Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Mistificări si fabulaţii
Mistificări si fabulaţii Email
Marţi, 09 Martie 2010 18:17

 

 

  Alecu Dalea rupe tăcerea    După 20 de ani, Actul Revoluţionar Anticomunist din Făgăraş    prin ochii unui principal participant

     An de an, Monitorul de Făgăraş a scris despre actul revoluţionar din 1989 care a avut loc în Făgăraş. Au ieşit la iveală poveşti puţin cunoscute marelui public şi a început să se contureze o imagine asupra evenimentelor din Decembrie 1989.
În cele mai multe cazuri a fost pomenit numele lui Alecu Dalea, 

 profesorul care a devenit o figură centrală în memoria celor care au participat la manifestaţii în acele zile. După 20 de ani de tăcere, Alecu Dalea a cerut un ,,Drept la replică“, prin care pe de o parte se demistifică iar pe de altă parte îi acuză pe ,,revoluţionarii“ Stelian Săpătorul şi Gheorghe Androne de autoamăgire şi fabulaţie. Redăm integral documentul trimis de Alecu Dalea, consistent şi extrem de interesant, o adevărată lecţie de sinceritate şi decenţă. Intertitlurile aparţin redacţiei. (Alin Bujor)

Revoluţia Anticomunistă Făgărăşeană a început în 1947
 

     „Autoamăgirea este polimorfă şi seducătoare. Polimorfă prin natura fundamental cuantică a psihismului. Seducătoare prin repetare pentru că satisface iluzorii necesităţi ale sinelui degradat, prin corupţie, la eu-l separat. Polimorfismul o face extrem de greu de identificat, iar seducţia o face irezistibilă. Aşa că autoamăgirea se practică masiv şi curent. Este ,,pîinea cea de toate zilele“ a eu-lui separat. Eu-l separat şi alter-itatea se presupun, se condiţionează şi se generează reciproc fără ca, prin această dialectică subiacentă, să fie, împreună, Realul. Sistemul lor sub-ontic este factic pînă la ficţiune.
     Aceste gînduri teoretice mi-au venit citind două articole apărute, unul în "Monitorul de Făgăraş" (MdF) pe data de 15 dec. 2009, altul în "Bună Ziua Făgăraş" (BZF) pe data de 22 dec. 2009, articole trimise mie din America de d-l Nicolae Visea. Neavînd Internet nu am avut cunoştintă de aceste articole.
     Înainte de a face precizări la cronologia evenimentelor şi la faptele reale petrecute în decembrie 1989 în Făgăraş, doresc să fac o precizare a termenilor în care mă exprim. Eu numesc faptele de pe 21 şi 22 dec. 1989 în Făgăraş Act Revoluţionar Anticomunist şi nu Revoluţie Anticomunistă Făgărăşană. Pentru că Revoluţia Anticomunistă Făgărăşană a început pe data de 30 dec. 1947 - instaurarea Republicii (horibile dictus) - cînd s-a constituit, practic simultan cu aceasta, Rezistenţa Anticomunistă din Munţii Făgăraşului şi a culminat cu Actul Revoluţionar Anticomunist din 21 - 22 dec. 1989. În toţi aceşti ani şi în zilele însîngerate şi întunecate ale acestor ani Ţara Făgăraşului a dat jertfe de vieţi şi de destine pentru împlinirea idealurilor dreptăţii sociale, a libertăţii şi demnităţii persoanei şi pentru lumina credinţei în natura divină a vieţii să triumfe. Jertfa de vieţi şi de destine din Ţara Făgăraşului şi din toate părţile României este creatoarea libertăţii de azi a cetăţenilor României, fie ei născuţi români, unguri, saşi, şvabi, ţigani sau de alte neamuri. Istoria nu are dreptul să uite Rezistenţa Anticomunistă din Munţii Făgăraşului şi nu are dreptul să uite Actul Revoluţionar Făgărăşan din decembrie 1989“.

 

 

,,Revoluţia au facut-o toţi cei care au ieşit în stradă“
 

     ,,Am aflat cu stupoare că s-au distribuit „Diplome de Revoluţionari“. Dumnezeule Mare - pînă aici s-a ajuns cu neruşinarea! Păi, d-lor diplomataţi ai revoluţiei, dacă v-ar fi atins numai umbra bunului şimţ aţi fi fugit în Patagonia ca să nu vă ajungă o atît de mare ruşine. Dar nu, voi vă şimtiţi bine şi vă bălăciţi în neruşinare. Nu vedeţi că sînteţi victime ale autoamăgirii?! Şi, ca victime ale autoamăgirii, minţiţi, pe zi ce trece, mai mult şi mai fantastic, mai neruşinat. D-l de sine diplomatat al revoluţiei Stelică Săpătoru este numit în BZF iniţiator (se înţelege că al Actului Revoluţionar). Ce aţi iniţiat d-voastră, d-le de minute revendicator, în dec. 1989? Ce? D-voastră aţi fost, în măsura în care aţi fost, unul din multele sute de făgărăşeni ieşiţi în stradă şi care, prin acest act, şi-au riscat viaţa. Toţi şi fiecare dintre ei şi nu numai unul anume sau altul anume. Revoluţia nu a făcut-o Săpătoru, nici Androne, nici Dalea, nici Orban. Revoluţia au făcut-o toţi cei ieşiţi pe stradă şi toţi cei care, nefiind în stradă, au ieşit pe balcoane cu lumînări aprinse. Şi ei au făcut Revoluţia. D-lor diplomataţi ai revoluţiei, de ce faceţi curăţenie etnică în Actul Revoluţionar Făgărăşan din dec. 1989? De ce? Nu se pomeneşte nici un ungur, nu se pomeneste nici un sas. Şi asta în Făgăraş, oraş cosmopolit (în sensul corect, deci bun al termenului). Făgăraşul s-a născut şi s-a dezvoltat cosmopolit. În Făgăraş au trăit şi au muncit creator împreună încă de la început şi români şi unguri şi saşi. De unde această intoleranţă etnică? Autoamăgirea, această forţă malefică vă împinge şi la asta. Şi vă împinge la a inventa merite ce nu le-aţi avut, la a inventa „grupuri de acţiune“ care nu au existat. În MdF sînt numit „lider politic al Grupului Gigi Androne“. Aceasta este o infamie şi un nonsens. Infamie pentru că un atare grup nu a existat, ceea ce implică cu necesitate că eu nu am existat (în sensul strict ca persoană de acţiune). Nonsens pentru că în regimul totalitar naţional-comunist nu era posibilă, principial nu era posibilă, existenţa liderilor politici necomunişti, sistemul neconcepînd pluralismul politic. Pluralismul politic ar submina totalitarismul naţional-comunist şi, într-un proces cvasiexponenţial, l-ar anihila, trimiţîndu-l la muntele de deşeuri ale istoriei. Ceea ce, sugerez a se remarca, s-a şi întîmplat. Cu d-l diplomatat al revoluţiei Gigi Androne am avut de-a lungul anilor, unele sporadice întîlniri, dar nu am lucrat niciodată împreună, organizat şi subversiv.Se pomeneşte, atît în BZF cît şi în MdF, cu insistenţă un himeric grup de acţiune Săpătoru. Nu am avut cunoştinţă de existenţa unui asemenea grup şi nu am lucrat, deci, cu un asemenea grup. Cu d-l de sine diplomatat al revoluţiei Săpătoru nu am avut contacte deosebite şi despre o conlucrare strînsă pentru Revoluţie nici nu poate fi vorba“.

Au scris pe ziduri ,,Jos tiranii“ în noiembrie 1989
 

     ,,În ce mă priveşte d-l de minute revendicator Săpătoru face afirmaţii mincinoase ce nu le pot trece cu vederea. În MdF afirmă că, în vara 1989, aş fi scris pe zidul Liceului Radu Negru „Jos Ceauşescu" şi că aş fi scris şi pe conducta de aburi. Sînt minciuni care nu mă ating, neavînd nimic comun cu mine. Adevărul despre scrierea pe ziduri în Făgăraş este următorul. Cu circa o săptămînă înainte de începerea lucrărilor congresului al XIV-lea al P.C.R., eu, Mişu Dalea şi Orban Ladislau am căzut de acord că trebuie să ieşim în stradă cu pancarde şi să cerem abolirea din Constituţie a punctului care desemna P.C.R. ca unică putere politică din România. Trebuia să ieşim pe 20 nov. 1989, prima zi a congresului. Pentru că trei eram prea puţini am contactat pe d-l Florin Enache care, după cum auzisem, se opusese în şedinţa de partid realegerii lui Ceauşescu. Întîlnirea a avut loc în garsoniera mea din blocul A turn din Tudor Vladimirescu. D-l Enache şi-a declinat participarea la această acţiune, spunînd că de fapt el o va propune pe tovarăşa Ceauşescu. Deci am rămas în continuare trei. Fapt pentru care am hotărît să nu ieşim ziua cu pancarde, ci să ieşim noaptea şi să scriem pe ziduri. Ceea ce am şi făcut. Eu şi fratele meu de arme Laci Orban în cartierul 13 Decembrie, Mişu Dalea cu un prieten al lui (cu care făcea lucrări de zugrăvire) în zona Bisericii Brâncoveneşti. Asta a fost în noaptea de 19 spre 20 noiembrie. Laci Orban a scris pe restaurantul Transilvania „Jos tiranii“ şi pe Liceul Radu Negru tot „Jos tiranii" deşi eu îi sugerasem să scrie „Jos analfabeţii“ (numai că analfabeţii era prea lung şi nu mai avea destul zid!). Eu am scris pe o casă „Jos hoţii" şi pe poarta directorului combinatului (Şuteu, care era la Bucureşti la congres) am făcut o cruce mare neagră. Pe conducta de aburi nu am scris. M-aş mîndri să o fi făcut, dar nu am făcut-o. Deci afirmaţiile fantastului domn Săpătoru privind scrierea pe ziduri în Făgăraş sînt în întregime neadevărate“.

 

 

Săpătoru nu a făcut manifeste
 

     ,,Vine la rînd acum chestiunea manifestelor. Şi, în MdF, vine iarăşi de minute revendicatorul domn Săpătoru şi începe încă din 1988 activitatea împotriva comuniştilor (atît de perfectă în subtilitatea ei că nu s-a simţit) şi începem să facem manifeste - adică şi el facea manifest. Mai mult însă scria Cristi Tătaru, ba 200 în MdF, ba 300 în BZF şi asta pe noapte (se întelege, deci, că mai multe nopţi). Adevărul este că într-o seară, pe la mijlocul lui decembrie, scriam în garsoniera din T.V. cu Mişu Dalea manifeste cînd a sosit Cristi Tătaru şi ni s-a alăturat. E adevărat că, neavînd mănuşi, am tras ciorapi pe mîini pentru a nu lăsa amprente. Asta a fost o singură dată cînd am scris manifeste împreună cu Cristi Tătaru. Unele manifeste le-am lipit, noaptea, pe stîlpi prin oraş, eu, Mişu Dalea şi Laci Orban. Restul de manifeste le-am aruncat într-adevăr peste gardul unităţii militare din T.V. Dar pentru asta nu am fost nici chemat la miliţie, nici bătut. Iar atotfabulatorul domn Săpătoru nu are nimic de a face cu acele manifeste“.

Percheziţionat şi interogat de Securitate
 

     ,,Povestea cu lucrarea despre concepţia mea despre lume şi viaţă este cu totul şi cu totul alta. Legături peste hotare nu aveam de nici un fel, numai unele cunoştinţe care plecaseră şi care mai veneau cînd şi cînd în vizită în ţară, dar asta e altceva. Malefica forţă autoamăgirea lucrează din plin în cazul Săpătoru. El trebuie să ştie totul despre toate. Mai ales cînd nu ştie nimic. Un singur exemplu: afirmaţia că aş fi scris pe conducta de aburi. Eu nu am scris pe conducta de aburi şi nu am afirmat niciodată în faţa nimănui ca aş fi scris. De unde ştie d-l Săpătoru că eu am scris? Din generatorul de minciuni megalomanic autoamăgitoare. Eu nu aveam radio (şi securitatea ştia asta). Dar Europa Liberă o ascultam. Şi anume la vecinul meu de palier, ing. Ciprian Florea. Cipi Florea, zis între noi şi Cipriotu, s-a dovedit a fi un ardelean de mare caracter cu un simţ al umorului foarte rafinat şi un prieten de nădejde pe care te puteai baza. Eu am avut întotdeauna încredere în el şi m-am şi bazat pe el. La el am ascuns caietele cu textele din Nae Ionescu, în 1985 cînd au venit să-mi percheziţioneze garsoniera locotenentul de securitate Rus din Făgăraş şi un căpitan de securitate din Braşov (nu i-am reţinut numele). Ei veniseră sub pretextul că sînt informaţi că eu manipulez şi depozitez valută şi reviste porno. Eu ştiam însă ce căutau ei. Şi ce căutau ei se afla ascuns la Cipriotu, pentru că nu am putut pur şi simplu să le arunc şi să scap de ele. Tot Cipriotu este singura persoană căreia i-am arătat manifestele scrise cu letraset (Lettres assettes) prin 1986. Cipriotu m-a acoperit şi bag mîna în foc că nu m-a „ciripit" în nici o parte. Fain fecior Cipriotu. Cinste lui şi să-i dea Dumnezeu sănătate! Înainte de a părăsi subiectul percheziţie doresc să scot în evidenţă un fapt semnificativ şi foarte important. În cursul percheziţiei care a durat în jur de patru ore, căpitanul de la Braşov a spus la un moment dat: „Vedeţi, dom' profesor, la putere oamenii vin şi pleacă. Ceauşescu este acum la putere. Mîine poate să nu mai fie. Pe noi nu ne interesează cine este la putere. Pe noi ne intereseză ca sistemul să dăinuie" (nu sînt vorbele lui, însă sensul spuselor cu siguranţă). Am rămas siderat şi n-am avut replică. Spre norocul meu nu am avut replică. Abia după ce au plecat, fără a găsi ceva încriminator, am înţeles prin ce pericol trecusem. Căpitanul îmi întinsese o periculoasă momeală. M-au chemat în continuare la securitate pe strada Inului să dau declaraţii sub presiune. Într-o zi i-am spus lt. Rus că am nevoie de timpul şi energia mea şi că voi redacta concepţia mea despre lume şi viaţă pe care le-o voi pune la dispoziţie dacă mă lasă după aceea în pace. D-l Rus a primit propunerea. Aşa că am redactat textul şi i l-am înmînat (un amănunt picant: textul ce l-a primit d-l Rus a fost transcrierea în curat, efectuată de prietena mea de atunci, Mariana Grama, după ciornele mele; aşa că dacă au făcut analiza grafologică au luat plasă, nu era scrisul meu!). Deci textul, ce l-am intitulat „Concepţia despre lume şi viaţă a profesorului Dalea", nu m-au pus ei să-l scriu, aşa cum fals apare în MdF, ci l-am scris din proprie iniţiativă pentru a scăpa de sîcîielile lor. Şi de data asta, de sine diplomatat al revoluţiei Săpătoru, ştie totul fără să ştie nimic“.

,Nicio biserică ortodoxă nu a tras clopotele pentru martirii Timişoarei
 

     ,,Cu circa două săptămîni înaintea revoluţiei, am folosit ocazia că Laci Orban era în posesia cheii apartamentului unei studente la Braşov şi ne-am întîlnit în acel apartament din 13 Dec., eu, Mişu Dalea şi Laci. Laci adusese un maldăr de almanahuri ce aveau pe prima pagină portretul lui Ceauşescu. Am tăiat portretele şi am „pictat" gratii pe portrete. Am aşteptat să se usuce vopseaua şi am plecat, eu şi Mişu Dalea. Laci Orban a rămas să facă ordine şi curăţenie şi a luat, la plecare, toate portretele cu Ceauşescu după gratii cu sine şi le-a ascuns acasă sub covor.Că adunarea de comemorare a morţilor de la Timişoara va fi la Big a fost de la bun început stabilit, aveam şi semnul cu mîna deschisă ce arăta 5, la 5 la Big. Despre Corso nu a fost nicicum vorba. Nu ştiu cine lansase însă şi această ştire falsă, aşa că înainte de 5 a trebuit să trec pe Corso şi să fac la lume semnul cu mîna deschisă: la 5 la Big, la Big!
     În dimineaţa zilei de 21 dec. am mers în centru pentru că trebuia să facem cît mai larg cunoscută adunarea de la 5 la Big şi să rezolvăm chestiunea tragerii clopotelor la biserici. Intrînd în Negoiu m-am aşezat la o masă unde se aflau deja George Constantin şi Stelică Săpătoru. Le-am spus şi lor despre adunarea comemorativă de la 5 la Big, invitîndu-i prin aceasta să participe. După care am ieşit. (Convingerea mea este că atunci a luat d-l de sine diplomatat al revoluţiei Săpătoru pentru prima dată contact cu mişcarea revoluţionară incipientă din Făgăraş. Poate că mă înşel. Dacă mă înşel îmi cer iertare. Aceasta este însă convingerea mea.) M-am întîlnit apoi cu Mişu Dalea şi cu Günther Stefani zis şi „Mîţu ăl mare". Discutînd chestiunea tragerii clopotelor la biserici, am hotărît ca eu şi Mişu Dalea vom merge la bisericile ortodoxe, Mîţu va merge la saşi, la Biserica Evanghelică şi va încerca să găsească pe cineva pentru Biserica Catolică (Pater). Dacă mă înşel în privinţa lui Mîţu rog să fiu corectat şi cel care a fost la Biseriaca Evanghelică să spună adevărul. Pînă atunci ramînem la versiunea cu Mîţu, pentru că cineva a fost cu siguranţă la Biserica Evanghelică, aceasta fiind singura care la ora 5 a tras clopotele. La Biserica Brâncovenească preotul ne-a promis să tragă clopotele şi ne-a vîndut 250 de lumînări (clopotele însă nu le-a tras). La Biserica Ortodoxă din Codru Drăguşanu nu am înregistrat nici o reacţie pozitivă. A rămas ca Mişu să meargă la Biserica din Cimitir. Din cîte ştiu eu, nici o biserică ortodoxă nu a tras clopotele. Preotul din Cimitir însă a fost cu noi, în stradă la Revoluţie. El a spus în stradă, la Biserica Brâncovenească, Tatăl Nostru şi nu preotul de la această Biserică. Iarăşi ştie Săpătoru totul despre toate fără să ştie nimic. Iar lumînările ce au fost date oamenilor la Big nu au fost cumpărate de el“.

,,Important este că la Big nu am rămas singuri“
 

     ,,Adevărul este, pînă la urmă, simplu. Nu cred că este cu adevărat important cine şi cîţi au fost cîteva minute singuri la Big. Cu adevărat important este că n-am rămas singuri. Că după cîteva minute de friguroasă singurătate, am avut căldura inimilor deschise ale fraţilor ce au venit şi au participat. Asta este cu adevărat important. Doar am cîntat cu toţii „Deşteptă-te Române“ într-o emoţie la unison, înălţătoare şi purificatoare. Asta nu v-o amintiţi d-lor diplomataţi ai revoluţiei!După aceasta am spus oamenilor că ne întîlnim şi mîine la aceeaşi oră. Cineva a spus însă: „De ce mîine? Să mergem acum să-i dăm jos! Să mergem la partid!" Şi, pentru că ideea ni s-a părut la toţi bună, am zis să mergem la partid! Şi am mers. În timp ce se forma coloana pe şosea ca să mergem la partid, au sosit în viteză TAB-urile de la U.M. din T.V.. Nu ştiu cu ce intenţie au intrat atît de brutal în coloana de oameni. Din fericire oamenii s-au ferit la timp şi nu a fost nimeni lovit. TAB-urile au luat poziţie în faţa sediului P.C.R. care era şi Primărie, iar noi ne-am masat peste drum de ei în Piaţa Republicii. În faţa Primăriei s-a format un cordon de miliţieni. Am constatat că între ei nu era nici unul care să fi făcut rondul prin oraş şi prin aceasta să fi avut probleme cu populaţia. Probabil că au fost toţi scribi de prin birouri. Asta arată că d-l Luca, comandantul Miliţiei şi apoi al Poliţiei, avea cu adevărat inteligenţă politică“.

Armata a fraternizat cu revoluţionarii
 

     ,,Se lăsase o linişte extrem de tensionată cînd, la Primărie, s-a spart un geam. A fost un şoc teribil pentru toţi şi ar fi putut fi fatal. Dintr-un impuls dincolo de raţiune, am sărit şoseaua în cîtiva paşi şi m-am postat în faţa miliţienilor, spunînd oamenilor că nu ei sînt vinovaţi, ei îşi fac numai meseria, vinovatul este Ceauşescu, el trebuind să cadă. Copleşitoarea tensiune s-a destins simţitor, am reintrat în rîndul manifestanţilor şi am hotărît să mergem să scoatem oraşul în stradă. Am mers spre intersecţia Negoiu - Garofiţa, unde unii voiau la Miliţie, ne-am opus din răsputeri şi am orientat coloana spre Liceul Radu Negru pentru a merge în 1 Decembrie şi apoi în 13 Decembrie. Cînd am ajuns, pe 1 Decembrie, spre linia ferată a apărut în coloană Laci Orban cu steagul tricolor fără stemă. Cu Tricolorul Găurit! Laci Orban adusese şi portretele lui Ceauşescu după gratii şi le-a dat manifestanţilor. Asta aţi avut d-le diplomatat al revoluţiei Androne, nu un tablou, ci un portret tăiat dintr-un almanah şi pus de noi după gratii. Domnilor istorici, vă rog să luaţi notă: la Făgăraş, pe 21 decembrie 1989, noi am avut în stradă Tricolorul Găurit, simbol al Revoluţiei noastre Anticomuniste.O bună parte din noi am mers din 1 Decembrie în strada Gării pentru a reveni în oraş. Aici ne-au ajuns TAB-urile. Cînd au făcut joncţiunea cu noi au oprit şi, din primul TAB, a ieşit, prin turelă, un maior de blindate (cred să îmi amintesc că se numea Radu, maiorul Radu; a fost şi în FSN-ul provizoriu imediat după Revoluţie) şi-a ridicat căciula cu stema de maior şi a spus „Armata e cu noi". Noi toţi am răspuns într-un glas „Armata e cu noi". Deci, la Făgăraş, pe 21 decembrie 1989 Armata a fraternizat cu revoluţionarii. Şi asta vă rog, d-lor istorici, să o consemnaţi. Şi spun cu revoluţionarii şi nu cu manifestanţii, pentru că, încă din strada 1 Decembrie, cei ieşiţi în stradă ca disperaţi ce nu mai puteau accepta un sistem bazat pe minciună, furt, manipulare şi crimă, au scandat „Jos comunismul". Acesta este actul prin care disperaţii au devenit revoluţionari. Acesta este actul eminamente revoluţionar. A cere „Jos comunismul".“

Noaptea fanteziilor
 

     ,,Din strada Gării am mers în strada T.V. unde, ajunşi la Biserica Brâncovenească, am oprit, toată lumea a îngenunchiat şi preotul din Cimitir a spus Tatăl Nostru. După acest act de închinare la Atotputernicul, mulţi au depus lumînările la Troiţă şi s-au dus la casele lor. Eu m-am găsit cu Mişu Dalea care era cu un cunoscut. Acesta mi-a spus că nu e bine să merg acasă, în garsonieră, e mai bine să merg cu Mişu la el acasă şi să înnoptăm acolo. Am găsit că are dreptate şi am mers la el. Locuia într-un apartament într-un bloc de patru etaje din T.V. nu departe de blocul A turn unde locuiam eu. Aici d-l de sine diplomatat al revoluţiei Săpătoru fantazează întrecîndu-se pe sine. Cît de grea a fost noaptea aceea în turnul Bisericii Evanghelice nu ştiu. Eu nu am înnoptat în turnul Bisericii Evanghelice. Şi, la drept vorbind, mă îndoiesc foarte tare că el a înnoptat acolo. (Perfida, atotprezenta autoamăgire la lucru.)“

Bucurie nemanipulată
 

     ,,A doua zi, pe 22 decembrie, puţin după 9 am ieşit în oraş şi am mers în centru unde am cumpărat, în libraria Facla, două „Omagii" ale „tovarăşului". Episoadele cu „Omagiile" nu fac obiectul fantazărilor d-lor diplomataţi ai revoluţiei, aşa că le las deoparte. În jur de ora 10 s-a format din nou o coloană şi ne-am îndreptat, trecînd din nou pe 1 Decembrie, spre Combinat pentru a scoate lumea în oraş. Înainte de a ajunge la bifurcarea Hurez - Combinat am zărit o Dacie care venea dinspre Hurez şi care făcea semnale cu luminile. Ajungînd la noi a oprit. Cel ce şofa a coborît şi ne-a strigat „A căzut tiranul". În acel moment coloana a părut că explodase. Unii fugeau în extaz strigînd „A căzut tiranul", alţii au pus panourile cu realizările socialismului la pămînt şi le-au călcat în picioare. După această descărcare euforică ne-am reîncolonat şi am mers spre Combinat. În dreptul Şcolii Generale am făcut joncţiunea cu coloana care venea deja din Combinat şi, împreună, ne-am întors în oraş. După trecerea pe sub podul căii ferate m-am întors să văd cîţi veneau cu noi şi am rămas înmărmurit, toată şoseaua pînă la fabrica de fulgi era o masă compactă de oameni. Străzile pînă la Primărie erau înţesate de lume. Piaţa Republicii era o mare de oameni. Cred că în acea zi au fost în stradă, în Făgăraş, mai bine de 10.000 de oameni. Actul nostru Revoluţionar Anticomunist a fost unul autentic. Cei ieşiţi în stradă în 21 decembrie au fost cu toţii nişte disperaţi cinstiţi. Cei ce s-au bucurat cu noi în 22 au fost oameni normali, obişnuiţi, nemanipulaţi de nici un fel de forţe oculte“.

,,Nu am fost un pedagog bun“
 

     ,,A rămas să fac judeţ cu minciunile ce privesc direct persoana mea. Nu am fost un pedagog foarte bun cum vrea să ştie MdF. Nu am fost nici măcar un bun pedagog, pentru că nu am avut răbdarea caracteristică şi necesară unui bun pedagog, eu repezind şi ironizînd elevii. Asta este profund anti-pedagogic. Am înţeles prea tîrziu că elevii vin la şcoală să înveţe şi nu să dea zilnic examene. Funcţia fundamental pedagogică a profesorilor şi învăţătorilor este de a găsi mijloacele adecvate ca elevii să înveţe în orele cît sînt la şcoală. Asta nu am făcut şi din această cauză elevii mei au pierdut cu mine şi nu au cîştigat. Îmi pare nespus de rău.E posibil să fi fost simpatizat de elevi, sau de unii dintre ei, dar simpatia în rîndul elevilor este pentru un professor, de cele mai multe ori, o notă proastă şi una bună. Respectul pentru calităţi pedagogice dovedite ar fi cu totul altceva. Am dat ceea ce se numea "meditaţii" şi am primit bani pentru asta. În garsoniera mea aveam, cît pare asta de neobişnuit, patru piese de mobilă ce poartă numele curent de scaune. E adevărat că două dintre ele erau mai tot timpul ocupate de cărţi. Pe caietele cu texte din Eliade, Cioran, Nae Ionescu şi sanscrită nu am permis nimănui să se aşeze. Copii manuscrise după Noica nu am avut de ce să fac, operele lui fiind publicate şi eu avînd cărţile lui. Pe Noica, spre marele meu regret nu am reuşit să-l întîlnesc niciodată, iar la înmormîntarea lui, cu toată părerea de rău nu am putut fi prezent. Cine a frecventat "Negoiu" şi alte locaşuri asemenea nu are calificarea morală să-mi amintească de „căderile mele în patimă". Despre asta pot să vorbesc eu însumi cu obiectivitate şi detaşare“

Dalea, arestat în Palatul Victoria
 

     La adunarea de la Casa de Cultură pentru strîngerea de semnături pentru punerea mea în libertate, s-a făcut o afirmaţie pe care citind-o, am rămas perplex. Eu am fost nici mai mult, nici mai puţin decît şef de promoţie (se întelege că la facultate). Dumnezeule Mare, de unde atîta pornire spre mistificare!? Păi fraţilor, eu am fost foarte departe de aşa ceva. Între noi fiind vorba, eu am repetat anul trei. Staţi! Nu e cazul să mă lapidaţi pentru asta. Departe de a fi o catastrofă, asta s-a dovedit pentru mine pînă la urmă o binefacere. Am stat în Cluj un an în plus care a însemnat un an în plus în Biblioteca Centrală Universitară. Şi asta mi-a făcut cu adevărat bine. Pînă la urmă i-am păcălit pe universitarii clujeni şi mi-au dat diplomă. Iar la şcoala chimică, începînd să predau fizica, am început încetul cu încetul, să chiar pricep cîte ceva din ce va să zică fizica. În orice caz destul cît să nu mă fac de rîs in faţa clasei. Metoda însă vă sigur că este bună, funcţioneză sută la sută dacă cineva vrea cu adevărat să înveţe ceva, dacă vrea cu adevărat să priceapă ceva, trebuie să înceapă să dea lecţii despre asta. Succesul este garantat.
     Arestat am fost nu în timpul evenimentelor din Piaţa Universităţii, ci pe data de 18 februarie 1990 în Palatul Victoria, reşedinţa de pe atunci a Guvernului provizoriu FSN. În Palatul Victoria, contrar afirmaţiilor mincinoase, strînse ca probe în dosarul meu penal, nu am comis distrugeri, ci m-am opus distrugerilor. Nu m-am opus însă aruncării pe fereastră a ,,operelor tovarăşului Ceauşescu“. Asta nu o consider distrugere. Tot acolo, în Palatul Victoria, am elaborat şi redactat „Declaraţia în opt puncte a protestatarilor din Piaţa Victoriei", declaraţie care a fost citită la televiziune de un student şi dată seara pe post, la o oră cînd noi cei din Palat, eram în curs de arestare. Am fost ţinut 37 de zile în arestul de la subsolul Poliţiei Capitalei. După punerea mea în libertate provizorie am aflat de fenomenul „Piaţa Universităţii" şi mă mîndresc să fi fost un Golan a Pieţei Universităţii, eu mergînd în fiecare sfîrşit de săptămînă în „Zona liberă de neocomunism" din Piaţa Unversităţii pînă la brutala ei „demontare" de o mineriadă (din cele multe) ale fostului ministru ceauşist, emanatul (foarte rău miroşitorul) Revoluţiei, Ion Iliescu vinovat de crime capitale şi de crime imprescriptibile“.

,,Nu am fost informator“
 

     Am ajuns acum la mărturisirea promisă la început. Iat-o. Nu am fost informator nici al Securităţii şi nici al Miliţiei. Am făcut armata (saşe luni) la securitate, la arma „Miliţie" pentru că nu am avut de ales, nu eu am vrut asta, ci ei au vrut-o. Datorită acestui fapt în 1978 maiorul de miliţie Tăutu a făcut o tentativă de a mă racola informator al lui. L-am refuzat categoric. Fapt pentru care am fost urmărit sistematic de miliţie, şicanat şi provocat. Am răspuns întotdeauna la provocări (de unde se vede că nu am fost un om cu adevărat inteligent) şi am primit sistematic amenzi pînă în pragul revoluţiei. Nu am avut contacte şi legături cu nici un fel de forţe mai mult sau mai puţin oculte, nici cu KGB şi nici cu CIA. Am ieşit în stradă din disperare şi din neputinţa de a mai accepta naţional-comunismul ca sistem bazat pe minciună, furt, manipulare şi crimă.“

,,Nu mă cheamă nimic în România“

     ,,Mai am acum de răspuns inteligentului Făgăraşan, care este sigur că am fost turnator la Secu şi că am luat şi bani pentru asta, numai pentru că nu am mers niciodată în ţară după stabilirea mea în Germania.
     Inteligenţa Voastră Sclipitoare, cînd am venit în Germania, am mers direct la Zirndorf, unde m-am predat şi am solicitat azil politic. Mi s-a ridicat paşaportul românesc şi am primit un act de identitate german provizoriu. La trei zile după ce am dat Interviul mi s-a acordat azilul politic şi ca urmare am primit un act de identitate german în toată regula. Se numeşte Reisepass şi este unicul meu act de identitate atît pentru Germania cît şi pentru celelalte ţări. Pe o filă al acestui act stă scris: „Gültig für alle Länder ausgenommen Rumänien". În traducere: „Valabil pentru toate ţările cu excepţia României". Eu nu am, deci, dreptul formal de a merge în România. Aş fi putut face şi eu ca unii, care avînd şi ei un asemenea act de identitate, au primit de la Ambasadă viză pentru România şi au mers în ţară. Nu am făcut-o pentru că:
 

1. nu ar fi fost principial corect faţă de autoritatea germană care mi-a acordat azil politic tocmai pentru faptul că în Romania îmi era periclitată libertatea
şi
2. nu mă cheamă nimic în România. “

,,Cetăţenii liberi au ales un criminal“
 

     La alegerile din mai 1990, cetăţenii liberi ai României, cu adevărat liberi, au pus în fruntea ţării un criminal calificat: pe Ion Iliescu. Şi spun “criminal calificat“ pentru că Ion Iliescu este direct vinovat de tot sîngele ce a curs in România după fuga dictatorului. Maşinaţia cu teroriştii pusă în operă de Iliescu şi acoliţii lui pentru a accede la putere, a-şi asuma puterea şi a şi-o asigura, este o crimă imprescriptibilă. Ion Iliescu s-a făcut vinovat în două rînduri de crimă de înaltă trădare. Prima dată pe 22 decembrie 1989 cînd a cerut să fie chemaţi ruşii pentru a ne "ocroti" de terorişti (de teroriştii pe care îi inventase şi pusese tocmai el la "lucru"). Să-i inviţi în 1989 pe ruşi să ocupe militar România, şi asta numai pentru a accede la putere, este o crimă capitală. Nu ar fi fost pentru prima dată cînd ruşii şi-ar fi pus la Bucureşti cozile de topor la putere. Pentru că Ion Iliescu a fost în mod dovedit coada de topor a lui Gorbaciov, asta a dovedit-o el însuşi fără putinţă de tăgadă, cînd a semnat cu Gorbaciov, în numele României, tratatul de aservirea României Rusiei Sovietice. Aceasta a fost a doua crimă de înalta trădare a lui Ion Iliescu. Prima dată ne-a salvat de ruşi generalul Guşe. Cetăţeni liberi ai României, aveti a-l ţine pe generalul Guşe in recunostinţă fără uitare. A doua oară ne-a scăpat de ruşi un cetăţean pe numele lui Boris Ielţin. Comică istoria asta cosmică, nu-i aşa?! ... Şi ironică, usturător de ironică. Am fost scăpaţi de ruşi de către un rus care fără multe fasoane, l-a pus pe reformatorul salvator al comunismului Gorbaciov, l-a presat între filele cărţii de istorie. Aveţi, cetăţeni liberi ai României, a aprinde şi pentru el o lumînare în decembrie. Şi pentru că cetăţenii liberi ai României l-au pus de trei ori pe un criminal în fruntea ţării, nu am, Inteligenta Voastră Sclipitoare, nici o chemare de a merge în ţară. Domnilor diplomataţi ai revoluţiei le spun: luaţi aminte şi nu mai minţiţi. Minciuna este o crimă capitală. Pentru că este crimă împotriva Informaţiei. Şi Informaţia este substanţa metafizică a lumii. Luaţi aminte!
     Fratelui meu de arme Laci Orban îi cer iertare pentru puţinătatea rîndurilor ce i le-am consacrat. Am avut de corectat multe neadevăruri puse pe seama mea. Şi vreau să-l consolez pentru faptul că nu a fost niciunde pomenit. Faptul că nu ai fost pomenit, frate Laci, este pînă la urmă un cîştig. Nu s-au pus în circulaţie pe seama ta minciuni şi neadevăruri. În afara de marele neadevăr ce constă în omisiune“.

     A scris aceste rînduri Alecu Dalea, fost profesor la Şcoala Chimică din Făgăraş. Nürnberg, 14 februarie 2010.

Comments
Comentariu nou Cautare
revolutionar  - acum?   |09-03-2010 23:34:25
vine nenea Dalea dupa ......cati ani? sa ne povesteasca , ce??????????
stai nene
acolo unde esti si lasa revolutionarii cu hartii=acte sa vorbeasca, sa
povesteasca istoria ! ca de aia au certificat de REVOLUTIONAR! nu te elogia!
unu`  - certificatele de revolutionar   |19-03-2010 03:34:24
multi au luat certificate de revolutionar aiurea! au stat in casa bine-merci sau
cine stie pe unde au umblat si apoi si-au scos certificate de revolutionar ca
deh, erau ceva bani ce primeau, pamant, etc.
dany  - hhmm   |10-01-2012 14:42:58
esti un copil de tzatza care habar nu ai pe ce lume traiesti.....si
care ai auzit de lovitura de stat din 89 de la parinti....sau ai auzit
la tv......dar profesorul dalea...a fost unul dintre putinii care a avut
curajul sa faca ceva imoptriva fostului regim....si pot sa spun ca il
cunosc personal pe prof.dalea....am fost vecini....dar voi copii de
tzatza...care nu stitzi altceva decit internet ,club,si sa va plangeti la
parinti in italia sa va trimita bani ca viatza e grea...........VOI NU ATI
FACUT ..NIMIK....SI NU FACETI NIMIK DECI SUNTETI NIMIK...........
Un simplu om  - Randuri pentru un pitic   |10-03-2010 01:23:30
Citesc si ma minunez, un pitic arunca cu gunoi in Prof. Dalea revolutionar si in
cei care s-au sacrificat atunci in zilele si noptile reci ale lui Decembrie `89.
Asemenea unui limbric ce se hraneste cu tot ce este mai bun din societatea
noastra cu nonsalanta da sfaturi "lasa revolutionarii hartii=acte sa
vorbeasca".Ce sa vorbeasca actele alea pe care le semnai tu la securitate
(D-l Sapatoru) ca alea erau declaratii.
Valahul  - seCURitatea   |10-03-2010 03:36:59
daca vreti sa aflati un adevar dureros despre dec. 89 mereti pe BZF si
ascultati cantecul unui 'Pui de cuc".
Ionfaradetara  - O singura observatie:   |10-03-2010 21:54:00
In strada au fost la un moment dat vreo 10.000 de oameni, dar probabil vreo
8.000 au votat mai tirziu cu FSN si Iliescu. (Vezi rezultatul primelor
alegeri). Deci, din pacate, nu a fost o actiune anticomunism (asa cum si eu am
crezut atunci pt. citeva zile), ci numai anticeausescu.
Astazi se vede efectul:
O tara ruinata…
Trist, dar adevarat...
Ionel  - Din pacate,ca Alecu Dalea....   |10-03-2010 23:42:33
...nu au fost multi in Fagaras,un anticomunist convins,care nu merita sa fie
batjocorit de unii asa zisi ''revolutionari''!
Bine face ca nu s-a mai intors
intr-un oras (o tara)fara nici o speranta de o viata demna,democratica.
Cel
care a spart geamul de la fostul sediu pcr,este Sandu G,iar cei care au venit cu
tab-urile pe 21 dec. aveau ordin sa traga!!! domnului prof. cu
respect,''biogazul'',. sageata-ochi de soim!!
Waldi   |11-03-2010 02:14:31
Recunosc deplin stilul inconfundabil al domnului Profesor. Din nefericire n-a
predat la noi. Era renumit prin oras, cum il vedeam eu la primele noastre
intilniri, ma influentat intotdeauna. Cui ii mai ramine timp si-i pasa si mai
are “intelepciunea” sa se opuna la ce se petrece in acest oras letargic? E
de necrezut cate interviuri s-au publicat in MDF sau BZF despre declaratiile
false ale impostorilor Sapatoru si Androne. Unde am suspinat mereu fara
replica, s-au multiplicat an de an. Am dovezi concrete la anumite fabulatii
impotriva acestora, mai ales informatia ca n-au dormit in turnul bisericii
bisericii sasesti, va veni timpul sa le trimit redactiilor presei. Cred ca a
venit momentul sa se spuna adevarul si sa-i punem pe fabulanti pe fuga. Fara
aceea a domnului Dalea am fi fost sufocati si la revelionul urmator ar fi vorbit
iara ei. Acum e gata, dau si eu replica si ma alatur fara conventii replicii
domnului Profesor.

Va multumesc domnule Dalea ca n-ati uitat de minoritatile
ce au luat si ele parte!
Alt "Waldi"   |12-03-2010 01:09:39
Si noi nuntem poporul! Armata e cu noi!
Au sunat clopotele romanesti din
Ausland!
Asa cum suna si acum cand va vizitam.
Un participant la evenimente  - Tanța din Carpați   |11-03-2010 03:56:50
"Ionele din păcate ..sageata-ochi de șoim." ce viteaz esti tu nici
nu-ți dai numele, pt. că ești anonim din toate punctele de vedere. Faci
afirmatii gratuite, îți sugerz daca nu-ti cer prea mult să gândesti: după
mintea ta ofițerii si subofițerii cu TAB-urile au dat ordin să tragă în
copiii, sotiile, părinții, prietenii, vecinii lor? Află deșteptule că cei
care au venit cu TAB-urile pe 21 decembrie n-aveau nici măcar muniție pt. ca
să nu se întîmple nimic au lăsat-o în cazarmă.
Da, unul dintre noi s-a
trezit scriind la rubrica comentarii precum Tanța din Carpați.
leone  - Multumesc ptr. adevar!   |11-03-2010 10:44:44
Doresc pe aceasta cale sa multumesc dl-ui profesor Dalea pentru adevarul
revolutiei din Fagaras. A fost nevoie de 2 decenii pentru ca o parte din
fagaraseni sa inteleaga ca socialismul este o amagire prin care inbecili dornici
de putere si averi nemuncite au pus mana pe libertatiile societatii. Pe data de
6 decembrie o mare parte din oameni au simtit din nou "sueratul gloantelor
" trimise din partea derbedeilor politici din clanul Iliescu si au ales
alternativa mai benefica a unei libertati viitoare. Cadrul politic de astazi din
Romania are o anumita sansa de reusita cu conditia ca procesul de schimbare al
mentalitatii si renasterea unei viziuni adecvate sa aiba suport in continuare.
Socialismul a fost un anacronism politic care este pe moarte iar actorii si
sustinatorii au fost erodati si slabiti de timp. In "89 au fost cutremurati
doar iar in 2009 au fost scosi pe linie moarta, insa probabil ca vor mai trece
ani pana acestia se vor dezintrega in cenusa cu gust amar. Dl-e Profesor Dalea
va inteleg pozitia dv. in privinta de a nu vizita locurile natale dar este bine
de stiut ca nu va poate ameliora durerea pe sufleteasca pe care ati suferit-o.
Singurul mod de vindecare si care este documentat stiintific este sa vizitati
aceste locuri sa priviti oamenii in ochi ( aveti dreptul sa va mandriti) iar
dupa aceia ranile sufletesti vor putea intra intr-un proces de vindecare. Pentru
o oarecare consolare doresc sa va spun ca lupta impotriva socialismului si a
drebedeilor politici a fost dusa si pe alte fronturi, cu alte resurse, folosind
inteligenta si rabdare. Aceasta lupta se mai duce si astazi iar rezultatele au
inceput sa se vada. Luptatorii din aceasta linie nu vor avea insa parte de
glorie sau de vreun certificat, poate raman necunoscuti, dar au multumirea si
acea bucurie interioara de invingatori prin faptul ca generatiile viitoare vor
duce o viata mai buna.
La sfarsitul lunii Mai 2010 voi fi in Fagaras si ar fii
o mare onoare sa va pot intalnii acolo!!
silvia meca  - frumosii nostri nebuni...   |11-03-2010 22:55:51
Cum Loci Orban a fost la un moment dat "copilul meu de suflet", asa am
fos si eu, in vremea de demult, copilul de suflet al lui Alec Dalea. Am invatat
de la el sa stiu ca ma pot razvrati, daca ceva nu-mi prieste la
"constiinta", am invatat sa nu-mi fie frica de nemernici si de
fatarnici, am priceput ca daca le arat ca detest astfel de personaje, sunt
puternica si libera... Material, asta a insemnat un dezastru pentru mine, ca
n-am stiut sa ma inchin la "zeitatile" usor cretine ale momentului, dar
atata satisfactie ca ma durea in cot de ei, n-as fi avut-o nici cu toata bogatia
lumii! cum spuneam, de la Alec am luat acest curaj... nu l-am mai vazut din
1985, dar as fi pocnit pe oricine ar fi sustinut ca Alec e un
"turnator"; plecasem din oras, ducand cu mine un curaj nebun, si o
lehamite pentru toate minciunile pe care le vedeam, le simteam si le traiam. Va
salut, dragii mei martori ai tineretii mele, si-mi pare nespus de rau ca nu am
trait impreuna acel Decembrie...
Puiu De Somn  - Trag in presa (de sub cearceaf   |12-03-2010 03:56:56
Scrisoarea deschisa a d-nului profesor Dalea de pe ambele publicatii a incitat
multe impresii. Foarte bine! Dar s-a transformat intr-o dezastruasa desfasurare
(mai mult perceputa ca "usurare") de forte "neajutorate". Mai
lipsesc doar mesajele S.O.S. de la greci, haitieni, chilieni, spitale, azile de
handicapati, poate si ceva din Patagonia :-)) Nu voiam sa cad in cinism! Sint
convinsa ca daca ar fi cazul acum de organizarea unei manifestatii, s-ar stringe
urgent mai putine fonduri, dar precis citeve armate. Dintre cele principale: cea
mai "activa" a APV-istii in rezerva (ei nu mai trag), dupa aceea armata
anonimilor (trag de sub ceraceaf) si restul de manifestanti care ne citesc si
primesc rafalele fara reactie (trag la somn).

In ciuda faptului ca admir
puterea presei pentru inspiratie, intuitie, informatie si curajul sa publice
(cam) orice necenzurat, printre altele aceasta scrisoarea deschisa, care va
deveni fara indoiala #1 in topul celor mai citite, am sa "trag in
presa".
"Presa (noastra cea de toate zilele) naste monstrii sacri"
- e un titlu foarte frecvent intilnit in publicatiile mondiale. Si de fiecare
data ispita si invitatia irezistibila la rapida recunoastere si celebritate le-a
favorizat-o presa. Presa a facut si din cei mai importanti conducatori de state
si din marii actori de la Holywood monstri sacri si mai tirziu victime. OK, unii
ca Sapatoru sau Androne nu intra la capitolul "sacri", dar la categoria
"monstrii" oricum. Presa le-a creat platforma de lansare, le-a oferit
ispita la interviuri. Ei nu sint victimele propriilor ratiuni (ca lipseste),
sint victimele presei. Acum cu d-nul Dalea ca leader on-line in frunte si
parafrazand "Armata e cu noi! Armate din toate tarile, uniti-va!",
aratati-i pe acesti monstri cu degetul si puneti-i la gazeta de perete la
rubrica cu "Asa Nu!"
Rusine! "In Patagonia cu voi!" Am descarcat
revolverul, de data asta ati scapat cu viata! Ma refeream la presa.
La somn
puilor!
Anonim   |12-03-2010 12:19:12
fugi de aicea Tantzo. unde ai fost si la revolutie sub cearceaf. ti-a traso bine
nenea Dalea?
Puiu de Somn   |14-03-2010 20:02:25
Da, am fost am ramas acasa “sub cearceaf“, dar nu cum intuieste cel care
tine luminarile. Fiindca aveam de ales intre situatia sa devin vaduva (sotul meu
iesise la manifestatie) si cealalta de a-mi lasa copilul orfan.
Gheorghe Alecsandru x  - Alecu Dalea   |12-03-2010 18:34:23
A fost printre putinii opozanti care s-a opus comunismului in Fgs,si avea
curajul inca de prin anii'80 sa le spuna elevilor sa-i:''haideti sa-l dam jos pe
Ceausescu''!!!....
Cu aceasta scrisoare publicata,se incearca,din pacate,sa se
uite problemele reale ale fagarasenilor(un oras lipsit de
viitor,coruptie,afacerea stadionul, saracia si mizeria,comisioane,prime la greu
alesillor urbei,etc).Somn usor Fagaras!
P.S.Un Lt. de pe un TAB,de altfel un
prieten bun,mi-a spus sa plec acasa,ca au ordin sa
traga!!,diversiune?adevar?intrebati-l pe ilici,el stie mai bine!
Desteptarea  - pentru tine Adormila   |16-03-2010 02:30:20
Unde ai fost tu iubirea vietii mele diversionistule Gheorghe Alecsandru x? de ai
visat ca un "Lt. de pe un TAB, de altfel un prieten bun, ti-a spus sa pleci
acasa, ca au ordin sa traga!!" ha, ha, ha, da dormi bine, cum sa traga cand
aveau in multime copiii, sotilei, fratii, surorile, parinti, cumnatii, vecinii
.... Si ce sa-l intrebe pe ilici, cand era la putere Ceausescu si nu ilici?
Gheorghe A  - Desteapta!   |16-03-2010 19:15:56
...n-ai fost iubirea vietii mele,oricum nu erai dondolina(grasa) ca acum,mai
bine taceai!.
Un demonstrant  - Istorioare   |16-03-2010 22:56:57
D-le,nu mai inercati sa-i scoateti basma curata pe cei care v-au fost
sefi.Trifan si ceillalti n-au scos armata cu flori de maslin la vestoane.La
Timisoara au fost in multime si copii si frati si surori si parinti si bunici si
armata tot a tras in multime,deci argumentul nu sta in picioare.Eu am fost
convocat la Garzile Patriotice din combinat si ni s-a dat arme si munitie de
lupta.Acum oricine poate spune orice.Bine ca nu a murit nimeni,asta e important.
Desteptarea - pentru cei care  - Pe unde ai fost   |17-03-2010 07:10:14
Pe unde ai fost iubirea vietii mele? In zilele aprige de care vorgesti. Martor
imi este Dumnezeu pentru ceea ce spun "Garzile Patriotice au avut armamentul
si munitia la U.M. 01040 Fagaras si nu au luat-o de acolo.Asa ca tu ai primit
probabil o puca de lemn ( popular puscoci), combinatul l-au pazit cei de la
securitate si cei de la Unitatea de Chimie"nici intr-un caz "cu flori de
maslin la vestoane". Si nu are rost sa acuzi prosteste cum faci tu in
istorioara ta sanchi "un demonstrant", unde a iesit armata la Fagaras?
in inchipuirea ta poate, dar daca ea iesea era rau. Armata din Fagaras (o parte
din ea) a fost la Sibiu sar asta este alta poveste.Oricum Desteptare si pentru
tine.
Doru  - Mistificari si fabulatii   |17-03-2010 20:12:49
Da misticari, altfel cum poti numi fabulatia "unui demonstrant"care in
ale sale "istorioare" ne orbeste de la obraz afirmând ca, citez"
... si ceillalti au scos armata" .Uhde a scos-o la munci agricole, la canal,
in campania agricola, pe santier? ca in Fagaras nu a vazut-o decăt el. Și
mergand mai departe fabuleaza ca el a fost la Garzile Patriotice si li s-au dat
arme si munitie de lupta, ori se stie ca ei aveau armamentul si munitia sub paza
in depozit la unitatea militara. De aici in ciuda presiunilor facute de
Directorul Șuteu militarii nu au vrut sa o dea si bine au facut. Cîti ati
vazut din G.P. inarmati, dapoi si cu munitie. Daca erau inarmati, apoi mai era
un oras martir. La Timisoara, Bucuresti ... sau dat arme la G.P. si se stie ce a
iesit. Asa ca fabuleaza pentru tine si nu mai mistifica adevarul. Armata la
Fagaras a fost alaturi de populatie si faptul ca nu s-a implicat in jocuri, se
datoreaza sefilor care au stiut sa o conduca PUNCT.
iulia  - Bine spus dl.Doru   |04-01-2012 01:07:31
Armata a avut un rol foarte important...!, puteau sa fie foarte multe victime in
fagaras, dar datorita unui Erou pe nume Contiu Petru comandant pe vremea aceea
nu sau produs....
Un demonstrant  - ...rupeti randurile,mars!   |17-03-2010 23:27:35
Nu e vina dv.ca Ceausescu a transformat armata intr-o forta de munca neplatita
si,pentru o gamela de hrana soldatul roman executa cele mai grele munci.Cam la
aceasta se reducea misiunea armatei romane in vremea cumunismului si, era sa
uit,o scurta perioada de insructie la inceput de stagiu militar,in rest eram
aparati impotriva dusmanului de moarte,capitalismul,de catre glorioasa armata
rosie.Armata noastra apara "cuceriril"lui Ceausescu si pe el insus,iar
bravii nostri graniceri controlau vagoanele de marfa sa prinda vreun clandestin
si tineau pustile indreptate spre interior sa nu iasa nici musca din paradisul
cumunist.Soldatii romani,copii nostri, munceau de pomana in timp ce
dv.comandantii mici si mari,stateati cu stremeleagul in mana si dadeati
ordine.Dv,ofiterii si subofiterii nu va mai transformati in victime pentru ca
ati ales de buna voie cariera militara.Ati beneficiat de toate
faclitatile,locuinta,uniforma,popota,Clubul Armatei( ehe! co. Baying) unde pana
prin anii '80 se manca si se bea boiereste la un pret modic.Apoi unii dintre
dv.primeati fel de fel de peschesuri pentu invoiri,permisii si alte
"servicii"oferite soldatilor.E drept ca,din cand in cand,mai aveati cate
o alarma dar, in rest,la ora 3:30-4:00 erati acasa.Stiu asta ptr. ca am locuit
intr-un bloc in care locuiau si cadre militare.
Asa ca d-le
"Destepterea"(mai bine zis "desteapta-te") si d-le Doru(adica
Doru'dupa vremurile de altadata) care sunt una si aceeasi persoana,mai bine ar
fi fost sa va fi cultivat putin mai mult,capitol la care ati putea fi
degradati.Dv. nu intelegeti semnificatia notiunilor si intrati ca Ieremia cu
oistea-n gard.Nu implicati corpul soldatillor in discutie ca ei nu au nici-o
vina.Dv. va tataia curul de frica lui Ceausescu, a loctiitorului politic si a
contrainformatorului unitatii.In noaptea de 21 dec.nu stiati ca va pica Ceausecu
nu mai incercati sa bulversati lumea.Stiu cine sunteti nu va pomenesc numele, de
oroare.N-o spun eu,singur marturisiti:.."dar daca iesea era rau".Ziceti
ca o parte din armata era la Sibiu si dupa cum spuneti,asta e o alta
"poveste".Ati trimis armata la Sibiu pentru ca printisorul Ceausescu
era in pericol si nu au aninat Flori de maslin de teava TAB-urilor.Cine e
mistificator eu s-au dv.(pot sa-ti zic si tu, si altfel dar n-o fac)?Va inteleg
senilitatea,scleroza,amnezia partiala explicabile la o anumita varsta.Totusi
senectutea nu va absolva de lipsa de bun simt.Vorbim de momente diferite fapt ce
va determinat sa mintiti cu seninatate.Un oras inreg stie ca TAB-urile au fost
scoase in strada in noaptea de 21 dec., ca ati primit ordin de sus, nu sa
aparati cetatenii de vandali ci cu scopul de a apara
"cuceririli"impotriva elementelor turbulente,a huliganilor si a
"agenturilor" straine.A sustine contrariul mi se pare o sfidare
grosolana a bunului simt si un afront adus cetatenilor Fagarasului.Ma idoiesc de
faptul ca ei inghit gogosile preparate de dv.Domnilor petru dv. amandoi, care
sunteti UNUL, eu ordon STINGEREA, in acordurile de trompeta ale lui Luis
Armstrong.Silence! Noapte buna!
Nelu  - Mai copiii!   |18-03-2010 00:47:09
...la Fagaras nu a fost nici o revolutie,pt ca nu s-a intimplat nimic,in afara
faptului ca s-a spart un geam la primarie!.
Daca erau mai multe actiuni ,gen
Timisoara de ex. atunci fiti siguri ca se tragea si la Fgs,chiar si in aer,ca
oricum fugeau toti acasa!!!.
Oras de nimic,murdar si fara perspective.Alecu
Dalea bine faci ca nu te-ai mai intors in Fgs!.
Socrate  - care copii?   |18-03-2010 01:04:00
Va respectam opinia dar, asta nu inseamna ca aveti dreptate.Cum nu s-a intamplat
nimic?Aaa!In opinia dv. trebuia sa fie morti.Gresit! Ati auzit de Revolutia de
Catifea din fosta Cehoslovacie?
Doru  - Demostrantul care dormea la revoluție   |18-03-2010 02:11:56
Decăt sa dai sfaturi printișorule "demonstrant" mai bine ti-ai
înghiți comentatiile pline de greșeli și mizerie. Mizeria unui limbric care
mistifica si fabuleaza din dorința de a fi bagat în seamă. Oare nu vezi cât
de jegos esti?
1 1/2 demonstranti  - Alinieeeeerea! Rupeti randurile,mars!   |18-03-2010 20:16:46
Ia-o incetuc Mos Teaca.La Timisoara, la Bucuresti, armata a tras in
demonstranti.Cine alerga disperti cu tancurile sa sperie lumea bai soldat
Sveick,ai avut orbul gainilor?Stiu, ca tot ce spui, faci in virtutea ineptiei,de
aceea nici nu ma supar pe tine.Eu vreu sa subliniez ca armata nu a avut nici un
rol in timpul comunismului,numai acela de a apara cuceririle revolutionare ale
comunismului si de al apara pe Ceausescu si pe acolitii lui impotriva furiei
populare.De aceea pot spune raspicat; este incorect,inechitabil sa aveti
pensiile pe care le aveti fara sa fi facut nimic pentru tara asta.Daca merita
cineva pensie, atunci, soldatilor care au muncit efectiv,ar trebui sa le dea
pensie.Oamenii care au muncit din greu in combinat,specialistii care au
construit fabrici au jumatate sau o treime din valoarea pensiei voastre.Si v-au
mai dat si grade de colonei,generali, toti facuti la apelul de seara.Si luati
fara rusine pensii mari de pe spatele celor care muncesc din greu, zi de zi,
pentru un salariu de mizerie.Coprofagule eu n-am dat nici-un sfat, nimanui, am
facut doar niste afirmati care dor, pentru ca sunt
adevarate."Comentatiile"(cum spui tu) te fac sa faci spume la gura ca un
epileptic.Te invit la o sauna cu jacuzzi sa ma freci de jeg.
Pentu programul
de seara, Adunaaaaaaarea! Dezechi..patru,cinci, sase...!! Noapte buna,tilica!
Ma plictisești  - Unui mistificator comunist   |18-03-2010 22:40:03
Ba prostule, în discuție nu era vorba nici de București, nici de Timișoara
sau ai fost tu și acolo? Iar fabulezi? Dacă acolo Armata cum zici tu larva
societății "alerga disperti" alerga după somnambuli ca tine. Comunist
ai fost, comunist ai rămas în gândire, vorba ceea Combinatul l-ai terminat
municipiul l-ai terminat mai ai ceva de terminat? Bietul Dalea bine că plecat
ca să nu mai vadă tâmpiți ca tine.
Și la urma urmei bă mâță
ejaculată, pe Dealul Galati ce te tot legi de mine.Tu care nu stii ce-i bunul
simț la voi acolo sus pe deal intre excremente n-ai învățat nici regulile
elementare de comportament? Că de demonstrat ai demonstrat în W.C.-ul public
și nu puteai fi în două locuri odata ce erai "înarmat in paza
Combinatului", tu erou de rahat. Dacă făceai armata știai cu ce se
mănâncă si nu fabulai atâtea inepții. Mă anagramatule imi place cum te
exprimi :" te fac sa faci", "facut doar niste afirmati",
"afirmati care dor" Marș la oala cu c...t.

P.S. In baza respectului
pentru cei nevinovați care au murit in zilele Revolutiei: civili și militari
(ofțeri, subofițeri, gradati si soldați) români încetez polemica cu tine.
"Dumnezeu să-i ierte! Să le fie țărâna ușoară și mormintele pline de
flori!"
0,5 demonstranti  - la bulau cu tine,neinstruitule   |19-03-2010 05:29:41
Recunosc,sunt un "anagramt" dar tu nu recunosti ca esti facut gramada
maidanezu'dracului', tu esti AGRAMAT bai potaie. Stii ce aia o ANAGRAMA si cu ce
se mananca bai zero taiat in patru.Daca Mosi Teaca si Sveici ca tine avea Armata
Romana, m-am lamurit.Hai,echiparea si la smotru cu tine.Sterge dejectiile cu
care ai murdarit ecranul monitoarelor.Esti un simplu ingredient inconsistent
damnat for ever la rataciri imponderabile.Vrei,dar nu se poate.Incerci, dar nu
merge.Doresti dar, in van.In cele cateva schimburi de replici ti-ai demonstrat
neputinta, limitele,incultura,prostia,nimicnicia,insolenta,ma garia,ciobania si
multe alte epitete ce definesc un caracter de doi bani.Ba tantalaul dracului
viata e ce reala nu cea din visele tale de onanist incurabil; ori suferi de
"erectil disfunction"?
Dragos  - Incetati cu prostiile   |18-03-2010 23:17:27
Ba tu care te iei aiurea de armata si tu care-ti pui mintea cu el, incetati.
Aici nu-i rubrica de spalat rufele. Daca nu aveti ce face intilniti-va undeva si
spargeti-va capul.
Alin Bujor  - Fac apel   |18-03-2010 23:22:57
Fac din nou apel la un limbaj civilizat. Se lasa cu ban pe I.P. daca nu.
Liviu  - Dejectii   |19-03-2010 18:54:53
Daomnule"demonstrant" scrii mult si prost. Dute si scrieti opniile pe
gardul scolii sau la W.C.-ul UPRUC?
Demonstrantu' evanescent  - Greu la deal cu "boii mici"   |20-03-2010 04:47:39
Stimate moderator lasati mamelucii sa-si etaleze cunostintele ca sunt si ei
oameni,nu?Stiti relpica din Lapusneanu,"prosti, prosti da' multi." Nu
trebuie sa puneti ban pe I.P.Vad ca am mult de "luptat," pana se vor
desfasura toate fortele armate si neinarmate, mai e vreme.A mai aparut unu din
ceata lui pitigoi pe care il deranjeaza adevarul.In loc de du-te el scrie
"dute"ca atata stie. Eu scriu "mult si prost",zici tu,insa tu
nici nu stii ce scrii.Dupa o propozitie afirmativa,ultima, (cea cu IUC) se pune
semnul intrebarii? Lasa-te de sportul asta (scrisul) e greu ptr.tine.Nu de alta
dar,faci armata de ras.Pe 21 dec. ati scos TAB-urile sa inabusiti revolta
populara din Fagaras si, ati trimis la Sibiu intariri sa-l aparati pe Nicu
Ceausescu.
Cu omul care nu-i scolit
Te lupti putin si-ai izbandit

Dar duci o lupta colosala
Cu prostul care(cica) are scoala.
Sa veniti
maine ca v-am semnat ordinele de lasare la vatra.
Cu regret,un
membru din echipajele de pe Taburi.
Doru  - Hai sa ne intalnim   |19-03-2010 19:07:21
Demonstrantule hai sa ne intalnim sa vedem cine are dreptate.
Demo...  - rendez-vous   |20-03-2010 05:20:50
Stimate domn
Eu cred ca cel mai bine ar fi sa va intalniti cu dv.insiva.Si
lucrul acesta il puti face acasa,in fata unei oglinzi si uitandu-va atent in
propriii ochi,pana va dau lacrimile.Va stergeti,si reluati operatia pana
lacrimarea va inceta.Atunci ati facut primul pas prin ascunzisurile propriului
EU. Ma scuzati ca v-am retinut atentia,un domn m-a apostrofat ca scriu mult si
prost...
dana   |20-03-2010 21:54:01
Ce importanta are cum ne exprimam si cum scriem?SUNTEM SIMPLII CETATENI SI AVEM
CEVA DE SPUS.DE ACEEA NU SUNTEM TOTI ZIARISTI.SA NU NE MAI INDEPARTAM DE LA
SUBIECT SI SA NU NE PIERDEM IN DETALII.IMI AMINTESC CA INAINTE DE REVOLUTIE,A
FOST O SEDINTA PE LA COMBINAT.ACOLO,ATUNCI CAND NU AVEAI VOIE NICI SA GANDESTI
NECENZURAT,S-A RIDICAT UN OM CURAJOS CARE NU A TINUT CONT DE CONSECINTE SI A
SPUS CEEA CE A AVUT DE SPUS IMPOTRIVA REGIMULUI EXISTENT LA ACEEA DATA.ERA
DOMNUL ENACHE.POATE MULTI ATI AUZIT DE ACEST LUCRU ,LA ACEA DATA.MA INTREB DACA
OMUL ACELA CURAJOS A FOST VREODATA AMINTIT IN ,,CRONICILE'"REVOLUTIONARILOR
DIN '89 DE LA FAGARAS...
Turistul   |22-03-2010 19:08:24
A fost amintit si n-a fost amintit d-ul Enache. Cind a fost amintit s-a ofuscat,
cind n-a fost amintit s-a ofuscat. E o persoana controversata ptr. trecutul lui
politic si egocentricii de mai jos si sus n-au timp sau jena de cei din jur.
Doru  - Clarificarea punctului de vedere   |20-03-2010 01:52:00
Bună ziua,
Încep prin a-mi cere scuze celor care au asistat nu la o polemică
ci la un schimb meschin de expresii indecente. Mai întîi sunt făgărășan,
sing. .... pe timpul evenimentelor mă aflam ca militar în termen la unitatea
militară din Făgăraș. Citind din întâmplare comentariile la această
rubrică, mi-a sărit în ochi niște afirmații acuzatoare făcute de un
“Terchea Berchea” la adresa Armatei. Acesta se dădea drept demonstrantul
atotștiutor, o Doamne ce jignire la adresa celor mulți care și-au pus viața
în primejdie acolo în Piață, la Big, la Combinat și pe străzile
Făgărașului. Fără să-mi dau numele, meseria, locul de muncă ... am
încercat să corectez afirmațiile grave ale acestuia, că Armata la Făgăraș
a încălcat ordinele venite de sus, T.A.B.-rile ieșind din cazarmă fără
muniție și refuzând să distribuie armamentul și muniția G.P., în ciuda
insistențelor D-lui Dir. Șuteu. Firesc se naște întrebarea – dar eu de
unde știu? Păi foarte simplu eram în tură ( 1 m.t. și 1 cadru mil.) la
centrala telefonică și auzeam toate discuțiile. Din depozitul de muniție nu
s-a scos nici un cartuș nici o armă. M-am lovit însă de lipsa de
înțelegere și îngustimea individului. A răspuns josnic cu alte afirmații
urăte la adresa dumneavoastră domnilor militari. De aceea l-am invitat să ne
întâlnim să ma vadă, să-i probez că n-am tangențe cu armata și să
ceară scuze militarilor pe care i-a jignit. Și unde ar fi mai bine decât la
sediul Monitorului de Făgăraș. Evenimentele la care am participat și am fost
martor mi-au dat prilejul să vă cunosc și să vă apreciez munca. Da, faptul
că nu fost morți la Fagaras v-i se datorează și dumneavoastră cum se
datorează cetățenilor acestui oraș care au demonstrat pașnic. Dragi
făgărășeni pentru înțelepciunea voastră vă iubesc și vă respect.
Pentru că eu aveam inima cât un purice la gândul că fiecare puteam avea
morți, poate un frate, o soră sau un părinte.
Domnule Prof. Dalea, Domnilor
Săpătoru, Androne și Orban ați căutat să ieșim decent din marasmul numit
“Epoca Ceaușescu”, iar cu ce v-ați ales vedem cu toții. De aceea în
numele a tot ce a fost atât de frumos încetați și voi polemica nu are nici
un rost.
Închei cerându-mi încă o dată scuze că poate prin expresiile mele
v-am întinat amintirile. Am încercat să corectez afirmațiile jegoase ale
unui individ pus pe ceartă, care nu are nici o legătură cu Actul
revoluționar pe care l-ați făcut voi.
Închei așa cum este obiceiul sfânt
cu "Dumnezeu să-i ierte pe Eroii Revoluției! Să le fie veșnic țărâna
ușoară și mormintele pline de flori!".
Cu deosebită stimă
Sing. Malene
Traian
Demonstrantu'  - Asa,da!   |20-03-2010 06:47:44
Vezi ce frumos stii sa scrii?Bravo!Numai ca tu esti prea prost sa fi scris de
unul singur.Te-a ajutat cumva, cineva de la M.F.? Mai militarule, Monitorul de
Fagaras nu exista in 1989,n-ai stiut?Din cauza Monitorului n-au fost morti la
Fagaras?Doamne,asat-i plecat bine de-acasa.Si,ce faci? Incerci cu patetisme, sa
cerseti simpatia cititorilor? Te rog frumos, pana nu ma enervez,spune-mi un
singur cuvant jignitor folosit de mine, la adresa revolutionarilor, sau, a
oamenilor care au iesit in strada,unul singur.Sper,doamne feri,ca nu te
consideri si tu revolutionar. Dragi militari,de toate armele,de toate gradele si
de toate varstele,Dumnezeu sa va aiba in paza...PS Puneti si dv.un purtator de
cuvant mai doct si mai informat,ca asta va face breasla de rusine.
unu`  - adevar si nu minciuni   |20-03-2010 12:37:52
In primul rand, felicitari pentru seria de articole pe tema revolutiei.

In al
doilea rand.....

Ceea ce multi spun aici, poate aceeasi persoana cu mai multe
nick-uri, sunt minciuni sau fabulatii.

Nu cred ca un militar in termen care ar
fi fost la centrala telefonica, ar fi avut timp sa asculte toate convorbirile
sefilor lui. Pentru ca nu cred ca vorbeau pe rand!!! Si oricum detaliile pe care
le da el arata clar ca habar nu are despre ce vorbeste.

Iata ce stiu eu din
surse sigure, oameni si sefi care au fost acolo....si o sa va spun si oameni
care azi traiesc si pot da detalii.

1. Garzile patriotice

Directorul Suteu a
interzis CLAR ca Garzilor Patriotice sa li se dea munitie pentru ca acolo erau
oameni de diferite pregatiri si calitati. Pentru asta, puteti sa-l intrebati pe
seful Garzilor Patriotice de atunci, consilierul local, Contiu.

Garzilor
Patriotice nu avea cum sa li se dea munitie de la armata pentru ca armele
garzilor patriotice nu erau compatibile cu munitia aflata in dotarea armatei,
acestea detinand niste arme foarte vechi pe care le puteau folosi eventual doar
pe post de bate.

2. Armata
Armata la Fagaras NU A PRIMIT ORDIN sa traga. A
PRIMIT ORDIN EXPRESS SA NU TRAGA atat de la Trifan cat si de la fostul director
al combinatului Suteu. Puteti sa-l intrebati pe seful armatei de atunci, Trifan
sau pe alti sefi de atunci ai armatei. De fapt, armata nici nu era pregatita
tactic si dpdv al munitiei sa traga in populatie.

3. Combinatul

Suteu, a dat
orin CLAR ca rezervorul de amoniac sa fie aparat, sa nu se intample o
catastrofa, motiv pentru care a insistat la Trifan sa trimita armata cu munitie
si un tab acolo si erau ajutati acolo de oameni din poligonul 1 combinat. Pe
langa munitie cei care aparau rezervorul de amoniac mai detineau si rachete sol
aer impotriva aviatiei si elicopterelor pentru cazul in care teroristii ar fi
atacat aerian.

Combinatul era pazit pe langa de garzile patriotice si de o
formatiune a ministerului de interne, imbracati in haine albastre care pazeau
perimetrul si stateau in chioscurile alea de fier. Erau militari in termen, nu
erau securistii aia pe care noi in stim din auzite , in civil si la costum.
Daca
"securistii" aveau arme, garzile patriotice aveau "batele"
:))

Ba mai mult, cand cetatetii de la Ileni au spus ca in santurile de desecari
din zona Ileniului au vazut persoane suspecte in combinezon, Suteu a trimis si
oameni din combinat si de la securitate ca sa elimine eventualii
suspecti.

SUTEU A VRUT SA APERE OAMENII DIN FAGARAS SI COMBINATUL! Asta a dat
ordin Suteu. Sa se apere depozitele de produse speciale care ar fi putut cadea
in mana unor inconstienti care ar fi putut profita de ocazie sau in mana
eventualilor teroristi!

Si Trifan nu numai ca nu a dat ordin sa se traga in
populatie dar a trimis si tab-ul si oameni sa apere rezervorul de amoniac la
cererea lui Suteu. Pentru ca daca exploda tancul de amoniac in functie de
directia vantului ar fi ras toata populatia din tara fagarasului pana la
Brasov.

5. Arabii- teroristii din crama cetate

Inainte de revolutie, se
sarbatorea Sf Nicolae si erau mese organizate la crama cetate. La una din mese
erau si niste arabi, mai multi care se antrenau la Cincu. La un moment dat a
izbucnit un scandal intre unii dintre romanii de la o masa si arabii respectivi.
Pentru asta puteti sa-i cereti detalii tot consilierului Contiu care a fost si
implicat in scandal fiind invitat la ziua d-nului Tibi Popa. Acolo la cheful
respectiv erau mai multe mese organizate si se aflau si alte persoane, inclusiv
politisti. Din cauza scandalului, arabilor li s-a ordonat de catre securitate sa
se retraga la cincu.

Ca garzile patriotice au primit si armament de la unitatea
militara ESTE O MINCIUNA SFRUNTATA!

Multi fac doar presupuneri sau bazandu-se
pe niste informatii eronate sau partiale, vin acum si fac pe eroii.
Ca povestea
in care teroristul arab se cinstea in crama de la cetate. :)) Pai daca era
terorist se ducea sa bea ca tampitul si sa faca scandal sa-l ia toti in vizor?

Sau ca militarul in termen care asculta convorbirile! :))

Adevarul il detin
insa oameni care au fost implicati direct atunci si inca mai traiesc!

Pentru
cei ce mint cu atata nerusinare, sa va fie rusine!
Anonim  - Adevar   |04-01-2012 02:17:05
Dragilor, armata a primit munitie si armament pt. tot fagarasul si satele din
jur, dar a mai primit si ordin sa inarmeze populatia, un ordin care a fost
refuzat ...si bine a facut cel cer a refuzat pt ca erau victime in fagaras....nu
directorul a luat hotararea aceasta ci comadatul armatei care era pe atunci C.P.
si direct. Suteu a sustinut ideea...
Radu  - Era vorba de o scrisoare....   |20-03-2010 19:41:51
..pe care a trimis-o Dalea Alecu,nicidecum un articol despre revolutia
din..Fagaras!.
Dreptul la replica a domnului Dalea(remarcabil si f.
explicit)adresat acestui Sapator',a fost denaturat de multe raspunsuri ale
fagarasenilor,mai mult sau mai putin participanti la protestul initiat de
profu'Dalea;totusi,cum am si eu o parere,pot sa va spun ca despre adevarul
evenimentelor din dec '89,nu o sa stim prea curind,pt ca ''agenturile straine''
au avut grija sa fim dezinformati,mintiti si dezbinati!.
Alecu Dalea,le-ar
raspunde multor fabulanti de pe forum,si mai ales lui Sapatoru' cu
urmatorul:
Vierme nating
Talpa asupra sa,
Nelamurita greatza!
unu`  - pt radu   |20-03-2010 22:51:44
ms pentru intentia de a ma corecta dar eu m-am referit la toata seria de
articole despre revolutie.

cu d-nul sapatoru, ai mai dreptate!

valoarea unui
om se vede din felul in care stie sa dea replica!
dana  - revolutie la fagaras   |20-03-2010 21:37:54
Aveam 18 ani cand a fost revolutia.In zilele acelea,nu mi-am vazut parintii
aproape deloc.Febra revolutiei ne cuprinsese pe toti.Din putinul pe care il
aveau parintii mei,au cumparat mere,biscuiti pentru soldatii care se aflau in
preajma unitatilor militare.Au participat cu trup si suflet la revolutie,au
plans,au ras,au suferit si au trait la intensitate maxima evenimentele acelor
zile care se desfasurau fie la nivelul orasului cat si la nivelul intregii tari.
Aflu cu stupoare acum cativa ani ca s-au dat certificate de revolutionar,ca
anumite persoane beneficiaza de unele drepturi... .Este corect? Dupa ce criterii
s-au acordat aceste favoruri?Cine este in masura sa decida care cetatean a fost
mai revolutionar si care nu?Parintii mei au avut decenta ,ca multi alti cetateni
ai orasului,sa nu urce in cladirea primariei sa sparga si sa strice tot,varsta
nu le-a permis sa se catere pe taburile armatei,au strigat in cor cu ceilalti
aceleasi lozinci,sunt convinsa ca daca s-ar fi tras si la fagaras,multi si-ar fi
dezvelit pieptul atunci,cuprinsi fiind de febra evenimentelor.
Doru  - Câteva precizăei   |21-03-2010 00:52:20
Bună ziua,
deoarece anumite lucruri pe care le-am scris au născut unele
interpretări, cu deosebit respect mă văd obligat, să fac câteva
precizări.

1. Pentru cel cu probleme de handicap care semnează
“Demonstrantu`”:
- te-am invitat (și te invit) la sediul Monitorului de
Făgăraș să ne vedem și să ne spunem cu curaj ce avem de zis, sau tu ai
curaj numai când nu te vede nimeni? În rest te invit să-ți revezi punctele
de vedere cu aiureli gen greșit și nu mai comentez, te trădeză exprimarea
primară >;

- în închipuirea ta bolnavă lupți cu un , deși ți-am spus
că am altă meserie și numai întîmplarea a făcut să fiu martorul
evenimentelor pe care le-am prezentat. Și un lucru mai greu de înțeles de
tine ca și limba română, ce să-i faci “gura bate c...u”, - NU AM FOST
PARTICIPANT AL ACTUL REVOLUȚIONAR DIN FĂGĂRAȘ ERAM M.T. ți-am mai spus dar
e greu să pricepi tocmai tu care nu ești in stare decât să împroști cu
mizerie;

- cred că exprimarea mea că ai “răspuns josnic cu alte
afirmații urăte la adresa dumneavoastră domnilor militari” și
interpretarea sunt suficient de clare la privind integritatea ta mintală și
gramaticală;

- cultura și educația ta formată pe gardul școlii și
perfecționată la toaleta UPRUC te recomandă. Hai LIBI!

2. Pentru D-l “
unu` ”, cu respect îl asigur că nu mint și că am fost martorul
convorbirilor pe care le-am descris. In plus doresc să mai fac câteva
precizări:

- desigur nu vorbeau pe rând dar: legătura cu T.A.B.-urile
ieșite pentru păstrarea ordinii în oraș în zilele de 20-21.12.1998 și
operativitate s-a ținut prin stațiile Radio ( R1230 și R1050), convorbirile
telefonice s-au purtat pe 2 telefoane fixe la comandant (nu existau mobile la
acea vreme). Col.Trifan vorbea numai prin centrala telefonică și numai
convorbiri importante în rest nu era de găsit;

- Dl .Petrică Conțiu ( fost
ofițer la U.M., trecut în rezervă deoarece a tras cu arma în tabloul lui
Ceaușescu) și pentru care am tot respectful, nu mai este consilier local;

-
se poate verifica, toată lumea știe că G.P. aveau pistoale mitralieră,
tragerile erau făcute în Poligonul U.M., iar armamentul și muniția erau
ținute sub pază la U.M. (informații la fostul Mr. Florescu parcă așa îl
chema șeful G.P. nu la Dl. Conțiu);

- când am spus “unitate de
securitate” m-am referit la militarii pe care-i vedeam în hainele acelea
albastre și jerpelite, nu la teroriști îmbrăcați în civil sau costume
albastre;

În rest sunt de acord cu ce spuneți referitor la Combinat, Șuteu,
Trifan, Cetate cu specificația că eu cunosc prea puțin și nu pot face
afirmații fără acoperire, desigur știți mai bine situațiile pe care le
precizați.

De acord cu Radu și mulțumesc Dana ati scris din suflet si pentu
adevar.
Cu deosebită stimă,
unu`  - hmmm   |21-03-2010 03:25:03
pt doru, centralistu`

gresala mea ca nu am citit cu atentie tot ce s-a postat
si nu am vazut ca dumneata sustineai ca armata nu a avut ordit sa traga. asa
este!

dar dumneata care spui ca erai centralist la armata, afirmi cu
certitudine ca: "De aici in ciuda presiunilor facute de
Directorul Șuteu
militarii nu au vrut sa o dea ( munitia) si bine au facut." ASTA E O MARE
MINCIUNA! SPUI MINCIUNI SI GOGOSI!

Mai Dorule sa-ti fie rusine ca vii cu texte
d-stea ca erai tu telefonist la armata, fiind militar in termen si arunci cu
noroi in oameni care au ajutat si au vrut sa ajute fagarasul si pe
fagaraseni.

Si sunt mai multi care o pot confirma! E drept, oameni care atunci
aveau diferite functii de conducere, cu facultati, nu un terchea-berchea care
mai si spune ca se ocupa cu ascultatul telefoanelor.

Pai daca te ocupai cu
d-astea POSIBIL CA erai INFORMATOR de la o varsta frageda?

Prea le iei tu
apararea alora din garzile patriotice unde se stie erau oameni de diferite
calitati si facturi. sigur nu erai in garzile patriotice? :))

iar
"securitatea" la care tu te referi erai militari in termen...
Florin ENACHE  - Apa trece,pietrele raman...   |21-03-2010 02:33:43
Pentru Dana! Nici nu stiu cum sa ma adresez,oricum, ma simt intr-un fel
magulit si stanjenit pentru ca mi-ati pomenit numele in interventia de pe
forum.Privind in urma, atat de neinsemnata pare fapta mea(pentru unii) incat,
mi-e si jena de cele intamplate.Am auzit afirmatii de genul, "ce-a facut
Enache,oricine putea sa faca!";stiti dv.,anecdota aceea cu oul lui Columb.O
data, il opreste un cetatean pe celebrul istoric Cato cel Batran, si ii
marturiseste(pastrand proportia) nedumerirea:"multora li s-au ridicat
statui,dar pe a ta n-o vad nicaieri".CATO ii raspunde:"Mai bine sa se
intrebe oamenii de ce nu are Cato statuie decat de ce are".Domnule sau
daoamna concitadin(a),lumea uita repede...
Cu respect,
Fl. oct. Enache
Turistul  - Dana = Enache 1:1   |23-03-2010 01:53:27
A fost amintit si n-a fost amintit d-ul Enache. Cind a fost amintit s-a
ofuscat,
cind n-a fost amintit s-a ofuscat. E o persoana controversata ptr.
trecutul lui
politic si egocentricii de mai jos si sus n-au timp sau jena de cei
din jur.
Doru  - Pentru "unu"   |21-03-2010 06:27:32
Bună ziua,
eu mi-am spus punctul de vedere și nu cred că te-am făcut în
nici un fel .Dacă nu ai probe prezintăle și nu acuza. Și eu aș putea
să-ți răspund cu aceeași monedă, dar nu o fac din respect pentru Armata din
Făgăraș. Nu te-am batjocorit în nici un fel dar după felul în care te
exprimi se pare că ești unul și acelși cu "demonstrantu„ Mi-ar fi
rușine să vorbesc fără nici o acoperire, dar vorba cuiva "apa trece
pietrele rămân". Poate se termină pereții WC-ului de la UPRUC.
O vorbă
spune că cel mai greu este munca cu omul ....
unu`  - pt doru   |21-03-2010 07:56:05
1. tu ti-ai EXPUS punctul de vedere

2. poti sa ma faci in cate feluri vrei,
atat timp cat nu ma simt vinovat cu nimic, nu ma poti atinge.

3. nu inteleg cu
vine asta:"daca NU AI PROBE, prezinta-le si nu acuza" :))))))))) credeam
ca ai inteles din ce-am postat ca sunt informat si nu relatez ce am visat
azi-noapte.
4.mai sus cand loveai verbal, patimas in unul si altul, unde era
respectul fata de armata romana? si ce treaba are toata armata romana cu tine?
sau te erijezi in reprezentantul armatei romane?

5. nu sunt aceeasi persoana
cu demonstrantu`, te inseli foarte tare! insa ma bucur ca ma compari cu
respectiva persoana care se vede clar ca este o persoana culta. multumesc pt
apreciere!

6. eu nu am nici o legatura cu UPRUC-ul si daca nu ai inteles nimic
din ceea ce am scris, iti mai subliniez inca o data ca m-am referit la
combinatul chimic fagaras.

7. nu vorbesc fara acoperire cum spui tu! spre
deosebire de tine eu nu am stat sa ascult convorbirile altora, private sa prind
franturi de discutie si sa creez un scenariu in capul meu.

tot ce am scri,
cunosc de la persoane implicate DIRECT in luarea deciziilor la respectiva
data.

8. ce te-ai atacat asa? te-ai simtit oare cand am spus ca erai
informator?
Zoly  - Ratiune,Logica,Adevar   |21-03-2010 22:06:00
Profesorul Alecu Dalea trimite o scrisoare-replica pe adresa celor doua
saptamanale fagarasene,adresata d-lui Stelian Sapatoru autorul unor marturisiri
despre Revolutie,publicate in luna decembrie, anul trecut.
Pe forum,opiniile
participantilor la discutii sunt interesante, fiecare spunandu-si opinia despre
subiectul in discutie insa,pana la un punct,de la care acestea "imbraca"
un lmbaj violent.
10/03/09 (Ionel) Face urmatoarea afirmatie:"iar cei
care au venit cu TABurile pe 21 dec. aveau ordin sa traga!!!"
11/03/09
(un participant la evenimente) se adreseaza lui Ionel:"Afla desteptule ca
cei care au venit cu TABurile n-aveau nici macar munitie ptr. ca sa nu se
intample nimic au lasat-o in cazarma.
12/03/09 (gheorghe Alexandru X)
lanseaza o supozitie incendiara: "Un lt. de pe TAB,dealtfel un bun
prieten,mi-a spus sa plec acasa,ca au ordin sa traga."
16/03/09
(desteptarea) ii declara d-lui Alexandru; "unde ai fost tu iubirea vietii
mele (...) cum sa traga(N.A.,adica armata) in copii
sotii,frati,parinti...."
16/03.09 (Un demonstrant) Afirma ca;
"Trifan si ceilalti n-au scos armata cu Flori de maslini la vestoane.La
Timisoara si Bucuresti au fost in multime si copii si frati si surori etc. si
totusi armata a tras".
Cred ca chestia cu Flori de maslin la
vestoane,inofensiva dealtfel, a zgandarit orgolii.
17/03/09 (Desteptarea) Ii
face o declaratie si lui Demo: "Unde ai fost iubirea vietii mele (...)
Unde a iesit armata la Fagaras? in inchipuirea ta poate,dar daca iesea era
rau(N.A.sunt de acord cu dv.) Armata din fagaras,(o parte din ea)a fost la Sibiu
dar asta este o alta poveste". (N.A. Cand ne spuneti si noua aceasta
poveste? Ma gandesc ca va fi destul de interesanta.)
17/03/09 (Doru) Il
interpeleaza pe Demo;"Unde a scos-o (N.A.,armata) la munci agricole,pe
santier, la canal? ca nu a vazut-o decat el. (...) De aici in ciuda presiunilor
facute de Dir Suteu militarii (!?) nu au vrut sa o dea (N.A.,munitia) si bine au
facut.Daca erau inarmati apoi mai era oras martir".(!!!) (N.A.,TABurile
scoase in strada nu erau ale armatei,d-le Doru?)
17/03/09 (Un Demo)
Demonstrantu' posteaza un punct de vedere foarte critic la adresa armatei.
"Ati trimis armata la Sibiu pentru ca printisorul Ceausescu era in
pericol(...).In Fagaras au fost scoase TABs pe 21 dec.,ptru ca ati primit ordin
de sus,nu sa aparati cetatenii de vandali ,ci cu scopul de a
apara"cuceririli" impotriva elementelor torbulente,a huliganilor si a
agenturilor straine".
Urmeaza apoi un schimb suburban de replci intre
d-nii Doru si Demo folosind,ce-i drept, limbajul coditidian(Vezi inregistrarile
lu Bogdan Chirieac si ale lui Cat. Voicu)
19/03/09 (Liviu) "D-le Demo
scrii mult si prost.Dute (!?) si scrieti opiniile pe gardul scolii sau la w.c.
la UPRUC.(N.A.,Mai exista UPRUC? si de ce sa scrie omul pe gardul scolii cand
exista aceast minunata descoperire, Internetul)
20/03/09 (Demo) "pe 21
dec.ati scos TABurile sa inabusiti revolta populara la Fagaras iar la sibiu sa-l
aparati pe Nicu Ceausescu".
20/03/09 (doru) Isi dezvaluie
identitatea,el fiind d-l sing. Malene Traian. ..."mi-a(??) sarit in ochi
niste afirmatii acuzatoare facute de un Terchea-Bercahea (N.A.,cred ca e vorba
de Demo) (...) el nu stie ca la Fagaras armata a incalcat ordinele de
sus,Taburile iesind din cazarma fara munitie si refuzand sa distribuie armament
si munitie GP IN CIUDA INSISTENTELOR D-LUI DIR. SUTEU.(N.A., dupa cum spuneti
dv, d-le sing. Malene, munitia si armele erau in tancuri.Nu inteleg,va rog sa ma
iertati,nu se desprinde din convorbirea telefonica de ce insista d-l Suteu?)
(...)in continuare d-l sing. Malene spune ceva de neinteles despre Monitorul de
Fg.; "Da,faptul ca nu au fost morti in Fagaras v-i (?) se datoreaza si
dvs.
20/03.09 (Demo) "Mai militarule Monitorul nu exista in 1989,din
cauza Monitorului n-au fost morti?
20/03/09 (Unu') Domnul Unu' incearca sa
desluseasca ideile, destul de cunfuze, din unele postari.
Am si eu cateva
nedumeriri,nadajduiesc ca nu va deranjeaza,oricum chestiunile au devenit atat de
banalle,incat nu mai deranjeaza la imagine dimpotriva, uneori da chiar bine.

!.Daca stiti din surse sigure,inseamna ca si dv. ati fost printre ei.Daca ati
stiut, de ce n-ati spus-o acum 20,acum 15,acum 10 ani?
2.Nu sunt pernicios
dar in GP erau toti cu serviciul militatar satisfacut iar aptitudinile de
"luptator"nu depind (pre mult) de pregatire si calitati(in situatia
data,evident).
3.O fi primit, sau nu,ordin sa traga, cine stie..,dar sa iasa
cu TABU-rile in strada s-a dat ordin.De ce oare? manifestantii nu aveau decat
LUMANARI SI STEAGURI in maini.Iertati-ma,dar nu inteleg de ce Dl. dir. Suteu
dadea ORDIN EXPRESS armatei romane sa nu traga.(afirmati dv. la pct.2).
4. Va
dau dreptate 100%,C.Ch.Fagaras trebuia pazit dumnezeieste (si nu numa atunci)
pentru ca in acele momente tulburi,cand toate se desfsurau hotic,se putea
intampla o catastrofa.La pct. "3" mai am o remarca;Doar nu erau
fraieri"securistii in civil si la costum"(!)(eu zic ca in haine de
piele) sa pazeasca Combinatul.Nici Dumnezeu nu le-a dat de urma, cateva zile,
pana a aparut tatucu Iliescu.Revin cu obstinatie la cazul d-lui col. Trifan;De
ce a scos TAB-urile in strada?
20/03/09 (Dana) Doamna Dana, ati
inseninat putin atmosfera atat de sumbra de pe forum.Dupa cate se stie la
Primarie nu s-a inregistrat absolut nici-o paguba materiala,nici-o vandalizare
in afara de tablourile lui Ceausescu si operele de o "inestimabila
valoare"ale acestuia, care au fost aruncate pe fereastra.
21/03/09
(Dl. Malene.alias,Doru)
Il ia tare pe "handicapatul" de Demonstrant
spunand ca; "educatia si cultura ta formata pe gardul scolii si
perfectionata la toaleta UPRUC te recomanda.HAI LIBI! Ii mai spune d-l
subinginer Malene "handicapatului de Demo ca; ..."sunt suficient de
clare la privind integritatea ta mintala si gramaticala(sic!) O fi stiind si
Demo cate ceva despre Revolutie d-le Malene.!Dupa ce il tavaleste bine pe
demonstrant,i se adreseaza in continuare D-lui 'Unu'dar pe un ton mai
dulceag(?)...."Ptr d-l Unu, cu respect,il asigur ca nu mint... In legatura
cu TAB-urile iesite pentru pastrarea ordinii in oras in zilele de
20-21.12.1989". Eu Zoly,ca simplu cetatean al acestui oras,va intreb ,cine
facea dezordine in oras?, si n-am stiut ca armata a iesit si in data de 20
dec.,iata o informatie inedita. D-lor istorici va rugam sa caonsemnati acest
fapt.
Inca o precizare pe care o face d-l Malene pentru d-l Unu'; "
col. Trifan (acum general?) vorbea numai la centrala telefonica si numai
convorbiri importante in rest era de negasit". Si inca o precizare ptr d-l
Unu' facuta de d-l sing. Malene,si probleme devin de acum,clare; "Se poate
verifica,toata lumea stie ca GP
aveau pistoale mitraliera.."(N.A., domnul
Unu' spunea ca: "GP aveau niste arme foarte vechi ...folosite doar ca
"bate".
Controversele dintre d-nii Unu' si dl. sing. Malene sunt in
plina desfasurare,dar deja e prea mult...
Cu speranta ca neinsemnatele mele
interventii nu lezeaza pe nimeni eu va urez, Sa fiti sanatosi!
unu`  - pt d-nul zoly   |22-03-2010 02:43:45
1. stiu din surse foarte sigure si demne de incredere, implicate in evenimentele
respective insa nu am fost printre ei. :)

2. eu am relatat cum a fost cu
ordinul d-nului Suteu sa nu se dea celor din GP munitie pentru ca unii erau beti
si erau oameni de diferite facturi. in fond daca armata a avut ordin sa nu traga
nu ar fi iesit scandal mare daca se trezea unu` din GP sa traga aiurea ?

3. Eu
nu am sustinut ca d-nul Suteu a dat ordin ARMATEI sa nu traga. A dat ordin ca GP
sa nu li se dea munitie si a dat ORDIN EXPRES ca sa fie aparate sectiile
speciale si tancul de amoniac.

Am spus ca d-nul Trifan a dat ordin expres ca
armata sa nu traga.

4. va multumesc pt aprecieri!

eu prea multe in legatura cu
armata nu prea stiu si deci, nu stiu pentru ce a scos d-nul Trifan TAB-urile in
strada. Probabil asa a primit ordin....

5. aveti dreptate in legatura cu d-nul
Doru a.k.a D-nul Malene! UN FORUM este facut pentru ca fiecare sa-si posteze
parerile si/sau informatiile pe care le detine. nu e cazul sa ne atacam verbal
reciproc iar cine o face, trebuie ignorat!

Imi pare rau ca am luat parte la
scandalul initiat de d-nul Doru si nu am vrut, in fapt sa deranjez pe
nimeni.

Am vrut doar sa postez informatiile pe care le detin eu.
unu`  - rectificare si   |21-03-2010 22:24:14
1. Armata in Fagaras, a pazit doar obiectivele principale: posta, spitalul, etc
unde erau soldati plasati pt paza. Dar nu marsaluia pe strada ca sa creeze
panica sau tensiuni.

D-nul Suteu A INSISTAT e adevarat sa fie trimise mai
multe TAB-uri pt a pazi rezervorul de amoniac dar i s-a dat doar 1 TAB pt ca
restul erau trimise in Sibiu.


2. Din surse PREZENTE langa d-nul Suteu in
zilele acelea, acesta a spus textual:
"Nu dati munitie si armament,
Garzilor Patriotice ca uitati unii sunt beti"

Ce ai spus tu, Dorule, la
adresa d-nului Suteu, este o minciuna sfruntata!

Acesta a aparat Fagarasul si
pe fagaraseni ca daca exploda tancul de amoniac ne duceam draq toata lumea. Ori
d-nul Suteu a insistat sa fie trimis TAB-ul acolo plus ca a trimis si oameni din
combinat acolo si rachete sol-aer impotriva unui potential atac aerian.

3.
Seful Garzilor Patriotice pe tot municipiu era d-nul Florescu pe cand d-nul
Petre Contiu era seful Garzilor Patriotice din Combinat.

Comandantii Garzilor
Patriotice poate aveau pistoale mitraliere dar ponderea mare, masa mare a
Garzilor Patriotice din Combinat aveau pusti din al 2-lea razboi mondial si ZB-
uri.

Da, d-nu Petrica Contiu a tras cu pistolul in tabloul lui Ceausescu dar
asta a fost inainte sa senineze in Combinat si la Garzile Patriotice.

Tragerile
care se faceau pt cei din GP dar si pt restul celor din Combinat se faceau la
poligonul Galati. Normal ca facandu-se tragerile acolo, armamentul si munitia
erau tinute acolo ca doar nu se duceau cu pusca de acasa.

GP aveau o parte din
armament la unitatea militara din Galati dar si in combinat.

La Garzile
Patriotice din Combinat magazionera era d-na Aga care inca locuieste in
Fagaras.

Seful pazei din combinat la vremea respectiva era d-nul Ceusean care
iar trebuie sa stie foarte multe.

GP din combinat aveau arme, intr-adevar dar
inutilizabile pt ca nu aveau gloante.

4. Da, intr-adevar d-nu Doru, ai dreptate
cu ascultatu` telefoanelor din centrala telefonica si al discutiilor prin
statiile Radio. Daca te-ai pretat la asa ceva, TEHNIC puteai sa asculti toate
convorbirile ca transmisionist. Pentru ca tehnica de transmisiuni iti permitea
asta. Dar tot atat de bine puteai fi conta-informatorul unitatii.

Insa tot ce
ai spus sunt minciuni sau poate barfe ce ai auzit prin oras. Nimic concret. Nici
o persoana care ar putea da detalii, numai minciuni despre d-nul Suteu si
Garzile Patriotice ceea ce arata clar ca nu ai ascultat nici convorbirile, nu
erai nici contra-informatorul unitatii, ci clar, un simplu soldat atent la
barfe.
Demonstrantu'  - Ganduri de Echinox   |22-03-2010 02:49:39
Duomnule Unu',
Va multumesc pentru aprecierea magulitoare la adresa
subsemnatului si va asigur de toata consideratia mea.
Afirmatiile mele au
starnit vii controverse .Imi parea rau ca am deschis Cutia Pandorei;nu asta mi-a
fost intentia.Va marturisesc ca in toate postarile mele nu exista nici-un dram
de fictiune.Am urat intotdeauna minciuna,si cu atat mai mult, prostia.Nu m-am
considerat atoatestiutor,nu am fost omniprezent la evenimentele din dec. dar,
orasul fiind mic, am putut sa-mi fac o imagine cat-de-cat clara asupra lor.Mi-am
spus si eu parerea;cine a inteles bine,cine nu,nu.
Acum,cand a mai ramas putina
vreme pana la Sfintele Pasti,la echilibrul dintre noapte si zi,dintre intuneric
si lumina, la Echinoctiul Vernal sa ne rugam celui ATOTPUTERNIC sa ne dea mai
multa intelepciune,mai multa toleranta si sa ne ierte greselile pentru ca numai
"EL" detine adevarul.
Va doresc la toti; "Sa aveti un Paste cat se
poate de fericit"!
Iar pentru luare-aminte, Ecleziastul ne lasa scris;
"totul este desertaciunea desartaciunlor si goana dupa vant"
LA MULTI
ANI !
SARBATORI FERICITE !
Cicero  - ,,Veni, vidi , vici ! ”   |23-03-2010 02:26:26
Ce ba Nasolule te-au diagnosticat si te-au carat la nebuni de asta vorbesti asa
mieros. Sanchi, "Demonstrantule`" te-a ginit si acum te dai citit.
Turistul  - - pr. unu   |22-03-2010 18:33:21
"1. Armata in Fagaras, a pazit doar obiectivele principale: posta, spitalul,
etc
unde erau soldati plasati pt paza. Dar nu marsaluia pe strada ca sa
creeze
panica sau tensiuni."

Poate ca stimatul Unu n-a văzut TABurile
care mărșăluiau, dar restul până la cca. 10.000 de manifestanți ce-au
văzut și pe starda gării, la casa de cultură și pe Republicii? Cui le
strigau "Armata e cu noi!"? Doar nu celor ce păzeau poșta și
combinatul?
Au fost trimiși ca forțe de descurajare, s-a văzut de la venirea
lor în mare viteză și fără să frâneze.
Nu vreua polemică, m-a deranjat
doar formularea.
Cu stimă
unu`  - pt turistu`   |22-03-2010 20:32:33
da, nu am vazut tab-urile in fagaras pt ca stimabile, scuza-ma ca nu stiu exact
TOT ce s-a intamplat in acele zile la fagaras.

eu nu am spus ca nu au fost
TAB-uri in acele zile in oras. am spus doar ce stiam.

daca pe tine te-a
"deranjat" desi este foarte clar ca nu ai inteles ce-am spus...ca nu am
spus ca nu au fost tab-uri doar ca ce-a pazit armata in acele zile...ei bine, pe
mine m-a apucat direct sila.

si chiar imi pare rau ca am postat ce am postat si
rog redactia sa imi stearga toate posturile.
Cicero  - "Mai închid eu ochii ,dar nu chiar asa"!   |23-03-2010 02:11:51
"Non omnibus dormio!"

Asta cu 10.000 de manifestanti e chiar buna. Bine
ma prostie omeneasca daca dupa datele primariei "in anul 2000 populaţia
stabilă era sub 40.000 (acum este in jur de 39.000 locuitori) si daca scazi,
parte din femei si 14.646 copii ajungi la falsa concluzie ca au manifestat si
"palestinienii, ;i securitatea, MApN, MAI si "si ceva
est-europeni"
pentru ca sa-ti iasa cifrele. Da, dar unde incapeau atitia, pentru ca primii
trebuia sa fie la primaria iar ultimii la poarta Combinatului? Esti tare ...,e
clar ca in capul tau de traseist.
Turistzl  - ptr. cicer00   |23-03-2010 14:50:53
10.000, 1.000, acum ce mai contează la cele 000000 din bibilica ta. În rest te
invit să-ți vezi de latină si latrină, mă cultule.
Soldatul Sveick  - Mistificari si fabulatii!   |21-03-2010 23:20:29
In primul rind vreau sa-i multumesc profesorului Dalea Alexandru(Alecu)pentru
replica dat-a lui Sapatoru,si mai ales pt amanuntele putin stiute despre viata
lui inainte si dupa evenimentele din dec. '89 Fgs.
In al doilea rind,ca
participant,cu luminari si elan,la demonstratia din oras,va spun ca printre
oameni,in prima seara pe 21,erau si palestinenii pregatiti la garnizoana,si ceva
est-europeni,care vindeau ceva marfa prin pietze,iar militienii si armata erau
dotati cu munitie de razboi,ca doar nu aveau pistoalele cu..apa!
Noroc ca
fagarasenii au fost ''mielusei'',Doamne fere! de incepeau sa traga de pe TAB-uri
militarii nostrii,ca era prapad,cine a facut armata stiu ca nu aveau calibru
7,62!.
Alecu Dalea,stai bine merci prin Germania,ca la Fgs. e jale mare!...
Cititorul  - vax albina, crema puca   |22-03-2010 06:56:58
Domnilor ati cazut în penibil si aveti probleme grave de diabet la ala micu:
-
„demonstrantul” – paranoic si arogant;
- „Doru”- centralistul (
bolovanul) de serviciu, care este, ba nu este, pierdut in explicatii;

-„unu” – stie tot care a inventat armata si G.P. (mistificare ca este
militar, un exemplu aberatiile cu TAB-urile la Sibiu sau cu rachete sol-aer);
-
Zolly – fabuleaza si el ametind totul sa fie in ton (sau tont), pentru ce
rezumatul tampenie?.
-Sveick ha, ha ha se scrie Sveck tantalaule -cu
"palestinenii pregatiti la garnizoana si ceva est-europeni, care vindeau
ceva marfa"
Opriti-va pana nu treziti tot orasul.
Azi la Fagaras miine in
alt oras.
unu`  - aberatiile mele   |22-03-2010 16:49:28
eu am dat si cateva surse si mai sunt si altii prezenti clar la fata locului
care pot confirma tot ce am spus.

inclusiv cea cu rachetele sol- aer.

dar
inseamna ca e un subiect foarte tare daca a starnit atatea controverse.

sa
inteleg ca am deranjat pe cineva spunand cum a fost atunci si ca d-nul Suteu a
vrut sa apere combinatul si sectiile speciale?

cititorule, dupa cum scrii
"maine" e clar ca ai peste 40 de ani ca nimic. si dupa cum ai ordonat
"raportul" cred ca erai dintre aia care dadeau cu gura despre ce fac
colegii si vecinii tai.

dar poti sa spui ce doresti! ca doar d-aia e forum!
insa ocupi spatiul forumului aiurea ca sa spui, ce? nimic?

ar trebui sa iti dai
seama singur cat esti de penibil.

Insa vreau sa va spun ceva mult mai
important.

VA AMINTITI DE ARTICOLUL ACELA PE CARE L-ATI SCRIS DESPRE SALARIILE
URIASE ALE CELOR DIN PRIMARIE?

Da, alea cu sporurile uriase care articol a fost
preluat de realitatea. net.
Ei bine acolo pe forumul lor a fost un mare scandal
intre cetatenii fagaraseni si oamenii din primarie care de dupa monitor veneau
cu acuzatii si injurii din cele mai oripilante.
Acolo era un angajat al
primariei care se semna mereu "TAUNUL".
Aici pe acest forum, mai sus
ceva cu niste post-uri este unul care foloseste aceasta expresie.....sa fie
oare....sau ma insel? :))
Cicero  - Visare placuta, Nu dorm pentru toti.   |23-03-2010 01:33:25
Ha, ha, ha.
Pentru cultura ta ( de floarea soarelui) rachetele sunt
o
componentă, nu se poate trage fară instalație. Corect este" instalatie
de rachete ...", dar ce-mi bat gura de pomana. Pentru cala momentul
respectiv nu cine știa sau știe în
Făgăraș nimeni să tragă cu ea.
Aberații, nu a existat în Făgăraș nici
rachetă și nici instructor(ofiter,
subofiter de artilerie A.A.) dapoi la
G.P.
" Dolce farniente. Non omnibus
dormio!" mistificatorule
"Demonstrantu" sau "unu"" (mai
prost).
unu`  - si...   |22-03-2010 16:56:10
si nu sunt militar! :)) mai incearca! :))))))) poate intr-o alta viata dar
putine sanse! :D
Psihiatrul  - Despre” paranoia”.   |22-03-2010 07:55:04
O analiză evidentiază tendinta comportamentală de tulburare psihică
(incoherență în exprimare, săritul de la una la alta, lipsa răspunsurilor
la întrebări, existența unor fixuri, acela de a ataca o persoana)
caracterizată prin delir organizat de lunga durată, materializată de
continua învrăjbire a individului împotriva unei persoane (exemplu
“demonstrantu”- “Doru” ) sau grup de persoane (demonstrantu-Armata din
Făgăraș), o alta denumire a bolii fiind de “nebunie
sistematizata”.
Delirul e determinat de pierderea simtului realitatii:
- îi
place să mistifice adevărul, se crede (“demonstrant”, “ militar”, cel
care dă lumina și știe tot), adică are convingeri false și iraționale, la
care însă el ca persoană aderă ferm ( a fost și la demonstrație și în
G.P.; la G.P. el a avut armament și muniție ?obsedat de ideea
“informatorului” etc.)
-respectul este la limita dintre boala psihica si
comportamentul normal (acum vorbește politicos, acum te jignește), fiind
destul de greu de diferentiat de un anumit tip de “normalitate”.
Persoana sa
este aparent normală, parțial ancorată în realitate și capabilă să se
angreneze în mediu social, pentru ca sa-și realizezi scopurile
propuse.
Personalitatea sa paranoică are urmatoarele caracteristici:
-
rigiditate comportamentală
-egocentrism (el este centrul universului in care
trăiește)
- lipsa de empatie (incapacitatea de a-i întelege pe cei din jur)
-
impenetrabilitate la critică (orice critică este un atac la persoana sa)
-
este hiper-orgolioasă
- este megalomană (se “da mare”)
- se
supraapreciază (își arogă calităti inexistente sau își supraevaluează
calitățile existente)
- are erori importante in judecarea faptelor celor din
jur (pe care le subapreciază) sau ale sale (pe care le supraapreciază)
Desi
judecata paranoicului pare logica, ea porneste de la premise sau interpetari
false ale realitatii, pe care nu le verifica niciodata (fiind “sigur” ca are
totdeauna dreptate), de aceea concluzia sa finala nu poate fi decat
falsa.
Paranoicul persevereaza in convingerile sale pe lungi perioade de timp,
acestea fiind intarite de orice “argument” pe care il gaseste, si nu il
verifica.
Tiputile delirante cele mai frecvent intalnite la paranoici sunt:
-
delir de interpretare (interpretarea eronata a faptelor)
-.delir de marire /
grandoare (se crede organizator, conducator, inventator, reformator social
politic , are convingerea ca poseda un mare talent in domeniul în discutie, ca
este o persoana marcanta, geniala, descoperitor de solutii in toate
problemele)
Wikipedia mentioneaza o caracteristica destul de ciudata, tendinta
paranoicilor de a se crede membru al C.Y.A., Armate, Casei Regale, etc.
Bonavul
nu-și recunoaște boala și în consecință nu acceptă tratamentul, putând
să devină agresiv la tendința de tratament, pe care o consideră otravire.

.
Ce zici “demonstrantu” oglinda ta, te recunosti?
Anonim  - Demonstrantu - mai esti aici? Sau te-au dus la spi   |22-03-2010 21:57:00
Tulburarea ta de personalitate – poate incepe in frageda copilarie, dar în
mod deosebit se manifesta la maturitate.

Cauza.
Este rezultatul unui
dezechilibru chimic in creier. Aceste elemente chimice (transmitatori de
neuroni) la oamenii normali ajuta starii de echilibru. Trebuie știut ca oamenii
care aceasta tulburare au suferit o trauma majora in frageda copilarie. Trauma
poate fi fizica, sexuala, sau abuz emotional, neglijenta sau detasament stresant
si tulburator din partea vreunui parinte.

Simptome
Cei care sufera de tulburare
de personalitate prezinta simptome de instabilitate emotionala, impulsivitate,
imagine de sine foarte bună, manie greu controlata, sentimente intense de
respingere/abandonare, si foarte des de automutilare. Ei se mai lupta cu
sentimente de depresie, tulburari de mancare si/sau substanta de abuz. Bolnavii
se taie sau se ard frecvent.
Comportamentul lor ciudat duce la relatii
instabile cu ceilalti. Lucrul acesta intensifica sentimentele lor de goliciune,
manie, deznadejde si vinovatie, dar în public este agresiv, invinovățeste
fără a avea argument, vorbește mult și aiurea, jignește etc. Un bolnav cu
tulburări de personalitate poate avea temporar perioade de sentimente de
suspiciune fata de altii fara motiv (paranoia). Alte trasaturi intalnite pot fi
manifestari de acces de manie si batalii psihice.

Tratament
Tratamentul
tulburarii de personalitate poate fi dificil, insa medicamentele pot fi folosite
pentru a reduce cateva din simptome. Uneori, combinatia de medicamente ajuta.
Cel mai des se prescriu antidepresante si stabilizatori ai comportamentului, Pe
langa aceasta, antipsihoticele atipice pot ajuta la reducerea faptelor
nechibzuite si impulsive. De observat este ca dupa 10 ani de tratament, doar
jumatate din cei diagnosticati nu mai au tulburări de personalitate.

Draga
“Demonstrantule” daca crezi ca ai tulburari de personalitate, cauta ajutor
emotional si medical. Opreste-te de la diagnosticări (autodiagnosticari) si
cauta in schimb ajutorul specialistilor experimentati in tratarea Tulburărilor
de personalitate. Multi oameni au gasit ajutor emotional la un consilier crestin
sau lider din biserica locala. Este important de stiut ca Domnul Iisus te
iubeste si vrea sa te ajute. “El te va acoperi cu penele Lui, si te vei
ascunde sub aripile Lui. Caci scut si pavaza este credinciosia Lui!”
Cicero  - "Nu dorm pentru toi"   |23-03-2010 01:23:17
Ha, ha, ha.
Pentru cultura ta ( de floarea soarelui) rachetele sunt o
componentă, nu se poate trage fară instalație. Dar cine știa sau știe în
Făgăraș să tragă cu ea. Aberații, nu a existat în Făgăraș nici
rachetă și nici instructor(ofiter, subofiter de artilerie A.A.) dapoi la
G.P.
" Dolce farniente. Non omnibus dormio!" mistificatorule
"Demonstrantu" sau "unu"" (mai prost).
unu`  - cicero....   |23-03-2010 03:12:02
cicero, nu ma cobor la nivelul tau! eu nu pentru tine am dat informatia si in
plus cum am mai zis ce am spus se poate verifica.

si nu am spus ca GP detineau
racheta sol-aer sau au fost trimisi sa le foloseasca.

eu sunt o persoana
diferita de d-nul care se semneaza cu pseudonimul "demonstrantu`" si ar
fi trebuit sa-ti dai seama de asta din felul in care ne exprimam si din
informatiile pe care le-am dat.

cicero, numai pseudonimul e de tine... in rest,
asa cum am zis la nivelul tau eu nu ma cobor!

sa iti fie rusine ca vii doar sa
arunci cu noroi fara sa spui nimic concret sau sa dai surse.

PS. nu te deranja
sa-mi raspunzi pentru ca o sa te ignor!
Cixero  - Cei ce se aseamănă, lesne se adună   |24-03-2010 05:02:36
" Pares cum paribus facillime congregantur "

Nu te cobori la nivelul
meu, daca stai invers cu capul in jos 'unu' sau "demonstrantu" ca va
pupati unul pe altul in c..r.
Hai nu va mai scuzati, "ca cine se scuza se
acuza".
Cicero  - ”Nu dorm pentru toţi"-   |24-03-2010 01:00:28
Non omnibus dormio!”

Stimabile „unu`”(stai prost si cu memoria si
numai). Da si pe tine trebuia sa te care astia la nebuni, hotarat lucru si tu
te crezi altceva, militar. Te-am incercat cand am spus ca nu este nici un ofiter
de artilerie A.A. Este Lt. col. Banciu dar a venit dupa `89. Fabulatiile tale cu
„rachetele sol-aer” sunt total aiurea. Daca ai amnezii,ca si cuprostia ca
esti ba nu esti militar iti dau citate din tine:

„Adevar si nu minciuni”
din 20.03 2010
...3.Combinatul
„Pe langa munitie cei care aparau rezervorul de
amoniac mai detineau si rachete sol- aer impotriva aviatiei si elicopterelor
pentru cazul in care teroristii ar fi atacat aerian.”

„Rectificare si ”
din 23.03. 2010
2. Din surse PREZENTE langa d-nul Suteu
„Ori d-nul Suteu a
insistat sa fie trimis ... plus ca a trimis si oameni din
combinat acolo si
rachete sol-aer impotriva unui potential atac aerian. „

Ei ai acum ai facut
lumina, erai langa „d-nul Suteu”, ce faceai acolo oare? Dar vorba ta pe
care o foloseai sa-i inchizi gura lui „Doru” „multi fac doar presupuneri
sau bazandu-se pe niste informatii eronate sau partiale, vin acum si fac pe
eroii.” Asa esti erou „de rahat”.
unu`  - rachetele sol-aer STRELA 2 :)))   |24-03-2010 19:08:44
Acesta nu este un raspuns pentru d-nul Cicero. Pentru ca nu ma cobor la mintea
unor oameni de o asemenea factura.

Acesta este o completare la ceea ce am
spus.

Este adevarat ceea ce am spus cu racheta/ rachetele :D sol-aer trimise sa
apere rezervorul de amoniac. Acestea NU LE-A TRIMIS ARMATA, LE DETINEA
COMBINATUL CHIMIC FAGARAS.

Erau rachete rusesti sol-aer STRELA 2 (sageata 2)
pentru care Combinatul Chimic avea o echipa de PROFESIONISTI DIN COMBINAT IN
ACEST TIP DE ARME, nu erau operatori chimisti sau maturatori de pe strada.
Persoane care au demontat, montat si stiau in amanunt ce contin rachetele astea.
Si o parte din ei au fost trimisi de catre d-nul Suteu, cu rachetele sa apere
rezervorul de amoniac impreuna cu o grupa din POLIGONUL 1 Combinat. Din echipa
mai facea parte si un militar dar nu era militar de la unitatea de la Galati :)
si el profesionist in acest tip de arme.

Cei care manevrau rachetele astea, era
personal SPECIALIZAT DIN COMBINAT, in acest tip de arme. Rachetele acestea sol
-aer pe care le detinea la acea data Combinatul, STRELA 2, nu aveau destinatia
aceasta, sa apere rezervorul de amoniac :) si nu au fost aduse de la nu stiu ce
unitate militara pe moment. Le detinea combinatul si daca s-a ivit ocazia
respectiva au fost trimise cu specialistii sa apere rezervorul de amoniac. Aveau
alt scop dar asta este secret. :D

IAR CU "INSISTENTELE" d-nului Suteu
privind munitia si armamentul, ERA NORMAL sa insiste daca a facut acest lucru
pentru ca avea de aparat un intreg combinat chimic plin cu materiale explosive
care in cazul unui atac terorist sau nu, ar fi putut declansa o intreaga
catastrofa.

Pentru ca la data respectiva erau cantitati foarte mari de trotil,
pulberi explosive, alte materiale militare de la sectiile speciale,
nitroglicerina, magaziile pline cu azotat.

Ca un exemplu la Mihailesti acum
cativa ani, a explodat doar un singur tir cu amoniac si ce catastrofa a
fost!!!!! Dar daca ar fi sarit in aer sute sau mii de kg de azotat?

Dar daca ar
fi sarit in aer toate materialele explosive din Combinat, ce catastrofa colosala
ar fi fost? Sau doar o magazie plina cu nitroglicerina sau trotil?

Asta in timp
ce unii se bat aici cu pumnul in piept ca au prins teroristul la crama de la
cetate sau au facut revolutia in Fagaras si arunca cu noroi in toti care
posteaza alte lucruri aici sau in d-nul Dalea.

In timp ce "vitejii"
astia stateau pe la Big sau pe unde zic ei ca stateau, d-nul Suteu CU OAMENII
DIN COMBINAT apara sectiile speciale. Si in cazul unui atac terorist, OAMENII
acestia mureau primii.

De acestia de ce nu se vorbeste? Nu a venit nimeni
dintre ei sa spuna lucrurile acestea pentru ca le este sila tocmai de invinuiri
ca acestea nedrepte.

Daca ati face o retrospectiva a tuturor directorilor din
combinat, stimata redactie MF, s-ar constata ca de la d-nul Suteu cam pana in
zilele noastre cand a fost repornit Combinatul, majoritatea directorilor au
stiut doar sa fure si sa-si puna salarii foarte, foarte mari.

Cum a fost cu
respectivul vapor cu 2.000 de tone de azotat de amoniu poros, disparut pe mari
albastre sau
de exemplu, cu actiunea unui director de la un moment dat al carui
fiu lucra la asigurari si primea comision din cladiri, etc asigurate iar
directorul in cauza a asigurat din banii combinatului tot ce a putut ca fiul sau
sa ia comisioanele. Si alte si alte lucruri!

De ce se arunca in d-nul Suteu cu
pietre? Ca oamenii aveau de lucru in combinat si oricine gasea acolo un servici?
Ca el, combinatul avea comenzi si toata lumea avea de lucru si isi primea
banii?

Din pacate atunci dupa revolutie si acum, se face confuzie intre epoca
comunista si un adevarat director, UN OM CAPABIL SA CONDUCA UN COMBINAT, sa dea
de lucru oamenilor sai si sa-i si plateasca.

Iar cu convorbirile ascultate, un
individ poate sa asculte niste convorbiri dar nu este la nivelul unui conducator
sa inteleaga toate convorbirile. Un individ poate sa justifice ceea ce spune,
prin aceasta ca asculta convorbirile, insa sunt niste mari semne de intrebare
acolo.....
unu`  - concluzia   |24-03-2010 19:12:07
STRELA 2, rachetele rusesti sol-aer, au existat! si au fost trimise sa apere
rezervorul de amoniac!
Cicero  - Hai ca esti jalnic, acum improvizezi.   |25-03-2010 02:52:30
Iti dau cateva date despre Racheta Strela 2M, pe care le poti gasi si tu pe
internet ca sa vezi cat de aiurea si penibil poti fi.

Sistemele de arme caci
asa se numeste, este un complex autopropulsat de rachete a.a. autodirijate cu
bătaie apropiată. Acest sistem este destinate să asigure apărarea a.a.
apropiată a trupelor terestre aflate în mars, împotriva mijloacelor de atac
(cercetare) la joasă înăltime inamice si nu a unor obiective civile.
Un
sistemul se compune din:
-un vehicul autoamfibiu, blindat, cu
containere-lansatoare;
-racheta Strela-2M, calibrul 120 mm, echipată cu
încărcătură de luptă
- sistem de detectie pasivă a cercetării
-
sistem de navigatieă
- sistem de protectie NBC
Echipajul este format din
comandant, mecanic-conductor si operator (trăgător).

Unde crezi ca erau din
moment ce nimeni n-a vazut vehiculul, dapoi celelalte componente?
Pastrarea
abiltatilor operatorului presupune verificarea periodica folosind o masina de
antrenament ... si executarea tragerilor in Poligonul A.A. Midia. Ai auzit tu
asta? Si astea nu erau la dispozitia oricui. actionau centralizat {piese,
plutoane, baterii, divizioane).
unu`  - tu, cicero :))   |25-03-2010 03:13:57
ti-am spus ca la nivelul tau nu ma cobor?

ai copiat aia de mai sus de pe net
si ai copiat-o cu tot cu greseli de ortografie si de exprimare.

tu habar nu ai
dar comentezi! nici acces la surse nu ai ca deh, cine sa bage asa un individ ca
tine in seama?

esti de un penibilism cras si un frustrat cum nu am mai
vazut.

uite, ai dreptate! am aberat, esti multumit?

bine ca cei din combinat
care aveau acces la rachetele strela si alte echipamente tehnice militare, nu
erau de factura ta! ca ar fi fost cu siguranta catastrofal! sau cei din armata.
dar acestora li se facea un control psihologic amanuntit si tu l-ai fi picat din
start.

banuiesc, esti "doru"...mai spune si alte minciuni ce pretinzi
ca le-ai auzit pretandu-te la un lucru atat de josnic cum ar fi ascultatul
telefoanelor sau du-te si ia-ti sapa si lopata si elibereaza-te de frustrari ca
s-au cam acumulat si ai devenit un super penibil aici pe forum.

vino cu
informatii daca esti in stare! :)) dar nu se poate si nu poti asa ca tot ce poti
este sa comentezi ce-au scris altii, sa spui ca nu e adevarat , sa-i faci in
toate felurile si sa dai copy si paste de pe ce gasesti tu pe net.

Ei bine, te
inseli foarte tare! Habar nu ai de nimic dar acuzi prosteste! Si unu ca tine mai
bine ramane asa in intuneric decat sa incerci sa-l luminezi.
Cicero   |25-03-2010 05:31:31
Ex malis eligere minima (lat. " Dintre rele, a alege pe cel mai
mic")-

Ori esti retardat ori esti tampit. Normal ca informatiile sunt luate
de pe net, de unde unul ca tine putea sa le stranga ca sa nu mai vorbesca
aiurea. Dar asta nu schimba cu numic situatia ta. Poate trebuia sa te duca si pe
tine la Capul Midia, stii unde este? Hai ca ma faci curios si nu cred ca nu mai
spui o aberatie.
unu`  - cicero....   |25-03-2010 17:52:02
deci sa inteleg ca toate informatiile pe care le-am dat, ai impresia ca le-am
luat de pe net? :)))))

eu la nivelul tau nu ma mai cobor.

este adevarat ca cei
de la sectiile speciale din combinat care manevrau rachetele , nu se plimbau cu
ele pe strada si nici nu aveau intre ei oameni de factura ta. si bine au facut
pentru ca asa cum am mai spus, era catastrofal.

tu esti un om mic...prea mic sa
intelegi pana si informatiile pe care eu le-am dat dar sa fi fost un om implicat
atunci in evenimentele respective cu strela 2.

TU NU STII NIMIC, NU AI VENIT CU
NICI O INFORMATIE REALA, NICI O SURSA DAR TOT CE FACI ESTE SA INJURI SI SA
ARUNCI CU ACUZATII!

esti haotic si faptul ca ma faci "retardat" arata
ca varsta ta si/sau nivelul de cultura si maturitate este al unui pustan de 20
de ani.

scuza-ma ca o sa te ignor dar eu rebuturi ale societatii si oameni de o
asemenea factura ca tine, mereu ii ignor.....
Cicero  - "Vulturul nu prinde muşte"   |26-03-2010 00:25:27
"Aquila non capit muscas"

Ma da esti prost bine, nu vrei sa intelegi
cateva lucruri simple:

- 1. Strela 2 M sunt concepute pentru apararea A.A. a
Fotelor Terestre - nu a obiectivelor civile;

- 2. Au fost si sunt numai in
dotarea M.AP.N.

- 3. Necesita paza, intretinere si reparatii speciale - pe care
Combinatul nu putea sa la asigure;

- 4. Piesele au un echipaj cu functii bine
stabilite,( mecanic conductor, comandant de grupa ;i operator) - nu operator
chimist;
- 5. Instruirea echipajului este f. complexa ce presupunea prezenta
unei masini de antrenament si trageri in Pol.Midia;

- 6. Echipajele se gasesc
in compunerea bateriilor si divizioanelor A.A.- si nu in compunerea Comb. Ch.
Fgs.

Asa ca "retardatule" informatiile pe care le cereai erau de pe
net, surse sunt acolo berechet dar tu nu stii sa accesezi? Hai ca esi senil rau
de tot.
unu`  - cicero :))))))))   |26-03-2010 08:43:23
"retard" ? pentru ce sunt RETARD?

CA VII TU AICI SI ANALIZEZI TOATE
INFORMATIILE SI O DAI LA NESFARSIT CU MIDIA?

habar nu ai si ca cetatean al
fagarasului chiar ma bucur si sunt fericit ca unul de factura ta doar poate citi
informatii pe net, nu sa le aplice sau sa le traiasca in viata reala.

IMI FACI
SCARBA, OMULE! INTELEGI?
unu`  - strela   |26-03-2010 09:18:56
auzi mai nene daca tot iti place asa de mult sa dai copy si paste la comm altora
si ai asa mult timp la dispozitie, de ce nu faci tu un articol sa te duci sa iei
informatii de la aia din combinat care atunci la revolutie erau in sectoarele
speciale?

ca nu te-ar baga nimeni in seama, de aia! :)) cine ar tine asa un
mediocru ca tine de vorba?

tu iti dai seama ce prostii vorbesti? si stai
linistit ca nu am cerut eu informatii! eu am dat informatii si surse!

iar cu
accesatul informatiilor pe net, stai linistit ca stiu mult mai multe decat
tine.

"retard" sa te duci sa-l faci pe tac-tu care ti-a dat asa o
educatie minimala si de asemenea, pe cei din anturajul tau ca banuiesc sunteti
la acelasi nivel.

mi-ai facut sila in ultimul hal dar este o invatatura de
minte pentru mine ca am facut gresala sa te bag in seama. si de asemenea, mi-ai
demonstrat cu varf si indesat ca mizerii sociale si caractere mizerabile ca tine
te pot aborda cu tupeul specific doar oamenilor de o asemenea factura chiar daca
incerci sa faci un lucru bun.
Demonstrantu'  - Zoonoza   |24-03-2010 19:43:31
Un postac ascuns sub mai multe nick-uri are nevoie urgenta de vaccin
antirabic.Pacientul infestat cu Ethilovir si (sau) cu Narcovir,pe langa
simptomele specifice,veritijuri violente,greata,tendinta de a musca,manifesta si
puseuri de megalomanie cu tendinta de permanentizare.

Rabia sau
turbarea,cunoscuta in lume ca zoonoza,este o boala care afecteaza sistemul nevos
central.
Genul Lyssaviruss, serogrupul rabic,cuprinde virusurile clasice
Mokola,Dafenhage,Kotonkan si mutantii proveniti de la cainii maidanezi,Ethilovir
si Narcovir.

INFESTAREA se produce prin muscatura unor annimale purtatoare de
virus rabic iar in cazul in discutie de o"muscatura inchipuita"de
pacient.

Perioada de incubatie neurologica;
-durata-de la 5 la 10 15
zile-apar semne de dezvoltare a bolii sistemului nervos central;
-pacientul
poate dezvolta agitatie,hiperactivitate,neliniste,insomnii prezinta halucinatii
si confuzie;
-dupa cateva zile fenomenul devine episodic sau [(epi)acid sau
(epi)centric] si amestecat cu perioade de liniste,cooperare,luciditate;
-la
pacientul nostru zoonoza s-a manifestat in prima faza sub forma tacuta sau
apatica;
-la aparitia unor stimuli in acest caz,stimuli vizuali, se
declanseaza episoade violente pe fondul unei megalomanii accentuate;toti cei cu
care intra in contact sunt tonti tampiti,inculti,adormiti, paranoici,mitomani
iar el, megalomanul, se crede deasupra tuturor,in Turnul lui de fildes privind
la"pigmeii" din jur spumegand si plin de sputa in
(di)sputa.

Tratament
Inainte de debutul simptomelor turbarii,imunizarile
pasive si active (meditatie,rugaciune,asceza) sunt eficiente pentu prevenirea
progresiei boli;
-folosirea ketaminei si interferonului alaturi de inducerea
comei(in special a celei alcoolice) sunt modalitati terapeutice propuse si
incercate,dar cu succese minime.
-recuperare este neobisnuita;
-cateva
rapoarte indica faptul ca persoanele care au supravietuit au prezentat
preexpunere si postexpunere profilactica.

Reactii psihice in situatii
tranziente;

Paralele intre paranoia si zoonoza-megalomanica
-in cazul
acestor reactii,la paranoia,factorul psihotraumatizant
este
inteligibil,cunoscut si actual,iar reactia este proportional legata de
eveniment sau intensitatea stimu-
lului;
-la zoonoza megalomanica reactia
este disproportionata ea depinzand de "intensitate onirica a
muscaturii"
si distanta acesteia fata de encefal;
-se poate afirma ca la
paranoia reacatiile psihice la situatiile tranzi-
ente pot contribui la
"otelirea" caracterului si nu pot fi considerate
patologice;
-in
celalalt caz, reactiile psihice sti- muleaza o evolutie ireversibila,intrarea in
coma si in cele din urma stop cardio-respirator.

Ce zici plurivalentule
ascuns in spatele "psihiatrului","anonimului" al lui Cicero si
"Citorului"?

P.S. Reconsiderati analiza si vei constata (daca esti in
"stare"de luciditate) ca diagnosticul iti descrie profilul
"personalitatii"cu precizie mi-crometrca.(e vorba de Paranoia).
Cicero  - „Un impărat trebuie să moară în picioare”   |25-03-2010 00:31:00
„Decet uno imperatorem stantem mori”
Salut „nebunule”, ai fugit de la
cei care te-au adunat? Credeam că ai dispărut din peisaj. Și findcă ai
revenit ce ți- ai zis în capșorul tău ăla analfabet, ia să mă dau
„maimuță” și ce a ieșit se vede. PARANOIA, se exprimă (admiră cu
capul său de „bibilică”) in oglindă, cu citate adunate de pe „net”.
„Bă, gunoiule umplut cu prostie” mai bine te dăde-ai conservat, la
Anitpa cu tine. Dacă ești așa fioros de ce nu ai vrut să te intâlnesti cu
„Doru”? Ha,ha,ha, ți-a fost frică să nu te ducă aștia acasă la
balamuc. Hai pa, că „"Am pierdut o zi” ( "Diem perdidi”) și
devii plictisitor.
Un cirac  - domn filozof   |27-03-2010 09:07:19
Ii trageti tare cu latina 'tui mama masi.da' ce ne facem cu l. romana?

Dupa
cate stiu io, "dade-ai"e la modul "indicativ" timpul
"imperfect"

eu dadeam
tu dadeai
el dadea
...........
toti
dadeau;

V-ati surmenat prea tare.
Atatea nopti nedormite......
Demonstrantu'  - Ave Nero...   |26-03-2010 03:03:15
...dule! Hmm! Te crezi imparat-impa(i)at,asa-i? E grav maidanezule;esti in
ultima faza.
Bai jigodie turbata,tu ai ceva de spus, sau doar ti-a clantanit
proteza.Mai spumegi mult? Iti mai curg balele?Ai grija sa nu dai foc
Dictionarului de locutiuni latine.
Cand te-apuca turbarea sau damblaua,dupa ce
iti musti limba,linge-te-n cur,asisderea si pe cei de care nu-ncapi.
Adio, bai
Ma cac ule!
P.S. Fii atent,iti spun numai tie, sa nu ne auda nimeni; am un
insectar in care o sa "te prind" si pe tine, in faza de crisalida,ca
pana devii fluture mai e cale lunga, gaza mica si bezmetica.O sa ai o companie
placuta alaturi de tine fiind Drosophila Melanogaster, stii tu, care ca te dai
citit,musculita aceea betiva cu numar mic de cromozomi.)]}
unu`  - pentru demonstrantu   |26-03-2010 08:45:41
cine este individul asta care se tot semneaza cu "cicero"?

astept
raspuns aici,
multumesc!
unu`  - pentru redactia MONITORUL de Fagaras   |26-03-2010 08:56:46
Cu respect va rog sa-mi stergeti tot ce am postat aici!

Nu mi se pare normal sa
lasati o persoana de factura celui care se semneaza cu pseudonimul
"Cicero" sa ma faca "retardat" si in toate felurile si de
asemenea, sa-i injure ca la usa cortului pe alti semnatari ai unor comentarii de
pe forum.

Am inteles ca informatiile sunt bine-venite ca si eventualele surse.
Insa individul nu face altceva decat sa comenteze fiecare ce posteaza si sa mai
arunce si cu tot felul de epitete care mai de care mai ordinare.

Am crezut
intr-un forum civilizat si inca sper ca veti remedia situatia.

Va rog sa luati
atitudine, altfel in acest fel veti pierde eventualii cititori care vor mai dori
sa-si expuna parerile sau ceea ce cunosc.

Cu stima,

un cititor fidel al dvs.
si de asemenea un mare admirator al luptei pe care o duceti cu toate
nedreptatile si furturile din Tara fagarasului.
Podosu  - redivivus   |26-03-2010 20:02:50
Venim in sprijinul navigatorului Unu' care pluteste in deriva pierzandu-si
identitatea.
-in urma investigatiilor efectuate asupra postarilor
inregistrate pe forum in legatura cu Revolutia din Fagaras,in care dl. Prof
Dalea a avut un rol determinant, am constat cu mahnire ca
unii,"rauvoitori" ,au incercat sa minimalizeze contributia domniei
sale,dar cei mai multi,si asta ne bucura,sunt cei care i-au elogiat
faptele.

- s-a ajuns la concluzia ca anonimii iternauti, purtand
pseudonimele; Un simplu om,Revolutionar,Ionfaradetara,Ionel,Waldi,Alt Waldi,Pui
de somn,Anonim,Desteptarea, Doru,Dana,Dragos,Radu,Liviu,Turistul,Cititorul,Sol
datul Sveik, sunt aceiasi Marie cu alta palarie, insa avand acelasi scop,
"diversiunea"(!?)

Speram ca am facut o fapta buna ajutand un om sa-si
regaseasca identitatea printre cei enumerati mai sus. Q.E.D.
Podosu  - Erata   |26-03-2010 20:07:57
...aceeasi Marie
unu`  - pt d-nu podosu   |27-03-2010 01:48:18
te inseli, eu nu am mai postat cu nici un alt pseudonim dintre cele de mai sus.
doar "unu`".

in privinta celor spuse despre mine...fiecare om are
dreptul la opinie, asta inseamna democratie.

insa....tu nu te mai folosi de
numele "podosu" pentru ca iti spun foarte sigur ca nimeni cu numele
acesta nu ar fi gandit ca tine. si la fel de sigur iti spun ca cei cu numele
asta nu cred ca ar tine la discutii un om de factura ta.

tu esti CICERO si
faptul ca folosesti numele Podosu iti arata si asta care este valoarea ta ca
om.

Nu te mai da ce si cINE nu esti si N-AI SA FII IN VECII VECILOR! Poate
intr-o alta viata! :)))))
Turistul  - Unu cu unu nu fac doi   |30-03-2010 00:39:40
Alupigus cicero!
De acord cu unu, n-avem nic în comun. “Podosul”,nick ptr
un borfaș cu logică,nu ai citit nici măcar articolul lui Alecu Dalea ca să
ne iei în pleaznă.
Sărbători fericite!
Podosu  - omul cu o mie de fete= "ELADA"   |30-03-2010 08:25:18
Ana Grama
Rezultatele investigatiei sunt cele prezentate.Am citit si
articolul si postarile,altfel cum as fi putut descifra taina?E drept, de mare
ajutor a fost "anagrama".Cu ajotorul ei am descoperit- ELADA.
Cine este
ELADA? Simplu! Anagramati (amesecati) literele cuvantului ELADA si veti
descoperi taina; "Omul cu o mie de fete".
Nu am nimic comun cu Cicero,
nici cu Socrate sau altcineva.Eu n-am facut altceva, decat sa dau curs unor
solicitari de a limpezi apele in acest caz.
Prorocul Unu',dupa un joc filosofic
de cuvinte, mai lasa o umbra de speranta, dupa reincarnare, cand
voi fi(poate)
ce si ciNE sunt si, probabil, voi fi in vecii vecilor. Amin!
Mai bine mai
tarziu decat niciodata...
Turistul  - Podusul si ELADA   |30-03-2010 18:24:31
Măi Colombo,dacă mă confunzi cu DALEA, ești bun de trecut în
rezervă.
Sărbători fericite!
Podosu  - alias Peter Fallk   |30-03-2010 22:54:10
Eu am crezut ca am descoperit-o pe ADELA ,dar daca tu zici ca s-ar putea sa fie
DALEA, nu te contrazic.
Vorba aia,"gura pacatosului adevar
graieste".
Nu pot evolua in rezerva,mi-a placut intotdeauna sa fiu
titular.
Doamne ajuta(-ne)!
Turistul   |31-03-2010 01:05:34
Măi Colombo,crede dar mai cercează,dacă nu te obosește diversiunea. Stii ce
e un DHCP? IP-ul tau e deja memorat la noi.
Așa să ne ajute
Dumnezeu!
Sărbători fericite!
Traco-manul  - haide breee ...   |21-06-2012 16:42:23
In tara in care fasolea a ajuns aliment de lux si pe presedinte il cheama
...BASE-scu , pe mine nu ma mai mira nimic ...
De ce sa nu avem si un primar
...Mazare , viitor ministru , sau presedinte ...
Cand va vad vorbind de
...D'alea ,
Simt ca ma cuprinde ...J'alea ...
Vorbiti frate si de T'olea ,
Sau
ca s-a scumpit ...fasss'olea !!!
Ce vroiam sa va spun , este ca ...adevarul este
undeva pe la mijloc ...de aceea cei mai multi dintre noi romanii il consuma la
...jumatati ...de litru ...!!!
The show , must go on !!! Asa ca ...continuati
balacareala si nu tineti cont ca strainii asteapta la hotar jinduind pamanturile
, bogatiile si mai nou istoria ...
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 153 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

4.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4659771

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare