii,stegozaurii,tiranozaurii si alti
saurieni,vor disparea fizic,dar,beizadelele lor raman cu SEUL la jeb si neam de
neamul lor nu vor mai munci ,ci vor sta cu burtile la soare pe plajele insorite
ale Terrei.
leone  - Dar noi ? noi ce suntem ?   |05-01-2010 17:10:32
Daca noi åstia multi le cantam in struna da asa va fi,....dar se pare ca am
progresat o sa le luam inapoi totul putin cu putin. Iar apoi proprietatea este
mentalitate socialista, ce au ei costa ca sa intretina iar daca au prea mult nu
mai pot intretine si atunci vor renunta. Pe urma oportunitatiile in Romania sunt
de abia la inceput, acum cand cameleonul anarhist de sub steagul lui Geoana a
fost pus pa linie moarta drumurile se vor netezii pentru cei ce vor muncii cu
intelepciune.
ILIANA  - AVEM NEVOIE DE OAMENI CORECTI MGM   |07-12-2010 00:51:22
NU SUNT DE ACORD CU TINE NU ZIC CANU A FOST RAU IN COMUNISM DAR AVEA DE MUNCA
TOATA LUMEA EU ZIC CA SUNTEM MAI SARACI ACUM ,IN COMUNISM ERAM MAI EDUCATI CU
MULT CUM E TINERETU ACUM , SA INTORC MULTI DIN STRAINATATE CU BANI SI COPII SLAB
PREGATITIDACA OAMENI NUS CONSTIENTI CA TREBUIE SA MUNCIM CORECT ,DAR VEZI
FIECARE NU STIE CUM SA SE IMBOGATEASCA SA NU MUNCEASCA .DE ACEA SUNTEM VAZUTI
ASA DE RAU IN AFARA TARII.
Zoly  - forma de proprietate   |02-01-2010 14:32:56
Total de acord cu dv.M(etro) G(olden) M(ayer).Si falimentul s-a datorat formei
de proprietate;ptr.ca,al nostru a insemnat al nimanui, si alte aberatii pe care
nu le mai amintesc.Dar cele mai grave, care au distorsionat mentalitatea
romanillor,si de fapt a intregii suflari din lagarul comunist,sunt
alcoolismul,hotia,minciuna si lenea.Astea cu greu pot fi sterse din constiinta
umana ptr.ca au devenit un modus vivendi.As aminti aici un fel de socialism
mascat in Suedia care,desi este regalitate si guvernul adeptul economiei de
piata,componenta social demacrata a actului de guvernare este evidenta.Vedeti,ca
mister Karl Marx a scris si lucruri bune,el fiind autorul sintagmei "omul e
cel mai pretios capital. Sa auzim de bine!
leone  - Ptr dl zoly   |02-01-2010 18:43:53
Da Suedia va fi ultima tara socialista a Europei.Acolo au foet doua lucruri care
au ajutat sistemul sa supravietuiasca.
1. Prostimea a fost in mare majoritate
spalata de creier ca sa munceasca disciplinat,si fara pretentii mari iar cand se
termina luna sa se termine si salariul.Care nu sau comformat au fost lobotomati
pana prin anii "60 si chiar mai rau au fost privati de posibilitatea
inmultirii.
2. Diplomatia de acolo a reusit sa atraga bani, printre altele si
din Ro. prin intermediul vanzarilor indirecte de armament.
Pe urma cand vreun
politician a luat-o razana l-au executat. Suedia are cel mai mare numar de
politicieni asasinati in Europa pe cap de locuitor.
In privinta transparentei
deocratice Ro. a intrecut astazi Suedia,...lipseste insa uneltele de punere in
aplicare.
Ion  - Masuri dure   |03-01-2010 20:03:16
Nu asasinati ci executati public.Sau legati la stalpul infamiei.Altfel,omenirea
nu va scapa de mizeria umana.China procedeaza corect cu cei care nu respecta
legea.Daca in Romania, ar fi existat pedeapsa cu moartea, ar mai fi existat
atatea nelegiuiri?Multi manifesta clementa fata de violatori si
ucigasi.Intrbarea este una simpla:daca vreunuia dintre acestia, iar fi violata
fiica sau ucis fiul,ar mai fi clementi cu raufacatorii?In Romania exista destule
instrumente care ar trebui sa aplice legea.In primul rand justitia,apoi DNA,ANI
si multe altele.Aratati-mi unul singur la puscarie dintre marii rechini.Va mai
amintiti episodul cu judecatorea beata la volan?A patit ceva? Dar daca eram eu
sau dv.?...
MGM  - Ioane romanii adevarti sunt oameni cinstiti   |04-01-2010 11:19:17
Reactia la ce s-a intamplat in Romania ar indreptatii masuri drastice precum
spune Ion. Romanii adevarati au fost si sunt oameni drepti si cinstiti. Din
pacate pe aceste meleguri sau aciuat in decursul veacurilor si o gramada de
parveniti care au dus tara de rapa. Ma bucur ca romanii sau trezit pe 6
decembrie si au demonstrat printr-un mod pasnic, cel de vot, ca sau saturat de
nelegiuiti. Sper ca in urmatorii ani promisiunile guvernantilor de acum sa fie
duse la bun sfarsit. Abia atunci vor aparea rezultate..........
Ion  - Zau?   |04-01-2010 18:01:12
MeGeMe-ule spuneti-mi si mie,pe cinstite,dintre cei pe care ii cunoasteti, cati
se incadreaza la categoria omeni cinstiti.Puteiti sa dati on procentaj?Unde sa
caut acei oameni drepti si cinstiti?Dupa mine peste 85% apartin celeilalte
categorii;cu indulgenta.MGM, nelegiuirea nu are frontiere.Natura umana,datorita
indepartarii de cel ce ne-a careat,este stapanita de cei mai iversunati dusmani
ai esentei umane: ura,invidia,egoismul avaritia,dorinta...Asta este adevarul
oriunde in lume.Diferenta este ca alte societati legile functioneaza...
MGM  - Suna cam deprimant!!   |05-01-2010 10:32:51
Caracteristicile descrise de dv. sunt insusirile unui om politic cu inteligenta
redusa dar cu dorinta puternica de putere si prea marire. In buna cunostinta de
cauza pot spune ca acest portret se potriveste acelor servitori ai ideilor
socialiste care pentru a obtine cei ce vor, accepta spalarea creierului si prin
tot ceia ce vorbesc si fac oglindesc indoctrinarea din exterior in forma
piramidala. In varful piramidei se posteaza intodeauna cei mai cu tupeu dintre
ei. Legile au fost si vor fi adaptate de cei ce au puterea. Oamenii de rand, pot
schimba legile si in acelasi timp mersul societatii prin procesul asa numit
electoral. Daca aleg gresit cum a fost in Romania ultimelor decenii atunci vor
culege roadele cu efect intarziat. Eu am vrut sa scot in evidenta ca astazi
romanii au inceput sa se trezeasca lucru vazut clar pe 6 decembrie. Pe urma mai
dureaza inca cativa ani pana cand noile legi vor prinde putere judiciara.
Procesul nu mai poate fi oprit si eu sunt sigur ca societatea romaneasca a
inceput o perioada de renastere. Din pacate gustul amar ramane la oamenii de
buna credinta in raport cu ceia ce a fost, insa este si o imvatatura de minte
pentru viitor.
leone  - imvata trecutul pentru a cunoaste viitorul   |07-01-2010 09:27:01
Pentru ca Romania sa poata merge mai departe si sa evolueze trebuie sa-si
cunoasca trecutul. Mai deunazi, o persoana bine ancorata in sistemul Romanesc
spunea ca se pregatesc pentru luna Martie o serie de proteste masive, cu iesiri
in starda si ca va fi rau de tot. Eu am ascultat atunci cu mare scepticism
gandindu-ma ca nu este posibil asa ceva si ca romanii au imvatat ceva in
douazeci de ani. Astazi vad insa ca in multe medii publice se pregateste acest
lucru.Dinozaurii nu se dau batuti cu una cu doua, iar cei care nu sunt imformati
ar putea cadea in capcana lor. Din pacate in final tot cei amarati vor avea de
suferit ca intodeauna. Din aceasta cauza articole de acest gen urmate de
comentarii sunt foarte necesare.Pe urma fiecare doarme precum isi asterne, iar
mai tarziu nu prea este corect sa se vaite,....greselile trebuiesc platite.
Alin  - Just a question   |07-01-2010 14:03:55
Dom Leone,de ce IMVATAT si nu invatat?Nu e greseala de dctilogrf. pentru ca
apare de doua ori...
Puiul de Somn  - Criza si falimentul   |06-05-2010 18:42:39
Puilor, revenim la conţinutul articolului? Criza sau falimentul sistemelor
derivă nu atît din doctrinele lor cît mai ales din politica
economico-financiară. Pe deoparte occidentul oferea salarii tot mai mari,
concedii tot mai lungi, produse la preţuri tot mai accesibile, pe cînd
comunismul se bătea în piept cu şomaj 0%. S-a văzut unde s-a ajuns după
nici 50 de ani din această concurenţă? Comunismul a descălecat de pe
mîrţoaga moartă în drum, capitalismul abia îşi mai cară iapa la apă.
ANTISTRESS   |22-05-2010 14:41:17
Domnul Alin Bujor a publicat un articol - mai mult sau mai putin inspirat - pe o
tema interesanta dar superlicitata . Doar atat ! A rezultat o tornada de
impresii, adnotari ,comentarii si atacuri la persoana - perspectiva definitorie
pentru neamul romanesc ! Oameni buni , am ramas tributari unei gandiri
matriciale , insuflate de egalitarismul si FDUS-ul ceausist ! Avem nevoie de
intelegere , respect si toleranta ! Cat despre Ceausescu si comunismul romanesc
, sa lasam posteritatea sa oferteze o istorie reala , nediluata de subiectivism.
George  - fericiti cei saraci cu duhul...   |07-12-2010 19:53:04
...Ca ei au avut de profitat pe deplin de teroarea comunista a Romaniei: Li s-a
oferit pe gratis ceea ce afost confiscat de la ceilalti:
Nu au avut notiune de
voncedii de odihna anuale, pe litoral, unde inainte de razbel, numai putini se
puteau apropia. Nu le-a pasat de invatamantul gratuit, de medicina pe gratis, de
la boli de munca, la toate celelalte. Nu le-a pasat ca s-au imbogatit furand si
revanzand pe sub tejghele. Da asa e cu cei saraci cu duhul: Nu stiu sa
aprecieze... cam ca purceii: ddai purcelului icre negre: crezi ca va aprecia ?
desigur ca nu. Incearca sa-i dai rahat, si poate ai va place. Cea MAi mare parte
a popolatiei a belferit acolo, traind in casele furate de la trei, patru
generatii de oameni care au muncit di greu sa agoniseaca pentru copii lor, care
au fost porecliti " copii de chiaburi, copii de exploatatori, etc. Unde sunt
gurile rele cu poreclelele ? cine face bani, mai ales acum de pe urma fortului
de stat intronat la puterea Romaniei in 1947? Generatii de sacrifiu au fost,
si-o sa mai fie, caci coasa pendulei timlui se va intoarce din nou, ca un
tavalug peste vietile noastre. Ma intreb ce va fi facut Vlad Tepes, azi in
Romania ?
Adevarul e ca omul cinstit a avut intotdeauna de pierdut, la cel
necinstit: E scrijelit cu piatra pe piatra in pesterile somnului ratiunii umane.
Lae  - ..nicari...   |10-08-2011 01:15:45
"Nicari n-o fos sa nu hiie altcum !"spuse prietenul meu Costica din
Recea.
VALENTINA   |12-08-2011 21:57:23
LAE,,,,, ce vrei sa zici ? ihhihihihii scusama
Nicolae Rata  - Somnul ratiunii zamisleste monstrii   |04-01-2012 06:32:40
In Romania ratiunea nu a dormit. A fost doar inmiresmata cu arome Staliniste
dupa care toti necioplitii "loiali" din bocanci si opinci au avut ocazia
sa blagosloveasca cu lozincile lor. 1989 a fost un an care a gasit Romania
intr-o idiotenie atat de complexa incat 3000 dintre ei au decedat prin
impuscare, au dat vina pe teroristi si au primit toti pensii de revolutionari,
si impuscati si impuscatori...
Somnul ratiunii nu mai este posibil in Romania
pentru simplul motiv ca in Romania nu mai exista ratiune.
cosmin  - falimentul comunismului   |11-02-2012 01:04:01
Cel mai trist este ca asa cum era, rau si foarte rau, lucrurile functionau. Azi
nu putem sa ne mandrim nici cu 40% din forta economiei din 89'. Ai zice ca acum
dupa 20 de ani de la caderea comunismului cand probabil am fii fost tara aproape
dezvoltata am ajuns o tara subdezvoltata. Oricum comunismul tine in primul rand
de ideile fiecaruia nu de cat rau a fost. La unii a fost bine la altii a fost
rau. Dar cea mai injusta situatie a fost si este legata de industrie, la care
poporul era unic proprietar, iar statul dupa '89 a luat cu japca industria si a
mai facut-o si praf. Acum mai urmeaza si hidroelectrica pentru care am facut
foamea mai ales in anii 80' s-o facem, iar statul in mod ilegal vrea s-o vanda.
Romgaz la fel, sa.Mai bine sa puna mana statul si sa dea poporului ce e al
poporului. Sa-i improprietareasca pe toti cei care au muncit pt. aceasta
industrie isi cea mai ramas din Comunism.
Tracomanul  - Ai mare dreptate Cosmin...   |21-06-2012 23:32:28
Inainte de '89 se spunea ca in momentul in care cernobalul romanesc va fi gata
vom avea "kilowattii" gratuiti ...
Acum cand Dobrogea este plina de
eoliene platim kilowatt-ul la pretul petrolului ...Desi nu credeam , acum sunt
ferm convins ca situatia tarilor mici , se joaca pe tabla de sah intre jidani ,
rusi , bozgori , etc...
Sa va intre bine in capsoare...Nici comunismul , nici
capitalismul , nu sunt doctrine viabile atata timp cat au orientari antisociale
...
Ce este si mai grav , este ca desi antagoniste , comunismul si capitalismul
, urmareau acelasi scop ...crearea cadrului prielnic pentru aparita unei noi
oranduiri pseudo-echitabile...guvernul mondial , de orientare fascista ...!!!
In
timp ce voi va balacariti aici , in SUA se construiesc 600 de inchisori si
milioane de cosciuge ...Acolo opinia publica este mult mai puternica si deci ,
ei se asteapta sa fie si victime ...
Tot in SUA , desi nu a dovedit nimeni ca
exista extraterestri , exista un program de inarmare in cosmos impotriva unui
inamic ...extraterestru (???) ...
Biblia spune la un moment dat ..."atunci
Isus se va intoarce (pe pamant) , cu oastea lui cereasca (din cosmos ???) pentru
a opri macelul pus la cale de satana" ...
Deci programul "Razboiul
Stelelor" , este menit sa ne apere impotriva Salvatorului ...??? Pe banii
nostri ...???
Singura guvernare echitabila despre care am auzit vreodata , este
guvernarea lui DUMNEZEU ...
http://documentare.digitalarena.ro/secretele-d
in-spatele-societatilor-secrete-walter-veith/

htt p://anonymousromania.com/
DORIAN  - Am ajuns saraci   |08-11-2012 13:20:54
Democratie nu exista numai cind veniturile vor fi egale adica niciodata.Am ajuns
de la datorii cu minus la datorii de 1 00 de miliarde deci nu a fost bine
inainte de anii 90 ca nu eram vinduti de politicienii tradatori ai
natiunii.reprezinta natiunea numai inainte de alegeri ,pe urma reprezinta
prostimea .Oare cit mai rezista prostimea?
ilie georgeta  - fostilor boieri care sau intors!...   |31-12-2012 00:34:25
...sau intors ca-sa ne faca viata amara din nou ...pai eu mare tu mare ,cismele
cine le trage?boierul?!pai , se poate una ca asta?...eu zic ca bine le-a facut
ca dac te duceai sa-i ceri ceva nu apucai nici sa intri pe poarta lui ca te
....cum era ca euun amarit de copil al lui...nea ...sa stau in banca cu un copil
de asa ca eu ma duceam cu oile lui sa i-le pasc pentru o un codru de piine iar
el era copil de bani gata...si a venit astea si lea luat totul cu japca!...munca
oamenilor de-o viata si a parintilor lor cei care , aveau atitea slugi de le
munceau !he, he ce stiti voi?..cit au mai muncit acesti oameni, si cit au
strins?si sa vie altii si sa ia de-a gata ...pizda-i seama?...orbecaiai prin
intuneric daca eseai si tu noapra sa pleci undeva ...spitale?ce spitale daca
aveai bani te duceai undeva la oras sa -ti iei niste doctorii daca nu ,,,ducase
, ca de muca e satul!murea omul cu zile chiloti?cine avea?decit fata popi si ,ma
rog a celor care ...umblam in picioarele goale pina dadea gerul ca -sa intram in
casa ,ca, nu aveam cu ce sa ne incaltam ca -sa esim si noi afara din casa vai
mama ei de casa...in timpul lui ceausescu doar cine nu vrea nu avea serviciu si
casa aveam cu totii nu exista ca cineva sa traiasca in canalizari cum e acum de
mor oamenii de frig si de foame...sigur ca pentru cel care avea cu ce sa
traiasca ...pina sa vie regimul comunist, era ...dar ce s-o mai lungim ca stim
cu totii ca ne-a facut crese , ne-a facut scoli care multi sau facut oameni si
acum critica sau o face pe prostul ...na vazut n-a auzit nici pe acolo n-a
trecut nu mai stie ca in timpul comunistilor a invatat carte fara sa-i ceara
cineva un ban...si unii dintre boierii de atunci au beneficieat dupa urma
comunistilor dar ,asta=i lumea ...uita omul binele isi aduce aminte doar cei
convine acum , nu-i ca atunci!...e mult mai rau ,zic unii ii da afara din
seviciu le vind locul de munca la fiare vechi asa sa ajuns in aceasta tara
..mint?...
STELUTA  - cine a dat faliment?   |22-05-2013 10:53:17
Deviza in com . a fost NOI MUNCIM NU GINDIM--- INSA IA SA TRANSFORMAT IN
RESTPREZENT-- NOI FURAM NU NE JUCAM--- IN REST AM REVENIT LA STATUTUL DE SLUGA
UNIVERSALA JUD. BRASOV E CEL MAI DEVASTAT DIN TARA INCEPIND CU FABRICILE SI IN
PREZENT CONTINUIND CU TAYEREA LA RAS A PADURILOR parca asa gropi in fagaras nu
am avut nici in timpul PRIMARULUI RATOI INN REST E BINE PT. CEI CE FURA---
CU BINE TARANILOR=
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 146 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

4.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660810

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare